Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
24.05.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

INNRETNING – attributtbeskrivelse

Eksport: EXCELOPENXML ikon EXCEL
 • Hovednivå

  Hovednivå
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for innretning
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for innretninger
  fclNpdidFacility
  int
  NPDID for operatør
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap
  fclNpdidCurrentOperator
  int
  NPDID for ansvarlig selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap
  fclNpdidCurrentRespCompany
  int
  Fast eller flyttbar
  Indikator som forteller om innretningen ansees som fast eller flyttbar. Lovlige verdier: FIXED, MOVEABLE
  fclFixedOrMoveable
  varchar(40)
  Navn
  Navn på innretningen som brukes av Sokkeldirektoratet
  fclName
  varchar(40)
  Type
  Type innretning. Eksempler på lovlige verdier: CONCRETE STRUCTURE, CONDEEP 3 SHAFTS, CONDEEP 4 SHAFTS, CONDEEP MONOSHAFT, DORIS, FPSO, FSU, JACKET 12 LEGS, JACKET 4 LEGS, JACKET 6 LEGS, JACKET 8 LEGS, JACKET TRIPOD, JACK-UP 3 LEGS, JACK-UP 4 LEGS, LOADING SYSTEM, MONOTOWER, MULTI WELL TEMPLATE, ONSHORE FACILITY, SEMISUB CONCRETE, SEMISUB STEEL, SINGLE WELL TEMPLATE, SUBSEA STRUCTURE, TLP CONCRETE, TLP STEEL, VESSEL
  fclKind
  varchar(40)
  Fase
  Nåværende fase for innretningen. Eksempler på lovlige verdier: ABANDONED IN PLACE, DECOMMISSIONED, FABRICATION, FUTURE, IN SERVICE, INSTALLATION, LAID UP, REMOVED
  fclPhase
  varchar(40)
  Funksjoner
  Forteller hvilke funksjoner innretningen dekker. Eksempler: DRILLING, DRILLING TEMPLATE, FIELD CONTROL CENTER, FISCAL METERING, FLARE STACK, FLOTEL, FULL STABILIZATION, GAS EXPORT, GAS INJECTION, GAS INJECTOR, GAS PRODUCER, ISOLATION VALVE, LOADING BOUY, MANIFOLD, MANIFOLD STATION, OFFLOADING, OIL PRODUCER, PIG RECIVER, PIPELINE END MANIFOLD, QUARTER, RISER, RISER BASE, RISER SUPPORT, SEPARATION, SILO, STORAGE, T-CONNECTION, TERMINAL, TRAWLGEAR PROTECTION, TUNNEL, UMBILICAL SUPPORT, WATER INJECTION, WATER/GAS INJECTION, WELLHEAD, Y-CONNECTION, PROCESSING, ACCOMMODATION, SUPPORT, BOOSTER, DISTRIBUTION, WATER PRODUCER eller en kombinasjon av disse.
  fclFunctions
  varchar(400)
  Geodetisk datum
  Geodetisk datum for koordinatene til innretningens posisjon.
  fclGeodeticDatum
  varchar(10)
  NS grader
  Koordinat, nord-sør grader
  fclNsDeg
  int
  NS minutter
  Koordinat, nord-sør minutter
  fclNsMin
  int
  NS sekunder
  Koordinat, nord-sør milli sekunder (desimal tall)
  fclNsSec
  decimal
  NS kode
  Indikator som forteller om koordinaten ligger på nordlig eller sørlig halvkule. Eksempel på lovlige verdier: N, S
  fclNsCode
  varchar(1)
  ØV grader
  Koordinat, øst-vest grader
  fclEwDeg
  int
  ØV minutter
  Koordinat, øst-vest minutter
  fclEwMin
  int
  ØV sekunder
  Koordinat, øst-vest milli sekunder (desimal tall)
  fclEwSec
  decimal
  ØV kode
  Indikator som forteller om koordinaten ligger på østlig eller vestlig halvkule. Eksempel på lovlige verdier: E, W
  fclEwCode
  varchar(1)
  UTM havkule
  Indikator som forteller om Universal Transverse Mercator koordinaten ligger på nordlig eller sørlig halvkule. Eksempel på lovlige verdier: 1, 2
  fclUtmHemisphere
  int
  UTM sone
  UTM sone for UTM koordinatene for innretningens posisjon.
  fclUtmZone
  int
  NS UTM
  Universal Transverse Mercator koodinat, nord-sør
  fclNsUtm
  decimal
  ØV UTM
  Universal Transverse Mercator koodinat, øst-vest
  fclEwUtm
  decimal
  RKB høyde [m]
  Høyde på boredekk over midlere havnivå i meter
  fclRkb
  decimal
  Vanndyp [m]
  Vanndyp fra midlere havnivå i meter.
  fclWaterDepth
  decimal
  Oppstartsdato
  Dato innretningen ble satt i produksjon.
  fclStartupDate
  datetime
  Levetid [år]
  Antall år innretningen ble konstruert for å være operativ.
  fclDesignLifetime
  int
  SUT status
  SUT (AOC) status for innretningen. Eksempel på lovlige verdier: AOC ok, In queue for AOC
  fclStatus
  varchar(40)
  Innretning over vann
  Indikator som forteller om det er en innretning over vann. Eksempel på lovlige verdier: Y, N. N betyr at det er en undervannsinnretning.
  fclSurface
  varchar(1)
  Tilhører
  Navn på informasjonsbærer som innretningen tilhører
  fclBelongsToName
  varchar(41)
  Sokkeldirektoratet tilhører
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for informasjonsbæreren som innretningen tilhører
  fclBelongsToS
  varchar(19)
  Tilhører, type
  Type informasjonsbærer som innretningen tilhører. Eksemple på lovlige verdier: field, field part, ingen registering, TUF, TUF part
  fclBelongsToKind
  varchar(40)
  Nåværende operatør
  Navn på selskapet som for tiden er operatør for innretningen.
  fclCurrentOperatorName
  varchar(100)
  Nåværende ansvarlig selskap
  Offisielt navn på nåværende ansvarlig selskap for en flyttbar innretning.
  fclCurrentRespCompanyName
  varchar(100)
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen innretningen for tiden er registert
  fclNationCode2
  varchar(2)
  Nasjon
  Navn på nasjonen innretningen for tiden er registert
  fclNationName
  varchar(40)
  Tilhører, faktaside
  Url til faktasiden på Sokkeldirektoratets FaktaWEB for informasjonsbæreren innretningen tilhører
  fclBelongsToFactPageUrl
  varchar(200)
  Faktaside
  Url til innretningens faktaside på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  fclFactPageUrl
  varchar(200)
  Faktakart
  Url til innretningens faktakart på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  fclFactMapUrl
  varchar(200)
  Slisse kapasitet - brutto
  Beskrivelse ikke definert
  fclSlotCapacityGross
  int
  Slisse kapasitet - netto
  Beskrivelse ikke definert
  fclSlotCapacityNet
  int
  Dato oppdatert
  Dato når informasjon om denne innretningen ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  fclDateUpdated
  datetime
  Formelt navn, del 1
  Formelt navn, del 1: Kvadrantnummer på norsk sokkel
  fclFormalName1Quadrant
  char(4)
  Formelt navn, del 2
  Formelt navn, del 2: Blokk nummer i gitt kvadrant på norsk sokkel
  fclFormalName2Block
  int