Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
12.04.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

Tabell – Alle

Eksport:  EXCELOPENXML ikon EXCEL XML ikon XML CSV ikon CSV

Bare de første 300 rader vises her. Ved "Eksporter" vil alle rader inkluderes.

Brønnbane navn
Type
Brønn navn
Boreoperatør
Utvinningstillatelse
Formål
Status
Innhold
Havbunn
Borestart
Boreslutt
Borestart for forboring
Boreslutt for forboring
Felt
Boretillatelse
Funn
Funnbrønnbane
Temperatur ved bunn av brønnbanen [°C]
Borestedsundersøkelse
Seismisk lokalisering
Maks inklinasjon [°]
Avstand, boredekk - midlere havflate [m]
Totalt vertikalt dybde (TVD) [m RKB]
Totalt målt dybde (MD) [m RKB]
Vanndybde ved midlere havflate [m]
Utborings dyp [m RKB]
Eldste penetrerte alder
Eldste penetrerte formasjon
Hovedområde
Boreinnretning
Boreinnretning, type
Boreinnretning, kategori
Produksjonsinnretning
Tildeling (runde/TFO)
Flergrensbønn
Opprinnelig formål
Innhold - planlagt
Borestart år
Boreslutt år
Reklassifisert fra/til brønnbane
Årsak til gjenåpning
Plottesymbol
1. nivå med hydrokarboner, formasjon.
1. nivå med hydrokarboner, alder
2. nivå med hydrokarboner, formasjon
2. nivå med hydrokarboner, alder
3. nivå med hydrokarboner, formasjon
3. nivå med hydrokarboner, alder
Boredager
Gjenåpnet
Utvinningstill. for boremål
Plugget og forlatt dato
Plugget dato
Geodetisk datum
NS grader
NS minutter
NS sekunder
NS kode
ØV grader
ØV minutter
ØV sekunder
ØV kode
NS desimalgrader
ØV desimalgrader
NS UTM [m]
ØV UTM [m]
UTM sone
Brønnbane navn, del 1
Brønnbane navn, del 2
DISKOS brønn type
Brønnbane navn, del 3
Brønnbane navn, del 4
Brønnbane navn, del 5
Brønnbane navn, del 6
Url til Sokkeldirektoratet pressemelding for brønn
Url til Faktaside
Faktakart
DISKOS brønn type
olaa
DISKOS brønnbane mor
Publiseringsdato
Frigitt dato
Reklassifiert dato
NPDID for brønnbanen
NPDID for utvinningstill. boremål
NPDID for produksjonsinnretningen
NPDID for funnet
NPDID for feltet
NPDID for boreinnretningen
NPDID for reklassifisert fra brønnbane
NPDID for utvinningstillatelse boret i
NPDID for boresteds undersøkelsen
Brønnbane alias navn
Dato hovednivå oppdatert
Dato alle oppdatert
Dato synkronisert Sodir
1/2-1
EXPLORATION
1/2-1
Phillips Petroleum Norsk AS
143
WILDCAT
P&A
OIL
NO
20.03.1989
04.06.1989
BLANE
604-L
1/2-1 Blane
YES
147
PW 8303A - 10 SP. 290
2.00
22.0
3574.0
72.0
CAMPANIAN
TOR FM
NORTH SEA
ROSS ISLE
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
12
NO
WILDCAT
NOT APPLICABLE
1989
1989
5
FORTIES FM
PALEOCENE
77
NO
ED50
56
53
15.07
N
2
28
35.7
E
56.887519
2.476583
6305128.26
468106.29
31
1
2
initial
1
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1382
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1382
initial
19.12.2007
04.06.1991
1382
43814
3437650
296245
0
21956
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/2-2
EXPLORATION
1/2-2
Paladin Resources Norge AS
143 CS
WILDCAT
P&A
OIL SHOWS
NO
14.12.2005
02.02.2006
1103-L
NO
138
inline 7429-trace 4824 Survey PGS CGMNOR
4.90
40.0
3432.0
3434.0
74.0
PALEOCENE
EKOFISK FM
NORTH SEA
MÆRSK GIANT
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
12
NO
WILDCAT
2005
2006
12
51
NO
ED50
56
59
32
N
2
29
47.66
E
56.992222
2.496572
6316774.33
469410.10
31
1
2
initial
2
https://factpages.npd.no/pbl/wellbore_press_releases/5192-1-2-2.pdf
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=5192
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=5192
initial
15.08.2008
02.02.2008
5192
278245
0
2424919
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/2-U-1
OTHER
1/2-U-1
ConocoPhillips Skandinavia AS
143
SOIL DRILLING
PLUGGED
NO
09.05.2009
09.05.2009
479-G1
NO
3.0
111.0
74.0
NORTH SEA
BUCENTAUR
VESSEL
MOVEABLE
12
NO
2009
2009
0
0
NO
ED50
56
56
55.58
N
2
27
5.01
E
56.948772
2.451392
6311958.73
466625.99
31
1
2
initial
U
1
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6148
initial
09.05.2011
6148
289441
0
21956
02.01.2024
06.10.2015
12.04.2024
1/2-U-2
OTHER
1/2-U-2
ConocoPhillips Skandinavia AS
143
SOIL DRILLING
PLUGGED
NO
12.05.2009
12.05.2009
479-G2
NO
3.0
108.0
74.0
NORTH SEA
BUCENTAUR
VESSEL
MOVEABLE
12
NO
2009
2009
0
0
NO
ED50
56
56
56.95
N
2
27
7.69
E
56.949153
2.452136
6312000.73
466671.62
31
1
2
initial
U
2
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6149
initial
12.05.2011
6149
289441
0
21956
02.01.2024
06.10.2015
12.04.2024
1/2-U-3
OTHER
1/2-U-3
ConocoPhillips Skandinavia AS
143
SOIL DRILLING
PLUGGED
NO
12.05.2009
12.05.2009
479-G3
NO
3.0
107.0
74.0
NORTH SEA
BUCENTAUR
VESSEL
MOVEABLE
12
NO
2009
2009
0
0
NO
ED50
56
56
54.99
N
2
27
8.52
E
56.948608
2.452367
6311940.01
466685.16
31
1
2
initial
U
3
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6150
initial
12.05.2011
6150
289441
0
21956
02.01.2024
06.10.2015
12.04.2024
1/3-1
EXPLORATION
1/3-1
A/S Norske Shell
011
WILDCAT
P&A
GAS
NO
06.07.1968
11.11.1968
15-L
1/3-1
YES
182
LINE 5651 SP. E165
18.00
26.0
4877.0
71.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
ORION
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
NOT APPLICABLE
1968
1968
9
TOR FM
LATE CRETACEOUS
CROMER KNOLL GP
EARLY CRETACEOUS
129
NO
ED50
56
51
21
N
2
51
5
E
56.855833
2.851389
6301488.86
490936.87
31
1
3
initial
1
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=154
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=154
initial
30.04.2010
11.11.1970
154
43820
288604
0
20844
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/3-2
EXPLORATION
1/3-2
A/S Norske Shell
011
WILDCAT
P&A
DRY
NO
14.05.1969
27.07.1969
26-L
NO
143
LINE 5656 SP.5125
0.00
26.0
4297.0
73.0
EARLY CRETACEOUS
SOLA FM
NORTH SEA
SEDNETH I
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
NOT APPLICABLE
1969
1969
1
75
NO
ED50
56
56
10
N
2
45
0
E
56.936111
2.750000
6310443.20
484786.28
31
1
3
initial
2
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=165
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=165
initial
30.04.2010
27.07.1971
165
288847
0
20844
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/3-3
EXPLORATION
1/3-3
Elf Petroleum Norge AS
065
WILDCAT
P&A
OIL
NO
22.08.1982
24.03.1983
TAMBAR
343-L
1/3-3 Tambar
YES
179
8186 - 216 sp264-8186-407 sp463
0.00
25.0
4875.0
4876.0
68.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
BORGSTEN DOLPHIN
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
6
NO
WILDCAT
NOT APPLICABLE
1982
1983
5
ULA FM
LATE JURASSIC
215
NO
ED50
56
57
8.56
N
2
58
54.05
E
56.952378
2.981681
6312226.32
498885.66
31
1
3
initial
3
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=87
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=87
initial
30.04.2010
24.03.1985
87
43826
1028599
288334
0
21316
02.01.2024
03.01.2024
12.04.2024
1/3-4
EXPLORATION
1/3-4
Elf Petroleum Norge AS
065
WILDCAT
P&A
OIL SHOWS
NO
15.02.1983
08.05.1983
361-L
NO
144
8186 - 208 AND 8186 - 421 crossing of lines
0.00
25.0
3198.0
3198.0
72.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
DYVI ALPHA
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
6
NO
WILDCAT
NOT APPLICABLE
1983
1983
12
83
NO
ED50
56
56
39.21
N
2
43
0.23
E
56.944225
2.716731
6311354.32
482765.43
31
1
3
initial
4
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=2
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=2
initial
30.04.2010
08.05.1985
2
297514
0
21316
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/3-5
EXPLORATION
1/3-5
A/S Norske Shell
011
WILDCAT
P&A
DRY
NO
01.10.1984
11.02.1985
435-L
NO
172
79111 SP. 527
0.00
35.0
4850.0
4850.0
71.0
EARLY PERMIAN
ROTLIEGEND GP
NORTH SEA
NEDDRILL TRIGON
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
NOT APPLICABLE
1984
1985
1
134
NO
ED50
56
46
16.02
N
2
53
38.85
E
56.771117
2.894125
6292053.66
493528.57
31
1
3
initial
5
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=223
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=223
initial
15.02.2006
11.02.1987
223
296947
0
20844
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/3-6
EXPLORATION
1/3-6
Elf Petroleum Norge AS
065
WILDCAT
P&A
GAS/CONDENSATE
NO
11.03.1991
22.06.1991
OSELVAR
669-L
1/3-6 Oselvar
YES
142
LINJE SH 8902 - 161 SP436
4.50
25.0
3584.0
3586.0
72.0
LATE CRETACEOUS
HOD FM
NORTH SEA
DYVI STENA
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
6
NO
WILDCAT
NOT APPLICABLE
1991
1991
17
FORTIES FM
PALEOCENE
104
NO
ED50
56
56
14.92
N
2
42
20.81
E
56.937478
2.705781
6310606.04
482095.98
31
1
3
initial
6
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1521
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1521
initial
19.12.2007
22.06.1993
1521
43832
5506919
290980
0
21316
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/3-7
EXPLORATION
1/3-7
Elf Petroleum Norge AS
065
APPRAISAL
P&A
OIL
NO
13.02.1995
25.05.1995
OSELVAR
804-L
1/3-6 Oselvar
NO
136
BPN 9202 inline 1084 & xline3062
7.00
44.7
3342.0
3345.0
72.0
PALEOCENE
VÅLE FM
NORTH SEA
WEST EPSILON
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
6
NO
APPRAISAL
NOT APPLICABLE
1995
1995
5
FORTIES FM
PALEOCENE
102
NO
ED50
56
56
25.15
N
2
40
34.61
E
56.940319
2.676281
6310930.49
480302.33
31
1
3
initial
7
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=2505
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=2505
initial
30.04.2010
25.05.1997
2505
43832
5506919
296110
0
21316
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/3-8
EXPLORATION
1/3-8
Amoco Norway Oil Company
011
WILDCAT
P&A
SHOWS
NO
12.12.1996
27.05.1997
855-L
NO
179
RANDOM LINES SH 9201 S1 OG S2
4.00
41.0
5199.0
5201.0
70.0
TRIASSIC
SMITH BANK FM
NORTH SEA
TRANSOCEAN NORDIC
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
NOT APPLICABLE
1996
1997
12
167
NO
ED50
56
52
7.14
N
2
53
20.75
E
56.868650
2.889097
6302911.22
493238.84
31
1
3
initial
8
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=2829
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=2829
initial
30.04.2010
27.05.1999
2829
296191
0
20844
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/3-9 S
EXPLORATION
1/3-9
BP Norway Limited U.A.
