Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.06.2024 - 01:29
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer
21.06.2024 - 01:29
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer
Olje dråpe

Faktasider

Sokkeldirektoratets faktasider inneholder informasjon om petroleumsvirksomheten på
den norske kontinentalsokkelen. Synkroniseres daglig med Sokkeldirektoratets databaser.

Abonnement

For å motta nyheter om Sokkeldirektoratets faktasider via e-post, kan du abonnere her.

Tilbakemelding

Vi tilstreber stadig forbedring av dette produktet, og setter pris på din tilbakemelding. Vennligst send kommentarer og spørsmål til factweb@sodir.no. Se også oversikt over tidligere oppdateringer av Faktasider og faktakart.

Bruk av innhold

Data på Sokkeldirektoratets faktasider kan benyttes i henhold til reglene i Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Vi understreker i denne sammenheng at det kan være begrensninger i adgangen til bruk av informasjon som er underlagt tredjeparts rettigheter, som rapporter, kjernebilder, logger mv.

Andre nettsider

Nettstedet Norsk Petroleum inneholder deler av de samme dataene som Faktasidene. Se også Sokkeldirektoratets hovednettsted .

Petroleumsregister

Utvinningstillatelser
Transporttillatelser


Andre snarveier

Utvinningstillatelser
CO2-tillatelser
CO2-lagring brønner
Feltproduksjon
Brønnstatistikk
Karttjenester
Faktakart
Personvern
Tilgjengelighet