Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
12.04.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

Tabell – Alle - lang liste

Eksport:  EXCELOPENXML ikon EXCEL XML ikon XML CSV ikon CSV

Bare de første 300 rader vises her. Ved "Eksporter" vil alle rader inkluderes.

Brønnbane navn
Brønn navn
Boreoperatør
Utvinningstillatelse
Formål
Status
Innhold
Type
Havbunn
Borestart
Boreslutt
Felt
Boretillatelse
Funn
Funnbrønnbane
Temperatur ved bunn av brønnbanen [°C]
Borestedsundersøkelse
Seismisk lokalisering
Maks inklinasjon [°]
Avstand, boredekk - midlere havflate [m]
Totalt vertikalt dybde (TVD) [m RKB]
Totalt målt dybde (MD) [m RKB]
Vanndybde ved midlere havflate [m]
Utborings dyp [m RKB]
Eldste penetrerte alder
Eldste penetrerte formasjon
Hovedområde
Boreinnretning
Boreinnretning, type
Boreinnretning, kategori
Tildeling (runde/TFO)
Flergrensbønn
Opprinnelig formål
Borestart år
Boreslutt år
Reklassifisert fra/til brønnbane
Årsak til gjenåpning
Plottesymbol
1. nivå med hydrokarboner, formasjon.
1. nivå med hydrokarboner, alder
2. nivå med hydrokarboner, formasjon
2. nivå med hydrokarboner, alder
3. nivå med hydrokarboner, formasjon
3. nivå med hydrokarboner, alder
Boredager
Gjenåpnet
Utvinningstill. for boremål
Plugget og forlatt dato
Plugget dato
Geodetisk datum
NS grader
NS minutter
NS sekunder
NS kode
ØV grader
ØV minutter
ØV sekunder
ØV kode
NS desimalgrader
ØV desimalgrader
NS UTM [m]
ØV UTM [m]
UTM sone
Brønnbane navn, del 1
Brønnbane navn, del 2
Brønnbane navn, del 3
Brønnbane navn, del 4
Brønnbane navn, del 5
Brønnbane navn, del 6
Url til Sokkeldirektoratet pressemelding for brønn
Url til Faktaside
Faktakart
DISKOS brønn type
DISKOS brønnbane mor
Publiseringsdato
Frigitt dato
Reklassifiert dato
NPDID for brønnbanen
NPDID for funnet
NPDID for feltet
NPDID for boreinnretningen
NPDID for reklassifisert fra brønnbane
NPDID for utvinningstillatelse boret i
NPDID for boresteds undersøkelsen
Dato hovednivå oppdatert
Dato alle oppdatert
Dato synkronisert Sodir
1/2-1
1/2-1
Phillips Petroleum Norsk AS
143
WILDCAT
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
20.03.1989
04.06.1989
BLANE
604-L
1/2-1 Blane
YES
147
PW 8303A - 10 SP. 290
2.00
22.0
3574.0
72.0
CAMPANIAN
TOR FM
NORTH SEA
ROSS ISLE
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
12
NO
WILDCAT
1989
1989
5
FORTIES FM
PALEOCENE
77
NO
ED50
56
53
15.07
N
2
28
35.7
E
56.887519
2.476583
6305128.26
468106.29
31
1
2
1
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1382
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1382
initial
19.12.2007
04.06.1991
1382
43814
3437650
296245
0
21956
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/2-2
1/2-2
Paladin Resources Norge AS
143 CS
WILDCAT
P&A
OIL SHOWS
EXPLORATION
NO
14.12.2005
02.02.2006
1103-L
NO
138
inline 7429-trace 4824 Survey PGS CGMNOR
4.90
40.0
3432.0
3434.0
74.0
PALEOCENE
EKOFISK FM
NORTH SEA
MÆRSK GIANT
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
12
NO
WILDCAT
2005
2006
12
51
NO
ED50
56
59
32
N
2
29
47.66
E
56.992222
2.496572
6316774.33
469410.10
31
1
2
2
https://factpages.npd.no/pbl/wellbore_press_releases/5192-1-2-2.pdf
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=5192
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=5192
initial
15.08.2008
02.02.2008
5192
278245
0
2424919
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/3-1
1/3-1
A/S Norske Shell
011
WILDCAT
P&A
GAS
EXPLORATION
NO
06.07.1968
11.11.1968
15-L
1/3-1
YES
182
LINE 5651 SP. E165
18.00
26.0
4877.0
71.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
ORION
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1968
1968
9
TOR FM
LATE CRETACEOUS
CROMER KNOLL GP
EARLY CRETACEOUS
129
NO
ED50
56
51
21
N
2
51
5
E
56.855833
2.851389
6301488.86
490936.87
31
1
3
1
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=154
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=154
initial
30.04.2010
11.11.1970
154
43820
288604
0
20844
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/3-2
1/3-2
A/S Norske Shell
011
WILDCAT
P&A
DRY
EXPLORATION
NO
14.05.1969
27.07.1969
26-L
NO
143
LINE 5656 SP.5125
0.00
26.0
4297.0
73.0
EARLY CRETACEOUS
SOLA FM
NORTH SEA
SEDNETH I
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1969
1969
1
75
NO
ED50
56
56
10
N
2
45
0
E
56.936111
2.750000
6310443.20
484786.28
31
1
3
2
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=165
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=165
initial
30.04.2010
27.07.1971
165
288847
0
20844
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/3-3
1/3-3
Elf Petroleum Norge AS
065
WILDCAT
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
22.08.1982
24.03.1983
TAMBAR
343-L
1/3-3 Tambar
YES
179
8186 - 216 sp264-8186-407 sp463
0.00
25.0
4875.0
4876.0
68.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
BORGSTEN DOLPHIN
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
6
NO
WILDCAT
1982
1983
5
ULA FM
LATE JURASSIC
215
NO
ED50
56
57
8.56
N
2
58
54.05
E
56.952378
2.981681
6312226.32
498885.66
31
1
3
3
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=87
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=87
initial
30.04.2010
24.03.1985
87
43826
1028599
288334
0
21316
02.01.2024
03.01.2024
12.04.2024
1/3-4
1/3-4
Elf Petroleum Norge AS
065
WILDCAT
P&A
OIL SHOWS
EXPLORATION
NO
15.02.1983
08.05.1983
361-L
NO
144
8186 - 208 AND 8186 - 421 crossing of lines
0.00
25.0
3198.0
3198.0
72.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
DYVI ALPHA
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
6
NO
WILDCAT
1983
1983
12
83
NO
ED50
56
56
39.21
N
2
43
0.23
E
56.944225
2.716731
6311354.32
482765.43
31
1
3
4
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=2
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=2
initial
30.04.2010
08.05.1985
2
297514
0
21316
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/3-5
1/3-5
A/S Norske Shell
011
WILDCAT
P&A
DRY
EXPLORATION
NO
01.10.1984
11.02.1985
435-L
NO
172
79111 SP. 527
0.00
35.0
4850.0
4850.0
71.0
EARLY PERMIAN
ROTLIEGEND GP
NORTH SEA
NEDDRILL TRIGON
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1984
1985
1
134
NO
ED50
56
46
16.02
N
2
53
38.85
E
56.771117
2.894125
6292053.66
493528.57
31
1
3
5
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=223
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=223
initial
15.02.2006
11.02.1987
223
296947
0
20844
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/3-6
1/3-6
Elf Petroleum Norge AS
065
WILDCAT
P&A
GAS/CONDENSATE
EXPLORATION
NO
11.03.1991
22.06.1991
OSELVAR
669-L
1/3-6 Oselvar
YES
142
LINJE SH 8902 - 161 SP436
4.50
25.0
3584.0
3586.0
72.0
LATE CRETACEOUS
HOD FM
NORTH SEA
DYVI STENA
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
6
NO
WILDCAT
1991
1991
17
FORTIES FM
PALEOCENE
104
NO
ED50
56
56
14.92
N
2
42
20.81
E
56.937478
2.705781
6310606.04
482095.98
31
1
3
6
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1521
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1521
initial
19.12.2007
22.06.1993
1521
43832
5506919
290980
0
21316
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/3-7
1/3-7
Elf Petroleum Norge AS
065
APPRAISAL
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
13.02.1995
25.05.1995
OSELVAR
804-L
1/3-6 Oselvar
NO
136
BPN 9202 inline 1084 & xline3062
7.00
44.7
3342.0
3345.0
72.0
PALEOCENE
VÅLE FM
NORTH SEA
WEST EPSILON
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
6
NO
APPRAISAL
1995
1995
5
FORTIES FM
PALEOCENE
102
NO
ED50
56
56
25.15
N
2
40
34.61
E
56.940319
2.676281
6310930.49
480302.33
31
1
3
7
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=2505
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=2505
initial
30.04.2010
25.05.1997
2505
43832
5506919
296110
0
21316
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/3-8
1/3-8
Amoco Norway Oil Company
011
WILDCAT
P&A
SHOWS
EXPLORATION
NO
12.12.1996
27.05.1997
855-L
NO
179
RANDOM LINES SH 9201 S1 OG S2
4.00
41.0
5199.0
5201.0
70.0
TRIASSIC
SMITH BANK FM
NORTH SEA
TRANSOCEAN NORDIC
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1996
1997
12
167
NO
ED50
56
52
7.14
N
2
53
20.75
E
56.868650
2.889097
6302911.22
493238.84
31
1
3
8
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=2829
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=2829
initial
30.04.2010
27.05.1999
2829
296191
0
20844
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/3-9 S
1/3-9
BP Norway Limited U.A.
