Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
16.06.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

Tabell – Plan for utbygging og drift

Eksport:  EXCELOPENXML ikon EXCEL XML ikon XML CSV ikon CSV
Feltnavn
Dato PUD godkjent
Beskrivelse
Type
NPDID felt
Dato synkronisert Sodir
ALBUSKJELL
25.04.1975
St.meld.nr.90 (74-75)
PDO
43437
16.06.2024
ALVE
28.06.2023
PUD fritak for Andvare tidligere Gjøk
PDO Exemption
4444332
16.06.2024
ALVE
16.03.2007
Kongen i statsråd
PDO
4444332
16.06.2024
ALVE NORD
28.06.2023
Alve Nord
PDO
42002483
16.06.2024
ALVHEIM
10.02.2022
KEG-prosjektet(Kobra East og Gekko)
PDO
2845712
16.06.2024
ALVHEIM
06.10.2004
Kongen i statsråd
PDO
2845712
16.06.2024
ATLA
04.11.2011
Kongen i statsråd
PDO
21106284
16.06.2024
BALDER
18.06.2020
Balder Future
Changed PDO
43562
16.06.2024
BALDER
04.05.2007
Endret PUD Ringhorne
Changed PDO
43562
16.06.2024
BALDER
21.11.2003
PUD fritak 25/8-C20
PDO Exemption
43562
16.06.2024
BALDER
14.02.2003
Ringhorne og Balder rørsystem
PDO
43562
16.06.2024
BALDER
11.05.2000
Ringhorne behandlet i Stortinget
PDO
43562
16.06.2024
BALDER
02.02.1996
Kongen i Statsråd
PDO
43562
16.06.2024
BAUGE
20.06.2017
Bauge
PDO
29446221
16.06.2024
BERLING
28.06.2023
Berling
PDO
42002473
16.06.2024
BLANE
01.07.2005
OED brev 1.7.2005 Godkjent av myndighetene i Norge og Storbritania
PDO
3437650
16.06.2024
BRAGE
14.08.2023
PUD-fritak Brage Cook forekomsten
PDO Exemption
43651
16.06.2024
BRAGE
14.11.2022
PUD-fritak Talisker Øst
PDO Exemption
43651
16.06.2024
BRAGE
13.08.2007
31/4-11 Bowmore Brent PUD-fritak innvilget
PDO Exemption
43651
16.06.2024
BRAGE
02.04.2004
31/4-A-30 B PUD-fritak innvilget
PDO Exemption
43651
16.06.2024
BRAGE
20.10.1998
Brage Sognefjord , Kongen i Statsråd
PDO
43651
16.06.2024
BRAGE
29.03.1990
Behandlet i Stortinget
PDO
43651
16.06.2024
BRAGE
PUD-fritak for 31/4-A-13 E (Kim) funnet i Sognefjord Øst
PDO Exemption
43651
16.06.2024
BREIDABLIKK
29.06.2021
Breidablikk
PDO
38702206
16.06.2024
BRYNHILD
11.11.2011
Kongen i statsråd
PDO
21123063
16.06.2024
BYRDING
17.01.2017
Byrding
PDO
28975067
16.06.2024
BØYLA
08.07.2022
PUD for Frosk
PDO
22492497
16.06.2024
BØYLA
26.10.2012
Kongen i statsråd
PDO
22492497
16.06.2024
COD
04.05.1973
St.meld.nr.90 (74-75) Kongelig resolusjon 4.5.73
PDO
43785
16.06.2024
DRAUGEN
22.12.2023
Endret PUD prosjekt kraft fra land til Draugen
Changed PDO
43758
16.06.2024
DRAUGEN
05.11.2021
Hasselmus PUD-fritak innvilget
PDO Exemption
43758
16.06.2024
DRAUGEN
19.12.1988
Behandlet i Stortinget
PDO
43758
16.06.2024
DUVA
27.06.2019
Godkjent av OED
PDO
34833026
16.06.2024
DVALIN
29.06.2023
Godkjent av OED , Dvalin Nord forekomsten
PDO
29393934
16.06.2024
DVALIN
21.03.2017
Godkjent av OED
PDO
29393934
16.06.2024
EDDA
25.04.1975
St.meld.nr.90 (74-75)
PDO
43541
16.06.2024
EDVARD GRIEG
11.06.2012
Behandlet i Stortinget
PDO
21675433
16.06.2024
EIRIN
16.01.2024
Eirin
PDO
42002492
16.06.2024
EKOFISK
07.09.2017
Endret PUD Ekofisk Sør
Changed PDO
43506
16.06.2024
EKOFISK
09.06.2011
Ekofisk Sør
PDO
43506
16.06.2024
EKOFISK
12.03.2010
Boligplattform 2/4 L
Changed PDO
43506
16.06.2024
EKOFISK
26.06.2008
Endret PUD Ekofisk vekst
Changed PDO
43506
