Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
25.04.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

25/2-23 A

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Brønnbane navn
  Offisielt navn på brønnbanen ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  25/2-23 A
  Type
  Brønnbanetype. Lovlige verdier: EXPLORATION, DEVELOPMENT, OTHER (se 'Formål' for mer informasjon)
  EXPLORATION
  Formål
  Endelig klassifisering av brønnbanen.

  Lovlige verdier for letebrønnbaner: WILDCAT, APPRAISAL, WILDCAT-CCS, APPRAISAL-CCS.

  Lovlige verdier for utvinningsbrønnbaner:
  OBSERVATION, PRODUCTION, INJECTION, INJECTION-CCS, OBSERVATION-CCS.

  Lovlig verdier for andre brønnbaner:
  SOIL DRILLING (boring ifm trase og andre grunnundersøkelser som gjøres for å undersøke grunnforholdene i forkant av plassering av innretninger),
  SHALLOW GAS (undersøke grunn gass før første boring på lokasjon),
  PILOT (undersøke geologi og væskekontakter for plassering av hovedbrønnbanen),
  SCIENTIFIC (bores ihhtLov om vitenskapelige undersøkelser),
  STRATIGRAPHIC (bores ihht Petroleumsloven §2-1).
  APPRAISAL
  Utvinningstillatelse
  Offisielt navn på utvinningstillatelsen som brønnbanen ble boret eller planlegges boret ut fra (brønnhodeposisjonen).
  Boretillatelse
  Boretillatelsesnummer sammen med versjon av boretillatelsen som angitt i boretillatelsen gitt av Sokkeldirektoratet.
  1880-L
  Boreinnretning
  Sokkeldirektoratets navn på innretningen som brønnbanen ble boret fra.
  Planlagt posisjon - NS
  Beskrivelse ikke definert
  59° 55' 35.49'' N
  Planlagt posisjon - ØV
  Beskrivelse ikke definert
  2° 22' 15.71'' E
  Tildeling (runde/TFO)
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen som brønnbanen ble boret i, ble tildelt i.
  TFO2016
  Regelverksreferanse
  Beskrivelse ikke definert
  Boretillatelsen er godkjent i henhold til ressursforskriften paragraf 13
  Forventet oppstart
  Beskrivelse ikke definert
  Dec 2021
  Dato boretillatelse godkjent
  Beskrivelse ikke definert
  10.12.2021
 • Rettighetshavere på boretillatelses–dato

  Rettighetshavere på boretillatelses–dato
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  16.05.2018
  30.12.2021
  40.000000
  40.000000
  20.000000
 • Operatør på boretillatelses–dato

  Operatør på boretillatelses–dato
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  10.02.2017
 • Areal på boretillatelses–dato

  Areal på boretillatelses–dato
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  10.02.2017
  25/1
  1
  31
  25/2
  2
  113
  30/11
  3
  26