065
APPRAISAL
RE-CLASS TO DEV
OIL
EXPLORATION
NO
08.05.1998
31.07.1998
TAMBAR
928-L
1/3-3 Tambar
NO
168
BPNHR97-13 X-OVER BPNHR97-22
25.90
23.0
4359.0
4516.0
68.0
LATE JURASSIC
ULA FM
NORTH SEA
MÆRSK JUTLANDER
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
6
NO
APPRAISAL
1998
1998
1/3-K-1
5
ULA FM
LATE JURASSIC
85
NO
ED50
56
58
57.93
N
2
57
31.44
E
56.982758
2.958733
6315608.87
497491.85
31
1
3
9
S
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=3362
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=3362
initial
30.04.2010
31.07.2000
04.06.2001
3362
43826
1028599
296353
4320
21316
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/3-10
1/3-10
DONG E&P Norge AS
274
APPRAISAL
P&A
OIL/GAS
EXPLORATION
NO
25.10.2007
07.01.2008
OSELVAR
1154-L
1/3-6 Oselvar
NO
135
BPN 9202 R02 3D dataset inline 904 & crossline 3018
1.10
45.0
3288.0
3288.0
72.0
PALEOCENE
LISTA FM
NORTH SEA
MÆRSK GUARDIAN
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
NST2001
NO
APPRAISAL
2007
2008
13
FORTIES FM
PALEOCENE
75
NO
ED50
56
55
39.86
N
2
42
20.69
E
56.927739
2.705747
6309521.94
482089.29
31
1
3
10
https://factpages.npd.no/pbl/wellbore_press_releases/5614-1-3-10.pdf
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=5614
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=5614
initial
07.01.2010
07.01.2010
5614
43832
5506919
292114
0
2060266
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/3-10 A
1/3-10
DONG E&P Norge AS
274
APPRAISAL
P&A
OIL/GAS
EXPLORATION
NO
07.01.2008
13.02.2008
OSELVAR
1168-L
1/3-6 Oselvar
NO
145
BPN 9202 R02 3D dataset inline 904 & crossline 3018
53.80
45.0
3335.0
3632.0
72.0
2276.0
PALEOCENE
SELE FM
NORTH SEA
MÆRSK GUARDIAN
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
NST2001
NO
APPRAISAL
2008
2008
13
FORTIES FM
PALEOCENE
38
NO
ED50
56
55
39.86
N
2
42
20.69
E
56.927739
2.705747
6309521.94
482089.29
31
1
3
10
A
https://factpages.npd.no/pbl/wellbore_press_releases/5779-1-3-10-A.pdf
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=5779
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=5779
sidetrack
1/3-10
13.02.2010
13.02.2010
5779
43832
5506919
292114
0
2060266
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/3-11
1/3-11
DONG E&P Norge AS
274
WILDCAT
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
28.05.2008
30.08.2008
1179-L
1/3-11 (Ipswich)
YES
140
inline 9958 & crossline 21324 på settet VGCN0401
20.30
42.0
3507.0
3595.0
72.0
PALEOCENE
EKOFISK FM
NORTH SEA
MÆRSK GUARDIAN
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
NST2001
NO
WILDCAT
2008
2008
5
FORTIES FM
PALEOCENE
95
NO
ED50
56
50
58.47
N
2
43
15.43
E
56.849575
2.720953
6300817.06
482979.33
31
1
3
11
https://factpages.npd.no/pbl/wellbore_press_releases/5806-1-3-11.pdf
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=5806
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=5806
initial
30.08.2010
30.08.2010
5806
4999216
292114
0
2060266
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/3-12 S
1/3-12
BG Norge AS
297
WILDCAT
P&A
DRY
EXPLORATION
NO
01.12.2009
22.07.2010
1287-L
NO
0
inline 9410 & crossline 19564
18.00
48.0
5868.0
5931.0
70.4
LATE TRIASSIC
SKAGERRAK FM
NORTH SEA
ROWAN GORILLA VI
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TFO2003
NO
WILDCAT
2009
2010
1
234
NO
ED50
56
45
11.19
N
2
49
43.61
E
56.753108
2.828781
6290057.13
489529.49
31
1
3
12
S
https://factpages.npd.no/pbl/wellbore_press_releases/6260-1-3-12-S.pdf
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=6260
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=6260
initial
03.10.2011
03.10.2011
6260
375355
0
2490240
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/3-13
1/3-13
OMV (Norge) AS
970
WILDCAT
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
16.06.2021
07.07.2021
1863-L
NO
0
OMV20310
OMV20M02: Inline 23905. crossline 18896
5.40
53.0
3338.0
3341.0
71.0
LATE CRETACEOUS
TOR FM
NORTH SEA
MAERSK INTEGRATOR
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TFO2018
NO
WILDCAT
2021
2021
5
FORTIES FM
PALEOCENE
ANDREW FM
PALEOCENE
22
NO
07.07.2021
ED50
56
50
52.86
N
2
44
26.34
E
56.848017
2.740650
6300638.87
484180.11
31
1
3
13
https://www.npd.no/aktuelt/nyheter/Resultat-av-leteboring/2021/resultater-av-letebronn-sor-for-oselvarfeltet-i-nordsjoen--13-13/
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=9334
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=9334
initial
01.03.2023
01.03.2023
9334
439774
0
33985483
9177
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/5-1
1/5-1
Phillips Petroleum Company Norway
018
WILDCAT
JUNKED
NOT APPLICABLE
EXPLORATION
NO
12.10.1973
19.10.1973
99-L
NO
0
LINE PG 56 3445 SP.32
0.00
27.0
491.0
491.0
70.0
PLIOCENE
NORDLAND GP
NORTH SEA
OCEAN VIKING
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1973
1973
80
8
NO
ED50
56
34
40.5
N
2
38
28
E
56.577917
2.641111
6270600.43
477951.01
31
1
5
1
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=237
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=237
initial
01.01.2010
19.10.1975
237
296407
0
20900
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/5-2
1/5-2
Phillips Petroleum Company Norway
018
WILDCAT
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
19.10.1973
15.04.1974
FLYNDRE
100-L
1/5-2 Flyndre
YES
0
LINE PG 56 3445 SP.32
2.00
27.0
4287.0
4287.0
70.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
OCEAN VIKING
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1973
1974
5
FORTIES FM
PALEOCENE
HOD FM
CAMPANIAN
TOR FM
CAMPANIAN
179
NO
ED50
56
34
41.59
N
2
38
30.53
E
56.578219
2.641814
6270633.90
477994.36
31
1
5
2
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=238
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=238
initial
01.01.2010
15.04.1976
238
43838
24635035
296407
0
20900
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/5-3 S
1/5-3
Conoco Norway Inc.