065
APPRAISAL
RE-CLASS TO DEV
OIL
NO
08.05.1998
31.07.1998
TAMBAR
928-L
1/3-3 Tambar
NO
168
BPNHR97-13 X-OVER BPNHR97-22
25.90
23.0
4359.0
4516.0
68.0
LATE JURASSIC
ULA FM
NORTH SEA
MÆRSK JUTLANDER
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
6
NO
APPRAISAL
NOT APPLICABLE
1998
1998
1/3-K-1
5
ULA FM
LATE JURASSIC
85
NO
ED50
56
58
57.93
N
2
57
31.44
E
56.982758
2.958733
6315608.87
497491.85
31
1
3
initial
9
S
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=3362
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=3362
initial
30.04.2010
31.07.2000
04.06.2001
3362
43826
1028599
296353
4320
21316
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/3-10
EXPLORATION
1/3-10
DONG E&P Norge AS
274
APPRAISAL
P&A
OIL/GAS
NO
25.10.2007
07.01.2008
OSELVAR
1154-L
1/3-6 Oselvar
NO
135
BPN 9202 R02 3D dataset inline 904 & crossline 3018
1.10
45.0
3288.0
3288.0
72.0
PALEOCENE
LISTA FM
NORTH SEA
MÆRSK GUARDIAN
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
NST2001
NO
APPRAISAL
2007
2008
13
FORTIES FM
PALEOCENE
75
NO
ED50
56
55
39.86
N
2
42
20.69
E
56.927739
2.705747
6309521.94
482089.29
31
1
3
initial
10
https://factpages.npd.no/pbl/wellbore_press_releases/5614-1-3-10.pdf
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=5614
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=5614
initial
07.01.2010
07.01.2010
5614
43832
5506919
292114
0
2060266
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/3-10 A
EXPLORATION
1/3-10
DONG E&P Norge AS
274
APPRAISAL
P&A
OIL/GAS
NO
07.01.2008
13.02.2008
OSELVAR
1168-L
1/3-6 Oselvar
NO
145
BPN 9202 R02 3D dataset inline 904 & crossline 3018
53.80
45.0
3335.0
3632.0
72.0
2276.0
PALEOCENE
SELE FM
NORTH SEA
MÆRSK GUARDIAN
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
NST2001
NO
APPRAISAL
2008
2008
13
FORTIES FM
PALEOCENE
38
NO
ED50
56
55
39.86
N
2
42
20.69
E
56.927739
2.705747
6309521.94
482089.29
31
1
3
sidetrack
10
A
https://factpages.npd.no/pbl/wellbore_press_releases/5779-1-3-10-A.pdf
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=5779
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=5779
sidetrack
1/3-10
13.02.2010
13.02.2010
5779
43832
5506919
292114
0
2060266
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/3-11
EXPLORATION
1/3-11
DONG E&P Norge AS
274
WILDCAT
P&A
OIL
NO
28.05.2008
30.08.2008
1179-L
1/3-11 (Ipswich)
YES
140
inline 9958 & crossline 21324 på settet VGCN0401
20.30
42.0
3507.0
3595.0
72.0
PALEOCENE
EKOFISK FM
NORTH SEA
MÆRSK GUARDIAN
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
NST2001
NO
WILDCAT
2008
2008
5
FORTIES FM
PALEOCENE
95
NO
ED50
56
50
58.47
N
2
43
15.43
E
56.849575
2.720953
6300817.06
482979.33
31
1
3
initial
11
https://factpages.npd.no/pbl/wellbore_press_releases/5806-1-3-11.pdf
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=5806
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=5806
initial
30.08.2010
30.08.2010
5806
4999216
292114
0
2060266
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/3-12 S
EXPLORATION
1/3-12
BG Norge AS
297
WILDCAT
P&A
DRY
NO
01.12.2009
22.07.2010
1287-L
NO
0
inline 9410 & crossline 19564
18.00
48.0
5868.0
5931.0
70.4
LATE TRIASSIC
SKAGERRAK FM
NORTH SEA
ROWAN GORILLA VI
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TFO2003
NO
WILDCAT
2009
2010
1
234
NO
ED50
56
45
11.19
N
2
49
43.61
E
56.753108
2.828781
6290057.13
489529.49
31
1
3
initial
12
S
https://factpages.npd.no/pbl/wellbore_press_releases/6260-1-3-12-S.pdf
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=6260
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=6260
initial
03.10.2011
03.10.2011
6260
375355
0
2490240
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/3-13
EXPLORATION
1/3-13
OMV (Norge) AS
970
WILDCAT
P&A
OIL
NO
16.06.2021
07.07.2021
1863-L
NO
0
OMV20310
OMV20M02: Inline 23905. crossline 18896
5.40
53.0
3338.0
3341.0
71.0
LATE CRETACEOUS
TOR FM
NORTH SEA
MAERSK INTEGRATOR
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TFO2018
NO
WILDCAT
2021
2021
5
FORTIES FM
PALEOCENE
ANDREW FM
PALEOCENE
22
NO
07.07.2021
ED50
56
50
52.86
N
2
44
26.34
E
56.848017
2.740650
6300638.87
484180.11
31
1
3
initial
13
https://www.npd.no/aktuelt/nyheter/Resultat-av-leteboring/2021/resultater-av-letebronn-sor-for-oselvarfeltet-i-nordsjoen--13-13/
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=9334
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=9334
initial
01.03.2023
01.03.2023
9334
439774
0
33985483
9177
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/3-A-1 H
DEVELOPMENT
1/3-A-1
DONG E&P Norge AS
274
PRODUCTION
P&A
OIL
YES
22.07.2011
21.09.2011
OSELVAR
3365-P
1/3-6 Oselvar
NO
45.0
3163.0
5927.0
72.0
NORTH SEA
MÆRSK GIANT
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
OSELVAR
NST2001
NO
PRODUCTION
OIL
2011
2011
50
62
NO
05.08.2021
24.07.2021
ED50
56
55
55.06
N
2
40
16.66
E
56.931961
2.671294
6310001.50
479994.47
31
1
3
initial
A
1
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=6612
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=6612
initial
21.09.2013
6612
410592
43832
5506919
278245
0
2060266
02.01.2024
06.10.2015
12.04.2024
1/3-A-2 H
DEVELOPMENT
1/3-A-2
DONG E&P Norge AS
274
PRODUCTION
P&A
OIL
YES
18.11.2011
19.01.2012
19.06.2011
04.07.2011
OSELVAR
3366-P
1/3-6 Oselvar
NO
45.0
3170.0
5882.0
72.0
NORTH SEA
MÆRSK GIANT
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
OSELVAR
NST2001
NO
PRODUCTION
OIL
2011
2012
50
63
NO
05.08.2021
18.05.2021
ED50
56
55
54.89
N
2
40
16.67
E
56.931914
2.671297
6309996.24
479994.61
31
1
3
initial
A
2
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=6613
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=6613
initial
19.01.2014
6613
410592
43832
5506919
278245
0
2060266
02.01.2024
06.10.2015
12.04.2024
1/3-A-3 H
DEVELOPMENT
1/3-A-3
DONG E&P Norge AS
274
PRODUCTION
P&A
OIL
YES
04.03.2012
14.05.2012
05.07.2011
21.07.2011
OSELVAR
3367-P
1/3-6 Oselvar
NO
45.0
3171.0
6665.0
72.0
NORTH SEA
MÆRSK GIANT
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
OSELVAR
NST2001
NO
PRODUCTION
OIL
2012
2012
50
72
NO
05.08.2021
11.07.2021
ED50
56
55
55.07
N
2
40
17.32
E
56.931964
2.671478
6310001.76
480005.63
31
1
3
initial
A
3
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=6614
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=6614
initial
14.05.2014
6614
410592
43832
5506919
278245
0
2060266
02.01.2024
06.10.2015
12.04.2024
1/3-K-1
DEVELOPMENT
1/3-K-1
BP Amoco Norge AS
065
PRODUCTION
PRODUCING
OIL
NO
08.05.1998
31.07.1998
TAMBAR
1942-P
1/3-3 Tambar
NO
50.0
4386.0
4543.0
68.0
NORTH SEA
TRANSOCEAN NORDIC
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TAMBAR
6
NO
PRODUCTION
OIL
1998
1998
1/3-9 S
50
85
NO
ED50
56
58
57.93
N
2
57
31.44
E
56.982758
2.958733
6315608.87
497491.85
31
1
3
initial
K
1
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=4320
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=4320
initial
31.07.2000
04.06.2001
4320
280793
43826
1028599
296191
3362
21316
22.03.2024
06.10.2015
12.04.2024
1/3-K-2
DEVELOPMENT
1/3-K-2
Aker BP ASA
065
OBSERVATION
PLUGGED
NOT APPLICABLE
NO
02.01.2018
19.01.2018
27.10.2017
03.11.2017
TAMBAR
4277-P
1/3-3 Tambar
NO
70.0
4379.0
4911.0
67.4
NORTH SEA
MAERSK INTERCEPTOR
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TAMBAR
6
NO
PRODUCTION
OIL
2018
2018
99
18
NO
19.01.2018
ED50
56
58
57.99
N
2
57
31.52
E
56.982775
2.958756
6315610.72
497493.21
31
1
3
initial
K
2
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=8286
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=8286
initial
19.01.2020
8286
280793
43826
1028599
436222
0
21316
02.01.2024
12.04.2024
1/3-K-2 A
DEVELOPMENT
1/3-K-2
Aker BP ASA
065
PRODUCTION
PLUGGED
OIL
NO
20.01.2018
26.01.2018
TAMBAR
4620-P
1/3-3 Tambar
NO
69.4
4270.0
5355.0
67.4
4470.0
NORTH SEA
MAERSK INTERCEPTOR
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TAMBAR
6
NO
PRODUCTION
OIL
2018
2018
50
7
NO
01.03.2021
ED50
56
58
57.99
N
2
57
31.52
E
56.982775
2.958756
6315610.72
497493.21
31
1
3
sidetrack
K
2
A
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=8359
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=8359
sidetrack
1/3-K-2
26.01.2020
8359
280793
43826
1028599
436222
0
21316
02.01.2024
12.04.2024
1/3-K-2 B
DEVELOPMENT
1/3-K-2
Aker BP ASA
065
PRODUCTION
PRODUCING
OIL
NO
03.03.2021
30.03.2021
TAMBAR
5200-P
1/3-3 Tambar
NO
69.4
4359.0
6565.0
67.4
1957.0
NORTH SEA
MAERSK INTEGRATOR
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TAMBAR
6
NO
PRODUCTION
OIL
2021
2021
50
28
NO
ED50
56
58
57.99
N
2
57
31.52
E
