Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.06.2024 - 01:29
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

MARTIN LINGE GASSRØR

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Tillatelse
  MARTIN LINGE GASSRØR
  Gyldig fra dato
  08.11.2012
  Gyldig til dato
  31.12.2027
  NPDID for TUF
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for transport og utnyttelsesanlegg
  22223002
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  51.00000
  Petoro AS
  30.00000
  Sval Energi AS
  19.00000
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Ingen heftelser registert.
 • Meldinger fra Petroleumsregisteret – komplett historie

  Meldinger fra Petroleumsregisteret – komplett historie
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12213
  28.12.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  12294
  12.01.2018
  Operatørskapet er overført fra Total E&P Norge AS til Statoil Petroleum AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.12.2017, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  12362
  01.02.2018
  Ved en inkurie er operatørskifte innført i Petroleumsregisteret fra Total E&P Norge AS til Statoil Petroleum AS den 12.01.2018 med grunnlag i vedtaksbrev fra OED datert 22.12.2017.Operatørskapet tilbakeføres til Total E&P Norge AS og skifte av operatør vil bli registrert etter at overdragelsene av eierandeler er gjennomført og registrert
  Andre meldinger
  12762
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13125
  07.06.2018
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 51% andel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennonføringsdato 19.3.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13126
  07.06.2018
  Operatøransvaret er overført fra Total E&P Norge AS til Equinor Energy AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 5.3.2018, jf. petroleumsloven § 3-7.
  Andre meldinger
  17680
  14.02.2023
  Equinor Energy AS har overdratt en 19% andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2022 og virkningsdato 1.1.2022.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse