Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
23.05.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

TRANSPORT OG UTNYTTELSESANLEGG (TUF) – attributtbeskrivelse

Eksport: EXCELOPENXML ikon EXCEL
 • Hovednivå

  Hovednivå
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for TUF
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for transport og utnyttelsesanlegg
  tufNpdidTuf
  int
  TUF navn
  Navn på transport og utnyttelsesanlegget
  tufName
  varchar(40)
  Type
  Type transport og utnyttelsesanlegg. Lovlige verdier: ONSHORE PLANT, PIPELINE, TERMINAL, JOINT VENTURE
  tufKind
  varchar(80)
  Status
  Status for transport og utnyttelsesanlegget. Lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  tufStatus
  varchar(40)
  Gyldig fra data
  Dato transport og utnyttelsesanlegget er gyldig fra
  tufDateValidFrom
  datetime
  Gyldig til data
  Dato transport og utnyttelsesanlegget er gyldig til
  tufDateValidTo
  datetime
  Fra innretning
  Fra innretning
  tufStartPoint
  varchar(40)
  Til innretning
  Til innretning
  tufEndPoint
  varchar(40)
 • Undernivå – Operatør

  Undernivå – Operatør
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID TUF
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for transport og utnyttelsesanlegg
  tufNpdidTuf
  int
  NPDID operatør selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for operatør selskap
  cmpNpdidCompany
  int
  Type
  Type transport og utnyttelsesanlegg. Lovlige verdier: ONSHORE PLANT, PIPELINE, TERMINAL, JOINT VENTURE
  tufKind
  varchar(80)
  TUF
  Navn på transport og utnyttelsesanlegget
  tufName
  varchar(40)
  Fra dato
  Fradato for selskapets operatørskap
  tufOperDateValidFrom
  datetime
  Til dato
  Tildato for selskapets operatørskap
  tufOperDateValidTo
  datetime
  Selskapets faktaside
  Url til selskapets faktaside på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  cmpFactPageUrl
  varchar(200)
  Operatør selskap
  Operatør selskap for denne TUF
  cmpLongName
  varchar(100)
 • Undernivå – Eiere

  Undernivå – Eiere
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID TUF
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for transport og utnyttelsesanlegg
  tufNpdidTuf
  int
  NPDID for eier selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap
  cmpNpdidCompany
  int
  Type
  Type transport og utnyttelsesanlegg. Lovlige verdier :ONSHORE PLANT, PIPELINE, TERMINAL, JOINT VENTURE
  tufKind
  varchar(80)
  TUF
  Navn på transport og utnyttelsesanlegget
  tufName
  varchar(40)
  Fra dato
  Fradato for selskapets eierskap
  tufOwnerDateValidFrom
  datetime
  Til dato
  Tildato for selskapets eierskap
  tufOwnerDateValidTo
  datetime
  Eier selskap
  Eier selskap for denne TUF
  cmpLongName
  varchar(100)
  Andel [%]
  Selskapets andel i prosent
  tufOwnerShare
  decimal
  Selskapets faktaside
  Url til selskapets faktaside på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  cmpFactPageUrl
  varchar(200)
 • Undernivå – Petroleumsregister , Hovednivå

  Undernivå – Petroleumsregister , Hovednivå
  Attributtoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  Tillatelse
  Navn på tillatelsen i Petroleumsregisteret.
  ptlName
  varchar(40)
  NPDID for TUF
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for transport og utnyttelsesanlegg
  tufNpdidTuf
  int
  Gyldig fra dato
  Dato tillatelsen er gyldig fra.
  ptlDateValidFrom
  datetime
  Gyldig til dato
  Dato tillatelsen er gyldig til.
  ptlDateValidTo
  datetime
  Dato for tildeling
  Dato tillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  ptlDateAwarded
  datetime
  Dato hovednivå oppdatert
  Dato for når informasjon om denne Petroleumsregister tillatelsen ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang. Datoen vil bare bli forandret dersom data i 'Hovednivå' blir forandret.
  ptlDateUpdated
  datetime
  Dato alle oppdatert
  Dato når noe informasjon om denne Petroleumsregister tillatelsen ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang. Datoen vil også bli forandret dersom data i noen av 'Undernivåene' blir forandret.
  ptlDateUpdatedMax
  datetime
 • Undernivå – Petroleumsregister , Eiere

  Undernivå – Petroleumsregister , Eiere
  Attributtoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  Tillatelse
  Navn på tillatelsen i Petroleumsregisteret.
  ptlName
  varchar(40)
  NPDID for TUF
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for transport og utnyttelsesanlegg.
  tufNpdidTuf
  int
  NPDID for selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap.
  cmpNpdidCompany
  int
  TUF
  Navn på transport og utnyttelsesanlegget.
  tufName
  varchar(40)
  Selskap
  Selskapets offisielle navn.
  cmpLongName
  varchar(100)
  Andel [%]
  Selskapets andel i prosent.
  ptlLicenseeInterest
  numeric
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  ptlLicenseeDateUpdated
  datetime
 • Undernivå – Petroleumsregister , Operatørskap

