Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
23.05.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

BAA

Forkortelse

BAA er forkortelse for "Business arrangement area" (avtalebasert område).

Innhold

Avtalebaserte områder på norsk kontinentalsokkel, med komplett historie for hvert område.

Definisjon

Et avtalebasert område i denne sammenheng er et område som er et resultat av unitisering, glideskalaregler eller andre avtaleforhold som har endret betingelsene for den opprinnelige utvinningstillatelsen.

I 2019 ble det tildelt den første utnyttelsestillatelse for lagring av CO2 på norsk sokkel. I 2022 ble den første "Letetillatelsen" tildelt, denne gir rettigheter for å lete etter områder for lagring av CO2. På Faktasidene finnes dette under fanen "BAA".