144
WILDCAT
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
10.06.1998
06.08.1998
918-L
1/5-3 S
YES
54
CN1/93- INLINE 1237 & X-LINE 2433
5.70
25.0
1565.0
1565.0
69.0
MIOCENE
HORDALAND GP
NORTH SEA
BYFORD DOLPHIN
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
12
NO
WILDCAT
1998
1998
5
NO FORMAL NAME
MIOCENE
57
NO
ED50
56
41
24.52
N
2
36
54.13
E
56.690144
2.615036
6283101.44
476419.16
31
1
5
3
S
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=3257
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=3257
initial
07.01.2003
06.08.2000
3257
3000726
341331
0
21964
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/5-4 S
1/5-4
Amerada Hess Norge AS
144
WILDCAT
P&A
OIL SHOWS
EXPLORATION
NO
15.04.2002
22.05.2002
1034-L
NO
120
Il:1135 CL:2172
55.40
23.0
2590.0
3090.0
69.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
DEEPSEA BERGEN
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
12
NO
WILDCAT
2002
2002
12
38
NO
ED50
56
42
32
N
2
37
41
E
56.708889
2.628056
6285183.54
477227.98
31
1
5
4
S
https://factpages.npd.no/pbl/wellbore_press_releases/4251-1-5-4-S.pdf
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=4521
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=4521
initial
29.06.2004
22.05.2004
4521
287983
0
21964
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/5-5
1/5-5
Total E&P Norge AS
618
WILDCAT
P&A
DRY
EXPLORATION
NO
24.02.2016
16.09.2016
1608-L
NO
197
Crossline 19180 in Q30_CNS_marge_3
4.00
48.0
5940.0
5942.0
70.0
BRYNE FM
NORTH SEA
MÆRSK GALLANT
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TFO2011
NO
WILDCAT
2016
2016
1
206
NO
16.09.2016
ED50
56
43
48.02
N
2
38
44.92
E
56.730006
2.645811
6287528.37
478327.19
31
1
5
5
https://factpages.npd.no/pbl/wellbore_press_releases/7874-1-5-5.pdf
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=7874
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=7874
initial
16.09.2018
16.09.2018
7874
296002
0
21561689
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/6-1
1/6-1
A/S Norske Shell
011
WILDCAT
P&A
GAS/CONDENSATE
EXPLORATION
NO
10.07.1972
26.11.1972
ALBUSKJELL
75-L
1/6-1 Albuskjell
YES
166
0.00
34.0
4822.0
69.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
ZAPATA NORDIC
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1972
1972
17
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
140
NO
ED50
56
38
2.4
N
2
59
50.3
E
56.634000
2.997306
6276785.58
499834.71
31
1
6
1
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=239
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=239
initial
02.04.2007
26.11.1974
239
43844
43437
288928
0
20844
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/6-2
1/6-2
A/S Norske Shell
011
WILDCAT
P&A
SHOWS
EXPLORATION
NO
28.11.1972
12.01.1973
78-L
NO
70
0.00
36.0
3383.0
69.0
LATE CRETACEOUS
HOD FM
NORTH SEA
ZAPATA NORDIC
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1972
1973
12
46
NO
ED50
56
33
50.6
N
2
51
53.2
E
56.564056
2.864778
6269008.06
491689.32
31
1
6
2
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=240
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=240
initial
15.06.2011
12.01.1975
240
288928
0
20844
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/6-3
1/6-3
A/S Norske Shell
011
APPRAISAL
P&A
GAS/CONDENSATE
EXPLORATION
NO
12.04.1974
11.09.1974
ALBUSKJELL
105-L
1/6-1 Albuskjell
NO
140
LINE SI-6 ABs SP.70-7
0.00
34.0
3343.0
69.0
LATE CRETACEOUS
TOR FM
NORTH SEA
ZAPATA NORDIC
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
APPRAISAL
1974
1974
17
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
143
NO
ED50
56
38
36.4
N
2
55
49.7
E
56.643444
2.930472
6277839.03
495735.82
31
1
6
3
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=241
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=241
initial
02.04.2007
11.09.1976
241
43844
43437
288928
0
20844
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/6-4
1/6-4
A/S Norske Shell
011
WILDCAT
P&A
DRY
EXPLORATION
NO
29.12.1975
09.04.1976
144-L
NO
133
LINE 002425 SP.6977
0.00
33.0
3810.0
72.0
LATE CRETACEOUS
TOR FM
NORTH SEA
CHRIS CHENERY
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1975
1976
1
103
NO
ED50
56
44
52.06
N
2
42
23.64
E
56.747794
2.706567
6289490.96
482053.29
31
1
6
4
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=242
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=242
initial
15.06.2011
09.04.1978
242
288145
0
20844
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/6-5
1/6-5
Conoco Norway Inc.
144
WILDCAT
P&A
SHOWS
EXPLORATION
NO
20.07.1990
02.09.1990
645-L
NO
104
CNI/88 - 36 & SP. 590
1.70
25.0
1854.0
1854.0
70.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
DYVI STENA
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
12
NO
WILDCAT
1990
1990
12
45
NO
ED50
56
32
21.57
N
2
48
4.77
E
56.539325
2.801325
6266264.75
487781.59
31
1
6
5
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1508
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1508
initial
15.06.2011
02.09.1992
1508
290980
0
21964
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/6-6
1/6-6
A/S Norske Shell
011
WILDCAT
P&A
SHOWS
EXPLORATION
NO
10.02.1992
08.03.1993
718-L
NO
190
ALBUSKJELL 3D KRYSS RAD 423 & KOLONNE 79
4.60
25.0
5562.0
5565.0
70.0
TRIASSIC
SMITH BANK FM
NORTH SEA
DYVI STENA
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1992
1993
12
393
NO
ED50
56
36
41.13
N
2
57
18.19
E
56.611425
2.955053
6274273.59
497241.02
31
1
6
6
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1839
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1839
initial
17.06.2009
08.03.1995
1839
290980
0
20844
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/6-7
1/6-7
Conoco Norway Inc.