16.06.2024
EKOFISK
06.06.2003
Ekofisk vekst
PDO
43506
16.06.2024
EKOFISK
09.11.1994
Ekofisk II A
Changed PDO
43506
16.06.2024
EKOFISK
20.12.1983
Vanninjeksjonsprosjektet
PDO
43506
16.06.2024
EKOFISK
01.03.1972
St.meld.nr.51 (72-73
PDO
43506
16.06.2024
ELDFISK
01.12.2022
Endret PUD Eldfisk Nord
Changed PDO
43527
16.06.2024
ELDFISK
09.06.2011
Eldfisk II
PDO
43527
16.06.2024
ELDFISK
12.12.1997
Eldfisk vanninjeksjon
PDO
43527
16.06.2024
ELDFISK
25.04.1975
St.meld.nr.90 (74-75)
PDO
43527
16.06.2024
EMBLA
25.04.1995
Endret PUD. kalt revidert PUD. Godkjent av Kongen i Statsråd
Changed PDO
43534
16.06.2024
EMBLA
14.12.1990
Kongen i statsråd
PDO
43534
16.06.2024
ENOCH
01.07.2005
PUD godkjent av myndighetene i Norge og Storbritannia 1.7.2005
PDO
3437659
16.06.2024
FENJA
05.04.2018
Godkjent av OED
PDO
31164879
16.06.2024
FENRIS
28.06.2023
Behandlet i Stortinget 5.6.2023. Godkjenningsbrev fra OED datert 28.6.2023
PDO
42002478
16.06.2024
FLYNDRE
23.05.2014
Kongen i statsråd
PDO
24635035
16.06.2024
FRAM
15.08.2018
F-Øst Brent PUD-fritak
PDO Exemption
1578840
16.06.2024
FRAM
14.03.2016
Fram C Øst-PUD fritak
PDO Exemption
1578840
16.06.2024
FRAM
22.04.2005
Fram Øst godkjent av Kongen i Statsråd
PDO
1578840
16.06.2024
FRAM
02.02.2004
PUD fritak C-West-Etive
PDO Exemption
1578840
16.06.2024
FRAM
23.03.2001
Fram Vest godkjent av Kongen i Statsråd
PDO
1578840
16.06.2024
FRAM H-NORD
07.06.2013
PUD fritak innvilget for Fram H-Nord
PDO Exemption
23410947
16.06.2024
FRIGG
13.06.1974
Innst. S. nr. 113 (76-77) Godkjent i Stortinget
PDO
43555
16.06.2024
FRØY
18.05.1992
Frøy i Stortinget
PDO
43597
16.06.2024
FULLA
27.06.2023
Behandlet i Stortinget 5.6.2023. Godkjenningsbrev fra OED datert 27.6.2023
PDO
42002479
16.06.2024
GAUPE
25.06.2010
Kongen i statsråd
PDO
18161341
16.06.2024
GIMLE
18.05.2006
PUD fritak innvilget
PDO Exemption
4005142
16.06.2024
GINA KROG
15.12.2022
Endret PUD Alternativ oljeeksport løsning
PDO
23384544
16.06.2024
GINA KROG
21.05.2013
Behandlet i Stortinget
PDO
23384544
16.06.2024
GJØA
27.06.2019
PUD-fritak P1 Redevelopment
PDO Exemption
4467574
16.06.2024
GJØA
14.06.2007
Behandlet i Stortinget
PDO
4467574
16.06.2024
GLITNE
08.09.2000
Kongen i Statsråd
PDO
1272071
16.06.2024
GOLIAT
03.11.2020
PUD-fritak Goliat West
PDO Exemption
5774394
16.06.2024
GOLIAT
30.03.2017
PUD fritak Snadd
PDO Exemption
5774394
16.06.2024
GOLIAT
18.06.2009
Behandlet i Stortinget
PDO
5774394
16.06.2024
GRANE
14.06.2000
Behandlet i Stortinget
PDO
1035937
16.06.2024
GUDRUN
19.12.2013
PUD-fritak 15/3-9
PDO Exemption
18116481
16.06.2024
GUDRUN
16.06.2010
Behandlet i Stortinget
PDO
18116481
16.06.2024
GULLFAKS
08.04.2020
Hywind Gullfaks
Changed PDO
43686
16.06.2024
GULLFAKS
14.06.2019
Shetland/Lista fase2
Changed PDO
43686
16.06.2024
GULLFAKS
14.06.2019
Endret PUD for Shetland/Lista fase 2
Changed PDO
43686
16.06.2024
GULLFAKS
03.12.2015
Endret PUD/Shet/List
Changed PDO
43686
16.06.2024
GULLFAKS
21.12.2005
Endret PUD Gullfaks
Changed PDO
43686
16.06.2024
GULLFAKS
03.02.2004
34/10-45B PUD fritak
PDO Exemption
43686
16.06.2024
GULLFAKS
27.02.2002
34/10-45S PUD fritak
PDO Exemption
43686
16.06.2024
GULLFAKS
03.11.1995
Gullfaks Lundefm.