56.982775
2.958756
6315610.72
497493.21
31
1
3
sidetrack
K
2
B
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=9254
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=9254
sidetrack
1/3-K-2 A
30.03.2023
9254
280793
43826
1028599
439774
0
21316
02.01.2024
12.04.2024
1/3-K-3
DEVELOPMENT
1/3-K-3
BP Amoco Norge AS
065
PRODUCTION
CLOSED
OIL
NO
08.09.2001
24.10.2001
TAMBAR
2003-P
1/3-3 Tambar
NO
50.3
4286.0
4710.0
67.4
NORTH SEA
TRANSOCEAN NORDIC
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TAMBAR
6
NO
PRODUCTION
OIL
2001
2001
50
47
NO
ED50
56
58
58.05
N
2
57
31.61
E
56.982792
2.958781
6315612.58
497494.73
31
1
3
initial
K
3
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=4396
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=4396
initial
24.10.2003
4396
280793
43826
1028599
296191
0
21316
22.01.2024
06.10.2015
12.04.2024
1/3-K-4
DEVELOPMENT
1/3-K-4
Aker BP ASA
065
PRODUCTION
PRODUCING
OIL
NO
06.11.2017
15.12.2017
21.10.2017
25.10.2017
TAMBAR
4278-P
1/3-3 Tambar
NO
70.0
4355.0
6436.0
67.4
NORTH SEA
MAERSK INTERCEPTOR
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TAMBAR
6
NO
PRODUCTION
OIL
2017
2017
50
40
NO
ED50
56
58
57.92
N
2
57
31.58
E
56.982756
2.958772
6315608.56
497494.22
31
1
3
initial
K
4
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=8287
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=8287
initial
15.12.2019
8287
280793
43826
1028599
436222
0
21316
22.03.2024
12.04.2024
1/3-K-5
DEVELOPMENT
1/3-K-5
BP Norge AS
065
OBSERVATION
PLUGGED
OIL
NO
13.03.2007
29.06.2007
TAMBAR ØST
2808-P
1/3-K-5 Tambar Øst
YES
45.0
4295.0
5268.0
67.4
NORTH SEA
MÆRSK GUARDIAN
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TAMBAR
6
NO
OBSERVATION
OIL
2007
2007
99
109
NO
29.06.2007
ED50
56
58
57.97
N
2
57
31.67
E
56.982769
2.958797
6315610.10
497495.74
31
1
3
initial
K
5
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=5485
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=5485
initial
29.06.2009
5485
280793
4999519
4999528
292114
0
21316
02.01.2024
06.10.2015
12.04.2024
1/3-K-5 A
DEVELOPMENT
1/3-K-5
BP Norge AS
065
PRODUCTION
CLOSED
OIL
NO
02.07.2007
10.07.2007
TAMBAR ØST
2809-P
1/3-K-5 Tambar Øst
NO
45.0
4190.0
6301.0
67.4
4843.0
NORTH SEA
MÆRSK GUARDIAN
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TAMBAR
6
NO
PRODUCTION
OIL
2007
2007
50
9
NO
ED50
56
58
57.97
N
2
57
31.67
E
56.982769
2.958797
6315610.10
497495.74
31
1
3
sidetrack
K
5
A
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=5486
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=5486
sidetrack
1/3-K-5
10.07.2009
5486
280793
4999519
4999528
292114
0
21316
22.03.2024
06.10.2015
12.04.2024
1/3-K-6
DEVELOPMENT
1/3-K-6
BP Amoco Norge AS
065
PRODUCTION
CLOSED
OIL
NO
06.06.2001
18.08.2001
TAMBAR
1945-P
1/3-3 Tambar
NO
50.0
4204.0
5713.0
67.4
NORTH SEA
TRANSOCEAN NORDIC
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TAMBAR
6
NO
PRODUCTION
OIL
2001
2001
50
74
NO
ED50
56
58
57.9
N
2
57
31.72
E
56.982750
2.958811
6315607.94
497496.58
31
1
3
initial
K
6
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=4325
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=4325
initial
18.08.2003
4325
280793
43826
1028599
296191
0
21316
28.02.2024
06.10.2015
12.04.2024
1/3-U-1
OTHER
1/3-U-1
BG Norge AS
274 BS
SOIL DRILLING
P&A
NO
10.10.2007
10.10.2007
411-G1
NO
3.0
112.0
69.0
NORTH SEA
BUCENTAUR
VESSEL
MOVEABLE
NST2001
NO
2007
2007
0
0
NO
ED50
56
45
10.48
N
2
49
41.9
E
56.752911
2.828306
6290035.25
489500.39
31
1
3
initial
U
1
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5686
initial
10.10.2009
5686
289441
0
3809011
02.01.2024
06.10.2015
12.04.2024
1/3-U-2
OTHER
1/3-U-2
BG Norge AS
274 BS
SOIL DRILLING
P&A
NO
10.10.2007
10.10.2007
411-G2
NO
3.0
107.0
69.0
NORTH SEA
BUCENTAUR
VESSEL
MOVEABLE
NST2001
NO
2007
2007
0
0
NO
ED50
56
45
8.33
N
2
49
41.91
E
56.752314
2.828308
6289968.77
489500.39
31
1
3
initial
U
2
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5687
initial
10.10.2009
5687
289441
0
3809011
02.01.2024
06.10.2015
12.04.2024
1/3-U-3
OTHER
1/3-U-3
BG Norge AS
274 BS
SOIL DRILLING
P&A
NO
10.10.2007
10.10.2007
411-G3
NO
3.0
107.0
69.0
NORTH SEA
BUCENTAUR
VESSEL
MOVEABLE
NST2001
NO
2007
2007
0
0
NO
ED50
56
45
9.4
N
2
49
38.51
E
56.752611
2.827364
6290002.00
489442.72
31
1
3
initial
U
3
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5688
initial
10.10.2009
5688
289441
0
3809011
02.01.2024
06.10.2015
12.04.2024
1/3-U-4
OTHER
1/3-U-4
BG Norge AS
274 BS
SOIL DRILLING
P&A
NO
11.10.2007
11.10.2007
411-G4
NO
3.0
104.0
69.0
NORTH SEA
BUCENTAUR
VESSEL
MOVEABLE
NST2001
NO
2007
2007
0
0
NO
ED50
56
45
12.43
N
2
49
43.54
E
56.753453
2.828761
6290095.48
489528.40
31
1
3
initial
U
4
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5690
initial
11.10.2009
5690
289441
0
3809011
02.01.2024
06.10.2015
12.04.2024
1/3-U-5
OTHER
1/3-U-5
BG Norge AS
274 BS
SOIL DRILLING
P&A
NO
11.10.2007
11.10.2007
411-G5
NO
3.0
92.0
69.0
NORTH SEA
BUCENTAUR
VESSEL
MOVEABLE
NST2001
NO
2007
2007
0
0
NO
ED50
56
45
12.24
N
2
49
39.64
E
56.753400
2.827678
6290089.77
489462.14
31
1
3
initial
U
5
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5691
initial
11.10.2009
5691
289441
0
3809011
02.01.2024
06.10.2015
12.04.2024
1/3-U-10
OTHER
1/3-U-10
DONG E&P Norge AS
274
SOIL DRILLING
P&A
NO
01.03.2007
01.03.2007
389-G
NO
BP9202
3.6
106.0
72.0
NORTH SEA
BUCENTAUR
VESSEL
MOVEABLE
NST2001
NO
2007
2007
0
0
NO
ED50
56
55
39.83
N
2
42
20.61
E
56.927731
2.705725
6309521.02
482087.93
31
1
3
initial
U
10
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5499
initial
01.03.2009
5499
289441
0
2060266
02.01.2024
06.10.2015
12.04.2024
1/3-U-11
OTHER
1/3-U-11
DONG E&P Norge AS
274
SOIL DRILLING
P&A
NO
02.03.2007
03.03.2007
390-G
NO
VGCNS04
3.6
106.0
71.6
NORTH SEA
BUCENTAUR
VESSEL
MOVEABLE
NST2001
NO
2007
2007
0
0
NO
ED50
56
50
58.34
N
2
43
15.35
E
56.849539
2.720931
6300813.05
482977.95
31
1
3
initial
U
11
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5500
initial
03.03.2009
5500
289441
0
2060266
02.01.2024
06.10.2015
12.04.2024
1/3-U-12
OTHER
1/3-U-12
DONG E&P Norge AS
274
SOIL DRILLING
P&A
NO
15.09.2008
15.09.2008
456-G1
NO
BP9202
3.6
108.0
72.1
NORTH SEA
BUCENTAUR
VESSEL
MOVEABLE
NST2001
NO
2008
2008
0
0
NO
ED50
56
55
55.01
N
2
40
16.99
E
56.931947
2.671386
6309999.93
480000.04
31
1
3
initial
U
12
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5928
initial
15.09.2010
5928
289441
0
2060266
02.01.2024
06.10.2015
12.04.2024
1/3-U-13
OTHER
1/3-U-13
DONG E&P Norge AS
274
SOIL DRILLING
P&A
NO
15.09.2008
15.09.2008
456-G2
NO
BP9202
3.6
108.0
72.1
NORTH SEA
BUCENTAUR
VESSEL
MOVEABLE
NST2001
NO
2008
2008
0
0
NO
ED50
56
55
55.01
N
2
40
16.99
E
56.931947
2.671386
6309999.93
480000.04
31
1
3
initial
U
13
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5929
initial
15.09.2010
5929
289441
0
2060266
02.01.2024
06.10.2015
12.04.2024
1/3-U-14
OTHER
1/3-U-14
DONG E&P Norge AS
274
SOIL DRILLING
P&A
NO
15.09.2008
15.09.2008
456-G3
NO
BP9202
3.6
108.0
72.1
NORTH SEA
BUCENTAUR
VESSEL
MOVEABLE
NST2001
NO
2008
2008
0
0
NO
ED50
56
55
55.01
N
2
40
16.99
E
56.931947
2.671386
6309999.93
480000.04
31
1
3
initial
U
14
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5930
initial
15.09.2010
5930
289441
0
2060266
02.01.2024
06.10.2015
12.04.2024
1/3-U-15
OTHER
1/3-U-15
DONG E&P Norge AS
274
SOIL DRILLING
P&A
NO
29.12.2010
30.12.2010
529-G1
NO
DG0902-108-1213 SP320& DG0902-108-411 SP370
3.0
108.0
71.9
NORTH SEA
BUCENTAUR
VESSEL
MOVEABLE
NST2001
NO
2010
2010
0
0
NO
ED50
56
55
53.62
N
2
40
16.3
E
56.931561
2.671194
6309957.00
479988.17
31
1
3
initial
U
15
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6520
initial
30.12.2012
6520
289441
0
2060266
02.01.2024
06.10.2015
12.04.2024
1/3-U-16
OTHER
1/3-U-16
DONG E&P Norge AS
274
SOIL DRILLING
P&A
NO
30.12.2010
31.12.2010
529-G2
NO
DG0902-108-1213 SP320& DG0902-108-411 SP370
3.0
108.0
72.2
NORTH SEA
BUCENTAUR
VESSEL
MOVEABLE
NST2001
NO
2010
2010
0
0
NO
ED50
56
55
53.46
N
2
40
16.36
E
56.931517
2.671211
6309952.05
479989.16
31
1
3
initial
U
16
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=6521
initial
31.12.2012
6521
289441
0
2060266
02.01.2024
06.10.2015
12.04.2024
1/3-U-17
OTHER
1/3-U-17
OMV (Norge) AS
970
SOIL DRILLING
NO
911-G
NO
OMV20310-01016 / OMV20310-03016
2.4
71.1
NORTH SEA
MV OCEAN VANTAGE
VESSEL
MOVEABLE
TFO2018
NO
SOIL DRILLING
NOT APPLICABLE
0
0
0
0
NO
ED50
56
50
2.29
N
2
44
23.92
E
56.833969
2.739978
6299075.33
484133.17
31
1
3
initial
U
17
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=9246
