Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
16.06.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

UNDERSØKELSER – attributtbeskrivelse

Eksport: EXCELOPENXML ikon EXCEL
 • Hovednivå

  Hovednivå
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  Surveynavn
  Navn på undersøkelsen. Se kap. 4.1 i Sokkeldirektoratets gulbok for mer informasjon.
  seaName
  varchar(100)
  Hjemmelsgrunnlag
  Hvilken lovhjemmel som er grunnlag for undersøkelsen.
  seaLawCategory
  varchar(255)
  Formål med undersøkelsen
  Formålet med undersøkelsen dersom hjemmelsgrunnlag er "Undersøkelser utført av myndighetene".
  seaGovReason
  varchar(100)
  NPDID for survey
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for undersøkelsen.
  seaNpdidSurvey
  int
  Status
  Status for innsamlingen. Eksempel på lovlige verdier: "Under behandling", "Planlagt", "Pågående", "Pause","Ferdig".
  seaStatus
  varchar(100)
  Markedstilgjengelig
  Angir om dataene fra undersøkelsen er klassifisert som omsettelig (jmf. Petroleumsforskriften § 85). Lovlige verdier er "Ja" eller "Nei".
  seaMarketAvailable
  varchar(20)
  Selskap - ansvarlig
  Ansvarlig selskap for undersøkelsen.
  seaCompanyReported
  varchar(100)
  Kategori
  Angir hvilken metode som er brukt i undersøkelsen. Dersom det er brukt seimisk kilde er kategorien "Seismisk undersøkelse", dersom elektromagnestisk kilde " settes "Elektromagnetisk undersøkelse". Ellers settes kategorien til "Andre undersøkelser". Se også beskrivelser for "Hoved type" and "Del type".
  seaCategory
  varchar(100)
  Hovedtype
  Hvilken hovedtype undersøkelsen er. Lovlige verdier er "Ordinær seismisk undersøkelse", "Havbunnseismisk undersøkelse", "Elektromagnetisk undersøkelse","Borestedsundersøkelse / Site survey", "Grunnundersøkelse / Soil survey". Se også beskrivelsen av "Kategori".
  seaSurveyTypeMain
  varchar(100)
  Deltype
  Hvilken deltype undersøkelsen er. Lovlige verdier er: "2D", "3D", "4D" og "Ikke seismikk". Ale verdier er relevante for ulike hoved typer unntatt "Ikke seismikk" som bare er relevant for "Borestedsundersøkelse / Site survey" og "Grunnundersøkelse / Soil survey".
  seaSurveyTypePart
  varchar(100)
  Område
  Geografisk område på Norsk sokkel. Lovlige verdier er "Nordsjøen", "Norskehavet", "Barentshavets - Sør" , Barentshavet - Nord".
  seaGeographicalArea
  varchar(255)
  Midtpunkt
  Midtpunkt mellom maksimum og minimum Nord/Sør posisjon og tilsvarende for Øst/Vest posisjon. Midtpunktet er gitt med grader og desimale minutter, feks 73'' 29.8' N, 33'' 15.7' Ø
  seaMidPoint
  varchar(100)
  Fartøy
  Fartøy som brukes i innsamlingen (hovedfartøy og følgefartøy). Fartøyene som vises er er angitt i melding eller siste endringsmeldingen som selskap som utfører undersøkelsen har sendt inn.
  seaVesselAll
  varchar(1000)
  Kildetype
  Energikilde som brukes. Eksempel på lovlige verdier: "Seismisk" "Elektromagnetisk" og "Ikke relevant"
  seaSourceType
  varchar(100)
  Antall kilder
  Antall kilder.
  seaSourceNumber
  varchar(100)
  Kildestørrelse
  Størrelse på kilde. Kan være et volum eller en strømstyrke. Eksempel på lovlige verdier: "5085 cu.in", "1000A".
  seaSourceSize
  varchar(100)
  Aktivt kildevolum
  Trykk brukt. Eksempel på lovlige verdier: "2000 PSI".
  seaSourcePressure
  varchar(100)
  Startdato - planlagt
  Dato for når selskapet har rapportert at innsamlingen skal starte.
  seaPlanFromDate
  datetime
  Avslutningsdato - planlagt
  Dato for når selskapet har rapportert at innsamlingen skal slutte.
  seaPlanToDate
  datetime
  Total lengde - planlagt [båt km]
  Planlagt totalt innsamlet lengde.
  seaPlanBoatKm
  int
  Startdato
  Dato innsamlingen startet. Startet betyr når selve datainnsamlingen har startet.
  seaDateStarting
  datetime
  Avslutningsdato
  Dato for avslutning av innsamlingen. Avslutning betyr når datainnsamlingen er avsluttet.
  seaDateFinalized
  datetime
  Antall sensorer
  Antall sensorer brukt
  seaSensorNumbers
  varchar(100)
  Sensorlengde [m]
  Lengde av sensorene i meter. Ikke relevant dersom Sensor type = "Noder".
  seaSensorLength
  varchar(100)
  Sensorbredde [m]
  Bredde på sensorslep i meter.
  seaSensorWidth
  varchar(50)
  Sensortype
  Type sensor som brukes. Eksempel på lovlige verdier: "Kabler", "Noder", "Ikke relevant"
  seaSensorType
  varchar(100)
  Total lengde [båt km]
  Totalt innsamlet lengde båt kilometer.
  seaBoatTotalKm
  int
  Netto areal - planlagt 3D/4D [km2]
  Planlagt netto areal - beregnet av Sokkeldirektoratets kartsystem dersom det er 3D eller 4D seismikk.
  sea3DKm2
  decimal
  Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]
  Faktisk netto areal innmeldt av selskap - 3D/4D [km2].
  seaSurveyAcquired
  int
  Prøvetaking
  Er det planlagt prøvetaking? (Ja/Nei).
  seaSampling
  varchar(20)
  Grunn boring
  Er det planlagt grunn boring? (Ja/Nei).
  seaShallowDrilling
  varchar(20)
  NPDID for selskapet som rapporterte
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskapet som rapporterte innsamlingen.
  cmpNpdidCompany
  int
  Geoteknisk måling
  Er det planlagt geoteknisk måling? (Ja/Nei).
  seaGeotechnical
  varchar(20)
  Faktakart
  Url til undersøkelsen sitt faktakart på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  seaFactMapUrl
  varchar(260)
  Faktaside
  Url til faktaside
  seaFactPageUrl
  varchar(260)
  Faktakart, håndholdt
  Url til undersøkelsens faktakart på Sokkeldirektoratets FaktaWEB. Tilpasset telefon og nettbrett
  seaFactMapHtml5Url
  varchar(200)
  Kart - sanntid sporing
  Lenke til kart som viser informasjon om geofysiske undersøkelser som pågår eller er meldt inn i tilnærmet sanntid.
  seaPublicMapUrl
  nvarchar(260)
 • Undernivå – Tillatelser

  Undernivå – Tillatelser
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  Surveynavn
  Navn på undersøkelsen.
  seaSurveyName
  varchar(100)
  Tillatelses navn
  Navn på tillatelsen
  seaLicenceName
  varchar(100)
  Type tillatelse
  Type tillatelse. Lovlige verdier: "Utvinningstillatelse", "Undersøkelsestillatelse", "Letetillatelse", "Utnyttelsestillatelse"
  seaLicenceType
  varchar(50)
  NPDID for survey
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for undersøkelsen.
  seaNpdidSurvey
  int
  NPDID for utvinningstillatelse
  NPDID for utvinningstillatelsen undersøkelsen var gjort i.
  seaNpdidProductionLicence
  int
 • Undernivå – Selskap innsamlingen gjøres for

  Undernivå – Selskap innsamlingen gjøres for
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  Surveynavn
  Navn på undersøkelsen.
  seaSurveyName
  varchar(100)
  Selskapsnavn
  Navn på selskap innsamlingen er gjort for.
  seaCompanyDoingFor
  varchar(100)
  NPDID for selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskapet som innsamlingen er gjort for.
  cmpNpdidCompanyDoingFor
  int
  NPDID for survey
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for undersøkelsen.
  seaNpdidSurvey
  int
 • Undernivå – Selskap som utfører innsamlingen