PDO
43686
16.06.2024
GULLFAKS
15.01.1993
Gullfaks Vest, Kongen i Statsråd
PDO
43686
16.06.2024
GULLFAKS
01.06.1985
Gullfaks II
PDO
43686
16.06.2024
GULLFAKS
09.10.1981
Behandlet i Stortinget
PDO
43686
16.06.2024
GULLFAKS SØR
19.01.2024
PUD-fritak for Solanforekomsten
PDO Exemption
43699
16.06.2024
GULLFAKS SØR
16.09.2019
PUD-fritak for Opal Sør innvilget
PDO Exemption
43699
16.06.2024
GULLFAKS SØR
05.03.2018
PUD-fritak for Gullfaks tilleggsressurser RF Lunde, RF Lomvi, 07A og GFS 13 AB
PDO Exemption
43699
16.06.2024
GULLFAKS SØR
28.04.2015
PUD-fritak Segment 10A/B innvilget
PDO Exemption
43699
16.06.2024
GULLFAKS SØR
20.03.2015
Rutil i Gullfaks Rimfaksdalen. Kongen i Statsråd
PDO
43699
16.06.2024
GULLFAKS SØR
22.03.2012
PUD-fritak Gullfaks Sør Prekomresjon
PDO Exemption
43699
16.06.2024
GULLFAKS SØR
11.02.2005
Skinfaks og Rimfaks Kongen i Statsråd
PDO
43699
16.06.2024
GULLFAKS SØR
16.01.2004
PUD fritak for Gulltopp innvilget
PDO Exemption
43699
16.06.2024
GULLFAKS SØR
08.06.1998
Gullfaks Satelitter Fase2
PDO
43699
16.06.2024
GULLFAKS SØR
29.03.1996
Gullfaks Satelitter Fase I. Kongen i Statsråd
PDO
43699
16.06.2024
GUNGNE
31.01.2007
PUD-fritak Gammahøyden
PDO Exemption
43464
16.06.2024
GUNGNE
22.12.2000
PUD-fritak Skagerak/Hod
PDO Exemption
43464
16.06.2024
GUNGNE
25.08.1995
Kongen i Statsråd
PDO
43464
16.06.2024
GYDA
04.06.1993
Gyda Sør av Kongen i Statsråd
PDO
43492
16.06.2024
GYDA
02.06.1987
Gyda i Stortinget
PDO
43492
16.06.2024
HALTEN ØST
13.02.2023
PUD godkjent av OED
PDO
42148955
16.06.2024
HANZ
21.05.2013
Behandlet i Stortinget som en del av Ivar Aasen PUDen
PDO
25307278
16.06.2024
HEIDRUN
15.12.2021
Alpha Horst PUD fritak
PDO Exemption
43771
16.06.2024
HEIDRUN
12.05.2000
Heidrun Nord Godkjent av Kongen i Statsråd
PDO
43771
16.06.2024
HEIDRUN
14.05.1991
Behandlet i Stortinget
PDO
43771
16.06.2024
HEIMDAL
15.01.1999
Heimdal Gassenter Kongen i Statsråd
PDO
43590
16.06.2024
HEIMDAL
02.10.1992
Heimdal Jura Kongen i Statsråd
PDO
43590
16.06.2024
HEIMDAL
10.06.1981
Behandlet i Stortinget
PDO
43590
16.06.2024
HOD
08.12.2020
Plan for Hod videreutvikling av OED
PDO
43485
16.06.2024
HOD
20.06.1994
PUD-fritak HOD (2/11-10s)
PDO Exemption
43485
16.06.2024
HOD
26.06.1988
Behandlet i Stortinget
PDO
43485
16.06.2024
HUGIN
27.06.2023
Behandlet i Stortinget 5.6.2023 godkjenningsbrev fra OED datert 27.6.2023.
