Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.05.2024 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

LISENS – beskrivelse

Eksport: EXCELOPENXML ikon EXCEL
 • Hovednivå

  Hovednivå
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for utvinningstillatelser
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  prlNpdidLicence
  int
  NPDID for tildelinger
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for tildelinger
  lcaNpdidLicensingActivity
  int
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  prlName
  varchar(40)
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  prlLicensingActivityName
  varchar(40)
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  prlStatus
  varchar(40)
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  prlStratigraphical
  varchar(40)
  Aktiv
  Indikator som forteller om utvinningstillatelsen er aktiv. Eksempel på lovlige verdier: Y, N
  prlActive
  varchar(1)
  Faktaside
  Url til utvinningstillatelsens faktaside på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  prlFactPageUrl
  varchar(200)
  Faktakart
  Url til utvinningstillatelsens faktakart på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  prlFactMapUrl
  varchar(200)
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  prlDateGranted
  datetime
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  prlDateValidTo
  datetime
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  prlOriginalArea
  decimal
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  prlCurrentArea
  decimal
  Fase - gjeldende
  Gjeldende fase for utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: INITIAL; INITIAL EXTENDED; PRODUCTION; PRODUCTION EXTENDED.
  prlPhaseCurrent
  varchar(40)
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  prlMainArea
  varchar(40)
  Uløpsdato, initiell periode
  Utløpsdato for den initielle perioden for utvinningstillatelsen
  prlDateInitialPeriodExpires
  datetime
  I initiell periode
  Indikator som forteller om utvinningstillatelsen er i den initiell perioden.
  prlInitialPeriod
  varchar(4)
  Dato sist endret
  Datoen utvinningstillatelsen sist ble endret i Sokkeldirektoratets database
  prlDateLastChanged
  datetime
  Operatør faktaside
  Url til operatørselskapets faktaside på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  cmpFactPageUrl
  varchar(200)
  NPDID for selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap
  cmpNpdidCompany
  int
  Operatør
  Operatørselskapets offisielle navn.
  cmpLongName
  varchar(200)
  Dato hovednivå oppdatert
  Dato for når informasjon om denne utvinningstillatelsen ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang. Datoen vil bare bli forandret dersom data i 'Hovednivå' i fanen 'Lisens' blir forandret.
  prlDateUpdated
  datetime
  Dato alle oppdatert
  Dato når noe informasjon om denne utvinningstillatelsen ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang. Datoen vil også bli forandret dersom data i noen av 'Undernivåene' i fanen 'Lisens' blir forandret.
  prlDateUpdatedMax
  datetime
 • Undernivå – Faser

  Undernivå – Faser
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for utvinningstillatelser
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  prlNpdidLicence
  int
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  prlName
  varchar(40)
  Aktiv
  Indikator som forteller om utvinningstillatelsen er aktiv. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  prlActiveStatusIndicator
  varchar(40)
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  prlDateGranted
  datetime
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  prlDateValidTo
  datetime
  Uløpsdato, initiell periode
  Utløpsdato for den initielle perioden for utvinningstillatelsen
  prlDateInitialPeriodExpires
  datetime
  Fradato for fasen
  Fradato for fasen
  prlDatePhaseValidFrom
  datetime
  Tildato for fasen
  Tildato for fasen
  prlDatePhaseValidTo
  datetime
  Fase
  Fase. Eksempel på lovlige verdier: INITIAL, INITIAL EXTENDED, PRODUCTION, PRODUCTION EXTENDED
  prlPhase
  varchar(40)
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  prlPhaseDateUpdated
  datetime
 • Undernivå – Arbeidsprogram

  Undernivå – Arbeidsprogram
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  Beskrivelse
  Navn på oppgaven slik som gitt av Sokkeldirektoratet. Denne oppgaven er en del av arbeidsprogrammet (initiell fase) eller vilkåret (produksjonsfase) til utvinningstillatelsen.
  prlTaskName
  varchar(40)
  Type oppgave
  Type oppgaver. Eksempel på lovlige verdier: Seismisk innsamling; Seismisk reprosessering; EM innsamling; Status for arbeidsprogrammet - til Energidepartementet/Sokkeldirektoratet ; Geologi- og geofysikkstudier; Innsamling, reprosessering, tolking; Beslutning om boring; Boring; Beslutning om å utarbeide ein utbyggingsplan; Innlevering av Utbyggingsplan; Utløp av initiell periode; Statusrapport etter tilbakelevert lisens.
  prlTaskTypeNo
  varchar(200)
  Kategori
  Kategori. Lovlige verdier ; 'WORKOBLIGATION" eller "DESICION".
  prlTaskCategory
  varchar(200)
  Oppgave status
  Status på oppgaven. Eksemspel på lovlige verdier: Skal bores; Skal ikke bores; Frafalt; Godkjent.
  prlTaskStatusNo
  varchar(40)
  Oppgave frist
  Dato for når firsten for oppgaven utgår.
  prlTaskExpiryDate
  datetime
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen.
  prlName
  varchar(40)
  Utv. tillatelsen gyldig til
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  prlDateValidTo
  datetime
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  prlLicensingActivityName
  varchar(40)
  Operatør - gjeldende
  Operatørselskapets offisielle navn. For utvinningstillatelser som er inaktive angies siste operatør.
  cmpLongName
  varchar(200)
  Brønnbane hvis boret
  Resultatbrønnbane ved positiv borebeslutning. Dersom 'Oppgave status' er 'Skal bores' vil det i dette feltet stå hvilken brønnbane som er boret.
  wlbName
  varchar(40)
  Oppgave ID
  Entydig nøkkel for oppgaven.
  prlTaskID
  varchar(40)
  Referert oppgave ID
  Entydig nøkkel dersom denne oppgaven er avhengig av en annen oppgave. Feks vil en oppgave av type 'Boring' være avhengig av en annen oppgave av type ' Beslutning av boring'. Se utvinningstillatelse 085 D for eksempel.
  prlTaskRefID
  varchar(40)
  NPDID for utv. tillatelse
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for utvinningstillatelser.
  prlNpdidLicence
  int
  NPDID for operatør - gjeldende
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap.
  cmpNpdidCompany
  int
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  prlTaskDateUpdated
  datetime
 • Undernivå – Rettighetshavere

  Undernivå – Rettighetshavere
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for utvinningstillatelser
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  prlNpdidLicence
  int
  NPDID for selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap
  cmpNpdidCompany
  int
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  prlName
  varchar(40)
  Selskap, langnavn
  Selskapets offisielle navn.
  cmpLongName
  varchar(100)
  Fra dato
  Fradato for selskapets rettighet i utvinningstillatelsen
  prlLicenseeDateValidFrom
  datetime
  Til dato
  Tildato for selskapets rettighet i utvinningstillatelsen
  prlLicenseeDateValidTo
  datetime
  Operatør fra dato
  Fradato for når selskapet var operatør for utvinningstillatelsen
  prlOperDateValidFrom
  datetime
  Operatør til dato
  Tildato for når selskapet var operatør i utvinningstillatelsen
  prlOperDateValidTo
  datetime
  Andel [%]
  Selskapets andel i prosent
  prlLicenseeInterest
  decimal
  SDØE [%]
  Den Norske Stats Direkte Økonomiske Eierandel i prosent (kun av historisk interesse)
  prlLicenseeSdfi
  decimal
  Selskapets faktaside
  Url til selskapets faktaside på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  cmpFactPageUrl
  varchar(200)
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  prlLicenseeDateUpdated
  datetime
 • Undernivå – Rettighetshavere overføringer

  Undernivå – Rettighetshavere overføringer
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for utvinningstillatelser
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  prlNpdidLicence
  int
  NPDID for selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap
  cmpNpdidCompany
  int
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  prlName
  varchar(40)
  Fra dato
  Fradato for overdragelsen
  prlTransferDateValidFrom
  datetime
  Retning
  Retning på overdragelsen Eksempel på lovlige verdier: FROM, TO
  prlTransferDirection
  varchar(4)
  Type endring
  Type endring. Eksempel på lovlige verdier: CHANGE OF COMPANY NAME, TRANSFER, MERGER/TAKEOVER.
  prlTransferKind
  varchar(40)
  Type endring, Sokkeldirektoratet
  Type endring, Sokkeldirektoratet internt. Eksempel på lovlige verdier: CHANGE OF COMPANY NAME, TRANSFER, MERGER/TAKEOVER.
  prlNpdTransferKind
  varchar(40)
  Selskapsnavn
  Selskapets offisielle navn.
  cmpLongName
  varchar(100)
  Selskapets faktaside
  Url til selskapets faktaside på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  cmpFactPageUrl
  varchar(200)
  Overdratt andel [%]
  Overdratt andel i prosent
  prlTransferredInterest
  decimal
  SDØE [%]
  Den Norske Stats Direkte Økonomiske Eierandel i prosent (kun av historisk interesse)
  prlTransferSdfi
  decimal
  Utvinningstillatelsens faktaside
  Url til Utvinningstillatelsens faktaside på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  prlFactPageUrl
  varchar(200)
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  prlTransferDateUpdated
  datetime
 • Undernivå – Operatørskap

  Undernivå – Operatørskap
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for utvinningstillatelser
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  prlNpdidLicence
  int
  NPDID for selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap
  cmpNpdidCompany
  int
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  prlName
  varchar(40)
  Selskap, kortnavn
  Kortnavn på selskapet som brukes av Sokkeldirektoratet.
  cmpShortName
  varchar(40)
  Selskap, langnavn
  Selskapets offisielle navn.
  cmpLongName
  varchar(100)
  Fra dato
  Fradato for selskapets operatørskap
  prlOperDateValidFrom
  datetime
  Til dato
  Tildato for selskapets operatørskap
  prlOperDateValidTo
  datetime
  Selskapets faktaside
  Url til selskapets faktaside på Sokkeldirektoratets FaktaWEB
  cmpFactPageUrl
  varchar(200)
  Faktaside
  Url til faktaside på Sokkeldirektoratets FaktaSider for utvinningstillatelsen
  prlFactPageUrl
  varchar(200)
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  prlOperDateUpdated
  datetime
 • Undernivå – Areal

  Undernivå – Areal
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for utvinningstillatelser
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  prlNpdidLicence
  int
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  prlName
  varchar(40)
  Stratigrafisk
  Indikator som forteller om dette er en stratigrafisk utvinningstillatelse eller ikke. En stratigrafisk utvinningstillatelse er vertikalt begrenset av stratgrafiske enheter (øvre og nedre). Dette betyr at mange stratigrafiske utvinningstillatelser kan dekke det samme området på et 2D kart. Lovlige verdier: YES, NO
  prlAreaPolyStratigraphical
  varchar(4)
  Fra dato polygon
  Første dag arealet i et polygon i en utvinningstillatelse er gyldig fra. Ved endringer av areal mens en tillatelse er aktiv, vil ny dato for polygonet settes i tråd med Energidepartementets vedtak. I initiell periode kan deler av en tillatelse tilbakeleveres med 3 måneders varsel. Endringer av areal i en tillatelse som er i forlengelsesperioden, kan bare skje ved utløpet av hvert kalenderår slik at gjenværende areal i polygonet er gyldig fra 1. januar året etter. Ref petroleumslovens § 3.14.
  prlAreaPolyDateValidFrom
  datetime
  Til dato polygon
  Tilordnes per i dag maskinelt. Ved tilbakelevering av areal i en tillatelse settes denne dato lik «Polygon gyldig fra dato» for gjenværende areal i polygonet.
  prlAreaPolyDateValidTo
  datetime
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen polygonet tilhører
  prlAreaPolyNationCode
  varchar(2)
  Blokk navn
  Blokk navn
  prlAreaPolyBlockName
  varchar(40)
  Polygon nummer
  Polygon nummer i utvinningstillatelsen
  prlAreaPolyPolyNo
  int
  Polygon areal [km2]
  Polygon areal i kvadrat kilometer
  prlAreaPolyPolyArea
  decimal
  Vertikale grenser
  Beskrivelse av vertikale begrensninger for polygonet på norsk. Brukes bare for stratigrafiske utvinningstillatelser
  prlAreaPolyVertLimNo
  varchar(2000)
  Vertikal grense, fra
  Fra relativ dybde (0 - 100)
  prlAreaPolyFromZvalue
  numeric
  Vertikal grense, til
  Til relativ dybde (0 - 100)
  prlAreaPolyToZvalue
  numeric
  Nåværende operatør
  Navn på selskapet som for tiden er operatør for lisensen
  cmpLongName
  varchar(200)
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  prlAreaDateUpdated
  datetime
 • Undernivå – Petroleumsregister , Hovednivå