  Undernivå – Petroleumsregister , Operatørskap
  Attributtoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  Tillatelse
  Navn på tillatelsen i Petroleumsregisteret.
  ptlName
  varchar(40)
  NPDID for TUF
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for transport og utnyttelsesanlegg
  tufNpdidTuf
  int
  NPDID for selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap.
  cmpNpdidCompany
  int
  TUF
  Navn på transport og utnyttelsesanlegget
  tufName
  varchar(40)
  Selskap
  Selskapets offisielle navn.
  cmpLongName
  varchar(100)
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  ptlOperDateUpdated
  datetime
 • Undernivå – Petroleumsregister , Meldinger

  Undernivå – Petroleumsregister , Meldinger
  Attributtoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  Tillatelse
  Navn på tillatelsen i Petroleumsregisteret.
  ptlName
  varchar(40)
  Dokument nummer
  Entydig nummer på dokumentet i Petroleumsregisteret.
  ptlMessageDocumentNo
  varchar(40)
  NPDID for TUF
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for transport og utnyttelsesanlegg.
  tufNpdidTuf
  int
  Utdrag av dokument
  Utdrag av dokumentet, orginal dokumentet er registert i Sokkeldirektoratet.
  ptlMessage
  varchar(2000)
  Merknad
  Merknad. Hvis ikke meldingen er konferert (kvalitetskontrollert) i Sokkeldirektoratet, vil det stå 'Ikke konferert', ellers er dette feltet blankt.
  ptlMessageRemark
  varchar(14)
  Type
  Type dokument. Eksempel på lovlig verdier: Heftelse,Ny tillatelse, Endring i tillatelse,Sletting av heftelse, Andre meldinger.
  ptlMessageKindDesc
  varchar(2000)
  Registreringsdato
  Dato dokumentet er registret i Petroleumsregisteret.
  ptlMessageRegisteredDate
  datetime
  TUF
  Navn på transport og utnyttelsesanlegget.
  tufName
  varchar(40)
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  ptlMessageDateUpdated
  datetime
 • Undernivå – rørleding

  Undernivå – rørleding
  Attributtoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  Rørledningsnavn
  Sokkeldirektoratets offisielle navn på rørledning
  pplName
  varchar(200)
  NPDID for rørledning
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for rørledninger
  pplNpdidPipeline
  int
  Kart etikett
  Navn som vises i kartet
  pplMapLabel
  varchar(100)
  Tilhører
  Navn på TUF eller Felt rørledningen tilhører
  pplBelongsToName
  varchar(50)
  Nåværende operatør
  Navn på selskapet som for tiden er operatør for rørledningen.
  cmpLongName
  varchar(100)
  Nåværende fase
  Gjeldende fase for rørledningen. Eksempel på lovlige verdier: FUTURE, REMOVED, IN SERVICE, INSTALLATION, DECOMMISSIONED, ABANDONED IN PLACE
  pplCurrentPhase
  varchar(40)
  Fase gjelder fra
  Dato fra , nåværende fase
  pplCurrentPhaseFromDate
  datetime
  Fra innretning
  Navn på inretning hvor rørledningen starter
  fclNameFrom
  varchar(50)
  Til innretning
  Navn på inretning hvor rørledningen slutter
  fclNameTo
  varchar(50)
  Hovedgruppering
  Navn på hovedgruppering av rørledning. Eksempel på lovlige verdier: Transportation, Feeder
  pplMainGroupingName
  varchar(100)
  Dimensjon [tommer]
  Dimensjon på rørledning i tommer
  pplDimension
  real
  Maks vanndyp [m]
  Maksimum vanndyp [m]
  pplWaterDepth
  real
  Medium
  Medium som transporteres i rørledningen.
  pplMedium
  varchar(40)
  NPDID for tilhørighet
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for informasjonsbæreren rørledningen tilhører
  pplNpdidBelongsTo
  int
  NPDID, fra innretning
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel til inretning hvor rørledningen starter
  fclNpdidFacilityFrom
  int
  NPDID, til innretning
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel til inretning hvor rørledningen slutter
  fclNpdidFacilityTo
  int
  NPDID for operatør
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel til selskapet som opererer rørledningen
  cmpNpdidCompany
  int
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  pplDateUpdated
  datetime
  Faktaside
  Url til rørledning på Sokkeldirektoratets Faktasider
  pplFactPageUrl
  varchar(200)
  Faktakart
  Url til rørledningen på Sokkeldirektoratets Faktakart
  pplFactMapUrl
  varchar(200)