PDO
42002474
16.06.2024
HULDRA
02.02.1999
Behandlet i Stortinget
PDO
97002
16.06.2024
HYME
24.06.2011
Kongen i Statsråd
PDO
20474183
16.06.2024
IDUN NORD
28.06.2023
Godkjent av OED
PDO
42002477
16.06.2024
IRPA
28.06.2023
Godkjent av OED
PDO
42002482
16.06.2024
ISLAY
05.07.2010
Godkjent av OED ligger hovedsaklig på britisk side
PDO
21105675
16.06.2024
IVAR AASEN
21.05.2013
Behandlet i Stortinget
PDO
23384520
16.06.2024
JETTE
17.02.2012
Kongen i statsråd
PDO
21613906
16.06.2024
JOHAN CASTBERG
11.06.2018
Behandlet i Stortinget
PDO
32017325
16.06.2024
JOHAN SVERDRUP
29.04.2019
Fase 2 behandlet i Stortinget
PDO
26376286
16.06.2024
JOHAN SVERDRUP
18.06.2015
Fase I behandlet i Stortinget
PDO
26376286
16.06.2024
JOTUN
10.06.1997
Behandlet i Stortinget
PDO
43604
16.06.2024
KNARR
09.06.2011
Behandlet i Stortinget
PDO
20460988
16.06.2024
KRISTIN
02.02.2022
Kristin Sør
PDO
1854729
16.06.2024
KRISTIN
19.06.2007
Endret PUD
PDO
1854729
16.06.2024
KRISTIN
17.12.2001
Behandlet i Stortinget
PDO
1854729
16.06.2024
KVITEBJØRN
05.12.2006
Endret PUD av OED
Changed PDO
1036101
16.06.2024
KVITEBJØRN
14.06.2000
Behandlet i Stortinget
PDO
1036101
16.06.2024
LILLE-FRIGG
06.09.1991
Lille-Frigg av Kongen i Statsråd
PDO
43583
16.06.2024
MARIA
28.06.2023
Godkjent av OED (Maria revitalization project)
Changed PDO
26465170
16.06.2024
MARIA
04.09.2015
Kongen i statsråd
PDO
26465170
16.06.2024
MARIA
Endret PUD Maria Fase 2
Changed PDO
26465170
16.06.2024
MARTIN LINGE
03.07.2017
PUD fritak Herja/Herv
PDO
21675447
16.06.2024
MARTIN LINGE
11.06.2012
Behandlet i Stortinget
PDO
21675447
16.06.2024
MARULK
15.07.2010
Kongen i Statsråd
PDO
18212090
16.06.2024
MIKKEL
14.09.2001
Kongen i Statsråd
PDO
1630514
16.06.2024
MIME
06.11.1992
Mime av Kongen i Statsråd
PDO
43792
16.06.2024
MORVIN
25.04.2008
Kongen i statsråd
PDO
4966234
16.06.2024
MUNIN
27.06.2023
Behandlet i Stortinget 5.6.2023. Godkjenningsbrev fra OED datert 27.6.2023
PDO
42002476
16.06.2024
MURCHISON
15.12.1976
¨Britisk del.
