Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
24.05.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

SELSKAP – beskrivelse

Eksport: EXCELOPENXML ikon EXCEL
 • Hovednivå

  Hovednivå
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap
  cmpNpdidCompany
  int
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  cmpLongName
  varchar(100)
  Gruppe
  Betegense på selskapsgruppe som selskapet forbindes med. Denne ble 1.2.2013 satt til NA (not applicable) fordi data kvaliteten på denne attributten blir vurdert til å være for dårlig. Pga kompatibilitetsårsaker blir ikke attributten slettet.
  cmpGroup
  varchar(100)
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  cmpOrgNumberBrReg
  varchar(100)
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  cmpNationCode
  varchar(2)
  Faktaside
  Url til selskapets faktaside på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  cmpFactPageUrl
  varchar(200)
  Er nå aktiv på NS
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er aktiv på Norsk sokkel
  cmpActiveOnNcsCurrent
  varchar(1)
  Har vært aktiv på norsk sokkel
  Indikator som forteller om selskapet tidligere har vært aktiv på Norsk sokkel
  cmpActiveOnNcsFormer
  varchar(1)
  Er nå operatør for utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for utvinningstillatelser
  cmpLicenceOperCurrent
  varchar(1)
  Har vært operatør for utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet tidligere har vært operatør for utvinningstillatelser
  cmpLicenceOperFormer
  varchar(1)
  Er nå rettighethaver i utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighetshaver i utvinningstillatelser
  cmpLicenceLicenseeCurrent
  varchar(1)
  Har vært rettighethaver i utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighetshaver i utvinningstillatelser
  cmpLicenceLicenseeFormer
  varchar(1)
  Er nå operatør for avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for avtalebasert områder
  cmpBsnsArrAreaOperCurrent
  varchar(1)
  Har vært operatør for avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet har vært operatør for avtalebasert områder
  cmpBsnsArrAreaOperFormer
  varchar(1)
  Er nå rettighetshaver i avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighethaver i avtalebasert områder
  cmpBsnsArrAreaPartnerCurrent
  varchar(1)
  Har vært rettighetsh. i avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighethaver i avtalebasert områder
  cmpBsnsArrAreaPartnerFormer
  varchar(1)
  Er nå operatør for TUF
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for Transport og UtnyttelsesAnlegg
  cmpTufOperCurrent
  varchar(1)
  Har vært operatør for TUF
  Indikator som forteller om selskapet har vært operatør for Transport og UtnyttelsesAnlegg
  cmpTufOperFormer
  varchar(1)
  Er nå rettighetshaver i TUF
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighetshaver i Transport og UtnyttelsesAnlegg
  cmpTufPartnerCurrent
  varchar(1)
  Har vært rettighetshaver i TUF
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighetshaver i Transport og UtnyttelsesAnlegg
  cmpTufPartnerFormer
  varchar(1)
  Ansvarlig for flyttbare innretninger
  Indikator som forteller om selskapet er ansvarlig for flyttbare innretninger
  cmpFacilityMoveableResponsible
  varchar(1)
  Operatør for faste innretninger
  Indikator som forteller om selskapet er operatør for faste innretninger
  cmpFacilityFixedOperator
  varchar(1)
  Survey prefiks
  Prefiks i surveynavn. I "ST14001" er ST prefiks for Statoil.
  cmpSurveyPrefix
  varchar(4)