144
WILDCAT
P&A
SHOWS
EXPLORATION
NO
16.03.1992
12.07.1992
724-L
NO
182
CNI/88-4A & SP. 620
31.40
22.0
4925.0
4995.0
68.0
LATE JURASSIC
HAUGESUND FM
NORTH SEA
WEST VANGUARD
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
12
NO
WILDCAT
1992
1992
12
119
NO
ED50
56
33
20.01
N
2
54
11.18
E
56.555558
2.903106
6268058.24
494043.59
31
1
6
7
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1928
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1928
initial
15.06.2011
12.07.1994
1928
287902
0
21964
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/9-1
1/9-1
Den norske stats oljeselskap a.s
044
WILDCAT
P&A
GAS/CONDENSATE
EXPLORATION
NO
14.10.1976
17.02.1977
TOMMELITEN A
167-L
1/9-1 Tommeliten Alpha
YES
133
line 404-403.SP 548
0.00
25.0
3703.0
78.0
LATE CRETACEOUS
HIDRA FM
NORTH SEA
ROSS RIG (1)
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
3
NO
WILDCAT
1976
1977
17
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
HOD FM
LATE CRETACEOUS
127
NO
ED50
56
24
5.07
N
2
54
6.49
E
56.401408
2.901803
6250899.86
493938.99
31
1
9
1
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=243
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=243
initial
01.04.2012
17.02.1979
243
43850
40867462
446033
0
21140
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/9-1 R
1/9-1
Den norske stats oljeselskap a.s
044
WILDCAT
P&A
GAS/CONDENSATE
EXPLORATION
NO
08.05.1987
17.05.1987
TOMMELITEN A
167-L2
1/9-1 Tommeliten Alpha
NO
133
Line 404-403.SP 548
0.00
22.0
3704.0
78.0
LATE CRETACEOUS
HIDRA FM
NORTH SEA
ROSS ISLE
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
3
NO
WILDCAT
1987
1987
PLUGGING
17
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
HOD FM
LATE CRETACEOUS
10
YES
ED50
56
24
5.07
N
2
54
6.49
E
56.401408
2.901803
6250899.86
493938.99
31
1
9
1
R
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1444
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1444
re-entry
1/9-1
01.04.2012
17.05.1989
1444
43850
40867462
296245
0
21140
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/9-2
1/9-2
Den norske stats oljeselskap a.s
044
APPRAISAL
P&A
OIL SHOWS
EXPLORATION
NO
01.06.1977
12.08.1977
TOMMELITEN A
175-L
1/9-1 Tommeliten Alpha
NO
121
line 404-404.SP 572
2.25
25.0
3459.0
75.0
LATE CRETACEOUS
HOD FM
NORTH SEA
ROSS RIG (1)
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
3
NO
APPRAISAL
1977
1977
12
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
73
NO
ED50
56
23
52.77
N
2
55
34.63
E
56.397992
2.926286
6250517.66
495449.76
31
1
9
2
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=244
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=244
initial
01.04.2012
12.08.1979
244
43850
40867462
446033
0
21140
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/9-3
1/9-3
Den norske stats oljeselskap a.s
044
APPRAISAL
SUSPENDED
DRY
EXPLORATION
NO
13.08.1977
27.11.1977
TOMMELITEN A
181-L
1/9-1 Tommeliten Alpha
NO
116
line no 404-404&SP476
0.75
35.8
2771.0
2771.0
76.5
EOCENE
HORDALAND GP
NORTH SEA
DYVI GAMMA
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
3
NO
WILDCAT
1977
1977
1
107
NO
ED50
56
24
55.68
N
2
54
15.22
E
56.415467
2.904228
6252464.47
494090.84
31
1
9
3
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=245
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=245
initial
18.01.2007
27.11.1979
245
43850
40867462
288226
0
21140
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/9-3 R
1/9-3
Den norske stats oljeselskap a.s
044
APPRAISAL
P&A
GAS/CONDENSATE
EXPLORATION
NO
27.05.1978
30.09.1978
TOMMELITEN A
181-L2
1/9-1 Tommeliten Alpha
NO
0
line No 404-404 & SP 476
8.30
35.8
4566.0
4570.0
76.5
LATE JURASSIC
HAUGESUND FM
NORTH SEA
DYVI BETA
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
3
NO
WILDCAT
1978
1978
DRILLING/TESTING/PLUGGING
17
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
127
YES
30.09.1978
ED50
56
24
55.68
N
2
54
15.22
E
56.415467
2.904228
6252464.47
494090.84
31
1
9
3
R
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=246
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=246
re-entry
1/9-3
18.01.2007
30.09.1980
246
43850
40867462
288118
0
21140
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/9-4
1/9-4
Den norske stats oljeselskap a.s
044
WILDCAT
SUSPENDED
GAS/CONDENSATE
EXPLORATION
NO
13.08.1977
12.01.1978
TOMMELITEN GAMMA
182-L
1/9-4 Tommeliten Gamma
YES
150
line 404-410 shot point 100
7.50
25.0
3710.0
75.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
ROSS RIG (1)
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
3
NO
WILDCAT
1977
1978
17
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
153
NO
ED50
56
29
3.76
N
2
56
0.29
E
56.484378
2.933414
6260132.83
495899.06
31
1
9
4
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=247
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=247
initial
26.05.2009
12.01.1980
247
43856
43444
446033
0
21140
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/9-4 R
1/9-4
Den norske stats oljeselskap a.s
044
WILDCAT
P&A
GAS/CONDENSATE
EXPLORATION
NO
21.04.1991
26.04.1991
TOMMELITEN GAMMA
182-L2
1/9-4 Tommeliten Gamma
NO
150
line 404-410 shot point 100
7.50
25.0
3710.0
75.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
ROSS RIG (2)
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
3
NO
WILDCAT
1991
1991
PLUGGING
17
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
6
YES
26.04.1991
ED50
56
29
3.76
N
2
56
0.29
E
56.484378
2.933414
6260132.83
495899.06
31
1
9
4
R
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1727
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1727
re-entry
1/9-4
26.05.2009
26.04.1993
1727
43856
43444
294382
0
21140
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/9-5
1/9-5
Den norske stats oljeselskap a.s
044
APPRAISAL
P&A
DRY
EXPLORATION
NO
03.10.1978
16.12.1978
TOMMELITEN GAMMA
203-L
1/9-4 Tommeliten Gamma
NO
0
PG-03.SP 210
10.00
37.0
3449.5
3450.0
75.0
LATE CRETACEOUS
HOD FM
NORTH SEA
DYVI BETA
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
3
NO
APPRAISAL
1978
1978
1
75
NO
ED50
56
29
27.69
N
2
57
55.27
E
56.491025
2.965353
6260871.29
497866.50
31
1
9
5
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=248
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=248
initial
01.04.2012
16.12.1980
248
43856
43444
288118
0
21140
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/9-6 S
1/9-6
Den norske stats oljeselskap a.s
044
APPRAISAL
SUSPENDED
GAS/CONDENSATE
EXPLORATION
NO
21.03.1982
01.12.1982
TOMMELITEN GAMMA
318-L
1/9-4 Tommeliten Gamma
NO
135
ST 404-410.shot point 100
32.50
26.0
3529.0
3880.0
76.0
LATE CRETACEOUS
HOD FM
NORTH SEA
SEDCO 703
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
3
NO
APPRAISAL
1982
1982
17
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
256
NO
ED50
56
29
3.85
N
2
56
0.14
E
56.484403
2.933372
6260135.61
495896.49
31
1
9
6
S
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=44
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=44
initial
10.10.2012
01.12.1984
44
43856
43444
288793
0
21140
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
1/9-6 SR
1/9-6
Den norske stats oljeselskap a.s
044
APPRAISAL
P&A
GAS/CONDENSATE
EXPLORATION
NO
06.04.1991
20.04.1991
TOMMELITEN GAMMA
318-L2
1/9-4 Tommeliten Gamma
NO
135
404 - 410 & SP. 217
32.50
25.0
3529.0
3879.0
75.0
LATE CRETACEOUS
HOD FM
NORTH SEA
ROSS RIG (2)
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
3
NO
APPRAISAL
1991
1991
PLUGGING
17
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
15
YES
20.04.1991
ED50
56
29
3.85
N
2
56
0.14
E
56.484403
2.933372
6260135.61
495896.49
31
1
9
6
SR
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1558
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1558
re-entry
1/9-6 S
10.10.2012
20.04.1993
1558
43856
43444
294382
0
21140
02.01.2024
06.07.2016
12.04.2024
1/9-7
1/9-7
Phillips Petroleum Company Norway
044
WILDCAT
P&A
GAS/CONDENSATE
EXPLORATION
NO
22.03.2003
02.08.2003
TOMMELITEN A
1048-L
1/9-1 Tommeliten Alpha
NO
180
ST92063D- Line 928 & Trace 936
16.10
45.0
4966.0
4986.0
76.0
TRIASSIC
SMITH BANK FM
NORTH SEA
MÆRSK GIANT
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
3
NO
WILDCAT
2003
2003
17
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
134
NO
ED50
56
24
31.23
N
2
52
55
E
56.408675
2.881944
6251710.63
492714.66
31
1
9
7
https://factpages.npd.no/pbl/wellbore_press_releases/4652-1-9-7.pdf
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=4652
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=4652
initial
10.10.2012
02.08.2005
4652
43850
40867462
278245
0
21140
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/1-1
2/1-1
Conoco Norway Inc.
019
WILDCAT
P&A
GAS SHOWS
EXPLORATION
NO
28.08.1972
14.11.1972
73-L
NO
126
0.00
34.0
4178.0
66.0
LATE JURASSIC
TYNE GP
NORTH SEA
OCEAN TIDE
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1972
1972
12
79
NO
ED50
56
45
26.6
N
3
12
18.8
E
56.757389
3.205222
6290539.34
512548.43
31
2
1
1
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=249
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=249
initial
12.03.2011
14.11.1974
249
288469
0
20916
02.01.2024
03.01.2024
12.04.2024
2/1-2
2/1-2
BP Norway Limited U.A.
019 B
WILDCAT
P&A
DRY
EXPLORATION
NO
14.12.1977
26.02.1978
187-L
NO
0
3.50
24.0
3555.5
70.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
NORSKALD
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1977
1978
1
75
NO
ED50
56
57
30.76
N
3
12
32.07
E
56.958544
3.208908
6312932.05
512705.46
31
2
1
2
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=250
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=250
initial
17.09.2007
26.02.1980
250
288091
0
20924
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/1-3
2/1-3
BP Norway Limited U.A.
019 B
WILDCAT
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
03.11.1979
29.03.1980
GYDA
229-L
2/1-3 Gyda
YES
162
2-109 SP.782
3.00
30.0
4296.0
4297.0
66.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
SEDCO H
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1979
1980
5
ULA FM
LATE JURASSIC
148
NO
ED50
56
54
41.39
N
3
6
30.39
E
56.911497
3.108442
6307680.64
506603.55
31
2
1
3
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=251
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=251
initial
12.03.2011
29.03.1982
251
44012
43492
288712
0
20924
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/1-4
2/1-4
BP Petroleum Dev. of Norway AS
019 B
APPRAISAL
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
05.04.1982
03.08.1982
GYDA
322-L
2/1-3 Gyda
NO
168
BP 80 - 019 - 31A SP 1353
7.30
25.0
4522.0
4525.0
66.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
ALADDIN
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
APPRAISAL
1982
1982
5
ULA FM
LATE JURASSIC
121
NO
ED50
56
54
40.59
N
3
4
0.86
E
56.911275
3.066906
6307652.66
504074.24
31
2
1
4
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=48
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=48
initial
12.03.2011
03.08.1984
48
44012
43492
289171
0
20924
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/1-5
2/1-5
BP Norway Limited U.A.
019 B
WILDCAT
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
13.11.1982
05.04.1983
353-L
NO
157
BP 019 - 80 - 61A SP 1367
9.00
24.0
4454.0
4454.0
66.0
MIDDLE JURASSIC
BRYNE FM
NORTH SEA
SEDCO 707
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1982
1983
5
ULA FM
LATE JURASSIC
144
NO
ED50
56
47
54.06
N
3
12
21.39
E
56.798350
3.205942
6295099.08
512578.71
31
2
1
5
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=63
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=63
initial
12.03.2011
05.04.1985
63
288037
0
20924
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/1-6
2/1-6
BP Norway Limited U.A.
019 B
APPRAISAL
P&A
DRY
EXPLORATION
NO
30.04.1984
12.08.1984
GYDA
413-L
2/1-3 Gyda
NO
166
BP 80 - 27 B SP. 2268
2.50
25.0
4582.0
4588.0
66.0
LATE TRIASSIC
SKAGERRAK FM
NORTH SEA
DYVI ALPHA
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
APPRAISAL
1984
1984
1
105
NO
ED50
56
55
14.81
N
3
1
38.37
E
56.920781
3.027325
6308709.14
501663.54
31
2
1
6
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=109
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=109
initial
12.03.2011
12.08.1986
109
44012
43492
297514
0
20924
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/1-7
2/1-7
BP Petroleum Dev. of Norway AS
019 B
WILDCAT
P&A
DRY
EXPLORATION
NO
06.09.1984
06.03.1985
431-L
NO
178
80 - 30A SP. 1630
0.00
38.0
5464.0
5464.0
69.0
EARLY PERMIAN
ROTLIEGEND GP
NORTH SEA
GLOMAR MORAY F.I
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1984
1985
1
182
NO
ED50
56
51
51.32
N
3
5
40.36
E
56.864256
3.094544
6302420.54
505764.55
31
2
1
7
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=137
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=137
initial
15.02.2006
06.03.1987
137
296191
0
20924
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/1-8
2/1-8
BP Norway Limited U.A.
019 B
APPRAISAL
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
28.07.1985
23.11.1985
GYDA
473-L
2/1-3 Gyda
NO
160
BP 80 - 37 SP. 400
6.00
37.0
4146.0
4151.0
66.0
TRIASSIC
SKAGERRAK FM
NORTH SEA
NEDDRILL TRIGON
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
APPRAISAL
1985
1985
5
ULA FM
LATE JURASSIC
119
NO
ED50
56
53
40.63
N
3
6
55.95
E
56.894619
3.115542
6305802.54
507039.08
31
2
1
8
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=459
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=459
initial
12.03.2011
23.11.1987
459
44012
43492
296947
0
20924
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/1-9
2/1-9
BP Norway Limited U.A.
019 B
WILDCAT
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
15.04.1991
06.07.1991
GYDA
676-L
2/1-9 Gyda Sør
YES
160
X-OVER 3D LINE 560 AND X-LINE 570
2.20
23.0
4298.0
4298.0
66.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
ROSS ISLE
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
APPRAISAL
1991
1991
5
ULA FM
LATE JURASSIC
83
NO
06.07.1991
ED50
56
51
37.77
N
3
5
4.77
E
56.860492
3.084658
6302000.77
505162.30
31
2
1
9
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1667
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1667
initial
16.10.2007
06.07.1993
1667
44018
43492
296245
0
20924
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/1-9 A
2/1-9
BP Norway Limited U.A.
019 B
APPRAISAL
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
18.01.1992
08.03.1992
GYDA
713-L
2/1-9 Gyda Sør
NO
138
GYDA 3D IN LINE 580 x- LINE 556
60.00
23.0
4124.0
4379.0
66.0
3270.0
LATE JURASSIC
ULA FM
NORTH SEA
ROSS ISLE
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
APPRAISAL
1992
1992
5
ULA FM
LATE JURASSIC
51
NO
02.03.2014
08.03.1992
ED50
56
51
37.77
N
3
5
4.77
E
56.860492
3.084658
6302000.77
505162.30
31
2
1
9
A
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1867
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1867
sidetrack
2/1-9
17.10.2007
08.03.1994
1867
44018
43492
296245
0
20924
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/1-10
2/1-10
BP Norway Limited U.A.
164
WILDCAT
P&A
OIL SHOWS
EXPLORATION
NO
09.11.1991
14.01.1992
703-L
NO
163
GYDA 3D IN LINE 122 X- LINE 1006
6.65
23.0
4523.1
4525.0
66.0
TRIASSIC
SKAGERRAK FM
NORTH SEA
ROSS ISLE
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
13
NO
WILDCAT
1991
1992
12
67
NO
ED50
56
57
53.61
N
3
1
19.7
E
56.964892
3.022139
6313619.42
501346.22
31
2
1
10
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1865
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1865
initial
24.09.2002
14.01.1994
1865
296245
0
22124
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/1-11
2/1-11
BP Norway Limited U.A.