initial
9246
461030
0
33985483
02.01.2024
12.04.2024
1/3-U-18
OTHER
1/3-U-18
OMV (Norge) AS
970
SOIL DRILLING
NO
912-G
NO
OMV20310-01016 / OMV20310-03016
2.4
71.1
NORTH SEA
MV OCEAN VANTAGE
VESSEL
MOVEABLE
TFO2018
NO
SOIL DRILLING
NOT APPLICABLE
0
0
0
0
NO
ED50
56
50
53.89
N
2
44
26.83
E
56.848303
2.740786
6300670.69
484188.53
31
1
3
initial
U
18
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=9247
initial
9247
461030
0
33985483
02.01.2024
12.04.2024
1/3-U-19
OTHER
1/3-U-19
OMV (Norge) AS
970
SOIL DRILLING
NO
913-G
NO
OMV20310-01016 / OMV20310-03016
2.4
71.1
NORTH SEA
MV OCEAN VANTAGE
VESSEL
MOVEABLE
TFO2018
NO
SOIL DRILLING
NOT APPLICABLE
0
0
0
0
NO
ED50
56
50
54.47
N
2
44
22.84
E
56.848464
2.739678
6300688.88
484121.00
31
1
3
initial
U
19
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=9248
initial
9248
461030
0
33985483
02.01.2024
12.04.2024
1/3-U-20
OTHER
1/3-U-20
OMV (Norge) AS
970
SOIL DRILLING
NO
914-G
NO
OMV20310-01016 / OMV20310-03016
2.4
71.1
NORTH SEA
MV OCEAN VANTAGE
VESSEL
MOVEABLE
TFO2018
NO
SOIL DRILLING
NOT APPLICABLE
0
0
0
0
NO
ED50
56
50
52.45
N
2
44
24.01
E
56.847903
2.740003
6300626.34
484140.58
31
1
3
initial
U
20
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=9249
initial
9249
461030
0
33985483
02.01.2024
12.04.2024
1/5-1
EXPLORATION
1/5-1
Phillips Petroleum Company Norway
018
WILDCAT
JUNKED
NOT APPLICABLE
NO
12.10.1973
19.10.1973
99-L
NO
0
LINE PG 56 3445 SP.32
0.00
27.0
491.0
491.0
70.0
PLIOCENE
NORDLAND GP
NORTH SEA
OCEAN VIKING
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
NOT APPLICABLE
1973
1973
80
8
NO
ED50
56
34
40.5
N
2
38
28
E
56.577917
2.641111
6270600.43
477951.01
31
1
5
initial
1
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=237
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=237
initial
01.01.2010
19.10.1975
237
296407
0
20900
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/5-2
EXPLORATION
1/5-2
Phillips Petroleum Company Norway
018
WILDCAT
P&A
OIL
NO
19.10.1973
15.04.1974
FLYNDRE
100-L
1/5-2 Flyndre
YES
0
LINE PG 56 3445 SP.32
2.00
27.0
4287.0
4287.0
70.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
OCEAN VIKING
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
NOT APPLICABLE
1973
1974
5
FORTIES FM
PALEOCENE
HOD FM
CAMPANIAN
TOR FM
CAMPANIAN
179
NO
ED50
56
34
41.59
N
2
38
30.53
E
56.578219
2.641814
6270633.90
477994.36
31
1
5
initial
2
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=238
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=238
initial
01.01.2010
15.04.1976
238
43838
24635035
296407
0
20900
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/5-3 S
EXPLORATION
1/5-3
Conoco Norway Inc.
144
WILDCAT
P&A
OIL
NO
10.06.1998
06.08.1998
918-L
1/5-3 S
YES
54
CN1/93- INLINE 1237 & X-LINE 2433
5.70
25.0
1565.0
1565.0
69.0
MIOCENE
HORDALAND GP
NORTH SEA
BYFORD DOLPHIN
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
12
NO
WILDCAT
NOT APPLICABLE
1998
1998
5
NO FORMAL NAME
MIOCENE
57
NO
ED50
56
41
24.52
N
2
36
54.13
E
56.690144
2.615036
6283101.44
476419.16
31
1
5
initial
3
S
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=3257
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=3257
initial
07.01.2003
06.08.2000
3257
3000726
341331
0
21964
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/5-4 S
EXPLORATION
1/5-4
Amerada Hess Norge AS
144
WILDCAT
P&A
OIL SHOWS
NO
15.04.2002
22.05.2002
1034-L
NO
120
Il:1135 CL:2172
55.40
23.0
2590.0
3090.0
69.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
DEEPSEA BERGEN
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
12
NO
WILDCAT
NOT APPLICABLE
2002
2002
12
38
NO
ED50
56
42
32
N
2
37
41
E
56.708889
2.628056
6285183.54
477227.98
31
1
5
initial
4
S
https://factpages.npd.no/pbl/wellbore_press_releases/4251-1-5-4-S.pdf
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=4521
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=4521
initial
29.06.2004
22.05.2004
4521
287983
0
21964
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/5-5
EXPLORATION
1/5-5
Total E&P Norge AS
618
WILDCAT
P&A
DRY
NO
24.02.2016
16.09.2016
1608-L
NO
197
Crossline 19180 in Q30_CNS_marge_3
4.00
48.0
5940.0
5942.0
70.0
BRYNE FM
NORTH SEA
MÆRSK GALLANT
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TFO2011
NO
WILDCAT
2016
2016
1
206
NO
16.09.2016
ED50
56
43
48.02
N
2
38
44.92
E
56.730006
2.645811
6287528.37
478327.19
31
1
5
initial
5
https://factpages.npd.no/pbl/wellbore_press_releases/7874-1-5-5.pdf
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=7874
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=7874
initial
16.09.2018
16.09.2018
7874
296002
0
21561689
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/6-1
EXPLORATION
1/6-1
A/S Norske Shell
011
WILDCAT
P&A
GAS/CONDENSATE
NO
10.07.1972
26.11.1972
ALBUSKJELL
75-L
1/6-1 Albuskjell
YES
166
0.00
34.0
4822.0
69.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
ZAPATA NORDIC
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
NOT APPLICABLE
1972
1972
17
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
140
NO
ED50
56
38
2.4
N
2
59
50.3
E
56.634000
2.997306
6276785.58
499834.71
31
1
6
initial
1
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=239
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=239
initial
02.04.2007
26.11.1974
239
43844
43437
288928
0
20844
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/6-2
EXPLORATION
1/6-2
A/S Norske Shell
011
WILDCAT
P&A
SHOWS
NO
28.11.1972
12.01.1973
78-L
NO
70
0.00
36.0
3383.0
69.0
LATE CRETACEOUS
HOD FM
NORTH SEA
ZAPATA NORDIC
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
NOT APPLICABLE
1972
1973
12
46
NO
ED50
56
33
50.6
N
2
51
53.2
E
56.564056
2.864778
6269008.06
491689.32
31
1
6
initial
2
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=240
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=240
initial
15.06.2011
12.01.1975
240
288928
0
20844
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/6-3
EXPLORATION
1/6-3
A/S Norske Shell
011
APPRAISAL
P&A
GAS/CONDENSATE
NO
12.04.1974
11.09.1974
ALBUSKJELL
105-L
1/6-1 Albuskjell
NO
140
LINE SI-6 ABs SP.70-7
0.00
34.0
3343.0
69.0
LATE CRETACEOUS
TOR FM
NORTH SEA
ZAPATA NORDIC
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
APPRAISAL
NOT APPLICABLE
1974
1974
17
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
143
NO
ED50
56
38
36.4
N
2
55
49.7
E
56.643444
2.930472
6277839.03
495735.82
31
1
6
initial
3
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=241
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=241
initial
02.04.2007
11.09.1976
241
43844
43437
288928
0
20844
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/6-4
EXPLORATION
1/6-4
A/S Norske Shell
011
WILDCAT
P&A
DRY
NO
29.12.1975
09.04.1976
144-L
NO
133
LINE 002425 SP.6977
0.00
33.0
3810.0
72.0
LATE CRETACEOUS
TOR FM
NORTH SEA
CHRIS CHENERY
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
NOT APPLICABLE
1975
1976
1
103
NO
ED50
56
44
52.06
N
2
42
23.64
E
56.747794
2.706567
6289490.96
482053.29
31
1
6
initial
4
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=242
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=242
initial
15.06.2011
09.04.1978
242
288145
0
20844
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/6-5
EXPLORATION
1/6-5
Conoco Norway Inc.
144
WILDCAT
P&A
SHOWS
NO
20.07.1990
02.09.1990
645-L
NO
104
CNI/88 - 36 & SP. 590
1.70
25.0
1854.0
1854.0
70.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
DYVI STENA
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
12
NO
WILDCAT
NOT APPLICABLE
1990
1990
12
45
NO
ED50
56
32
21.57
N
2
48
4.77
E
56.539325
2.801325
6266264.75
487781.59
31
1
6
initial
5
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1508
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1508
initial
15.06.2011
02.09.1992
1508
290980
0
21964
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/6-6
EXPLORATION
1/6-6
A/S Norske Shell
011
WILDCAT
P&A
SHOWS
NO
10.02.1992
08.03.1993
718-L
NO
190
ALBUSKJELL 3D KRYSS RAD 423 & KOLONNE 79
4.60
25.0
5562.0
5565.0
70.0
TRIASSIC
SMITH BANK FM
NORTH SEA
DYVI STENA
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
NOT APPLICABLE
1992
1993
12
393
NO
ED50
56
36
41.13
N
2
57
18.19
E
56.611425
2.955053
6274273.59
497241.02
31
1
6
initial
6
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1839
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1839
initial
17.06.2009
08.03.1995
1839
290980
0
20844
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/6-7
EXPLORATION
1/6-7
Conoco Norway Inc.
