Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
20.05.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

31/7-1 (Brasse)

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Funn navn
  Funn navn som brukes av Sokkeldirektoratet
  31/7-1 (Brasse)
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på funnet. Lovlige verdier (bare på engelsk): "Producing" , "Production is unlikely" ,"Shut down","Production likely, but unclarified","Included in other discovery","Approved for production","Production in clarification phase","Production not evaluated","Decided for production".
  Production in clarification phase
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som gjorde funnet.
  Funnår
  Årstallet funnet ble gjordt
  2016
  NPDID for funn
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for funn
  28222384
 • Ligger i

  Ligger i
  Nasjonskode
  Blokk navn
  NO
  31/7
 • Eier – nåværende (hoved)

  Eier – nåværende (hoved)
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Tekst
  Dato oppdatert
  31/7-1 (Brasse) er et funn i nordlige Nordsjøen, 13 kilometer sør for Bragefeltet. Vanndybden er 120 meter. Funnet ble påvist i 2016, og ble avgrenset med fire brønner mellom 2017 og 2019. Reservoaret inneholder olje med en gasskappe i Sognefjordformasjonen av senjura alder. En utbyggingsløsning med havbunnsrammer knyttet til Brage vurderes.
  16.12.2023
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  23.05.2016
  22.06.2016
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  23.06.2016
  14.07.2016
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  08.07.2017
  27.07.2017
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  24.05.2017
  08.07.2017
  APPRAISAL
  PLUGGED
  OIL
  17.12.2018
  18.01.2019
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  20.11.2018
  16.12.2018
  APPRAISAL
  P&A
  DRY
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
 • Sokkeldirektoratets ressursestimat (norsk andel)

  Sokkeldirektoratets ressursestimat (norsk andel)
  Det oppgis ikke estimater for funn i ressursklasse «Utvinning lite sannsynlig» (ressursklassekode RK6).
  Ressursene oppdatert dato: 31.12.2023
  Sokkeldirektoratets ressursestimat (norsk andel)
  Ressursklassekode
  Utv.bar olje
  [mill Sm3]
  Utv.bar gass
  [mrd Sm3]
  Utv.bar NGL
  [mill tonn]
  Utv.bar kondensat
  [mill Sm3]
  Utv.bar olje ekv.
  [mill OE]
  4F
  1.92
  0.87
  0.19
  0.00
  3.16
  Sokkeldirektoratets ressursestimat (norsk andel)