Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
24.05.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

Brønnbane

Innhold

Brønnbaner på norsk kontinentalsokkel. Se Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelser og klassifisering av brønner og brønnbaner for mer informasjon.

Forkortelse

WDSS er forkortelse for "Well Data Summary Sheet".

Kjernevisning og prøveuttak

Hvordan bestille kjernevisning og søke om uttak av kjerner, borekaks og olje.
Uttak av geologisk prøvemateriale: veileder (pdf) og elektronisk søknadsskjema.

Geokjemisk database

Geokjemisk database for Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet er nå tilgjengelig.
For spørsmål og kommentarer send epost til geochemistry@sodir.no.
En tabseparert fil av dataene finnes her.