144
WILDCAT
P&A
SHOWS
NO
16.03.1992
12.07.1992
724-L
NO
182
CNI/88-4A & SP. 620
31.40
22.0
4925.0
4995.0
68.0
LATE JURASSIC
HAUGESUND FM
NORTH SEA
WEST VANGUARD
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
12
NO
WILDCAT
NOT APPLICABLE
1992
1992
12
119
NO
ED50
56
33
20.01
N
2
54
11.18
E
56.555558
2.903106
6268058.24
494043.59
31
1
6
initial
7
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1928
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1928
initial
15.06.2011
12.07.1994
1928
287902
0
21964
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/6-A-1
DEVELOPMENT
1/6-A-1
Phillips Petroleum Company Norway
011
PRODUCTION
P&A
GAS
NO
25.06.1978
08.03.1979
ALBUSKJELL
113-P
1/6-1 Albuskjell
NO
41.0
3397.9
3640.8
69.0
NORTH SEA
ALBUSKJELL A
JACKET 12 LEGS
FIXED
ALBUSKJELL A
1-A
NO
PRODUCTION
GAS
1978
1979
90
LATE CRETACEOUS
257
NO
24.05.2004
ED50
56
38
33.73
N
2
56
24.23
E
56.642703
2.940064
6277755.92
496324.01
31
1
6
initial
A
1
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=526
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=526
initial
08.03.1981
526
271357
43844
43437
271357
0
20844
02.01.2024
12.07.2019
12.04.2024
1/6-A-3
DEVELOPMENT
1/6-A-3
Phillips Petroleum Company Norway
011
PRODUCTION
P&A
GAS
NO
26.07.1979
17.09.1979
ALBUSKJELL
154-P
1/6-1 Albuskjell
NO
41.0
3336.4
3641.1
69.0
NORTH SEA
ALBUSKJELL A
JACKET 12 LEGS
FIXED
ALBUSKJELL A
1-A
NO
PRODUCTION
GAS
1979
1979
90
PALEOCENE
LATE CRETACEOUS
54
NO
30.12.2004
ED50
56
38
33.64
N
2
56
23.9
E
56.642678
2.939972
6277753.14
496318.38
31
1
6
initial
A
3
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=527
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=527
initial
17.09.1981
527
271357
43844
43437
271357
0
20844
02.01.2024
29.07.2019
12.04.2024
1/6-A-4
DEVELOPMENT
1/6-A-4
Phillips Petroleum Company Norway
011
PRODUCTION
P&A
GAS
NO
03.09.1978
23.11.1978
ALBUSKJELL
117-P
1/6-1 Albuskjell
NO
41.0
3430.5
3634.4
69.0
NORTH SEA
ALBUSKJELL A
JACKET 12 LEGS
FIXED
ALBUSKJELL A
1-A
NO
PRODUCTION
GAS
1978
1978
90
LATE CRETACEOUS
82
NO
09.12.2004
ED50
56
38
33.64
N
2
56
23.73
E
56.642678
2.939925
6277753.15
496315.49
31
1
6
initial
A
4
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=528
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=528
initial
23.11.1980
528
271357
43844
43437
271357
0
20844
02.01.2024
29.07.2019
12.04.2024
1/6-A-7
DEVELOPMENT
1/6-A-7
Phillips Petroleum Company Norway
011
PRODUCTION
P&A
GAS
NO
21.02.1986
07.06.1986
ALBUSKJELL
346-P
1/6-1 Albuskjell
NO
41.0
3425.0
3689.0
69.0
NORTH SEA
ALBUSKJELL A
JACKET 12 LEGS
FIXED
ALBUSKJELL A
1-A
NO
PRODUCTION
GAS
1986
1986
90
LATE CRETACEOUS
107
NO
09.05.2004
ED50
56
38
33.73
N
2
56
23.85
E
56.642703
2.939958
6277755.93
496317.53
31
1
6
initial
A
7
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=903
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=903
initial
07.06.1988
903
271357
43844
43437
271357
0
20844
02.01.2024
04.12.2023
12.04.2024
1/6-A-8
DEVELOPMENT
1/6-A-8
Phillips Petroleum Company Norway
011
PRODUCTION
JUNKED
NOT APPLICABLE
NO
18.09.1979
04.01.1980
ALBUSKJELL
162-P
1/6-1 Albuskjell
NO
41.0
3349.6
3851.1
69.0
NORTH SEA
ALBUSKJELL A
JACKET 12 LEGS
FIXED
ALBUSKJELL A
1-A
NO
PRODUCTION
GAS
1979
1980
81
109
NO
20.11.2004
ED50
56
38
33.7
N
2
56
23.68
E
56.642694
2.939911
6277755.00
496314.64
31
1
6
initial
A
8
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=529
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=529
initial
04.01.1982
529
271357
43844
43437
271357
0
20844
02.01.2024
29.07.2019
12.04.2024
1/6-A-10
DEVELOPMENT
1/6-A-10
Phillips Petroleum Company Norway
011
PRODUCTION
P&A
GAS
NO
12.01.1981
26.05.1981
ALBUSKJELL
198-P
1/6-1 Albuskjell
NO
41.0
4173.0
4176.0
69.0
NORTH SEA
ALBUSKJELL A
JACKET 12 LEGS
FIXED
ALBUSKJELL A
1-A
NO
PRODUCTION
GAS
1981
1981
90
LATE CRETACEOUS
135
NO
15.07.2004
ED50
56
38
33.83
N
2
56
23.97
E
56.642731
2.939992
6277759.02
496319.58
31
1
6
initial
A
10
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=530
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=530
initial
26.05.1983
530
271357
43844
43437
271357
0
20844
02.01.2024
04.12.2023
12.04.2024
1/6-A-13
DEVELOPMENT
1/6-A-13
Phillips Petroleum Company Norway
011
PRODUCTION
P&A
GAS
NO
09.01.1980
16.04.1980
ALBUSKJELL
172-P
1/6-1 Albuskjell
NO
41.0
3411.5
4444.0
69.0
NORTH SEA
ALBUSKJELL A
JACKET 12 LEGS
FIXED
ALBUSKJELL A
1-A
NO
PRODUCTION
GAS
1980
1980
90
LATE CRETACEOUS
99
NO
18.12.2004
ED50
56
38
33.93
N
2
56
24.08
E
56.642758
2.940022
6277762.11
496321.46
31
1
6
initial
A
13
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=531
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=531
initial
16.04.1982
531
271357
43844
43437
271357
0
20844
02.01.2024
29.07.2019
12.04.2024
1/6-A-15
DEVELOPMENT
1/6-A-15
Phillips Petroleum Company Norway
011
PRODUCTION
P&A
GAS
NO
14.01.1979
05.07.1979
ALBUSKJELL
138-P
1/6-1 Albuskjell
NO
41.0
3440.9
3596.6
69.0
NORTH SEA
ALBUSKJELL A
JACKET 12 LEGS
FIXED
ALBUSKJELL A
1-A
NO
PRODUCTION
GAS
1979
1979
90
PALEOCENE
LATE CRETACEOUS
173
NO
28.08.2004
ED50
56
38
33.86
N
2
56
23.75
E
56.642739
2.939931
6277759.95
496315.83
31
1
6
initial
A
15
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=532
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=532
initial
05.07.1981
532
271357
43844
43437
271357
0
20844
02.01.2024
09.03.2019
12.04.2024
1/6-A-16
DEVELOPMENT
1/6-A-16
Phillips Petroleum Company Norway
011
PRODUCTION
P&A
GAS
NO
25.06.1980
01.01.1981
ALBUSKJELL
186-P
1/6-1 Albuskjell
NO
41.0
3406.1
4187.0
69.0
NORTH SEA
ALBUSKJELL A
JACKET 12 LEGS
FIXED
ALBUSKJELL A
1-A
NO
PRODUCTION
GAS
1980
1981
90
LATE CRETACEOUS
191
NO
04.07.2004
ED50
56
38
33.83
N
2
56
23.58
E
56.642731
2.939883
6277759.02
496312.94
31
1
6
initial
A
16
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=533
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=533
initial
01.01.1983
533
271357
43844
43437
271357
0
20844
02.01.2024
06.06.2016
12.04.2024
1/6-A-19
DEVELOPMENT
1/6-A-19
Phillips Petroleum Company Norway
011
PRODUCTION
P&A
GAS
NO
23.11.1978
14.01.1979
ALBUSKJELL
134-P
1/6-1 Albuskjell
NO
41.0
3443.3
3932.5
69.0
NORTH SEA
ALBUSKJELL A
JACKET 12 LEGS
FIXED
ALBUSKJELL A
1-A
NO
PRODUCTION
GAS
1978
1979
90
LATE CRETACEOUS
53
NO
20.01.2005
ED50
56
38
33.93
N
2
56
23.7
E
56.642758
2.939917
6277762.11
496314.98
31
1
6
initial
A
19
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=534
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=534
initial
14.01.1981
534
271357
43844
43437
271357
0
20844
02.01.2024
29.07.2019
12.04.2024
1/6-A-20
DEVELOPMENT
1/6-A-20
Phillips Petroleum Company Norway
011
PRODUCTION
P&A
GAS
NO
17.04.1980
27.06.1980
ALBUSKJELL
181-P
1/6-1 Albuskjell
NO
41.0
3403.2
4008.1
69.0
NORTH SEA
ALBUSKJELL A
JACKET 12 LEGS
FIXED
ALBUSKJELL A
1-A
NO
PRODUCTION
GAS
1980
1980
90
PALEOCENE
72
NO
13.06.2004
ED50
56
38
33.89
N
2
56
23.53
E
56.642747
2.939869
6277760.88
496312.08
31
1
6
initial
A
20
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=535
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=535
initial
27.06.1982
535
271357
43844
43437
271357
0
20844
02.01.2024
06.06.2016
12.04.2024
1/6-U-1
OTHER
1/6-U-1
BG Norge AS
297
SOIL DRILLING
P&A
NO
12.10.2007
12.10.2007
412-G1
NO
3.0
107.0
69.0
NORTH SEA
BUCENTAUR
VESSEL
MOVEABLE
TFO2003
NO
2007
2007
0
0
NO
ED50
56
45
0.11
N
2
49
33.85
E
56.750031
2.826069
6289714.95
489362.83
31
1
6
initial
U
1
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=5692
initial
12.10.2009
5692
289441
0
2490240
02.01.2024
06.10.2015
12.04.2024
1/9-1
EXPLORATION
1/9-1
Den norske stats oljeselskap a.s
044
WILDCAT
P&A
GAS/CONDENSATE
NO
14.10.1976
17.02.1977
TOMMELITEN A
167-L
1/9-1 Tommeliten Alpha
YES
133
line 404-403.SP 548
0.00
25.0
3703.0
78.0
LATE CRETACEOUS
HIDRA FM
NORTH SEA
ROSS RIG (1)
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
3
NO
WILDCAT
NOT APPLICABLE
1976
1977
17
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
HOD FM
LATE CRETACEOUS
127
NO
ED50
56
24
5.07
N
2
54
6.49
E
56.401408
2.901803
6250899.86
493938.99
31
1
9
initial
1
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=243
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=243
initial
01.04.2012
17.02.1979
243
43850
40867462
446033
0
21140
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/9-1 R
EXPLORATION
1/9-1
Den norske stats oljeselskap a.s
044
WILDCAT
P&A
GAS/CONDENSATE
NO
08.05.1987
17.05.1987
TOMMELITEN A
167-L2
1/9-1 Tommeliten Alpha
NO
133
Line 404-403.SP 548
0.00
22.0
3704.0
78.0
LATE CRETACEOUS
HIDRA FM
NORTH SEA
ROSS ISLE
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
3
NO
WILDCAT
NOT APPLICABLE
1987
1987
PLUGGING
17
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
HOD FM
LATE CRETACEOUS
10
YES
ED50
56
24
5.07
N
2
54
6.49
E
56.401408
2.901803
6250899.86
493938.99
31
1
9
re-entry
1
R
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1444
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1444
re-entry
1/9-1
01.04.2012
17.05.1989
1444
43850
40867462
296245
0
21140
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/9-2
EXPLORATION
1/9-2
Den norske stats oljeselskap a.s
044
APPRAISAL
P&A
OIL SHOWS
NO
01.06.1977
12.08.1977
TOMMELITEN A
175-L