PDO
43665
16.06.2024
NJORD
22.12.2023
Endret PUD og PAD for prosjektet Njord elektrifisering
Changed PDO
43751
16.06.2024
NJORD
20.06.2017
Njord Future Endet PUD av OED
Changed PDO
43751
16.06.2024
NJORD
21.01.2005
Njord Gasseksport av Kongen i Statsråd
PDO
43751
16.06.2024
NJORD
12.06.1995
Behandlet i Stortinget
PDO
43751
16.06.2024
NORDØST FRIGG
12.09.1980
Kongen i Statsråd
PDO
43568
16.06.2024
NORNE
18.04.2008
Endret PUD av OED gjelder både Urd og Norne
Changed PDO
43778
16.06.2024
NORNE
07.06.2005
Endret PUD av OED
Changed PDO
43778
16.06.2024
NORNE
09.03.1995
Behandlet i Stortinget
PDO
43778
16.06.2024
NOVA
27.09.2018
Godkjent av OED
PDO
33197696
16.06.2024
ODA
12.05.2017
OED godkjent
PDO
29412516
16.06.2024
ODIN
18.07.1980
Kongen i Statsråd
PDO
43610
16.06.2024
ORMEN LANGE
08.07.2022
havbunnskompresjon
PDO
2762452
16.06.2024
ORMEN LANGE
02.04.2004
Behandlet i Stortinget
PDO
2762452
16.06.2024
OSEBERG
01.12.2022
Endret PUD Oseberg gass fase 2 og kraft fra land
Changed PDO
43625
16.06.2024
OSEBERG
22.12.2017
PUD-fritak Chalk/Shetland
PDO Exemption
43625
16.06.2024
OSEBERG
14.06.2016
Oseberg Vestflanken 2 av Kongen i Statsråd
PDO
43625
16.06.2024
OSEBERG
04.10.2013
Oseberg Delta 2 av Kongen i Statsråd
PDO
43625
16.06.2024
OSEBERG
23.09.2005
Oseberg Delta av Kongen i Statsråd
PDO
43625
16.06.2024
OSEBERG
19.12.2003
Oseberg Vestflanken av Kongen i Statsråd
PDO
43625
16.06.2024
OSEBERG
13.12.1996
Oseberg gassfase ved Kongen I Statsråd
PDO
43625
16.06.2024
OSEBERG
23.12.1988
Oseberg Vest av Kongen i Statsråd
PDO
43625
16.06.2024
OSEBERG
19.01.1988
Revidert plan av Kongen i Statsråd
Changed PDO
43625
16.06.2024
OSEBERG
05.06.1984
Oseberg Fase I behandlet i Stortinget
PDO
43625
16.06.2024
OSEBERG
PUD-fritak for forekomstene Lambda Statfjord og Lambda Cook
PDO Exemption
43625
16.06.2024
OSEBERG SØR
23.09.2022
PUD-fritak J-Sentral Cook
PDO Exemption
43645
16.06.2024
OSEBERG SØR
16.09.2011
Stjerne(30/9-22) av Kongen i Statsråd
PDO
43645
16.06.2024
OSEBERG SØR
05.03.2008
PUD-fritak 30/9-14 G-sentral
PDO Exemption
43645
16.06.2024
OSEBERG SØR
15.05.2003
Oseberg Sør J-strukturen av Kongen i Statsråd
PDO
43645
16.06.2024
OSEBERG SØR
10.06.1997
Behandlet i Stortinget
PDO
43645
16.06.2024
OSEBERG SØR
Oseberg Vesuv søknad om PUD-fritak
PDO Exemption
43645
16.06.2024
OSEBERG ØST
22.03.2004
PUD-fritak Beta Sørøst
PDO Exemption
43639
16.06.2024
OSEBERG ØST
11.10.1996
Kongen i statsråd
PDO
43639
16.06.2024
OSELVAR
19.06.2009
Kongen i statsråd
PDO
5506919
16.06.2024
REV
15.06.2007
Kongen i Statsråd
PDO
4467554
16.06.2024
RINGHORNE ØST
10.11.2005
Kongen i Statsråd
PDO
3505505
16.06.2024
SIGYN
31.08.2001
Kongen i Statsråd
PDO
1630100
16.06.2024
SINDRE
27.03.2017
PUD-fritak OED
PDO
29401178
16.06.2024
SKARV
10.02.2022
Idun Tunge PUD-fritak
PDO Exemption
4704482
16.06.2024
SKARV
30.04.2021
