Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
20.04.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

7220/11-1 (Alta)

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Funn navn
  Funn navn som brukes av Sokkeldirektoratet
  7220/11-1 (Alta)
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på funnet. Lovlige verdier (bare på engelsk): "Producing" , "Production is unlikely" ,"Shut down","Production likely, but unclarified","Included in other discovery","Approved for production","Production in clarification phase","Production not evaluated","Decided for production".
  Production in clarification phase
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som gjorde funnet.
  Funnår
  Årstallet funnet ble gjordt
  2014
  NPDID for funn
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for funn
  25288497
 • Ligger i

  Ligger i
  Nasjonskode
  Blokk navn
  NO
  7220/11
  NO
  7120/2
  NO
  7120/2
 • Eier – nåværende (hoved)

  Eier – nåværende (hoved)
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Tekst
  Dato oppdatert
  77220/11-1 (Alta) er et funn i det sørlige Barentshavet, om lag 60 kilometer sør for Johan Castberg-feltet. Vanndybden er 380 meter. Alta ble påvist i 2014, og avgrenset med flere brønner mellom 2015 og 2018. Reservoaret inneholder olje og gass i karbonater av senkarbon/tidligperm alder i Gipsdalengruppen, og ligger på 1900 meters dyp. Alternative utbyggingsløsninger vurderes, inkludert tilknytning til Goliat eller Johan Castberg.
  16.12.2023
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  05.08.2014
  17.10.2014
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  24.03.2015
  03.05.2015
  APPRAISAL
  P&A
  GAS
  03.05.2015
  14.06.2015
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  14.06.2015
  02.09.2015
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  02.09.2015
  29.09.2015
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  OIL/GAS
  27.07.2016
  10.10.2016
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  10.05.2017
  17.07.2017
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  18.07.2017
  28.08.2017
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  06.04.2018
  08.10.2018
  APPRAISAL
  PLUGGED
  OIL/GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
 • Sokkeldirektoratets ressursestimat (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets ressursestimat (norsk andel)
  Det oppgis ikke estimater for funn i ressursklasse «Utvinning lite sannsynlig» (ressursklassekode RK6).
  Ressursene oppdatert dato: 31.12.2023
  Sokkeldirektoratets ressursestimat (norsk andel)
  Ressursklassekode
  Utv.bar olje
  [mill Sm3]
  Utv.bar gass
  [mrd Sm3]
  Utv.bar NGL
  [mill tonn]
  Utv.bar kondensat
  [mill Sm3]
  Utv.bar olje ekv.
  [mill OE]
  7F
  0.00
  6.70
  0.00
  0.00
  6.70
  0
  0.11
  0.00
  0.00
  0.00
  0.11
  4F
  9.33
  0.00
  0.00
  0.00
  9.33
  5F
  3.25
  0.00
  0.00
  0.00
  3.25
  Sokkeldirektoratets ressursestimat (norsk andel)