Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.06.2024 - 01:29
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

KVITEBJØRN OLJERØR

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Tillatelse
  KVITEBJØRN OLJERØR
  Gyldig fra dato
  02.08.2005
  Gyldig til dato
  10.09.2031
  NPDID for TUF
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for transport og utnyttelsesanlegg
  917586
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  39.55000
  Petoro AS
  30.00000
  Sval Energi AS
  19.00000
  PGNiG Upstream Norway AS
  6.45000
  TotalEnergies EP Norge AS
  5.00000
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  16953
  23.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 19 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eighthundreandfortymillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 20.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17379
  16.11.2022
  Sval Energi AS pantsatte en 19 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million, 16.6.2022 (dok.nr. 16953). Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars. Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
 • Meldinger fra Petroleumsregisteret – komplett historie

  Meldinger fra Petroleumsregisteret – komplett historie
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2672
  02.08.2005
  Statoil ASA har overdratt en 6.45% andel i tillatelsen til Enterprise Oil Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2671
  02.08.2005
  Tillatelsen er registrert i petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  5785
  13.05.2011
  Dok nr. 2671 er feil registrert, erstattes av Dok. nr.: 5784.
  Andre meldinger
  5784
  13.05.2011
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret på grunnlag av St.prp.nr. 53 (1999-2000), Inst.S.nr. 224 (1999-2000) og Stortingsvedtak 416.
  Andre meldinger
  5786
  13.05.2011
  Fusjonen mellom Statoil ASA og Norsk Hydro ASA¿s olje og gass virksomhet ble gjennomført 1. oktober 2007. Statoil ASA skiftet som følge av fusjonen navn til StatoilHydro ASA. Hydros andeler var registrert på Norsk Hydro Produksjon AS og ble i forbindelse med fusjonen fisjonert og alle andeler overført til det utfisjonerte selskapet som fikk navnet StatoilHydro Petroleum AS og som overtok som rettighetshaver etter Norsk Hydro Produksjon AS. StatoilHydro Petroleum endret 2.11.2009 navn til Statoil Petroleum AS.
  Andre meldinger
  6377
  04.05.2012
  Statoil Petroleum AS overdrar en 19 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til Centrica Resources (Norge) AS med virkning fra 30.4.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7523
  10.01.2014
  Olje- og energidepartementet samtykker i brev datert 3.10.2013 samtykke til fusjon mellom A/S Norske Shell og Enterprise Norge AS, jf. petroleumsloven § 10-12. Eierandelene i tillatelsen endres slik at det nå er A/S Norske Shell som føres inn som eier av Enterprise Oil Norge AS tidligere eierandeler.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12273
  04.01.2018
  Centrica Resources (Norge) AS har endret navn til Spirit Energy Norge AS fra 22.12.2017
  Andre meldinger
  12753
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13443
  06.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdrat sin 19 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15762
  31.12.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev 18.12.2020 at tillatelsen til anlegg og drift av Kvitebjørn oljerør forlenges til 10.9.2031, jf lov 29 november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet § 4-3 tredje ledd.
  Andre meldinger
  15768
  04.01.2021
  A/S Norske Shell har overdratt sin 6,45 % deltakerandel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2020 og virkningsdato 1.1.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16119
  14.07.2021
  Total E&P Norge AS har endret navn til TotalEnergies EP Norge AS fra 18.6.2021
  Andre meldinger
  16885
  31.05.2022
  Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 19 % andel i transportsystemtillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16954
  23.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 19 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12 500 000, skriver United States Dollars Twelve million five hundred thousand. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16953
  23.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 19 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eighthundreandfortymillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 20.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17379
  16.11.2022
  Sval Energi AS pantsatte en 19 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million, 16.6.2022 (dok.nr. 16953). Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars. Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18080
  01.11.2023
  Pantobligasjon med dokumentnummer 16954 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordea Bank Abp filial i Norge foreligger datert 24.10.2023.
  Sletting av pant