Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.05.2024 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

FELT – beskrivelse

Eksport: EXCELOPENXML ikon EXCEL
 • Hovednivå

  Hovednivå
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for funn
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for funn
  dscNpdidDiscovery
  int
  Funn navn
  Funn navn som brukes av Sokkeldirektoratet
  dscName
  varchar(40)
  Dagens status
  Dagens status på funnet. Lovlige verdier (bare på engelsk): "Producing" , "Production is unlikely" ,"Shut down","Production likely, but unclarified","Included in other discovery","Approved for production","Production in clarification phase","Production not evaluated","Decided for production".
  dscCurrentActivityStatus
  varchar(40)
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som gjorde funnet.
  wlbName
  varchar(60)
  Funnbrønnbane faktaside
  Url til funnbrønnbanens faktaside på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  wlbFactPageUrl
  varchar(200)
  Funnår
  Årstallet funnet ble gjordt
  dscDiscoveryYear
  int
  Mer informasjon finner du under feltet:
  fldName
  varchar(40)
  Feltets faktaside
  Url til feltets faktaside
  fldFactPageUrl
  varchar(200)
  Inkludert i felt fra dato
  Inkludert i felt fra dato
  dscDateFromInclInField
  datetime
  Faktaside
  Url til funnets faktaside på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  dscFactPageUrl
  varchar(200)
  Faktakart
  Url til funnets faktakart på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  dscFactMapUrl
  varchar(200)
  Type eier
  Type eier. Eksempel på lovlige verdier: BUSINESS ARRANGEMENT AREA, PRODUCTION LICENCE
  dscOwnerKind
  varchar(40)
  Eier navn
  Eier navn
  dscOwnerName
  varchar(40)
  Eiers faktaside
  Url til eierens faktaside på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  dscOwnerFactPageUrl
  varchar(200)
  Operatør
  Opertørselskapets offisielle navn
  cmpLongName
  varchar(100)
  NPDID for selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap
  cmpNpdidCompany
  int
  Hydrokarbontype
  Hydrokarbon type. Eksempel på lovlige verdier: GAS, GAS/CONDENSATE, OIL, OIL/GAS
  dscHcType
  varchar(40)
  Geoprovins
  Geologisk provins på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verder: M, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, N1, N2, N3, N4, T1, T3, T3, T4, T5, T6
  ngpName
  varchar(4)
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  nmaName
  varchar(40)
  Ressursene inkludert i
  Navn på funnet hvor ressursene er inkludert
  dscResInclInDiscoveryName
  varchar(40)
  Ressursene inkludert i
  Url til faktasiden for funnet hvor ressursene er inkludet
  dscResInclInDiscoveryFactPageUrl
  varchar(200)
  Dato hovednivå oppdatert
  Dato når informasjon om dette funnet ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang. Datoen vil bare bli forandret dersom data i 'Hovednivå' i fanen 'Funn' blir forandret.
  dscDateUpdated
  datetime
  Dato alle oppdatert
  Dato når noe informasjon om dette funnet ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang. Datoen vil også bli forandret dersom det har skjedd forandringer i : 'Ligger i', 'Eiere', 'Operatørskap'.
  dscDateUpdatedMax
  datetime
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  fldNpdidField
  int
 • Undernivå – Ligger i

  Undernivå – Ligger i
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  Nasjonskode
  ISO nasjonskode, to bokstavers
  cntCode2
  varchar(2)
  Blokk navn
  Blokk navn
  blcName
  varchar(40)
  Geoprovins
  Geologisk provins på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verder: M, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, N1, N2, N3, N4, T1, T3, T3, T4, T5, T6
  ngpName
  varchar(40)
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  prlName
  varchar(50)
  Utv. tillatelsens fakaside
  Utvinningstillatelsens faktaside
  prlFactPageUrl
  varchar(200)
 • Undernivå – Eiere

  Undernivå – Eiere
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  Type eier
  Type eier. Eksempel på lovlige verdier: BUSINESS ARRANGEMENT AREA, PRODUCTION LICENSE
  dscOwnerKind
  varchar(40)
  Eier navn
  Eier navn
  dscOwnerName
  varchar(40)
  Eierens faktaside
  Url til eierens faktaside på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  dscOwnerFactPageUrl
  varchar(200)
  Eierskap fra dato
  Eierskap fra dato
  dscOwnershipFromDate
  datetime
  Eierskap til dato
  Eierskap til dato
  dscOwnershipToDate
  datetime
 • Undernivå – Operatørskap

  Undernivå – Operatørskap
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  Navn, selskap
  Operatørselskapets offisielle navn.
  cmpLongName
  varchar(100)
  Selskapets faktaside
  Url til operatørselskapets faktaside på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  cmpFactPageUrl
  varchar(200)
  Operatør fra dato
  Operatør fra dato
  dscOperatorFrom
  datetime
  Operatør til dato
  Operatør til dato
  dscOperatorTo
  datetime
 • Undernivå – ODs ressursestimater (norsk andel)

  Undernivå – ODs ressursestimater (norsk andel)
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  Ressursene oppdatert dato
  Dato for offisielt estimat for ressursene
  dscDateOffResEstDisplay
  datetime
  Off. est. kommentarer
  Kommentarer til offisielt estimat
  dscResEstComments
  varchar(2000)
  Utv.bar olje [mill Sm3]
  Utvinnbar olje [mill Sm3]
  dscRecoverableOil
  numeric
  Utv.bar gass [mrd Sm3]
  Utvinnbar gass [mrd Sm3]
  dscRecoverableGas
  numeric
  Utv.bar NGL [mill tonn]
  Utvinnbar NGL [mill tonn]
  dscRecoverableNGL
  numeric
  Utv.bar kondensat [mill Sm3]
  Utvinnbar kondensat [mill Sm3]
  dscRecoverableCondensate
  numeric
  Utv.bar olje ekv. [mill OE]
  Utvinnbare olje ekvivalenter [mill OE]
  dscRecoverableOe
  numeric
  Ressursklassekode
  Ressursklassekode ihht Sokkeldirektoratets ressursklassifikasjonssystem
  dscReservesRC
  varchar(40)
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  dscReservesDateUpdated
  datetime