Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
23.05.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

POLARLED

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Tillatelse
  POLARLED
  Gyldig fra dato
  07.11.2013
  Gyldig til dato
  31.12.2041
  NPDID for TUF
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for transport og utnyttelsesanlegg
  17343422
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Selskap
  Gassco AS
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  37.07600
  CapeOmega AS
  28.27100
  Hav Energy NCS Gas AS
  13.25500
  Petoro AS
  11.94600
  M Vest Energy AS
  5.00000
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  4.45200
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  14395
  29.08.2019
  CapeOmega AS pantsetter sin 33.27100 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for Danske Bank A/S. Stor NOK 40 000 000 000, skriver norwegian kroner forty billions. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 6.8.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  15656
  30.11.2020
  Reduksjon av pansettelse, ( dok nr 14395 ) registrert 29.8.2019 i CapeOmega AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen, fra 33.27100% til 28.27100%. Panthaver Danske Bank A/S samtykker til reduksjon fra 33.27100% til 28.27100% ref. påtegning på pantedokument samt brev datert 24.11.2020
  16394
  21.12.2021
  Hav Energy NCS Gas AS pantsetter sin 13.255 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Stor NOK 5 500 000 000, skriver norske kroner Fem milliarder fem hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.12.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17463
  14.12.2022
  M Vest Energy AS pantsetter sin 5 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor NOK 720,000,000, skriver norske kroner Seven Hundred and Twenty Million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 1.12.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Meldinger fra Petroleumsregisteret – komplett historie