PUD-fritak Gråsel
PDO Exemption
4704482
16.06.2024
SKARV
06.04.2018
Ærfugl
PDO
4704482
16.06.2024
SKARV
18.12.2007
Behandlet i Stortinget
PDO
4704482
16.06.2024
SKIRNE
05.07.2002
Kongen i Statsråd
PDO
2138816
16.06.2024
SKOGUL
23.03.2018
Olje-og energidept
PDO
31164600
16.06.2024
SKULD
20.01.2012
Kongen i statsråd
PDO
21350124
16.06.2024
SLEIPNER VEST
14.12.1992
Behandlet i Stortinget
PDO
43457
16.06.2024
SLEIPNER ØST
11.02.2021
Endret PUD. Sleipner kraft fra land av OED
Changed PDO
43478
16.06.2024
SLEIPNER ØST
31.01.2007
PUD fritak Pi-struktur
PDO Exemption
43478
16.06.2024
SLEIPNER ØST
29.08.1995
Loke Trias av Kongen i Statsråd
PDO
43478
16.06.2024
SLEIPNER ØST
14.05.1991
Loke Heimdal av Kongen i Statsråd
PDO
43478
16.06.2024
SLEIPNER ØST
15.12.1986
Behandlet i Stortinget
PDO
43478
16.06.2024
SNORRE
08.04.2020
Endret PUD Hywind Snorre av OED
Changed PDO
43718
16.06.2024
SNORRE
15.06.2018
Endret PUD Snorre Expansion project i Stortinget
Changed PDO
43718
16.06.2024
SNORRE
21.10.2009
PUD fritak Snorre Export
PDO Exemption
43718
16.06.2024
SNORRE
08.06.1998
Snorre 2 i Stortinget
PDO
43718
16.06.2024
SNORRE
16.12.1994
Fase II Lunde L02-L05 av Kongen i Statsråd
PDO
43718
16.06.2024
SNORRE
27.05.1988
Snorre Fase I i Stortinget
PDO
43718
16.06.2024
SNØHVIT
08.08.2023
Snøhvit og Hammerfest LNG kalt Snøhvit Future
Changed PDO
2053062
16.06.2024
SNØHVIT
23.12.2015
PUD-fritak Snøhvit Nord
PDO Exemption
2053062
16.06.2024
SNØHVIT
03.07.2014
Endret PUD /PAD Snøhvit Co2 solution
Changed PDO
2053062
16.06.2024
SNØHVIT
07.03.2002
Behandlet i Stortinget
PDO
2053062
16.06.2024
SNØHVIT
Endret Plan for utbygging og drift Snøhvit future prosjektet (landkompresjon)
Changed PDO
2053062
16.06.2024
SOLVEIG
28.06.2023
Godkjent av OED
PDO Exemption
34833011
16.06.2024
SOLVEIG
26.06.2019
Godkjent av OED
PDO
34833011
16.06.2024
STATFJORD
08.06.2005
Statfjord senfase behandlet i Stortinget
PDO
43658
16.06.2024
STATFJORD
10.06.1981
Behandlet i Stortinget
PDO
43658
16.06.2024
STATFJORD
16.06.1976
Behandlet i Stortinget
PDO
43658
16.06.2024
STATFJORD NORD
11.12.1990
behandlet i Stortinget
PDO
43679
16.06.2024
STATFJORD ØST
11.12.1990
Behandlet i Stortinget
PDO
43672
16.06.2024
SVALIN
22.12.2023
Søknad om PUD-fritak for forekomsten Svalin M Sør
PDO Exemption
22507971
16.06.2024
SVALIN
23.11.2012
Kongen i statsråd
PDO
22507971
16.06.2024
SYGNA
30.04.1999
Kongen i Statsråd
PDO
104718
16.06.2024
SYMRA
28.06.2023
Godkjent av OED
PDO
42002480
16.06.2024
TAMBAR
03.04.2000
Kongen i Statsråd
PDO
1028599
16.06.2024
TAMBAR ØST
28.06.2007
PUD fritak For Tambar Øst
PDO Exemption
4999528
16.06.2024
TOMMELITEN A
08.07.2022
OED
PDO
40867462
16.06.2024
TOMMELITEN GAMMA
12.06.1986
Behandlet i Stortinget
PDO
43444
16.06.2024
TOR
04.05.1973
St.meld.nr.90 (74-75)
PDO
43520
16.06.2024
TORDIS
16.12.2005
Tordis IOR av Kongen i Statsråd
PDO
43725
16.06.2024
TORDIS
29.06.1999
PUD-fritak 34/7-25 STUJ
PDO Exemption
43725
16.06.2024
TORDIS
29.06.1999
Borg PUD av Kongen i Statsråd
PDO
43725
16.06.2024
TORDIS
13.10.1995
Tordis Øst av Kongen i Statsråd
PDO
43725
16.06.2024
TORDIS
14.05.1991
Tordis i Stortinget
PDO
43725
16.06.2024
TRESTAKK
30.03.2017
Godkjent av OED
PDO
29396445
16.06.2024
TROLL
17.12.2021
Endret PUD Kraft fra land til Troll Vest av OED
Changed PDO
46437
16.06.2024
TROLL
12.12.2018
Troll fase 3 Step 1 av OED
PDO
46437
16.06.2024
TROLL
19.06.2009
Troll prosjekter av Kongen i Statsråd
PDO
46437
16.06.2024
TROLL
01.09.2000
P2 brønnramme av Kongen i Statsråd
PDO
46437
16.06.2024
TROLL
22.02.1999
Brønngr.T (TVGP) av Kongen i Statsråd
PDO
46437
16.06.2024
TROLL
10.06.1997
TVGPS-J,K,L & Troll C av Kongen i Statsråd
PDO
46437
16.06.2024
TROLL
11.10.1996
TVGPS- I-klyngen av Kongen i Statsråd
PDO
46437
16.06.2024
TROLL
20.05.1994
TVGPS - H-klyngen av Kongen i Statsråd
PDO
46437
16.06.2024
TROLL
18.05.1992
Troll Vest oljeprovins i Stortinget
PDO
46437
16.06.2024
TROLL
15.12.1986
Troll Øst i Stortinget
PDO
46437
16.06.2024
TROLL BRENT B
06.04.2017
PUD-fritak
PDO
29398828
16.06.2024
TRYM
26.03.2010
Kongen i Statsråd
PDO
18081500
16.06.2024
TUNE
02.05.2005
PUD-fritak Tune A-S
PDO
853376
16.06.2024
TUNE
05.03.2004
PUD-fritak Tune A-N
PDO Exemption
853376
16.06.2024
TUNE
17.12.1999
Kongen i Statsråd
PDO
853376
16.06.2024
TYRIHANS
16.02.2006
Behandlet i Stortinget
PDO
3960848
16.06.2024
TYRVING
05.06.2023
Godkjent av OED
PDO
42002471
16.06.2024
ULA
27.04.2015
Ula Trias PUD-fritak
PDO Exemption
43800
16.06.2024
ULA
30.05.1980
Behandlet i Stortinget
PDO
43800
16.06.2024
URD
18.04.2008
Endret PUD av OED
Changed PDO
2834734
16.06.2024
URD
02.07.2004
Kongen i Statsråd
PDO
2834734
16.06.2024
UTGARD
17.01.2017
Godkjent av OED
PDO
28975098
16.06.2024
VALE
23.03.2001
Kongen i Statsråd
PDO
1578893
16.06.2024
VALEMON
09.06.2011
Behandlet i Stortinget
PDO
20460969
16.06.2024
VALHALL
28.06.2023
Endret PUD Vallhall (PWP) behandlet i Stortinget 5.6.2023 og godkjent i brev av 28.6.2023
Changed PDO
43548
16.06.2024
VALHALL
23.03.2018
Valhall Flanke Vest
PDO
43548
16.06.2024
VALHALL
14.06.2007
Valhall videreutvikling Valhall PH av Stortinget
PDO
43548
16.06.2024
VALHALL
09.11.2001
Vallhall-flanker av Kongen i Statsråd
PDO
43548
16.06.2024
VALHALL
03.11.2000
Valhall vanninjeksjon av Kongen i Statsråd
PDO
43548
16.06.2024
VALHALL
02.06.1995
Valhall WP av Kongen i Statsråd
PDO
43548
16.06.2024
VALHALL
02.06.1977
behandlet i Stortinget
PDO
43548
16.06.2024
VARG
30.06.2008
PUD fritak 15/12-20 S
PDO Exemption
43451
16.06.2024
VARG
03.05.1996
Kongen i Statsråd
PDO
43451
16.06.2024
VEGA
14.10.2009
PUD-fritak Vega Sør olje
PDO Exemption
4467595
16.06.2024
VEGA
14.06.2007
Behandlet i Stortinget
PDO
4467595
16.06.2024
VERDANDE
28.06.2023
Godkjent av OED, PUD består av ressurser fra funn tidligere kalt Cape Vulture og deler av Alve Nordøst
PDO
42002481
16.06.2024
VESLEFRIKK
01.10.2002
PUD-fritak 30/3-7B
PDO Exemption
43618
16.06.2024
VESLEFRIKK
27.04.1999
PUD-fritak 30/3-7B
PDO Exemption
43618
16.06.2024
VESLEFRIKK
30.12.1994
PUD-fritak 30/3-6s
PDO Exemption
43618
16.06.2024
VESLEFRIKK
16.12.1994
Øvre Brent&I-området av Kongen i Statsråd
PDO
43618
16.06.2024
VESLEFRIKK
11.06.1994
Statfjordformasjonen av Kongen i Statsråd
PDO
43618
16.06.2024
VESLEFRIKK
02.06.1987
Behandlet i Stortinget
PDO
43618
16.06.2024
VEST EKOFISK
04.05.1973
St.meld.nr.90 (74-75)
PDO
43513
16.06.2024
VIGDIS
25.05.2022
PUD-fritak Lomre
PDO Exemption
43732
16.06.2024
VIGDIS
16.09.2011
Vigdis Nordøst av Kongen i Statsråd
PDO
43732
16.06.2024
VIGDIS
20.12.2002
Vigdis Extension av Kongen i Statsråd
PDO
43732
16.06.2024
VIGDIS
16.12.1994
Kongen i Statsråd
PDO
43732
16.06.2024
VILJE
29.09.2011
PUD fritak Vilje Sør
PDO Exemption
3392471
16.06.2024
VILJE
18.03.2005
Kongen i Statsråd
PDO
3392471
16.06.2024
VISUND
18.03.2022
PUD-fritak 34/8-18 S Telesto
PDO Exemption
43745
16.06.2024
VISUND
13.12.2013
34/8-15 S PUD fritak
PDO Exemption
43745
16.06.2024
VISUND
13.12.2013
34/8-13 A PUD fritak
PDO Exemption
43745
16.06.2024
VISUND
04.10.2002
Visund gass. Kongen i Statsråd
PDO
43745
16.06.2024
VISUND
29.03.1996
Visund olje behandlet i Stortinget
PDO
43745
16.06.2024
VISUND SØR
10.06.2011
Kongen i statsråd
PDO
20461008
16.06.2024
VOLUND
18.01.2007
Kongen i statsråd
PDO
4380167
16.06.2024
VOLVE
22.04.2005
Kronprinsregenten i Statsråd
PDO
3420717
16.06.2024
YME
23.03.2018
Yme new development av OED
Changed PDO
43807
16.06.2024
YME
11.05.2007
Redevelopment I Kongen i Statsråd
PDO
43807
16.06.2024
YME
20.10.1998
Beta Vest av Kongen i Statsråd
PDO
43807
16.06.2024
YME
14.02.1997
Fase III Gamma Sørøst av Kongen i Statsråd
PDO
43807
16.06.2024
YME
01.12.1995
Fase II Beta Øst av Kongen i Statsråd
PDO
43807
16.06.2024
YME
06.01.1995
Fase I Gamma Vest av Kongen i Statsråd
PDO
43807
16.06.2024
YTTERGRYTA
21.05.2008
Kongen i statsråd
PDO
4973114
16.06.2024
ÆRFUGL NORD
06.04.2018
Godkjent av OED
PDO
38542241
16.06.2024
ØRN
28.06.2023
Godkjent av OED
PDO
42002484
16.06.2024
ØST FRIGG
14.12.1984
Behandlet i Stortinget
PDO
43576
16.06.2024
ÅSGARD
11.05.2023
Ny Søknad om PUD-fritak for Smørbukk Nord
PDO Exemption
43765
16.06.2024
ÅSGARD
23.03.2023
Søknad om PUD-fritak for BlåBjørn.
PDO Exemption
43765
16.06.2024
ÅSGARD
27.03.2012
Behandlet i Stortinget, kompresjonsprosjektet
PDO
43765
16.06.2024
ÅSGARD
02.04.2004
Endret PUD Q-prosjektet
Changed PDO
43765
16.06.2024
ÅSGARD
14.06.1996
Behandlet i Stortinget
PDO
43765
16.06.2024
AASTA HANSTEEN
03.10.2017
PUD-fritak Snefrid Nord
PDO Exemption
23395946
16.06.2024
AASTA HANSTEEN
07.06.2013
Behandlet i Stortinget
PDO
23395946
16.06.2024