Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
23.05.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

NYHAMNA LANDANLEGG

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Tillatelse
  NYHAMNA LANDANLEGG
  Gyldig fra dato
  28.06.2017
  Gyldig til dato
  31.12.2041
  NPDID for TUF
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for transport og utnyttelsesanlegg
  2455217
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Selskap
  Gassco AS
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor ASA
  30.05610
  Petoro AS
  26.13840
  CapeOmega AS
  18.20900
  North Sea Infrastructure AS
  13.69980
  PGNiG Upstream Norway AS
  8.18810
  A/S Norske Shell
  2.02740
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  1.68120
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  14417
  29.08.2019
  CapeOmega AS pantsetter sin 13.1786 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for Danske Bank A/S. Stor NOK 40 000 000 000, skriver norwegian kroner forty billions. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.8.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  14951
  20.12.2019
  I forbindelse med at CapeOmega AS har økt sin andel i tillatelsen med 5.0304 % slik at andelen er 18.2090 %, pantsettes økningen på 5.0304 % til fordel for Danske Bank A/S stor NOK 40 000 000 000, skriver Norwegian kroner forty billions. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
 • Meldinger fra Petroleumsregisteret – komplett historie

  Meldinger fra Petroleumsregisteret – komplett historie
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11926
  05.10.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  12070
  20.12.2017
  CapeOmega AS pantsetter sin 1.47540 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Pantobligasjon stor NOK 10 000 000 000, skriver ti milliarder norske kroner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.12.2017 og 13.12.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  12359
  31.01.2018
  CapeOmega AS pantsetter en 3.00000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Pantobligasjon stor NOK 10 000 000 000, skriver norske kroner ti milliarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.1.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  12358
  31.01.2018
  CapeOmega AS pantsetter en 1.10520 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Pantobligasjon stor NOK 10 000 000 000, skriver norske kroner ti milliarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.1.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  12355
  31.01.2018
  A/S Norske Shell har overdratt en 3 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.1.2018 og virkningsdato 1.1.2017
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12353
  31.01.2018
  Edison Norge AS har overdratt sin 1.10520 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.1.2018 og virkningsdato 1.1.2017
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12394
  14.02.2018
  CapeOmega AS har endret foretaksnavn til CapeOmega II AS med virkning fra dato 29.1.2018.
  Andre meldinger
  12517
  15.03.2018
  CapeOmega II AS har overdratt sin 5.58060 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 15.3.2018 og virkningsdato 1.1.2018. Panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har samtykket til overdragelsen i erklæring datert 15.3.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13080
  31.05.2018
  DEA Norge AS har overdratt sin 1.06490 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13101
  31.05.2018
  CapeOmega AS pantsetter sin 1.06490 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Stor NOK 10 000 000 000, skriver norske kroner ti milliarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 29.5.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13146
  02.07.2018
  ExxonMobil Exploration and Productin Norway AS har overdratt sin 3,69980% deltakerandel i tillatelsen til North Sea Infrastructure AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 2.7.2018 og virkningsdato 1.1.2018. Godkjennelse fra Olje- og energidepartementet foreligger ved brev av 27.6.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13236
  31.10.2018
  CapeOmega AS pantsetter sin 2,69690 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Stor NOK 10 000 000 000, skriver norske kroner ti milliarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.10.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13233
  31.10.2018
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 2,6969 % andel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13279
  30.11.2018
  OMV (Norge) AS har overdratt sin 3.8362 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13282
  30.11.2018
  Cape Omega AS pantsetter en 3.83620 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Stor NOK 12 000 000 000, skriver Twelve billion Norwegian kroner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.11.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13798
  06.02.2019
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  14259
  26.06.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000 skriver ti milliarder norske kroner, i CapeOmega AS sin 1.47540 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 20.12.2017 (dok.nr.: 12070) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
  Sletting av pant
  14252
  26.06.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000 skriver ti milliarder norske kroner, i CapeOmega AS sin 2.69690 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 31.10.2018 (dok.nr.: 13236) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
  Sletting av pant
  14256
  26.06.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000 skriver ti milliarder norske kroner, i CapeOmega AS sin 3.00000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 31.3.2018 (dok.nr.: 12359) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
  Sletting av pant
  14260
  26.06.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 12 000 000 000 skriver tolv milliarder norske kroner, i CapeOmega AS, sin 3.83620 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 30.11.2018 (dok.nr.: 13282) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
  Sletting av pant
  14251
  26.06.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000 skriver ti milliarder norske kroner, i CapeOmega AS sin 1.10520 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 31.1.2018 (dok.nr.: 12358) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
  Sletting av pant
  14254
  26.06.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000 skriver ti milliarder norske kroner, i CapeOmega AS sin 1.06490 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 31.5.2018 (dok.nr.: 13101) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
  Sletting av pant
  14417
  29.08.2019
  CapeOmega AS pantsetter sin 13.1786 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for Danske Bank A/S. Stor NOK 40 000 000 000, skriver norwegian kroner forty billions. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.8.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14453
  31.10.2019
  A/S Norske Shell har overdratt en 10% deltakerandel i tillatelsen til North Sea Infrastructure AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14928
  19.12.2019
  Wintershall Dea Norge AS har overdratt sin 5.030400 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14951
  20.12.2019
  I forbindelse med at CapeOmega AS har økt sin andel i tillatelsen med 5.0304 % slik at andelen er 18.2090 %, pantsettes økningen på 5.0304 % til fordel for Danske Bank A/S stor NOK 40 000 000 000, skriver Norwegian kroner forty billions. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16016
  02.06.2021
  Dong E&P Norge AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak av 29.9.2017, endret foretaksnavn til INEOS E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  16184
  30.09.2021
  INEOS E&P Norge AS har overdratt sin 8,188100 % deltakerandel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2021 og virkningsdato 1.1.2021
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)