  Undernivå – Petroleumsregister , Hovednivå
  Attributtoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  Tillatelse
  Navn på tillatelsen i Petroleumsregisteret.
  ptlName
  varchar(40)
  NPDID for utvinningstillatelser
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for utvinningstillatelser.
  prlNpdidLicence
  int
  Gyldig fra dato
  Dato tillatelsen er gyldig fra.
  ptlDateValidFrom
  datetime
  Gyldig til dato
  Dato tillatelsen er gyldig til.
  ptlDateValidTo
  datetime
  Dato for tildeling
  Dato tillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  ptlDateAwarded
  datetime
  Dato hovednivå oppdatert
  Dato for når informasjon om denne Petroleumsregister tillatelsen ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang. Datoen vil bare bli forandret dersom data i 'Hovednivå' blir forandret.
  ptlDateUpdated
  datetime
  Dato alle oppdatert
  Dato når noe informasjon om denne Petroleumsregister tillatelsen ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang. Datoen vil også bli forandret dersom data i noen av 'Undernivåene' blir forandret.
  ptlDateUpdatedMax
  datetime
 • Undernivå – Petroleumsregister , Eiere

  Undernivå – Petroleumsregister , Eiere
  Attributtoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  Tillatelse
  Navn på tillatelsen i Petroleumsregisteret.
  ptlName
  varchar(40)
  NPDID for utvinningstillatelser
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for utvinningstillatelser.
  prlNpdidLicence
  int
  NPDID for selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap.
  cmpNpdidCompany
  int
  TUF
  Navn på transport og utnyttelsesanlegget.
  tufName
  varchar(40)
  Selskap
  Selskapets offisielle navn.
  cmpLongName
  varchar(100)
  Andel [%]
  Selskapets andel i prosent.
  ptlLicenseeInterest
  numeric
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  ptlLicenseeDateUpdated
  datetime
 • Undernivå – Petroleumsregister , Operatørskap

  Undernivå – Petroleumsregister , Operatørskap
  Attributtoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  Tillatelse
  Navn på tillatelsen i Petroleumsregisteret.
  ptlName
  varchar(40)
  NPDID for utvinningstillatelser
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  prlNpdidLicence
  int
  NPDID for selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap.
  cmpNpdidCompany
  int
  TUF
  Navn på transport og utnyttelsesanlegget
  tufName
  varchar(40)
  Selskap
  Selskapets offisielle navn.
  cmpLongName
  varchar(100)
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  ptlOperDateUpdated
  datetime
 • Undernivå – Petroleumsregister , Meldinger

  Undernivå - Statusrapporter
  Undernivå – Petroleumsregister , Meldinger
  Attributtoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  Tillatelse
  Navn på tillatelsen i Petroleumsregisteret.
  ptlName
  varchar(40)
  Dokument nummer
  Entydig nummer på dokumentet i Petroleumsregisteret.
  ptlMessageDocumentNo
  varchar(40)
  NPDID for utvinningstillatelser
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for utvinningstillatelser.
  prlNpdidLicence
  int
  Utdrag av dokument
  Utdrag av dokumentet, orginal dokumentet er registert i Sokkeldirektoratet.
  ptlMessage
  varchar(2000)
  Merknad
  Merknad. Hvis ikke meldingen er konferert (kvalitetskontrollert) i Sokkeldirektoratet, vil det stå 'Ikke konferert', ellers er dette feltet blankt.
  ptlMessageRemark
  varchar(14)
  Type
  Type dokument. Eksempel på lovlig verdier: Heftelse,Ny tillatelse, Endring i tillatelse,Sletting av heftelse, Andre meldinger.
  ptlMessageKindDesc
  varchar(2000)
  Registreringsdato
  Dato dokumentet er registret i Petroleumsregisteret.
  ptlMessageRegisteredDate
  datetime
  TUF
  Navn på transport og utnyttelsesanlegget.
  tufName
  varchar(40)
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  ptlMessageDateUpdated
  datetime
  Undernivå – Petroleumsregister , Meldinger
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for lisensen
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for lisensen
  prlNPDID_licence
  int
  Lisens
  Offisielt navn for lisensen
  prlName
  varchar(40)
  Dokumentnavn
  Lisens dokumentnavn
  prlDocumentName
  varchar(200)
  Dokument type
  Lisens dokumenttype
  prlDocumentType
  varchar(40)
  Dokument URL
  URL for lisensdokument
  prlDocumentUrl
  varchar(200)
  Dokumentformat
  Lisens dokumentformat
  prlDocumentFormat
  varchar(40)
  Dokumentstørrelse [KB]
  Lisens dokumentstørrelse
  prlDocumentSize
  numeric
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten sist ble oppdatert
  prlDocumentDateUpdated
  datetime