Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
23.05.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

AVTALEBASERT OMRÅDE – beskrivelse

Eksport: EXCELOPENXML ikon EXCEL
 • Hovednivå

  Hovednivå
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for avtalebasert område
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for avtalebasert område
  baaNpdidBsnsArrArea
  int
  Navn
  Det avtalebaserte områdets offisielle navn.
  baaName
  varchar(40)
  Type
  Type avtalebasert område. Eksempler på lovlige verdier: PARCELL, SEISMIC AREA, SLIDING SCALE, UNITIZED
  baaKind
  varchar(40)
  Dato for godkjenning
  Datoen avtalen for det avtaletalebaserte området ble godkjent av norske myndigheter.
  baaDateApproved
  datetime
  Gyldig fra
  Datoen avtalen for det avtaletalebaserte området er gydig fra ihht. godkjennelsen fra norske myndigheter.
  baaDateValidFrom
  datetime
  Gyldig til
  Datoen avtalen for det avtaletalebaserte området er gydig til ihht. godkjennelsen fra norske myndigheter.
  baaDateValidTo
  datetime
  Aktivt
  Indikator som forteller om det avtalebaserte området for tiden er aktivt.
  baaActive
  varchar(1)
  Faktaside
  Url til det avtalebaserte områdets faktaside på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  baaFactPageUrl
  varchar(200)
  Faktakart
  Url til det avtalebaserte områdets faktakart på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  baaFactMapUrl
  varchar(200)
  Publiser på internett
  Indikator som forteller om informasjon om det avtalebaserte området skal publiseres på internett
  baaPublishOnInternet
  varchar(5)
  Operatør
  Operatørselskapets offisielle navn.
  cmpLongName
  varchar(100)
  Selskapets faktaside
  Url til operatørselskapets faktaside på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  cmpFactPageUrl
  varchar(200)
  NPDID for selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap
  cmpNpdidCompany
  int
  Dato hovednivå oppdatert
  Dato når informasjon om dette avtale baserte området ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang. Datoen vil bare bli forandret dersom data i 'Hovednivå' i fanen 'BAA' blir forandret.
  baaDateUpdated
  datetime
  Dato alle oppdatert
  Dato når noe informasjon om dette avtalebaserte området ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang. Datoen vil også bli forandret dersom data i noen av 'Undernivåene' i fanen 'BAA' blir forandret.
  baaDateUpdatedMax
  datetime
 • Undernivå – Rettighetshavere

  Undernivå – Rettighetshavere
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for avtalebasert område
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for avtalebasert område
  baaNpdidBsnsArrArea
  int
  NPDID for selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap
  cmpNpdidCompany
  int
  Navn
  Det avtalebaserte områdets offisielle navn.
  baaName
  varchar(40)
  Selskap, langnavn
  Selskapets offisielle navn.
  cmpLongName
  varchar(100)
  Fra dato
  Fradato for selskapets rettighet i det avtalebasert område
  baaLicenseeDateValidFrom
  datetime
  Til dato
  Tildato for selskapets rettighet i det avtalebasert område
  baaLicenseeDateValidTo
  datetime
  Andel [%]
  Selskapets andel i prosent
  baaLicenseeInterest
  decimal
  SDØE [%]
  Den Norske Stats Direkte Økonomiske Eierandel i prosent (kun av historisk interesse)
  baaLicenseeSdfi
  decimal
  Selskapets faktaside
  Url til selskapets faktaside på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  cmpFactPageUrl
  varchar(200)
  Faktaside
  Url til det avtalebaserte områdets faktaside på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  baaFactPageUrl
  varchar(200)
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  baaLicenseeDateUpdated
  datetime
 • Undernivå – Operatører

  Undernivå – Operatører
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for avtalebasert område
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for avtalebasert område
  baaNpdidBsnsArrArea
  int
  NPDID for selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap
  cmpNpdidCompany
  int
  Navn
  Det avtalebaserte områdets offisielle navn.
  baaName
  varchar(40)
  Selskap, langnavn
  Selskapets offisielle navn.
  cmpLongName
  varchar(100)
  Fra dato
  Fradato for selskapets operatørskap i det avtalebasert område
  baaOperatorDateValidFrom
  datetime
  Til dato
  Tildato for selskapets operatørskap i det avtalebasert område
  baaOperatorDateValidTo
  datetime
  Selskapets faktaside
  Url til selskapets faktaside på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  cmpFactPageUrl
  varchar(200)
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  baaOperatorDateUpdated
  datetime
 • Undernivå – Rettighetshavere overføringer

  Undernivå – Rettighetshavere overføringer
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for avtalebasert område
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for avtalebasert område
  baaNpdidBsnsArrArea
  int
  NPDID for selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap
  cmpNpdidCompany
  int
  Navn
  Det avtalebaserte områdets offisielle navn.
  baaName
  varchar(40)
  Faktaside
  Url til det avtalebaserte områdets faktaside på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  baaFactPageUrl
  varchar(200)
  Fra dato
  Fradato for overdragelsen
  baaTransferDateValidFrom
  datetime
  Retning
  Retning på overdragelsen Eksempel på lovlige verdier: FROM, TO
  baaTransferDirection
  varchar(4)
  Type endring
  Type endring. Eksempel på lovlige verdier: CHANGE OF COMPANY NAME, TRANSFER, MERGER/TAKEOVER.
  baaTransferKind
  varchar(40)
  Selskapsnavn
  Selskapets offisielle navn.
  cmpLongName
  varchar(100)
  Selskapets faktaside
  Url til selskapets faktaside på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  cmpFactPageUrl
  varchar(200)
  Overdratt andel [%]
  Overdratt andel i prosent
  baaTransferredInterest
  decimal
  SDØE [%]
  Den Norske Stats Direkte Økonomiske Eierandel i prosent (kun av historisk interesse)
  baaTransferSdfi
  decimal
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  baaTransferDateUpdated
  datetime
 • Undernivå – Areal

  Undernivå – Areal
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for avtalebasert område
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for avtalebasert område
  baaNpdidBsnsArrArea
  int
  Navn
  Det avtalebaserte områdets offisielle navn.
  baaName
  varchar(40)
  Type
  Type avtalebasert område. Eksempler på lovlige verdier: PARCELL, SEISMIC AREA, SLIDING SCALE, UNITIZED
  baaKind
  varchar(40)
  Faktaside
  Url til det avtalebaserte områdets faktaside på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  baaFactPageUrl
  varchar(200)
  Fra dato polygon
  Fradato for polygon arealet
  baaAreaPolyDateValidFrom
  datetime
  Til dato polygon
  Tildato for polygon arealet
  baaAreaPolyDateValidTo
  datetime
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  prlName
  varchar(40)
  Lisensens faktaside
  Url til utvinningstillatelsens faktaside på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  prlFactPageUrl
  varchar(200)
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen polygonet tilhører
  baaAreaPolyNationCode2
  varchar(2)
  Blokk navn
  Blokk navn
  baaAreaPolyBlockName
  varchar(40)
  Polygon nummer
  Polygon nummer i det atalebaserte området
  baaAreaPolyNo
  int
  Polygon areal [km2]
  Polygon areal i kvadrat kilometer
  baaAreaPolyArea
  decimal
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  baaAreaPolyDateUpdated
  datetime