  Undernivå – Selskap som utfører innsamlingen
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  Surveynavn
  Navn på undersøkelsen.
  seaSurveyName
  varchar(100)
  Selskapsnavn
  Navn på selskap som utfører innsamlingen.
  seaCompanyDoingAcquisition
  varchar(100)
  NPDID for selskapet som rapporterte
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskapet som rapporterte om undersøkelsen.
  cmpNpdidReportingCompany
  int
  NPDID for survey
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for undersøkelsen.
  seaNpdidSurvey
  int
 • Undernivå – Dataformat

  Undernivå – Dataformat
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  Surveynavn
  Navn på undersøkelsen.
  seaSurveyName
  varchar(100)
  Type data
  Databeskrivelse. Lovlige verdier er: "Seismiske data", "Navigasjons data".
  seaDataType
  varchar(100)
  Format
  Dataformat. Lovlige verdier: "SEG-D v2.1", "SEGY", "UKOOA 76", "UKOOA P1/84", "UKOOA P1/90".
  seaFormat
  varchar(100)
  Medium
  Lagringsmedium for data: Eksempler på lovlige verdier: "IBM3592","IBM3590","Hard disk".
  seaMedium
  varchar(100)
  Kommentarer
  Kommentarer til dataformater.
  seaCommentDataFormat
  varchar(255)
  NPDID for survey
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for undersøkelsen.
  seaNpdidSurvey
  int
 • Undernivå – Fiskerikyndig

  Undernivå – Fiskerikyndig
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  Surveynavn
  Navn på undersøkelsen.
  seaSurveyName
  varchar(100)
  Navn
  Navn på fiskerikyndig.
  seaFisheryExpertName
  varchar(100)
  Telefonnummer
  Telefonnummer til fiskerikyndig
  seaFisheryExpertPhoneNumber
  varchar(100)
  Fradato
  Start dato for fiskerikyndig
  seaFisheryExpertFromDate
  datetime
  Til dato
  Avslutningsdato for fiskerikyndig.
  seaFisheryExpertToDate
  datetime
  NPDID for survey
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for undersøkelsen.
  seaNpdidSurvey
  int
 • Undernivå – Båter

  Undernivå – Båter
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  Surveynavn
  Navn på undersøkelsen.
  seaSurveyName
  varchar(100)
  Fartøy
  Navn på hovedfartøy eller følgefartøy.
  seaVesselName
  varchar(100)
  Type fartøy
  Fartøyets funksjon i innsamlingen. Lovlige verdier: "Hovedfartøy", "Følgefartøy", "Annet fartøy", "Ikke kjent"
  seaVesselType
  varchar(100)
  IMO-nummer
  IMO-nummer.
  seaVesselIMONnumber
  varchar(100)
  Nasjon
  Eiernasjon for fartøy.
  seaVesselNation
  varchar(100)
  Kallesignal
  Kallesignal
  seaVesselCallSignal
  varchar(100)
  Havn(er)
  Havn(er) fartøyet vil bruke i løpet av den innmeldte perioden.
  seaVesselHarbour
  varchar(100)
  Telefonnummer
  Fartøyets telefonnummer
  seaVesselPhoneNumber
  varchar(100)
  NPDID for survey
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for undersøkelsen.
  seaNpdidSurvey
  int
 • Undernivå – Koordinater

  Undernivå – Koordinater
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  Surveynavn
  Navn på undersøkelsen.
  seaSurveyName
  varchar(100)
  Polygon nummer
  Polygon nummer. Er sjelden brukt.
  seaPolygonNumber
  int
  Punkt nummer
  Punkt nummeret inne i polygonet. Starter på 0.
  seaPolygonPointNumber
  int
  NS grader
  Nord Sør grader for punktet
  seaPolygonNSDeg
  int
  NS minutter
  Nord Sør minutter for punktet
  seaPolygonNSMin
  int
  NS sekunder
  Nord Sør sekunder for punktet. Gitt som desimalverdi.
  seaPolygonNSSec
  decimal
  ØW grader
  Øst West grader for punktet
  seaPolygonEWDeg
  int
  ØW minutter
  Øst West minutter for punktet
  seaPolygonEWMin
  int
  ØW sekunder
  Øst West sekunder for punktet. Gitt som desimal verdi.
  seaPolygonEWSec
  decimal
  NPDID for survey
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for undersøkelsen.
  seaNpdidSurvey
  int