Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
24.05.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

STRATIGRAFI – attributtbeskrivelse

Eksport: EXCELOPENXML ikon EXCEL
 • Hovednivå

  Hovednivå
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for litostrat. enhet
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for litostratigrafiske enheter.
  lsuNpdidLithoStrat
  int
  NPDID for forelder litostrat. enhet
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for litostratigrafisk enhet, refererer til forelderenhet. Vil være tom hvis Nivå = GROUP.
  lsuNpdidLithoStratParent
  int
  Litostrat. enhet
  Den litostratigrafiske enhetens offisielle navn.
  lsuName
  varchar(20)
  Litostrat. enhet, forelder
  Den litostratigrafiske enhetens offisielle navn, refererer til forelder. Se også nivå. Vil være tom hvis Nivå = GROUP.
  lsuNameParent
  varchar(20)
  Nivå
  Angir den litostratigrafiske enhetens nivå. Lovlige verdier: GROUP, FORMATION, MEMBER.
  lsuLevel
  varchar(9)
  Faktaside
  Url til den litostratigrafiske enhetens faktaside på Sokkeldirektoratets FaktaWEB.
  lsuFactPageUrl
  varchar(200)
  Faktaside, forelder
  Url til den litostratigrafiske enhetens faktaside på Sokkeldirektoratets FaktaWEB, refererer til forelder. Se også nivå. Vil være tom hvis Nivå = GROUP.
  lsuFactPageUrlParent
  varchar(200)
  Beskrivelse
  Sokkeldirektoratets beskrivelse av den litostratigrafiske enheten.
  lsuDescription
  varchar(-1)
 • Undernivå – Brønnbane

  Undernivå – Brønnbane
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for litostrat. enhet
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for litostratigrafiske enheter.
  lsuNpdidLithoStrat
  int
  NPDID for forelder lito. strat. enhet
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for litostratigrafisk enhet, refererer til forelder enhet. Vil være tom hvis Nivå = GROUP.
  lsuNpdidLithoStratParent
  int
  NPDID for brønnbanen
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for brønnbanen.
  wlbNpdidWellbore
  int
  Litostrat. enhet
  Den litostratigrafiske enhetens offisielle navn.
  lsuName
  varchar(20)
  Litostrat. enhet, forelder
  Den litostratigrafiske enhetens offisielle navn, refererer til forelder. Se også nivå. Vil være tom hvis Nivå = GROUP.
  lsuNameParent
  varchar(20)
  Nivå
  Angir den litostratigrafiske enhetens nivå. Lovlige verdier: GROUP, FORMATION, MEMBER.
  lsuLevel
  varchar(9)
  Topp dyp [m]
  Målt lengde langs brønnbanen fra drivhylse til starten på den litostratigrafiske enheten. Er alltid den gruppen/formasjonen/leddet borekrona beveger seg inn i. I noen situasjoner, f. eks. brønnbaner boret med stor avvik fra vertikalen, brønnbaner gjennom forkastninger og saltvegger, er dette ikke en ekte stratigrafisk topp. Toppen på den litostratigrafiske enheten vil være den stratigrafiske bunnen når den er boret fra undersiden. Når formasjoner veksler med hverandre er toppen på enheten blitt tolket flere ganger og tilsvarer toppene på underenhetene. For noen brønner og noen stratigrafiske intervaller er bare gruppetopper blitt tolket. Ledd er bare tolket i og nær typeområdet. I noen tilfeller er det brukt uformelle navn på formasjoner som ikke har formelle beskrivelser og navn. Disse er merket med tillegget i formasjonsnavnet. Sokkeldirektoratets tolkninger. Kan bli oppdatert over tid.
  lsuTopDepth
  numeric
  Bunn dyp [m]
  Dyp i meter til bunnen av den litostratigrafiske enheten.
  lsuBottomDepth
  numeric
  Brønnbane navn
  Offisielt navn på brønnbanen ihht. Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  wlbName
  varchar(40)
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  IsuWellboreUpdatedDate
  datetime
 • Undernivå – Brønnbanekjerne

  Undernivå – Brønnbanekjerne
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for litostrat. enhet
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for litostratigrafiske enheter.
  lsuNpdidLithoStrat
  int
  NPDID for forelder litostrat. enhet
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for litostratigrafisk enhet, refererer til forelder enhet. Vil være tom hvis Nivå = GROUP.
  lsuNpdidLithoStratParent
  int
  NPDID for brønnbanen
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for brønnbanen.
  wlbNpdidWellbore
  int
  Litostrat. enhet
  Den litostratigrafiske enhetens offisielle navn.
  lsuName
  varchar(20)
  Litostrat. enhet, forelder
  Den litostratigrafiske enhetens offisielle navn, refererer til forelder. Se også nivå. Vil være tom hvis Nivå = GROUP.
  lsuNameParent
  varchar(20)
  Nivå
  Angir den litostratigrafiske enhetens nivå. Lovlige verdier: GROUP, FORMATION, MEMBER.
  lsuLevel
  varchar(9)
  Kjernelengde [m]
  Ca. antall meter med kjerneprøve i den litostratigrafiske enheten. Kjerne-dybde-skift er ikke tatt hensyn til.
  lsuCoreLenght
  numeric
  Brønnbane navn
  Offisielt navn på brønnbanen ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  wlbName
  varchar(40)