Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
16.06.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

Tabell – Prognose og resultat

Prognose og resultat for undersøkelsesbrønner, som innrapportert av operatøren. Les mer..