Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
12.04.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

Tabell – CO2 lagring

Eksport:  EXCELOPENXML ikon EXCEL XML ikon XML CSV ikon CSV
Brønnbane navn
Brønn navn
Type
Formål
Innhold
Status
Boreoperatør
Havbunn
Borestart
Boreslutt
Boretillatelse
Funn
Funnbrønnbane
Temperatur ved bunn av brønnbanen [°C]
Borestedsundersøkelse
Seismisk lokalisering
Maks inklinasjon [°]
Avstand, boredekk - midlere havflate [m]
Totalt vertikalt dybde (TVD) [m RKB]
Totalt målt dybde (MD) [m RKB]
Vanndybde ved midlere havflate [m]
Utborings dyp [m RKB]
Eldste penetrerte alder
Eldste penetrerte formasjon
Hovedområde
Boreinnretning
Boreinnretning, type
Boreinnretning, kategori
Tildeling (runde/TFO)
Flergrensbønn
Opprinnelig formål
Borestart år
Boreslutt år
Reklassifisert fra/til brønnbane
Årsak til gjenåpning
Plottesymbol
1. nivå med hydrokarboner, formasjon.
1. nivå med hydrokarboner, alder
2. nivå med hydrokarboner, formasjon
2. nivå med hydrokarboner, alder
3. nivå med hydrokarboner, formasjon
3. nivå med hydrokarboner, alder
Boredager
Gjenåpnet
Utvinningstill. for boremål
Plugget og forlatt dato
Plugget dato
Geodetisk datum
NS grader
NS minutter
NS sekunder
NS kode
ØV grader
ØV minutter
ØV sekunder
ØV kode
NS desimalgrader
ØV desimalgrader
NS UTM [m]
ØV UTM [m]
UTM sone
Brønnbane navn, del 1
Brønnbane navn, del 2
Brønnbane navn, del 3
Brønnbane navn, del 4
Brønnbane navn, del 5
Brønnbane navn, del 6
Url til Sokkeldirektoratet pressemelding for brønn
Url til Faktaside
Faktakart
DISKOS brønn type
DISKOS brønnbane mor
Publiseringsdato
Frigitt dato
Reklassifiert dato
NPDID for brønnbanen
NPDID for funnet
NPDID for boreinnretningen
NPDID for reklassifisert fra brønnbane
NPDID for boresteds undersøkelsen
Dato hovednivå oppdatert
Dato alle oppdatert
Dato synkronisert Sodir
31/5-7
31/5-7
EXPLORATION
WILDCAT-CCS
WATER
PLUGGED
Equinor Energy AS
NO
02.12.2019
06.03.2020
1799-L
NO
115
EQ19311
3D inline 7598 and crossline 22821 (3D Cube CHGG17M01)
1.70
31.0
2914.9
2915.0
307.0
EARLY JURASSIC
STATFJORD GP
NORTH SEA
WEST HERCULES
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
NO
WILDCAT-CCS
2019
2020
0
97
NO
30.09.2022
ED50
60
34
35.13
N
3
26
36.12
E
60.576425
3.443367
6715849.31
524299.59
31
31
5
7
https://factpages.npd.no/pbl/wellbore_press_releases/8951-31-5-7.pdf
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=8951
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=8951
initial
10.01.2022
06.03.2020
8951
415836
0
8981
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
31/5-A-7 AH
31/5-A-7
DEVELOPMENT
INJECTION-CCS
CO2
CLOSED
Northern Lights JV DA
YES
09.10.2022
01.11.2022
5412-P
NO
32.1
2825.0
307.0
1741.0
NORTH SEA
TRANSOCEAN ENABLER
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
NO
INJECTION-CCS
2022
2022
0
24
NO
ED50
60
34
35.15
N
3
26
36.15
E
60.576431
3.443375
6715849.93
524300.05
31
31
5
A
7
A
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=9615
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=9615
initial
01.11.2024
9615
439972
0
02.01.2024
12.04.2024
31/5-C-1 H
31/5-C-1
DEVELOPMENT
INJECTION-CCS
CO2
CLOSED
Northern Lights JV DA
YES
05.08.2022
07.09.2022
5413-P
NO
32.1
2935.0
307.0
NORTH SEA
TRANSOCEAN ENABLER
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
NO
INJECTION-CCS
2022
2022
0
34
NO
ED50
60
30
48.51
N
3
28
12.11
E
60.513475
3.470031
6708848.10
525811.03
31
31
5
C
1
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Development|All&nav3=9616
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreDevByNPDID&scale=100000&NPDID=9616
initial
07.09.2024
9616
439972
0
02.01.2024
12.04.2024