019 B
WILDCAT
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
14.01.1997
07.05.1997
877-L
2/1-11
YES
167
BPN 9111- INLINE 425 & CROSSLINE 1107
30.00
23.0
4697.0
4725.0
68.2
LATE TRIASSIC
SMITH BANK FM
NORTH SEA
MÆRSK JUTLANDER
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1997
1997
5
BRYNE FM
MIDDLE JURASSIC
114
NO
21.02.2014
ED50
56
47
35.28
N
3
3
58.16
E
56.793133
3.066156
6294501.41
504041.28
31
2
1
11
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=2699
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=2699
initial
01.04.2010
07.05.1999
2699
43988
296353
0
20924
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/1-12
2/1-12
BP Norway Limited U.A.
019 C
WILDCAT
P&A
DRY
EXPLORATION
NO
08.01.1999
10.02.1999
946-L
NO
125
SG9502-INLINE 428 & X-LINE 1758
1.40
23.0
3550.0
3550.0
68.0
MIDDLE JURASSIC
BRYNE FM
NORTH SEA
MÆRSK JUTLANDER
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1999
1999
1
34
NO
10.02.1999
ED50
56
52
13.28
N
3
18
46.44
E
56.870356
3.312900
6303139.22
519074.96
31
2
1
12
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=3648
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=3648
initial
18.12.2002
10.02.2001
3648
296353
0
47992
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/1-13 S
2/1-13
Talisman Energy Norge AS
299
WILDCAT
P&A
OIL/GAS SHOWS
EXPLORATION
NO
07.11.2008
07.03.2009
1212-L
NO
161
inline 8340 & xline 20280
21.40
41.3
4358.0
4435.0
69.0
TRIASSIC
SKAGERRAK FM
NORTH SEA
MÆRSK GUARDIAN
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TFO2003
NO
WILDCAT
2008
2009
12
121
NO
ED50
56
47
9.5
N
3
2
29.72
E
56.785972
3.041589
6293703.09
502541.05
31
2
1
13
S
https://factpages.npd.no/pbl/wellbore_press_releases/5975-2-1-13-S.pdf
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=5975
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=5975
initial
03.01.2011
03.01.2011
5975
292114
0
2490320
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/1-14 S
2/1-14
Talisman Energy Norge AS
019 B
WILDCAT
P&A
DRY
EXPLORATION
NO
07.12.2008
28.02.2009
1217-L
NO
0
65.00
56.0
3811.0
6130.0
65.5
931.0
TRIASSIC
SKAGERRAK FM
NORTH SEA
GYDA
JACKET 6 LEGS
FIXED
1-A
NO
WILDCAT
2008
2009
1
84
NO
28.02.2009
ED50
56
54
17.31
N
3
5
6.38
E
56.904808
3.085106
6306934.03
505183.43
31
2
1
14
S
https://factpages.npd.no/pbl/wellbore_press_releases/5995-2-1-14-S.pdf
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=5995
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=5995
initial
28.02.2011
28.02.2011
5995
272337
0
20924
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/1-15
2/1-15
Det norske oljeselskap ASA
542
WILDCAT
P&A
DRY
EXPLORATION
NO
18.07.2013
05.09.2013
1436-L
NO
149
inline 7565 & crossline 22040
2.30
42.6
3554.0
3554.0
69.6
TRIASSIC
HEGRE GP
NORTH SEA
MÆRSK GIANT
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TFO2009
NO
WILDCAT
2013
2013
1
50
NO
05.09.2013
ED50
56
52
58.14
N
3
12
47.53
E
56.882817
3.213203
6304502.99
512992.93
31
2
1
15
https://factpages.npd.no/pbl/wellbore_press_releases/7219-2-1-15.pdf
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=7219
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=7219
initial
05.09.2015
05.09.2015
7219
278245
0
17320156
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/1-16 S
2/1-16
Talisman Energy Norge AS
299
WILDCAT
P&A
DRY
EXPLORATION
NO
10.05.2013
13.07.2013
1445-L
NO
0
inline 7062 & xline 21494
34.80
44.0
3770.0
3891.0
67.0
LATE JURASSIC
ULA FM
NORTH SEA
MÆRSK GIANT
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TFO2003
NO
WILDCAT
2013
2013
1
64
NO
13.07.2013
ED50
56
51
1.72
N
3
18
52.69
E
56.850478
3.314636
6300926.97
519190.97
31
2
1
16
S
https://factpages.npd.no/pbl/wellbore_press_releases/7180-2-1-16-S.pdf
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=7180
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=7180
initial
12.08.2015
13.07.2015
7180
278245
0
2490320
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/1-17 S
2/1-17
Aker BP ASA
019 C
WILDCAT
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
30.08.2019
08.11.2019
1780-L
2/1-17 S (Kark)
YES
0
ABP18305
ABP18305-519. SP44 / ABP18305-118. SP292
0.00
56.4
4379.0
4390.0
65.5
LATE JURASSIC
TYNE GP
NORTH SEA
MAERSK INTERCEPTOR
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
2019
2019
5
ELDFISK FM
JURASSIC
71
NO
08.11.2019
ED50
56
49
6.13
N
3
8
19.54
E
56.818369
3.138761
6297317.24
508470.88
31
2
1
17
S
https://factpages.npd.no/pbl/wellbore_press_releases/8851-2-1-17-S.pdf
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=8851
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=8851
initial
30.04.2021
03.11.2020
8851
35318586
436222
0
47992
8583
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/2-1
2/2-1
Saga Petroleum ASA
066
WILDCAT
P&A
OIL/GAS
EXPLORATION
NO
09.04.1982
03.07.1982
320-L
2/2-1 (Møyfrid)
YES
146
SG 8052 - 210 SP 165
3.25
25.0
4002.0
4003.0
59.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
DYVI ALPHA
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
6
NO
WILDCAT
1982
1982
13
VADE FM
OLIGOCENE
ULA FM
LATE JURASSIC
86
NO
ED50
56
47
15.69
N
3
38
15.62
E
56.787692
3.637672
6294075.10
538959.15
31
2
2
1
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=46
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=46
initial
29.06.2004
03.07.1984
46
44024
297514
0
21324
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/2-2
2/2-2
Saga Petroleum ASA
066
WILDCAT
P&A
GAS
EXPLORATION
NO
04.07.1982
27.08.1982
336-L
2/2-2 (Desmond)
YES
103
SG 8052 - 302 SP 285
2.25
25.0
3124.0
3127.0
66.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
DYVI ALPHA
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
6
NO
WILDCAT
1982
1982
9
VADE FM
OLIGOCENE
55
NO
ED50
56
56
40.61
N
3
22
46.81
E
56.944614
3.379669
6311426.05
523099.44
31
2
2
2
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=80
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=80
initial
29.06.2004
27.08.1984
80
44030
297514
0
21324
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/2-3
2/2-3
Saga Petroleum ASA
066
WILDCAT
P&A
DRY
EXPLORATION
NO
04.02.1983
11.05.1983
362-L
NO
138
SG 8252 - 258 SP 301
8.00
27.0
4096.0
4100.0
65.0
TRIASSIC
SMITH BANK FM
NORTH SEA
TREASURE SAGA
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
6
NO
WILDCAT
1983
1983
1
97
NO
ED50
56
47
36.42
N
3
25
38.14
E
56.793450
3.427261
6294616.14
526100.02
31
2
2
3
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=3
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=3
initial
24.09.2004
11.05.1985
3
296326
0
21324
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/2-4
2/2-4
Saga Petroleum ASA
066
APPRAISAL
P&A
GAS
EXPLORATION
NO
16.04.1988
07.06.1988
574-L
2/2-1 (Møyfrid)
NO
138
SG 8652 - 102 SP. 218
4.40
26.0
4017.5
4020.0
59.0
LATE TRIASSIC
SMITH BANK FM
NORTH SEA
TREASURE SAGA
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
6
NO
WILDCAT
1988
1988
9
VADE FM
OLIGOCENE
53
NO
ED50
56
47
40.88
N
3
39
34.46
E
56.794689
3.659572
6294866.66
540289.63
31
2
2
4
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1188
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1188
initial
02.03.2004
07.06.1990
1188
44024
296326
0
21324
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/2-5
2/2-5
Saga Petroleum ASA
066
WILDCAT
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
07.11.1991
19.02.1992
705-L
2/2-5 (Bumblebee)
YES
160
SG - 8752 - 315 SP 310
4.50
26.0
4081.0
4082.0
63.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
TREASURE SAGA
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
6
NO
WILDCAT
1991
1992
5
ULA FM
LATE JURASSIC
105
NO
ED50
56
50
5.8
N
3
27
22.9
E
56.834944
3.456361
6299246.57
527846.84
31
2
2
5
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1846
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1846
initial
17.12.2003
19.02.1994
1846
44036
296326
0
21324
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/2-6
2/2-6
Talisman Energy Norge AS
332
WILDCAT
P&A
DRY
EXPLORATION
NO
27.03.2010
14.05.2010
1301-L
NO
0
inline 6460 & crossline 20720(Survey # VGCSN06NQ2PSDM)
5.30
42.4
4104.3
4105.0
63.8
LATE JURASSIC
FARSUND FM
NORTH SEA
MÆRSK GUARDIAN
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TFO2004
NO
WILDCAT
2010
2010
1
49
NO
ED50
56
48
17.52
N
3
26
7.49
E
56.804867
3.435414
6295890.12
526589.96
31
2
2
6
https://factpages.npd.no/pbl/wellbore_press_releases/6346-2-2-6.pdf
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=6346
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=6346
initial
14.05.2012
14.05.2012
6346
292114
0
2986240
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/3-1
2/3-1
Norske Murphy Oil Company
022
WILDCAT
P&A
GAS
EXPLORATION
NO
10.02.1969
03.04.1969
23-L
2/3-1 (Løven)
YES
90
LINE 13.