1/9-1 Tommeliten Alpha
NO
121
line 404-404.SP 572
2.25
25.0
3459.0
75.0
LATE CRETACEOUS
HOD FM
NORTH SEA
ROSS RIG (1)
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
3
NO
APPRAISAL
NOT APPLICABLE
1977
1977
12
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
73
NO
ED50
56
23
52.77
N
2
55
34.63
E
56.397992
2.926286
6250517.66
495449.76
31
1
9
initial
2
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=244
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=244
initial
01.04.2012
12.08.1979
244
43850
40867462
446033
0
21140
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/9-3
EXPLORATION
1/9-3
Den norske stats oljeselskap a.s
044
APPRAISAL
SUSPENDED
DRY
NO
13.08.1977
27.11.1977
TOMMELITEN A
181-L
1/9-1 Tommeliten Alpha
NO
116
line no 404-404&SP476
0.75
35.8
2771.0
2771.0
76.5
EOCENE
HORDALAND GP
NORTH SEA
DYVI GAMMA
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
3
NO
WILDCAT
NOT APPLICABLE
1977
1977
1
107
NO
ED50
56
24
55.68
N
2
54
15.22
E
56.415467
2.904228
6252464.47
494090.84
31
1
9
initial
3
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=245
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=245
initial
18.01.2007
27.11.1979
245
43850
40867462
288226
0
21140
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/9-3 R
EXPLORATION
1/9-3
Den norske stats oljeselskap a.s
044
APPRAISAL
P&A
GAS/CONDENSATE
NO
27.05.1978
30.09.1978
TOMMELITEN A
181-L2
1/9-1 Tommeliten Alpha
NO
0
line No 404-404 & SP 476
8.30
35.8
4566.0
4570.0
76.5
LATE JURASSIC
HAUGESUND FM
NORTH SEA
DYVI BETA
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
3
NO
WILDCAT
NOT APPLICABLE
1978
1978
DRILLING/TESTING/PLUGGING
17
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
127
YES
30.09.1978
ED50
56
24
55.68
N
2
54
15.22
E
56.415467
2.904228
6252464.47
494090.84
31
1
9
re-entry
3
R
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=246
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=246
re-entry
1/9-3
18.01.2007
30.09.1980
246
43850
40867462
288118
0
21140
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/9-4
EXPLORATION
1/9-4
Den norske stats oljeselskap a.s
044
WILDCAT
SUSPENDED
GAS/CONDENSATE
NO
13.08.1977
12.01.1978
TOMMELITEN GAMMA
182-L
1/9-4 Tommeliten Gamma
YES
150
line 404-410 shot point 100
7.50
25.0
3710.0
75.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
ROSS RIG (1)
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
3
NO
WILDCAT
NOT APPLICABLE
1977
1978
17
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
153
NO
ED50
56
29
3.76
N
2
56
0.29
E
56.484378
2.933414
6260132.83
495899.06
31
1
9
initial
4
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=247
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=247
initial
26.05.2009
12.01.1980
247
43856
43444
446033
0
21140
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/9-4 R
EXPLORATION
1/9-4
Den norske stats oljeselskap a.s
044
WILDCAT
P&A
GAS/CONDENSATE
NO
21.04.1991
26.04.1991
TOMMELITEN GAMMA
182-L2
1/9-4 Tommeliten Gamma
NO
150
line 404-410 shot point 100
7.50
25.0
3710.0
75.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
ROSS RIG (2)
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
3
NO
WILDCAT
NOT APPLICABLE
1991
1991
PLUGGING
17
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
6
YES
26.04.1991
ED50
56
29
3.76
N
2
56
0.29
E
56.484378
2.933414
6260132.83
495899.06
31
1
9
re-entry
4
R
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1727
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1727
re-entry
1/9-4
26.05.2009
26.04.1993
1727
43856
43444
294382
0
21140
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/9-5
EXPLORATION
1/9-5
Den norske stats oljeselskap a.s
044
APPRAISAL
P&A
DRY
NO
03.10.1978
16.12.1978
TOMMELITEN GAMMA
203-L
1/9-4 Tommeliten Gamma
NO
0
PG-03.SP 210
10.00
37.0
3449.5
3450.0
75.0
LATE CRETACEOUS
HOD FM
NORTH SEA
DYVI BETA
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
3
NO
APPRAISAL
NOT APPLICABLE
1978
1978
1
75
NO
ED50
56
29
27.69
N
2
57
55.27
E
56.491025
2.965353
6260871.29
497866.50
31
1
9
initial
5
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=248
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=248
initial
01.04.2012
16.12.1980
248
43856
43444
288118
0
21140
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/9-6 S
EXPLORATION
1/9-6
Den norske stats oljeselskap a.s
044
APPRAISAL
SUSPENDED
GAS/CONDENSATE
NO
21.03.1982
01.12.1982
TOMMELITEN GAMMA
318-L
1/9-4 Tommeliten Gamma
NO
135
ST 404-410.shot point 100
32.50
26.0
3529.0
3880.0
76.0
LATE CRETACEOUS
HOD FM
NORTH SEA
SEDCO 703
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
3
NO
APPRAISAL
NOT APPLICABLE
1982
1982
17
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
256
NO
ED50
56
29
3.85
N
2
56
0.14
E
56.484403
2.933372
6260135.61
495896.49
31
1
9
initial
6
S
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=44
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=44
initial
10.10.2012
01.12.1984
44
43856
43444
288793
0
21140
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/9-6 SR
EXPLORATION
1/9-6
Den norske stats oljeselskap a.s
044
APPRAISAL
P&A
GAS/CONDENSATE
NO
06.04.1991
20.04.1991
TOMMELITEN GAMMA
318-L2
1/9-4 Tommeliten Gamma
NO
135
404 - 410 & SP. 217
32.50
25.0
3529.0
3879.0
75.0
LATE CRETACEOUS
HOD FM
NORTH SEA
ROSS RIG (2)
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
3
NO
APPRAISAL
NOT APPLICABLE
1991
1991
PLUGGING
17
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
15
YES
20.04.1991
ED50
56
29
3.85
N
2
56
0.14
E
56.484403
2.933372
6260135.61
495896.49
31
1
9
re-entry
6
SR
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1558
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1558
re-entry
1/9-6 S
10.10.2012
20.04.1993
1558
43856
43444
294382
0
21140
02.01.2024
06.07.2016
12.04.2024
1/9-7
EXPLORATION
1/9-7
Phillips Petroleum Company Norway
044
WILDCAT
P&A
GAS/CONDENSATE
NO
22.03.2003
02.08.2003
TOMMELITEN A
1048-L
1/9-1 Tommeliten Alpha
NO
180
ST92063D- Line 928 & Trace 936
16.10
45.0
4966.0
4986.0
76.0
TRIASSIC
SMITH BANK FM
NORTH SEA
MÆRSK GIANT
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
3
NO
WILDCAT
NOT APPLICABLE
2003
2003
17
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
134
NO
ED50
56
24
31.23
N
2
52
55
E
56.408675
2.881944
6251710.63
492714.66
31
1
9
initial
7
https://factpages.npd.no/pbl/wellbore_press_releases/4652-1-9-7.pdf
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=4652
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=4652
initial
10.10.2012
02.08.2005
4652
43850
40867462
278245
0
21140
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/9-A-1 H
DEVELOPMENT
1/9-A-1
Den norske stats oljeselskap a.s
044
PRODUCTION
P&A
GAS
YES
22.09.1986
14.11.1986
TOMMELITEN GAMMA
370-P
1/9-4 Tommeliten Gamma
NO
SP 175 LINE ST-8013-207
22.0
3469.0
3575.0
75.0
NORTH SEA
ROSS ISLE
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
TOMMELITEN
3
NO
PRODUCTION
GAS
1986
1986
90
54
NO
23.11.1986
ED50
56
29
31.76
N
2
55
27.66
E
56.492156
2.924350
6260999.16
495341.78
31
1
9
initial
A
1
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1006
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1006
initial
14.11.1988
1006
272869
43856
43444
296245
0
21140
02.01.2024
04.12.2023
12.04.2024
1/9-AB-1 H
DEVELOPMENT
1/9-AB-1
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
OBSERVATION
PLUGGED
NOT APPLICABLE
YES
11.12.2022
23.01.2023
06.11.2022
09.11.2022
TOMMELITEN A
5424-P
1/9-1 Tommeliten Alpha
NO
58.4
3981.0
76.4
NORTH SEA
WEST LINUS
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TOMMELITEN 1/9 AB
3
NO
OBSERVATION
NOT APPLICABLE
2022
2023
99
44
NO
23.01.2023
ED50
56
23
35.48
N
2
53
40.43
E
56.393189
2.894564
6249985.62
493490.78
31
1
9
initial
A
1
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=9634
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=9634
initial
23.01.2025
9634
747781
43850
40867462
433653
0
21140
02.01.2024
12.04.2024
1/9-AA-1 H
DEVELOPMENT
1/9-AA-1
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
PRODUCTION
CLOSED
OIL/GAS
YES
24.08.2023
18.10.2023
16.08.2023
18.08.2023
TOMMELITEN A
5552-P
1/9-1 Tommeliten Alpha
NO
58.4
5551.0
75.1
NORTH SEA
LINUS
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TOMMELITEN 1/9 AA
3
NO
PRODUCTION
OIL/GAS
2023
2023
81
42
NO
ED50
56
25
14.3
N
2
54
9.09
E
56.420639
2.902525
6253040.33
493986.60
31
1
9
initial
A
1
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=9871
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=9871
initial
18.10.2025
9871
747480
43850
40867462
433653
0
21140
02.01.2024
12.04.2024
1/9-AB-1 AH
DEVELOPMENT
1/9-AB-1
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
PRODUCTION
CLOSED
OIL/GAS
YES
25.01.2023
01.02.2023
TOMMELITEN A
5425-P
1/9-1 Tommeliten Alpha
NO
58.4
5197.0
76.4
3640.0
NORTH SEA
WEST LINUS
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TOMMELITEN 1/9 AB
3
NO
PRODUCTION
OIL/GAS
2023
2023
81
8
NO
ED50
56
23
35.48
N
2
53
40.43
E
56.393189
2.894564
6249985.62
493490.78
31
1
9
sidetrack
A
1
A
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=9635
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=9635
sidetrack
1/9-AB-1 H
01.02.2025
9635
747781
43850
40867462
433653
0
21140
02.01.2024
12.04.2024
1/9-A-1 AH
DEVELOPMENT
1/9-A-1
Den norske stats oljeselskap a.s
044
PRODUCTION
P&A
GAS
YES
15.04.1987
01.05.1987
TOMMELITEN GAMMA
399-P
1/9-4 Tommeliten Gamma
NO
22.0
3392.0
3485.0
75.0
2303.0
NORTH SEA
ROSS ISLE
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
TOMMELITEN
3
NO
PRODUCTION
GAS
1987
1987
90
LATE CRETACEOUS
17
NO
05.04.2001
16.09.2000
ED50
56
29
31.76
N
2
55
27.66
E
56.492156
2.924350
6260999.16
495341.78
31
1
9
sidetrack
A
1
A
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1077
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1077
sidetrack
1/9-A-1 H
01.05.1989
1077
272869
43856
43444
296245
0
21140
02.01.2024
30.07.2019
12.04.2024
1/9-A-2 H
DEVELOPMENT
1/9-A-2
Den norske stats oljeselskap a.s
044
PRODUCTION
P&A
GAS
YES
25.11.1986
30.12.1986
20.09.1986
21.09.1986
TOMMELITEN GAMMA
380-P
1/9-4 Tommeliten Gamma
NO
203 LINE NR ST 8013-410
22.0
3420.0
3435.0
75.0
NORTH SEA
ROSS ISLE
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
TOMMELITEN
3
NO
PRODUCTION
GAS
1986
1986
90
LATE CRETACEOUS
36
NO
16.04.2001
ED50
56
29
31.66
N
2
55
26.88
E
56.492128
2.924133
6260996.08
495328.43
31
1
9
initial
A
2
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1016
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1016
initial
30.12.1988
1016
272869
43856
43444
296245
0
21140
02.01.2024
30.07.2019
12.04.2024
1/9-AB-2 H
DEVELOPMENT
1/9-AB-2
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
PRODUCTION
PRODUCING
OIL/GAS
YES
25.03.2023
14.04.2023
30.10.2022
02.11.2022
TOMMELITEN A
5426-P
1/9-1 Tommeliten Alpha
NO
58.4
5257.0
76.4
NORTH SEA
WEST LINUS
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TOMMELITEN 1/9 AB
3
NO
PRODUCTION
OIL/GAS
2023
2023
81
21
NO
ED50
56
23
35.34
N
2
53
40.19
E
56.393150
2.894497
6249981.30
493486.66
31
1
9
initial
A
2
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=9636
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=9636
initial
14.04.2025
9636
747781
43850
40867462
433653
0
21140
02.01.2024
12.04.2024
1/9-AA-2 H
DEVELOPMENT
1/9-AA-2
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
PRODUCTION
CLOSED
OIL/GAS
YES
23.10.2023
24.11.2023
01.08.2023
06.08.2023
TOMMELITEN A
5553-P
1/9-1 Tommeliten Alpha
NO
58.4
5368.4
75.1
NORTH SEA
LINUS
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TOMMELITEN 1/9 AA
3
NO
PRODUCTION
OIL/GAS
2023
2023
81
20
NO
ED50
56
25
14.11
N
2
54
9.08
E
56.420586
2.902522
6253034.45
493986.42
31
1
9
initial
A
2
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=9872
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=9872
initial
24.11.2025
9872
747480
43850
40867462
433653
0
21140
02.01.2024
12.04.2024
1/9-AA-3 H
DEVELOPMENT
1/9-AA-3
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
PRODUCTION
CLOSED
OIL/GAS
YES
28.11.2023
21.12.2023
11.08.2023
13.08.2023
TOMMELITEN A
5554-P
1/9-1 Tommeliten Alpha
NO
58.4
5062.0
75.1
NORTH SEA
LINUS
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TOMMELITEN 1/9 AA
3
NO
PRODUCTION
OIL/GAS
2023
2023
81
24
NO
ED50
56
25
13.93
N
2
54
9.09
E
56.420536
2.902525
6253028.89
493986.58
31
1
9
initial
A
3
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=9873
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=9873
initial
21.12.2025
9873
747480
43850
40867462
433653
0
21140
02.01.2024
12.04.2024
1/9-AB-3 H
DEVELOPMENT
1/9-AB-3
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
OBSERVATION
PLUGGED
NOT APPLICABLE
YES
25.11.2022
03.03.2023
10.11.2022
14.11.2022
TOMMELITEN A
5427-P
1/9-1 Tommeliten Alpha
NO
58.4
5934.0
76.4
NORTH SEA
WEST LINUS
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TOMMELITEN 1/9 AB
3
NO
OBSERVATION
NOT APPLICABLE
2022
2023
99
30
NO
03.03.2023
ED50
56
23
35.21
N
2
53
39.94
E
56.393114
2.894428
6249977.28
493482.36
31
1
9
initial
A
3
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=9637
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=9637
initial
03.03.2025
9637
747781
43850
40867462
433653
0
21140
02.01.2024
12.04.2024
1/9-A-3 H
DEVELOPMENT
1/9-A-3
Den norske stats oljeselskap a.s
044
PRODUCTION
P&A
GAS
YES
04.01.1987
11.02.1987
18.09.1986
19.09.1986
TOMMELITEN GAMMA
387-P
1/9-4 Tommeliten Gamma
NO
SP 180 LINE NO ST 8013-409
22.0
3291.0
3329.0
75.0
NORTH SEA
ROSS ISLE
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
TOMMELITEN
3
NO
PRODUCTION
GAS
1987
1987
90
LATE CRETACEOUS
39
NO
18.04.2001
ED50
56
29
31.5
N
2
55
27.13
E
56.492083
2.924203
6260991.13
495332.71
31
1
9
initial
A
3
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1021
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1021
initial
11.02.1989
1021
272869
43856
43444
296245
0
21140
02.01.2024
09.03.2019
12.04.2024
1/9-AB-3 AH
DEVELOPMENT
1/9-AB-3
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
PRODUCTION
PRODUCING
OIL/GAS
YES
05.03.2023
17.03.2023
TOMMELITEN A
5428-P
1/9-1 Tommeliten Alpha
NO
58.4
5549.0
76.4
3484.0
NORTH SEA
WEST LINUS
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TOMMELITEN 1/9 AB
3
NO
PRODUCTION
OIL/GAS
2023
2023
81
13
NO
ED50
56
23
35.21
N
2
53
39.94
E
56.393114
2.894428
6249977.28
493482.36
31
1
9
sidetrack
A
3
A
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=9638
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=9638
sidetrack
1/9-AB-3 H
17.03.2025
9638
747781
43850
40867462
433653
0
21140
02.01.2024
12.04.2024
1/9-AB-4 H
DEVELOPMENT
1/9-AB-4
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
PRODUCTION
PRODUCING
YES
25.06.2023
24.07.2023
14.11.2022
20.11.2022
TOMMELITEN A
5429-P
1/9-1 Tommeliten Alpha
NO
58.4
5686.4
76.4
NORTH SEA
WEST LINUS
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TOMMELITEN 1/9 AB
3
NO
PRODUCTION
OIL/GAS
2023
2023
81
30
NO
ED50
56
23
35.5
N
2
53
39.4
E
56.393194
2.894278
6249986.26
493473.12
31
1
9
initial
A
4
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=9639
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=9639
initial
24.07.2025
9639
747781
43850
40867462
433653
0
21140
28.01.2024
12.04.2024
1/9-AA-4 H
DEVELOPMENT
1/9-AA-4
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
PRODUCTION
CLOSED
YES
26.12.2023
20.01.2024
13.08.2023
15.08.2023
TOMMELITEN A
5555-P
1/9-1 Tommeliten Alpha
NO
58.4
5757.7
75.1
NORTH SEA
LINUS
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TOMMELITEN 1/9 AA
3
NO
PRODUCTION
OIL/GAS
2023
2024
81
26
NO
ED50
56
25
13.93
N
2
54
8.31
E
56.420536
2.902308
6253028.91
493973.21
31
1
9
initial
A
4
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=9874
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=9874
initial
20.01.2026
9874
747480
43850
40867462
433653
0
21140
31.01.2024
12.04.2024
1/9-A-4 H
DEVELOPMENT
1/9-A-4
Den norske stats oljeselskap a.s
044
PRODUCTION
P&A
GAS
YES
19.02.1987
27.03.1987
22.09.1986
22.09.1986
TOMMELITEN GAMMA
391-P
1/9-4 Tommeliten Gamma
NO
LINE ST 8013-311 SP 174
22.0
3437.5
3481.0
75.0
NORTH SEA
ROSS ISLE
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
TOMMELITEN
3
NO
PRODUCTION
GAS
1987
1987
90
LATE CRETACEOUS
37
NO
18.04.2001
ED50
56
29
31.92
N
2
55
27.41
E
56.492200
2.924281
6261004.11
495337.51
31
1
9
initial
A
4
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1035
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1035
initial
27.03.1989
1035
272869
43856
43444
296245
0
21140
02.01.2024
09.03.2019
12.04.2024
1/9-A-5 H
DEVELOPMENT
1/9-A-5
Den norske stats oljeselskap a.s
044
PRODUCTION
P&A
GAS
YES
31.12.1987
13.02.1988
TOMMELITEN GAMMA
433-P
1/9-4 Tommeliten Gamma
NO
LINJE ST 8013 - 311 SP. 174
22.0
3293.0
3575.0
75.0
NORTH SEA
ROSS ISLE
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
TOMMELITEN
3
NO
PRODUCTION
GAS
1987
1988
90
LATE CRETACEOUS
45
NO
16.04.2001
ED50
56
29
31.63
N
2
55
27.39
E
56.492119
2.924275
6260995.14
495337.16
31
1
9
initial
A
5
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1059
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1059
initial
13.02.1990
1059
272869
43856
43444
296245
0
21140
02.01.2024
30.07.2019
12.04.2024
1/9-AA-5 H
DEVELOPMENT
1/9-AA-5
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
PRODUCTION
CLOSED
YES
26.01.2024
21.02.2024
06.08.2023
10.08.2023
TOMMELITEN A
5556-P
1/9-1 Tommeliten Alpha
NO
58.4
6108.2
75.1
NORTH SEA
LINUS
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TOMMELITEN 1/9 AA
3
NO
PRODUCTION
OIL/GAS
2024
2024
81
27
NO
ED50
56
25
14.12
N
2
54
8.32
E
56.420589
2.902311
6253034.78
493973.39
31
1
9
initial
A
5
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=9875
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=9875
initial
21.02.2026
9875
747480
43850
40867462
433653
0
21140
23.02.2024
12.04.2024
1/9-AB-5 H
DEVELOPMENT
1/9-AB-5
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
PRODUCTION
CLOSED
YES
26.04.2023
18.05.2023
27.10.2022
30.10.2022
TOMMELITEN A
5430-P
1/9-1 Tommeliten Alpha
NO
58.4
5114.0
76.4
NORTH SEA
WEST LINUS
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TOMMELITEN 1/9 AB
3
NO
PRODUCTION
OIL/GAS
2023
2023
81
23
NO
ED50
56
23
35.54
N
2
53
39.65
E
56.393206
2.894347
6249987.49
493477.41
31
1
9
initial
A
5
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=9640
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=9640
initial
18.05.2025
9640
747781
43850
40867462
433653
0
21140
02.01.2024
12.04.2024
1/9-AB-6 H
DEVELOPMENT
1/9-AB-6
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
PRODUCTION
CLOSED
OIL/GAS
YES
27.05.2023
16.06.2023
03.11.2022
05.11.2022
TOMMELITEN A
5431-P
1/9-1 Tommeliten Alpha
NO
58.4
5085.0
76.4
NORTH SEA
WEST LINUS
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TOMMELITEN 1/9 AB
3
NO
PRODUCTION
OIL/GAS
2023
2023
81
21
NO
ED50
56
23
35.78
N
2
53
39.9
E
56.393272
2.894417
6249994.91
493481.70
31
1
9
initial
A
6
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=9641
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=9641
initial
16.06.2025
9641
747781
43850
40867462
433653
0
21140
02.01.2024
12.04.2024
1/9-AA-6 H
DEVELOPMENT
1/9-AA-6
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
PRODUCTION
PREDRILLED
YES
19.08.2023
21.08.2023
TOMMELITEN A
5557-P
1/9-1 Tommeliten Alpha
NO
58.4
576.0
75.1
NORTH SEA
LINUS
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TOMMELITEN 1/9 AA
3
NO
PRODUCTION
OIL/GAS
0
0
81
0
NO
ED50
56
25
14.31
N
2
54
8.33
E
56.420642
2.902314
6253040.66
493973.57
31
1
9
initial
A
6
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=9876
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=9876
initial
9876
747480
43850
40867462
433653
0
21140
02.01.2024
12.04.2024
1/9-A-6 H
DEVELOPMENT
1/9-A-6
Den norske stats oljeselskap a.s
044
PRODUCTION
P&A
GAS
YES
20.02.1988
03.04.1988
TOMMELITEN GAMMA
442-P
1/9-4 Tommeliten Gamma
NO
ST 8013 - 203 SP. 200 (TARGET)
22.0
3235.0
3538.0
75.0
LATE CRETACEOUS
NORTH SEA
ROSS ISLE
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
TOMMELITEN
3
NO
PRODUCTION
GAS
1988
1988
90
LATE CRETACEOUS
44
NO
17.04.2001
ED50
56
29
31.79
N
2
55
27.14
E
56.492164
2.924206
6261000.09
495332.89
31
1
9
initial
A
6
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=1244
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=1244
initial
03.04.1990
1244
272869
43856
43444
296245
0
21140
02.01.2024
30.07.2019
12.04.2024
1/9-U-1
OTHER
1/9-U-1
Den norske stats oljeselskap a.s
SOIL DRILLING
P&A
NO
06.05.1986
07.05.1986
27-G
NO
2.9
0.0
NORTH SEA
NO
1986
1986
0
0
NO
ED50
56
29
31.72
N
2
55
26.74
E
56.492144
2.924094
6260997.94
495326.04
31
1
9
initial
U
1
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=980
initial
07.05.1988
980
0
02.01.2024
18.10.2014
12.04.2024
1/9-U-2
OTHER
1/9-U-2
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
SOIL DRILLING
P&A
NO
26.06.2020
1036-G
NO
0.0
75.1
NORTH SEA
MV OCEAN VANTAGE
VESSEL
MOVEABLE
3
NO
2020
0
0
0
NO
ED50
56
25
14.13
N
2
54
8.65
E
56.420592
2.902403
6253035.08
493979.05
31
1
9
initial
U
2
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=9895
initial
9895
461030
0
21140
02.01.2024
12.04.2024
1/9-U-3
OTHER
1/9-U-3
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
SOIL DRILLING
P&A
NO
26.06.2020
1037-G
NO
0.0
75.2
NORTH SEA
MV OCEAN VANTAGE
VESSEL
MOVEABLE
3
NO
2020
0
0
0
NO
ED50
56
25
13.97
N
2
54
8.65
E
56.420547
2.902403
6253030.14
493979.04
31
1
9
initial
U
3
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=9897
initial
9897
461030
0
21140
02.01.2024
12.04.2024
1/9-U-4
OTHER
1/9-U-4
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
SOIL DRILLING
P&A
NO
17.07.2020
1038-G
NO
0.0
75.2
NORTH SEA
MV OCEAN VANTAGE
VESSEL
MOVEABLE
3
NO
2020
0
0
0
NO
ED50
56
25
11.06
N
2
54
8.85
E
56.419739
2.902458
6252940.16
493982.34
31
1
9
initial
U
4
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=9898
initial
9898
461030
0
21140
02.01.2024
12.04.2024
1/9-U-5
OTHER
1/9-U-5
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
SOIL DRILLING
P&A
NO
02.07.2020
1039-G
NO
0.0
75.7
NORTH SEA
MV OCEAN VANTAGE
VESSEL
MOVEABLE
3
NO
2020
0
0
0
NO
ED50
56
24
48.33
N
2
53
39.64
E
56.413425
2.894344
6252238.10
493480.69
31
1
9
initial
U
5
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=9899
initial
9899
461030
0
21140
02.01.2024
12.04.2024
1/9-U-6
OTHER
1/9-U-6
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
SOIL DRILLING
P&A
NO
08.07.2020
1040-G
NO
0.0
75.5
NORTH SEA
MV OCEAN VANTAGE
VESSEL
MOVEABLE
3
NO
2020
0
0
0
NO
ED50
56
24
50.23
N
2
53
41.61
E
56.413953
2.894892
6252296.80
493514.55
31
1
9
initial
U
6
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=9900
initial
9900
461030
0
21140
02.01.2024
12.04.2024
1/9-U-7
OTHER
1/9-U-7
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
SOIL DRILLING
P&A
NO
02.07.2020
1041-G
NO
0.0
75.7
NORTH SEA
MV OCEAN VANTAGE
VESSEL
MOVEABLE
3
NO
2020
0
0
0
NO
ED50
56
24
50.24
N
2
53
37.56
E
56.413956
2.893767
6252297.21
493445.13
31
1
9
initial
U
7
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=9901
initial
9901
461030
0
21140
02.01.2024
12.04.2024
1/9-U-8
OTHER
1/9-U-8
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
SOIL DRILLING
P&A
NO
09.07.2020
1042-G
NO
0.0
74.6
NORTH SEA
MV OCEAN VANTAGE
VESSEL
MOVEABLE
3
NO
2020
0
0
0
NO
ED50
56
25
0.72
N
2
53
10.47
E
56.416867
2.886242
6252621.99
492981.36
31
1
9
initial
U
8
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=9902
initial
9902
461030
0
21140
02.01.2024
12.04.2024
1/9-U-9
OTHER
1/9-U-9
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
SOIL DRILLING
P&A
NO
10.07.2020
1043-G
NO
0.0
75.1
NORTH SEA
MV OCEAN VANTAGE
VESSEL
MOVEABLE
3
NO
2020
0
0
0
NO
ED50
56
25
2.64
N
2
53
12.49
E
56.417400
2.886803
6252681.30
493016.07
31
1
9
initial
U
9
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=9903
initial
9903
461030
0
21140
02.01.2024
12.04.2024
1/9-U-10
OTHER
1/9-U-10
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
SOIL DRILLING
P&A
NO
10.07.2020
1044-G
NO
0.0
75.1
NORTH SEA
MV OCEAN VANTAGE
VESSEL
MOVEABLE
3
NO
2020
0
0
0
NO
ED50
56
25
2.6
N
2
53
8.38
E
56.417389
2.885661
6252680.18
492945.63
31
1
9
initial
U
10
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=9904
initial
9904
461030
0
21140
02.01.2024
12.04.2024
1/9-U-11
OTHER
1/9-U-11
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
SOIL DRILLING
P&A
NO
13.07.2020
1045-G
NO
0.0
75.0
NORTH SEA
MV OCEAN VANTAGE
VESSEL
MOVEABLE
3
NO
2020
0
0
0
NO
ED50
56
25
2.51
N
2
53
8.64
E
56.417364
2.885733
6252677.39
492950.08
31
1
9
initial
U
11
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=9905
initial
9905
461030
0
21140
02.01.2024
12.04.2024
1/9-U-12
OTHER
1/9-U-12
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
SOIL DRILLING
P&A
NO
27.06.2020
1046-G
NO
0.0
75.1
NORTH SEA
MV OCEAN VANTAGE
VESSEL
MOVEABLE
3
NO
2020
0
0
0
NO
ED50
56
25
13
N
2
54
10.82
E
56.420278
2.903006
6253000.09
494016.19
31
1
9
initial
U
12
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=9906
initial
9906
461030
0
21140
02.01.2024
12.04.2024
1/9-U-13
OTHER
1/9-U-13
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
SOIL DRILLING
P&A
NO
14.07.2020
1047-G
NO
0.0
75.3
NORTH SEA
MV OCEAN VANTAGE
VESSEL
MOVEABLE
3
NO
2020
0
0
0
NO
ED50
56
25
12.99
N
2
54
6.79
E
56.420275
2.901886
6252999.88
493947.13
31
1
9
initial
U
13
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=9907
initial
9907
461030
0
21140
02.01.2024
12.04.2024
1/9-U-14
OTHER
1/9-U-14
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
SOIL DRILLING
P&A
NO
20.06.2020
1048-G
NO
0.0
76.4
NORTH SEA
MV OCEAN VANTAGE
VESSEL
MOVEABLE
3
NO
2020
0
0
0
NO
ED50
56
23
30.93
N
2
53
31.97
E
56.391925
2.892214
6249845.16
493345.48
31
1
9
initial
U
14
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=9910
initial
9910
461030
0
21140
02.01.2024
12.04.2024
1/9-U-15
OTHER
1/9-U-15
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
SOIL DRILLING
P&A
NO
18.06.2020
1049-G
NO
0.0
76.5
NORTH SEA
MV OCEAN VANTAGE
VESSEL
MOVEABLE
3
NO
2020
0
0
0
NO
ED50
56
23
31.53
N
2
53
35.84
E
56.392092
2.893289
6249863.61
493411.88
31
1
9
initial
U
15
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=9911
initial
9911
461030
0
21140
02.01.2024
12.04.2024
1/9-U-16
OTHER
1/9-U-16
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
SOIL DRILLING
P&A
NO
19.06.2020
1050-G
NO
0.0
76.4
NORTH SEA
MV OCEAN VANTAGE
VESSEL
MOVEABLE
3
NO
2020
0
0
0
NO
ED50
56
23
33.12
N
2
53
33.02
E
56.392533
2.892506
6249912.85
493363.59
31
1
9
initial
U
16
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=9912
initial
9912
461030
0
21140
02.01.2024
12.04.2024
1/9-U-17
OTHER
1/9-U-17
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
SOIL DRILLING
NO
19.06.2020
1051-G
NO
0.0
76.4
NORTH SEA
MV OCEAN VANTAGE
VESSEL
MOVEABLE
3
NO
2020
0
0
0
NO
ED50
56
23
35.49
N
2
53
39.88
E
56.393192
2.894411
6249985.94
493481.35
31
1
9
initial
U
17
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=9913
initial
9913
461030
0
21140
02.01.2024
12.04.2024
1/9-U-18
OTHER
1/9-U-18
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
SOIL DRILLING
P&A
NO
17.06.2020
1052-G
NO
0.0
76.3
NORTH SEA
MV OCEAN VANTAGE
VESSEL
MOVEABLE
3
NO
2020
0
0
0
NO
ED50
56
23
33.21
N
2
53
36
E
56.392558
2.893333
6249915.55
493414.70
31
1
9
initial
U
18
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Other|OtherAll&nav3=9914
initial
9914
461030
0
21140
02.01.2024
12.04.2024
1/9-U-19
OTHER
1/9-U-19
ConocoPhillips Skandinavia AS
044
SOIL DRILLING
P&A
NO
22.06.2020
1053-G
NO
0.0
76.8
NORTH SEA
MV OCEAN VANTAGE
VESSEL
MOVEABLE
3
NO
2020
0
0
0
NO
ED50
56
23
8.29
N
2
53
33.16
E