  Meldinger fra Petroleumsregisteret – komplett historie
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  10795
  18.04.2016
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  10822
  28.04.2016
  GDF SUEZ E&P Norge AS har endret navn til Engie E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  11339
  21.12.2016
  ENGIE E&P Norge AS har overdratt sin 0,486000 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 21.12.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11353
  21.12.2016
  CapeOmega AS pantsetter en 0,486000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB. Pantobligasjon stor NOK 1 600 000 000, skriver norske kroner en milliard seks hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.12.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11434
  24.01.2017
  Statoil Petroleum AS har overdratt en 13,255 % deltakerandel i tillatelsen til Wintershall Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.12.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11448
  31.01.2017
  CapeOmega AS pantsetter en 2,396000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB. Panteobligasjon stor NOK 1 600 000 000, skriver norske kroner en milliard seks hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.1.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-12 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11447
  31.01.2017
  Maersk Oil Norge AS har overdratt sin 2,3960 % andel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.1.2017 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11449
  01.02.2017
  Dok. Nr. 11448 inngår i krysspant. Olje og energidepartementet har i brev av 6.1.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele finansieringen.
  Andre meldinger
  11485
  27.02.2017
  Alle eiendelene i Edison International Norway Branch ble overført til Edison Norge AS i henhold til «Asset Purchase Agreement» datert 1.12.2015. Petroleumsregisteret mottok den 12.2.2015 anmodning fra Kluge Advokatfirma AS om registrering av overdragelse av andeler fra Edison International Norway Branch til Edison Norge AS. Ved en inkurie ble Polarled utelatt fra denne anmodningen. For å rette denne feilen er 2.396000% andel i Polarled overført fra Edison International Norway Branch til Edison Norge AS.
  Andre meldinger
  12044
  30.11.2017
  Dok. Nr 11353 og 11448 inngår i krysspant. Olje og energidepartementet har i brev av 13.11.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele finansieringen.
  Andre meldinger
  12160
  20.12.2017
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 600,000,000 skriver norske kroner en milliard seks hundre millioner, hvor CapeOmega AS pantsetter en 0.48600 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 21.12.2016 (dok.nr.: 11353) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 20.12.2017.
  Sletting av pant
  12158
  20.12.2017
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 600,000,000 skriver norske kroner en milliard seks hundre millioner, hvor CapeOmega AS pantsetter en 2.39600 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 31.1.2017(dok.nr.: 11448) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 20.12.2017.
  Sletting av pant
  12078
  20.12.2017
  CapeOmega AS pantsetter sin 2.88200 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Pantobligasjon stor NOK 10 000 000 000, skriver ti milliarder norske kroner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.12.2017 og 13.12.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  12163
  20.12.2017
  Krysspant - Dok nr. 11449 og 12044 er slettet som følge av sletting av pantsettelse i dok nr 11448 og 11353.
  Andre meldinger
  12356
  31.01.2018
  CapeOmega AS pantsetter en 9.01900 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Pantobligasjon stor NOK 10 000 000 000, skriver norske kroner ti milliarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.1.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  12352
  31.01.2018
  Edison Norge AS har overdratt sin 2.39600 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.1.2018 og virkningsdato 1.1.2017
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12357
  31.01.2018
  CapeOmega AS pantsetter en 2.39600 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Pantobligasjon stor NOK 10 000 000 000, skriver norske kroner ti milliarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.1.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  12354
  31.01.2018
  A/S Norske Shell har overdratt sin 9.0190 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.1.2018 og virkningsdato 1.1.2017
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12396
  14.02.2018
  CapeOmega AS har endret foretaksnavn til CapeOmega II AS med virkning fra dato 29.1.2018.
  Andre meldinger
  12511
  15.03.2018
  CapeOmega II AS har overdratt sin 14.29700 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 15.3.2018 og virkningsdato 1.1.2018. Panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har samtykket til overdragelsen i erklæring datert 15.3.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12721
  07.05.2018
  RWE Dea Norge AS har endret foretaksnavn til DEA Norge AS med virking fra 13.3.2015.
  Andre meldinger
  12796
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13085
  31.05.2018
  DEA Norge AS har overdratt sin 4.79100 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13112
  31.05.2018
  CapeOmega AS pantsetter sin 4.79100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Stor NOK 10 000 000 000, skriver norske kroner ti milliarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 29.5.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13235
  31.10.2018
  CapeOmega AS pantsetter sin 5.11000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Stor NOK 10 000 000 000, skriver norske kroner ti milliarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.10.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13234
  31.10.2018
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 5,11 % andel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13281
  30.11.2018
  Cape Omega AS pantsetter en 9.07300 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Stor NOK 12 000 000 000, skriver Twelve billion Norwegian kroner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.11.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13280
  30.11.2018
  OMV (Norge) AS har overdratt sin 9.073 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13825
  18.02.2019
  Operatørskapet er overført fra Equinor Energy AS ( Statoil Petroleum AS ) til Gassco AS, gjeldende fra 1.5.2017 i henhold til Amendment no 3 to Polarled Joint Venture Participants Agreement og Tillatelse til anlegg og drift av Polarled av 7.11.2013 vilkår nr. 2.
  Andre meldinger
  14221
  26.06.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000 skriver ti milliarder norske kroner, i CapeOmega AS sin 5.11000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 31.10.2018 (dok.nr.: 13235) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
  Sletting av pant
  14224
  26.06.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 12 000 000 000 skriver tolv milliarder norske kroner, i CapeOmega AS, sin 9.07300 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 30.11.2018 (dok.nr.: 13281) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
  Sletting av pant
  14220
  26.06.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000 skriver ti milliarder norske kroner, i CapeOmega AS sin 4.79100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 31.5.2018 (dok.nr.: 13112) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
  Sletting av pant
  14219
  26.06.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000 skriver ti milliarder norske kroner, i CapeOmega AS sin 2.39600 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 31.1.2018 (dok.nr.: 12357) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
  Sletting av pant
  14217
  26.06.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000 skriver ti milliarder norske kroner, i CapeOmega AS sin 2.88200 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 20.12.2017 (dok.nr.: 12078) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
  Sletting av pant
  14218
  26.06.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000 skriver ti milliarder norske kroner, i CapeOmega AS sin 9.01900 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 31.1.2018 (dok.nr.: 12356) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
  Sletting av pant
  14395
  29.08.2019
  CapeOmega AS pantsetter sin 33.27100 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for Danske Bank A/S. Stor NOK 40 000 000 000, skriver norwegian kroner forty billions. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 6.8.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14903
  19.12.2019
  Solveig Gas Norway AS pantsetter en 13.25500 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) stor NOK 13 000 000 000, skriver Norwegian kroner thirteen billion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14927
  19.12.2019
  Wintershall DEA Norge AS har overdratt sin 13.255 % deltakerandel i tillatelsen til Solveig Gas Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15193
  22.01.2020
  Solveig Gas Norway AS, i henhold til generalforsamlingsvedtak av 9.1.2020, endret foretaksnavn til Sval Energi AS.
  Andre meldinger
  15662
  30.11.2020
  CapeOmega AS har overdratt sin 5 % deltakerandel i tillatelsen til M Vest Energy AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2020 og virkningsdato 1.1.2020
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15663
  30.11.2020
  M Vest Energy pantsetter sin 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor NOK 330 000 000, skriver norske kroner tre hundre og tretti millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pansatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 24.11.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15656
  30.11.2020
  Reduksjon av pansettelse, ( dok nr 14395 ) registrert 29.8.2019 i CapeOmega AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen, fra 33.27100% til 28.27100%. Panthaver Danske Bank A/S samtykker til reduksjon fra 33.27100% til 28.27100% ref. påtegning på pantedokument samt brev datert 24.11.2020
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15687
  18.12.2020
  Pantobligasjon pålydende NOK 13 000 000 000 skriver Norwegian kroner thirteen billion, i Solveig Gas Norway AS sin 13.25500 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 19.12.2019 (dok.nr.: 14903) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ref. påtegning på pantedokument datert 16.12.2020
  Sletting av pant
  15733
  18.12.2020
  Sval Energi AS pantsetter sin 13.255 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.12.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15942
  13.04.2021
  Sval Energi AS pantsetter sin 13.255 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12 500 000, skriver United States Dollars Twelve million five hundred thousand. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.4.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16322
  21.12.2021
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15733 er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 7.12.2021.
  Sletting av pant
  16391
  21.12.2021
  Sval Energi AS har overdratt sin 13.255 % deltakerandel i tillatelsen til Hav Energy NCS Gas AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 21.12.2021 og virkningsdato 1.1.2021
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16366
  21.12.2021
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15942 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordea Bank Abp, filial i Norge foreligger datert 10.12.2021.
  Sletting av pant
  16394
  21.12.2021
  Hav Energy NCS Gas AS pantsetter sin 13.255 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Stor NOK 5 500 000 000, skriver norske kroner Fem milliarder fem hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.12.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17447
  14.12.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15663 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 12.12.2022.
  Sletting av pant
  17463
  14.12.2022
  M Vest Energy AS pantsetter sin 5 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor NOK 720,000,000, skriver norske kroner Seven Hundred and Twenty Million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 1.12.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse