Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
21.04.2024 - 01:32
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems

TRANSPORTATION AND UTILIZATION FACILITIES (TUF) – attribute description

Export: EXCELOPENXML icon EXCEL
 • Main level

  Main level
  Attibute heading
  Description
  Tag
  Data type
  NPDID for TUF
  Norwegian Offshore Directorate's unique id for transportation and utilisation facilities
  tufNpdidTuf
  int
  TUF name
  Name of the transportation and utilisation facility
  tufName
  varchar(40)
  Kind
  Kind of transportation and utilisation facility. Legal values: ONSHORE PLANT, PIPELINE, TERMINAL, JOINT VENTURE
  tufKind
  varchar(80)
  Status
  Status of the transportation and utilisation facility. Legal values: ACTIVE, INACTIVE
  tufStatus
  varchar(40)
  Valid from date
  Date the transportation and utilisation facility is valid from
  tufDateValidFrom
  datetime
  Valid to date
  Date the transportation and utilisation facility is valid to
  tufDateValidTo
  datetime
  From facility
  From facility
  tufStartPoint
  varchar(40)
  To facility
  To facility
  tufEndPoint
  varchar(40)
 • Sub level – Operator

  Sub level – Operator
  Attibute heading
  Description
  Tag
  Data type
  NPDID TUF
  Norwegian Offshore Directorate's unique id for transportation and utilisation facilities
  tufNpdidTuf
  int
  NPDID operator company
  Norwegian Offshore Directorate's unique id for operator company
  cmpNpdidCompany
  int
  Kind
  Kind of transportation and utilisation facility. Legal values: ONSHORE PLANT, PIPELINE, TERMINAL, JOINT VENTURE
  tufKind
  varchar(80)
  TUF
  Name of the transportation and utilisation facility
  tufName
  varchar(40)
  Date valid from
  The date the company's operatorship is valid from
  tufOperDateValidFrom
  datetime
  Date valid to
  The date the company's operatorship is valid to
  tufOperDateValidTo
  datetime
  Company fact page
  URL to the company's FactPage on Norwegian Offshore Directorate's FactWEB
  cmpFactPageUrl
  varchar(200)
  Operator company
  Operator company for this TUF
  cmpLongName
  varchar(100)
 • Sub level – Owners

  Sub level – Owners
  Attibute heading
  Description
  Tag
  Data type
  NPDID for TUF
  Norwegian Offshore Directorate's unique id for transportation and utilisation facilities
  tufNpdidTuf
  int
  NPDID owner company
  Norwegian Offshore Directorate's unique id for companies
  cmpNpdidCompany
  int
  Kind
  Kind of transportation and utilisation facility. Legal values: ONSHORE PLANT, PIPELINE, TERMINAL, JOINT VENTURE
  tufKind
  varchar(80)
  TUF
  Name of the transportation and utilisation facility
  tufName
  varchar(40)
  Date valid from
  The date the company's ownership is valid from
  tufOwnerDateValidFrom
  datetime
  Date valid to
  The date the company's ownership is valid to
  tufOwnerDateValidTo
  datetime
  Owner company
  Owner company for this TUF
  cmpLongName
  varchar(100)
  Share [%]
  The company's share in percent.
  tufOwnerShare
  decimal
  Company fact page
  URL to the company's FactPage on Norwegian Offshore Directorate's FactWEB
  cmpFactPageUrl
  varchar(200)
 • Sub level – Petroleum register , Main level (in Norwegian only)

  Sub level – Petroleum register , Main level (in Norwegian only)
  Heading
  Description
  Tag
  Data type
  Tillatelse
  Navn på tillatelsen i Petroleumsregisteret.
  ptlName
  varchar(40)
  NPDID for TUF
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for transport og utnyttelsesanlegg
  tufNpdidTuf
  int
  Gyldig fra dato
  Dato tillatelsen er gyldig fra.
  ptlDateValidFrom
  datetime
  Gyldig til dato
  Dato tillatelsen er gyldig til.
  ptlDateValidTo
  datetime
  Dato for tildeling
  Dato tillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  ptlDateAwarded
  datetime
  Dato hovednivå oppdatert
  Dato for når informasjon om denne Petroleumsregister tillatelsen ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang. Datoen vil bare bli forandret dersom data i 'Hovednivå' blir forandret.
  ptlDateUpdated
  datetime
  Dato alle oppdatert
  Dato når noe informasjon om denne Petroleumsregister tillatelsen ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang. Datoen vil også bli forandret dersom data i noen av 'Undernivåene' blir forandret.
  ptlDateUpdatedMax
  datetime
 • Sub level – Petroleum register , Licencees (in Norwegian only)

  Sub level – Petroleum register , Licencees (in Norwegian only)
  Heading
  Description
  Tag
  Data type
  Tillatelse
  Navn på tillatelsen i Petroleumsregisteret.
  ptlName
  varchar(40)
  NPDID for TUF
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for transport og utnyttelsesanlegg.
  tufNpdidTuf
  int
  NPDID for selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap.
  cmpNpdidCompany
  int
  TUF
  Navn på transport og utnyttelsesanlegget.
  tufName
  varchar(40)
  Selskap
  Selskapets offisielle navn.
  cmpLongName
  varchar(100)
  Andel [%]
  Selskapets andel i prosent.
  ptlLicenseeInterest
  numeric
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  ptlLicenseeDateUpdated
  datetime
 • Sub level – Petroleum register , Operatorship (in Norwegian (only)

  Sub level – Petroleum register , Operatorship (in Norwegian (only)
  Heading
  Description
  Tag
  Data type
  Tillatelse
  Navn på tillatelsen i Petroleumsregisteret.
  ptlName
  varchar(40)
  NPDID for TUF
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for transport og utnyttelsesanlegg.
  tufNpdidTuf
  int
  NPDID for selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap.
  cmpNpdidCompany
  int
  TUF
  Navn på transport og utnyttelsesanlegget.
  tufName
  varchar(40)
  Selskap
  Selskapets offisielle navn.
  cmpLongName
  varchar(100)
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  ptlOperDateUpdated
  datetime
 • Sub level – Petroleum register , Messages (in Norwegian only)

  Sub level – Petroleum register , Messages (in Norwegian only)
  Heading
  Description
  Tag
  Data type
  Tillatelse
  Navn på tillatelsen i Petroleumsregisteret.
  ptlName
  varchar(40)
  NPDID for TUF
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for transport og utnyttelsesanlegg.
  tufNpdidTuf
  int
  Utdrag av dokument
  Utdrag av dokumentet, orginal dokumentet er registert i Sokkeldirektoratet
  ptlMessage
  varchar(2000)
  Merknad
  Merknad. Hvis ikke meldingen er konferert (kvalitetskontrollert) i Sokkeldirektoratet, vil det stå 'Ikke konferert', ellers er dette feltet blankt.
  ptlMessageRemark
  varchar(14)
  Type
  Type dokument. Eksempel på lovlig verdier: Heftelse,Ny tillatelse, Endring i tillatelse,Sletting av heftelse, Andre meldinger.
  ptlMessageKindDesc
  varchar(2000)
  Registreringsdato
  Dato dokumentet er registret i Petroleumsregisteret.
  ptlMessageRegisteredDate
  datetime
  TUF
  Navn på transport og utnyttelsesanlegget.
  tufName
  varchar(40)
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  ptlMessageDateUpdated
  datetime
 • Sub level – Pipeline

  Sub level – Pipeline
  Heading
  Description
  Tag
  Data type
  Pipeline name
  Norwegian Offshore Directorate's official name of pipeline
  pplName
  varchar(200)
  NPDID pipeline
  Norwegian Offshore Directorate's unique id for pipelines
  pplNpdidPipeline
  int
  Map label
  Name used in the map
  pplMapLabel
  varchar(100)
  Belongs to
  Name of the TUF or Field the pipeline belongs to.
  pplBelongsToName
  varchar(50)
  Current operator
  Name of the company that is currently operator of the pipeline
  cmpLongName
  varchar(100)
  Current phase
  Current phase for the pipeline. Examples of legal values:FUTURE, REMOVED, IN SERVICE, INSTALLATION, DECOMMISSIONED, ABANDONED IN PLACE
  pplCurrentPhase
  varchar(40)
  Phase valid from
  Date from, current phase
  pplCurrentPhaseFromDate
  datetime
  From facility
  Name of facility where the pipeline starts
  fclNameFrom
  varchar(50)
  To facility
  Name of facility where the pipeline ends
  fclNameTo
  varchar(50)
  Main grouping
  Name of main grouping of pipeline. Example of legal values: Transportation, Feeder
  pplMainGroupingName
  varchar(100)
  Dimension [inch]
  Pipeline dimension in inches
  pplDimension
  real
  Max water depth [m]
  Maximum waterdepth [m]
  pplWaterDepth
  real
  Medium
  Medium transported in the pipeline.
  pplMedium
  varchar(40)
  NPDID belongs to
  Norwegian Offshore Directorate's unique id for the information carrier the pipeline belongs to
  pplNpdidBelongsTo
  int
  NPDID facility from
  Norwegian Offshore Directorate's unique id for the facility where the pipeline starts
  fclNpdidFacilityFrom
  int
  NPDID facility to
  Norwegian Offshore Directorate's unique id for the facility where the pipeline ends
  fclNpdidFacilityTo
  int
  NPDID operator
  Norwegian Offshore Directorate's unique id for the company operating the pipeline
  cmpNpdidCompany
  int
  Date updated
  Date when this record was updated last or inserted the first time.
  pplDateUpdated
  datetime
  Fact page
  URL to the pipeline on Norwegian Offshore Directorate factpages
  pplFactPageUrl
  varchar(200)
  Factmaps
  URL to the pipeline on Norwegian Offshore Directorate factmap
  pplFactMapUrl
  varchar(200)