0.00
27.0
2934.0
59.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
OCEAN TRAVELER
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1969
1969
9
VADE FM
OLIGOCENE
53
NO
ED50
56
53
9.46
N
3
51
38.08
E
56.885961
3.860578
6305162.64
552439.87
31
2
3
1
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=162
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=162
initial
29.06.2004
03.04.1971
162
44042
288496
0
20948
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/3-2
2/3-2
Norske Murphy Oil Company
022
APPRAISAL
P&A
DRY
EXPLORATION
NO
26.07.1969
13.08.1969
30-L
2/3-1 (Løven)
NO
76
LINE 13.
0.00
27.0
2297.0
58.0
PALEOCENE
VIDAR FM
NORTH SEA
OCEAN TRAVELER
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
APPRAISAL
1969
1969
1
19
NO
ED50
56
54
53.7
N
3
49
2.28
E
56.914917
3.817300
6308353.44
549764.26
31
2
3
2
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=169
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=169
initial
01.10.2004
13.08.1971
169
44042
288496
0
20948
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/3-3
2/3-3
Norske Murphy Oil Company
022
WILDCAT
P&A
DRY
EXPLORATION
NO
08.10.1971
20.11.1971
61-L
NO
73
LINE 13.
0.00
31.0
2973.0
2973.0
56.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
OCEAN TIDE
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1971
1971
1
44
NO
ED50
56
48
18.9
N
3
58
11.5
E
56.805250
3.969861
6296267.73
559226.21
31
2
3
3
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=198
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=198
initial
24.09.2004
20.11.1973
198
288469
0
20948
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/3-4
2/3-4
Norwegian Gulf Exploration Company AS
022
WILDCAT
P&A
DRY
EXPLORATION
NO
28.05.1984
24.07.1984
418-L
NO
109
SG 8252 - 374 SP. 185
0.00
38.0
3386.0
3386.0
56.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
GLOMAR MORAY F.I
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1984
1984
1
58
NO
ED50
56
46
45.61
N
3
48
27.89
E
56.779336
3.807747
6293254.69
549360.76
31
2
3
4
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=129
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=129
initial
18.05.2004
24.07.1986
129
296191
0
20948
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/4-1
2/4-1
Phillips Petroleum Company Norway
018
WILDCAT
JUNKED
OIL/GAS SHOWS
EXPLORATION
NO
25.08.1969
16.09.1969
33-L
NO
0
PG S6331 & SP 12-1
0.00
27.0
1662.0
1662.0
70.5
MIOCENE
NORDLAND GP
NORTH SEA
OCEAN VIKING
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1969
1969
12
23
NO
ED50
56
32
40.23
N
3
11
55.22
E
56.544508
3.198672
6266841.71
512216.57
31
2
4
1
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=895
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=895
initial
18.01.2007
16.09.1971
895
296407
0
20900
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/4-2
2/4-2
Phillips Petroleum Company Norway
018
WILDCAT
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
18.09.1969
24.12.1969
EKOFISK
34-L
2/4-2 Ekofisk
YES
133
LINE PG-0312 SP: 698.
6.75
27.0
3305.0
70.0
LATE CRETACEOUS
TOR FM
NORTH SEA
OCEAN VIKING
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1969
1969
5
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
98
NO
ED50
56
32
8.65
N
3
11
54.57
E
56.535736
3.198492
6265865.23
512208.29
31
2
4
2
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=172
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=172
initial
18.01.2007
24.12.1971
172
44072
43506
296407
0
20900
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/4-3
2/4-3
Phillips Petroleum Company Norway
018
APPRAISAL
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
27.01.1970
31.05.1970
EKOFISK
35-L
2/4-2 Ekofisk
NO
138
16.40
27.0
3431.0
71.0
LATE CRETACEOUS
TOR FM
NORTH SEA
OCEAN VIKING
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
APPRAISAL
1970
1970
5
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
125
NO
ED50
56
32
42.12
N
3
14
55.49
E
56.545033
3.248747
6266910.18
515295.52
31
2
4
3
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=97
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=97
initial
02.04.2007
31.05.1972
97
44072
43506
296407
0
20900
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/4-4
2/4-4
Phillips Petroleum Company Norway
018
APPRAISAL
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
02.06.1970
01.08.1970
EKOFISK
37-L
2/4-2 Ekofisk
NO
121
LINE PG-0312 SP: 685
1.50
27.0
3424.0
3424.0
71.0
LATE CRETACEOUS
TOR FM
NORTH SEA
OCEAN VIKING
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
APPRAISAL
1970
1970
5
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
61
NO
ED50
56
30
47.9
N
3
12
39.48
E
56.513306
3.210967
6263370.75
512983.23
31
2
4
4
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=174
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=174
initial
02.04.2007
01.08.1972
174
44072
43506
296407
0
20900
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/4-5
2/4-5
Phillips Petroleum Company Norway
018
APPRAISAL
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
21.06.1970
27.08.1970
EKOFISK
40-L
2/4-2 Ekofisk
NO
132
LINE PG-0312 - SP 719
3.50
24.0
3320.0
68.0
LATE CRETACEOUS
TOR FM
NORTH SEA
PENTAGONE 81
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
APPRAISAL
1970
1970
5
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
68
NO
ED50
56
34
27.24
N
3
12
11.82
E
56.574233
3.203283
6270151.28
512490.31
31
2
4
5
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=177
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=177
initial
02.04.2007
27.08.1972
177
44072
43506
288631
0
20900
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/4-6
2/4-6
Phillips Petroleum Company Norway
018
WILDCAT
P&A
GAS/CONDENSATE
EXPLORATION
NO
28.08.1970
10.12.1970
VEST EKOFISK
44-L
2/4-6 Vest Ekofisk
YES
137
1.30
24.0
3411.0
3411.0
69.0
LATE CRETACEOUS
TOR FM
NORTH SEA
PENTAGONE 81
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1970
1970
17
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
105
NO
ED50
56
34
0.4
N
3
5
8.2
E
56.566778
3.085611
6269306.18
505261.23
31
2
4
6
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=181
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=181
initial
16.04.2007
10.12.1972
181
44078
43513
288631
0
20900
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/4-7
2/4-7
Phillips Petroleum Company Norway
018
APPRAISAL
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
24.07.1971
08.10.1971
TOR
59-L
2/5-1 Tor
NO
142
0.75
34.0
3494.0
68.0
LATE CRETACEOUS
HOD FM
NORTH SEA
MÆRSK EXPLORER
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
APPRAISAL
1971
1971
5
TOR FM
LATE CRETACEOUS
77
NO
ED50
56
38
5.4
N
3
16
45.3
E
56.634833
3.279250
6276913.21
517130.46
