Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.05.2024 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

FELT – beskrivelse

Eksport: EXCELOPENXML ikon EXCEL
 • Hovednivå attributter

  Hovednivå attributter
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  fldName
  varchar(40)
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  fldCurrentActivitySatus
  varchar(40)
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  wlbName
  varchar(60)
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  fldDiscoveryYear
  int
  Type eier
  Type eier. Eksempel på lovlige verdier: BUSINESS ARRANGEMENT AREA, PRODUCTION LICENSE
  fldOwnerKind
  varchar(40)
  Eier navn
  Eier navn
  fldOwnerName
  varchar(40)
  NPDID for eier
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt eier
  fldNpdidOwner
  int
  Operatør navn
  Selskapets offisielle navn.
  cmpLongName
  varchar(100)
  NPDID for selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap
  cmpNpdidCompany
  int
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  fldMainSupplyBase
  varchar(50)
  Hydrokarbon type
  Hydrokarbon type
  fldHcType
  varchar(40)
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  fldMainArea
  varchar(40)
  Faktaside, funnbrønnbane
  Url til funnbrønnbanens faktaside.
  wlbFactPageUrl
  varchar(200)
  Faktakart
  Url til feltets faktakart på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  fldFactMapUrl
  varchar(200)
  Faktaside
  Url til feltets faktaside på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  fldFactPageUrl
  varchar(200)
  NPDID for brønnbane
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for brønnbaner
  wlbNpdidWellbore
  int
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  fldNpdidField
  int
  Dato hovednivå oppdatert
  Dato når informasjon om dette feltet ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang. Datoen vil bare bli forandret dersom data i 'Hovednivå' i fanen 'Felt' blir forandret.
  fldDateUpdated
  datetime
  Dato alle oppdatert
  Dato når noe informasjon om dette feltet ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang. Datoen vil også bli forandret dersom det har skjedd forandringer i : 'Aktivitets status' , 'Funn inkludert', 'Ligger i', 'Eiere', 'Operatører, 'Rettighetshavere'.
  fldDateUpdatedMax
  datetime
 • Undernivå – Funn inkludert

  Undernivå – Funn inkludert
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  fldNpdidField
  int
  NPDID for funn
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for funn
  dscNpdidDiscovery
  int
  Felt navn
  Sokkeldirektoratets offisielle feltnavn
  fldName
  varchar(40)
  Funn navn
  Sokkeldirektoratets offisielle funn navn
  dscName
  varchar(40)
  Funnets faktaside
  Url til funnets faktaside på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  dscFactPageUrl
  varchar(200)
  Inkludert fra dato
  Inkludert fra dato
  fldDiscoveryInclFromDate
  datetime
  Inkludert til dato
  Inkludert til dato
  fldDiscoveryInclToDate
  datetime
 • Undernivå – Ligger i

  Undernivå – Ligger i
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  Blokk navn
  Blokk navn
  blcName
  varchar(40)
  Utv. tillatelse
  Navn på utvinningstillatelse
  prlName
  varchar(50)
 • Undernivå – Aktivitets status

  Undernivå – Aktivitets status
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  Status
  Feltets status. Eksemper på lovlige verdier: PDO APPROVED, PRODUCING, SHUT DOWN
  fldStatus
  varchar(40)
  Status fra
  Status fra dato
  fldStatusFromDate
  datetime
  Status til
  Status til dato
  fldStatusToDate
  datetime
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  fldStatusDateUpdated
  datetime
 • Undernivå – Plan for Utbygging og drift (PUD)

  Undernivå – Plan for Utbygging og drift (PUD)
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  fldNPDIDField
  int
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  fldName
  nvarchar(40)
  Dato PUD godkjent
  Dato godkjent av Energidepartementet
  fldPudApproved
  datetime
  Beskrivelse
  En beskrivelse av PUD'en og hvordan myndighetsbehandling er gjort
  fldPudDescription
  nvarchar(2048)
  Type
  Tre ulike typer: -PDO (Vanligvis første PUD innlevert). -Changed PDO (Oppdatert PUD innlevert ved vesentlige endringer ift opprinnelig plan) . -PDO Exemption (Søknad om fritak av PUD)
  fldPudType
  nvarchar(20)
  Dato oppdatert
  Dato for når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang
  fldPudDateUpdated
  datetime2
 • Undernivå – Eiere

  Undernivå – Eiere
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for eier
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt eier
  fldNpdidOwner
  int
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  fldNpdidField
  int
  Felt navn
  Sokkeldirektoratets offisielle feltnavn
  fldName
  varchar(40)
  Type eier
  Type eier. Eksempel på lovlige verdier: BUSINESS ARRANGEMENT AREA, PRODUCTION LICENSE
  fldOwnerKind
  varchar(40)
  Eier navn
  Eier navn
  fldOwnerName
  varchar(40)
  Eierskap fra dato
  Eierskap fra dato
  fldOwnershipFromDate
  datetime
  Eierskap til dato
  Eierskap til dato
  fldOwnershipToDate
  datetime
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  fldOwnerDateUpdated
  datetime
 • Undernivå – Operatører

  Undernivå – Operatører
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  fldNpdidField
  int
  NPDID selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap
  cmpNpdidCompany
  int
  Felt navn
  Sokkeldirektoratets offisielle feltnavn
  fldName
  varchar(40)
  Navn, selskap
  Operatørselskapets offisielle navn.
  cmpLongName
  varchar(100)
  Operatør til dato
  Operatør til dato
  fldOperatorTo
  datetime
  Operatør fra dato
  Operatør fra dato
  fldOperatorFrom
  datetime
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  fldOperatorDateUpdated
  datetime
 • Undernivå – Rettighetshavere

  Undernivå – Rettighetshavere
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  fldNpdidField
  int
  NPDID company
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap
  cmpNpdidCompany
  int
  Felt navn
  Sokkeldirektoratets offisielle feltnavn
  fldName
  varchar(40)
  Type eier
  Type eier (PRODUCTION LICENCE eller BUSINESS ARRANGEMENT AREA)
  fldOwnerKind
  varchar(40)
  Navn på eier
  Navn på eier
  fldOwnerName
  varchar(40)
  Kortnavn, selskap
  Kortnavn på selskapet som brukes av Sokkeldirektoratet.
  cmpShortName
  varchar(40)
  Dato rettighetshaver fra
  Rettighetshaver fra dato
  fldLicenseeFrom
  datetime
  Dato rettighetshaver til
  Rettighetshaver til dato
  fldLicenseeTo
  datetime
  Navn, selskap
  Operatørselskapets offisielle navn.
  cmpLongName
  varchar(100)
  Selskapets andel [%]
  Selskapets andel i prosent
  fldCompanyShare
  decimal
  Faktaside selskap
  Url til Faktaside for selskap på Sokkeldirektoratets FaktaWeb
  cmpFactPageUrl
  varchar(200)
  SDØE [%]
  Statens Direkte Økonomiske Engasjement i prosent
  fldSdfiShare
  decimal
  Dato eierskap fra
  Eierskap fra dato
  fldOwnerFrom
  datetime
  Dato eierskap til
  Eierskap til dato
  fldOwnerTo
  datetime
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  fldLicenseeDateUpdated
  datetime
  Nasjonskode
  ISO nasjonskode, to bokstavers
  cmpNationCode
  varchar(2)
 • Undernivå – ODs estimat for reserver og tilstedeværende ressurser (norsk andel)

  Undernivå – ODs estimat for reserver og tilstedeværende ressurser (norsk andel)
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  Oppdatert dato
  Dato for offisielt estimat for reservene og tilstedeværende ressurser
  fldDateOffResEstDisplay
  datetime
  Off. est. kommentarer
  Kommentarer til offisielt estimat
  fldResEstComments
  varchar(2000)
  Oppr. utvinnbar olje [mill Sm3]
  Opprinnelig utvinnbar olje [mill Sm3]
  fldRecoverableOil
  numeric
  Oppr. utvinnbar gass [mrd Sm3]
  Opprinnelig utvinnbar gass [mrd Sm3]
  fldRecoverableGas
  numeric
  Oppr. utvinnbar NGL [mill tonn]
  Opprinnelig utvinnbar NGL [mill tonn]
  fldRecoverableNGL
  numeric
  Oppr. utvinnbar kondensat [mill Sm3]
  Opprinnelig utvinnbar kondensat [mill Sm3]
  fldRecoverableCondensate
  numeric
  Oppr. utvinnbar ekv. [mill Sm3 o.e]
  Opprinnelig utvinnbar oljeekvivalenter [mrd Sm3]
  fldRecoverableOE
  numeric
  Gjenv. olje [mill Sm3]
  Gjenværende olje [mill Sm3]
  fldRemainingOil
  numeric
  Gjenv. gass [mrd Sm3]
  Gjenværende gass [mrd Sm3]
  fldRemainingGas
  numeric
  Gjenv. NGL [mill tonn]
  Gjenværende NGL [mill tonn]
  fldRemainingNGL
  numeric
  Gjenv. kondensat [mill Sm3]
  Gjenværende kondensat [mill Sm3]
  fldRemainingCondensate
  numeric
  Gjenv. olje ekv. [mill Sm3 o.e]
  Gjenværende oljeekvivalenter [mrd Sm3]
  fldRemainingOE
  numeric
  Oppr. tilst. olje [mill Sm3]
  Opprinnelig tilstedeværende olje [mill Sm3]
  fldInplaceOil
  numeric
  Oppr. tilst. ass. væske [mill Sm3]
  Opprinnelig tilstedeværende assosiert væske [mill Sm3]
  fldInplaceAssLiquid
  numeric
  Oppr. tilst. ass. gass [mrd Sm3]
  Opprinnelig tilstedeværende assosiert gass [mrd Sm3]
  fldInplaceAssGas
  numeric
  Oppr. tilst. fri gass [mrd Sm3]
  Opprinnelig tilstedeværende fri gass [mrd Sm3]
  fldInplaceFreeGas
  numeric
 • Undernivå – Beskrivelse

  Undernivå – Beskrivelse
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for felt
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for felt
  fldNpdidField
  int
  Felt navn
  Offisielt feltnavn
  fldName
  varchar(40)
  Type
  Type beskrivelse
  fldDescriptionHeading
  varchar(255)
  Tekst
  Beskrivelse av feltet
  fldDescriptionText
  varchar(-1)
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  fldDescriptionDateUpdated
  datetime
 • Undernivå – Produksjon , salgbar

  Undernivå – Produksjon , salgbar
  Attributtoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  År
  År for tallet i profilen
  prfYear
  int
  Måned
  Måned for tallet i profilen
  prfMonth
  int
  Felt (Funn)
  Navn på felt eller funn
  prfInformationCarrier
  varchar(40)
  NPDID informasjons bærer
  Sokkeldirektoratets unike nøkkel for informasjonsbæreren ('Felt' eller 'Funn')
  prfNpdidInformationCarrier
  int
  Netto - olje [mill Sm3]
  Produksjon av Olje netto [mill Sm3]
  prfPrdOilNetMillSm3
  numeric
  Netto - gass [mrd Sm3]
  Produksjon av Gass netto [mrd Sm3]
  prfPrdGasNetBillSm3
  numeric
  Netto - NGL [mill tonn]
  Produksjon av NGL netto [mill tonn]
  prfPrdNGLNetMillTons
  numeric
  Netto - NGL [mill Sm3]
  Produksjon av NGL netto [mill Sm3]
  prfPrdNGLNetMillSm3
  numeric
 • Undernivå – Produksjon , sum brønnbaner

  Undernivå – Produksjon , sum brønnbaner
  Attributtoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  År
  År for tallet i profilen
  prfYear
  int
  Måned
  Måned for tallet i profilen
  prfMonth
  int
  Felt (Funn)
  Navn på felt eller funn
  prfInformationCarrier
  varchar(40)
  NPDID informasjons bærer
  Sokkeldirektoratets unike nøkkel for informasjonsbæreren ('Felt' eller 'Funn')
  prfNpdidInformationCarrier
  int
  Brutto -olje [mill Sm3]
  Produksjon av Olje brutto [mill Sm3]
  prfPrdOilGrossMillSm3
  numeric
  Brutto - gass [mrd Sm3]
  Produksjon av Gass brutto [mrd Sm3]
  prfPrdGasGrossBillSm3
  numeric
  Brutto - kondensat [mill Sm3]
  Produksjon av Kondensat brutto [mill Sm3]
  prfPrdCondensateGrossMillSm3
  numeric
  Brutto - oljeekvivalenter [mill Sm3]
  Produksjon av Oljeekvivalenter brutto [mill Sm3]
  prfPrdOeGrossMillSm3
  numeric
  Produsert vann [mill Sm3]
  Produksjon av Produsert vann [mill Sm3]
  prfPrdProducedWaterInFieldMillSm3
  numeric
 • Undernivå – Investeringer

  Undernivå – Investeringer
  Attributtoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  Investeringer [mill NOK løpende kroner]
  Totale investeringer i løpende per. år [mill NOK]
  prfInvestmentsMillNOK
  numeric