31
2
4
7
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=196
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=196
initial
02.04.2007
08.10.1973
196
44084
43520
362316
0
20900
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/4-8
2/4-8
Phillips Petroleum Company Norway
018
APPRAISAL
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
25.11.1971
29.03.1972
TOR
63-L
2/5-1 Tor
NO
128
AFE NW 5603
1.75
37.0
4075.0
66.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
ZAPATA EXPLORER
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
APPRAISAL
1971
1972
5
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
124
NO
ED50
56
38
15.6
N
3
18
55
E
56.637667
3.315278
6277238.17
519339.11
31
2
4
8
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=252
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=252
initial
02.04.2007
29.03.1974
252
44084
43520
288901
0
20900
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/4-9
2/4-9
Phillips Petroleum Company Norway
018
APPRAISAL
P&A
GAS/CONDENSATE
EXPLORATION
NO
13.08.1973
09.10.1973
ALBUSKJELL
91-L
1/6-1 Albuskjell
NO
106
LINE P 60/30515 SP.1121
0.00
35.0
3752.0
69.0
LATE CRETACEOUS
HOD FM
NORTH SEA
ZAPATA EXPLORER
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1973
1973
17
TOR FM
LATE CRETACEOUS
58
NO
ED50
56
36
22.2
N
3
5
8.5
E
56.606167
3.085694
6273690.65
505260.88
31
2
4
9
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=253
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=253
initial
02.04.2007
09.10.1975
253
43844
43437
288901
0
20900
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/4-10
2/4-10
Phillips Petroleum Company Norway
018
WILDCAT
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
13.10.1973
20.12.1973
94-L
2/4-10
YES
114
PS 031310 SP.65
0.00
35.0
3418.0
67.0
LATE CRETACEOUS
TOR FM
NORTH SEA
ZAPATA EXPLORER
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1973
1973
5
TOR FM
LATE CRETACEOUS
69
NO
ED50
56
40
41.6
N
3
13
21.7
E
56.678222
3.222694
6281730.28
513645.42
31
2
4
10
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=254
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=254
initial
02.04.2007
20.12.1975
254
44048
288901
0
20900
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/4-11
2/4-11
Phillips Petroleum Company Norway
018
WILDCAT
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
25.12.1973
09.04.1974
103-L
2/4-11 (Espen)
YES
0
LINE PG-0312 SP.633-833
0.00
35.0
4281.0
66.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
ZAPATA EXPLORER
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1973
1974
5
EKOFISK FM
PALEOCENE
106
NO
ED50
56
44
45.9
N
3
13
21.8
E
56.746083
3.222722
6289284.20
513622.57
31
2
4
11
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=255
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=255
initial
02.04.2007
09.04.1976
255
44054
288901
0
20900
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/4-12
2/4-12
Phillips Petroleum Company Norway
018
WILDCAT
P&A
DRY
EXPLORATION
NO
28.07.1975
08.09.1975
133-L
NO
108
LINE PC 66 5631 SP.30
0.00
27.0
3383.0
70.0
LATE CRETACEOUS
TOR FM
NORTH SEA
OCEAN VIKING
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1975
1975
1
43
NO
ED50
56
31
26.6
N
3
8
35.9
E
56.524056
3.143306
6264556.61
508816.77
31
2
4
12
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=256
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=256
initial
18.01.2007
08.09.1977
256
296407
0
20900
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/4-13
2/4-13
Saga Petroleum ASA
146
WILDCAT
JUNKED
NOT APPLICABLE
EXPLORATION
NO
03.09.1988
06.10.1988
588-L
NO
65
LINJE NS - 5 - 235 SP 585
2.90
26.0
2517.0
2518.0
69.0
OLIGOCENE
HORDALAND GP
NORTH SEA
TREASURE SAGA
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
12
NO
WILDCAT
1988
1988
80
33
NO
ED50
56
41
3.98
N
3
8
44.53
E
56.684439
3.145703
6282409.61
508926.35
31
2
4
13
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1313
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1313
initial
13.12.2005
06.10.1990
1313
296326
0
21980
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/4-14
2/4-14
Saga Petroleum ASA
146
WILDCAT
SUSPENDED
OIL/GAS
EXPLORATION
NO
06.10.1988
31.01.1989
593-L
2/4-14
YES
150
LINJE NS-5-235 & SP585
2.20
26.0
4733.0
4734.0
68.0
EARLY CRETACEOUS
MANDAL FM
NORTH SEA
TREASURE SAGA
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
12
NO
WILDCAT
1988
1989
13
MANDAL FM
EARLY CRETACEOUS
118
NO
ED50
56
41
5.26
N
3
8
43.08
E
56.684794
3.145300
6282449.13
508901.59
31
2
4
14
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1343
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1343
initial
13.12.2005
31.01.1991
1343
34735108
296326
0
21980
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/4-14 R
2/4-14
Saga Petroleum ASA
146
WILDCAT
P&A
OIL/GAS
EXPLORATION
NO
01.05.1989
06.04.1990
593-L4
NO
0
LINJE NS-5-235 & SP 585
0.00
38.0
4745.0
4746.0
68.0
EARLY CRETACEOUS
MANDAL FM
NORTH SEA
NEDDRILL TRIGON
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
12
NO
WILDCAT
1989
1990
LOGGING
13
MANDAL FM
EARLY CRETACEOUS
334
YES
ED50
56
41
5.26
N
3
8
43.08
E
56.684794
3.145300
6282449.13
508901.59
31
2
4
14
R
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1440
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1440
re-entry
2/4-14
13.12.2005
06.04.1992
1440
296947
0
21980
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/4-14 R2
2/4-14
Saga Petroleum ASA
146
WILDCAT
P&A
SHOWS
EXPLORATION
NO
06.04.1990
14.04.1990
593-L3
NO
0
LINJE NS-5-235 & SP585
2.20
26.0
4733.0
4734.0
68.0
EARLY CRETACEOUS
MANDAL FM
NORTH SEA
TREASURE SAGA
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
12
NO
WILDCAT
1990
1990
PLUGGING
12
MANDAL FM
EARLY CRETACEOUS
9
YES
14.04.1990
ED50
56
41
5.26
N
3
8
43.08
E
56.684794
3.145300
6282449.13
508901.59
31
2
4
14
R2
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1548
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1548
re-entry
2/4-14 R
13.12.2005
14.04.1992
1548
296326
0
21980
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/4-15 S
2/4-15
Saga Petroleum ASA
146
WILDCAT
SUSPENDED
DRY
EXPLORATION
NO
31.01.1989
16.03.1990
602-L
NO
158
BB - 87 - 043 SP. 1987
29.30
26.0
4706.0
4962.0
68.0
EARLY CRETACEOUS
MANDAL FM
NORTH SEA
TREASURE SAGA
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
12
NO
WILDCAT
1989
1990
1
410
NO
ED50
56
40
27.25
N
3
8
38.79
E
56.674236
3.144108
6281273.69
508831.06
31
2
4
15
S
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1371
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1371
initial
13.12.2005
16.03.1992
1371
296326
0
21980
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/4-15 SR
2/4-15
Norsk Hydro Produksjon AS
146
WILDCAT
P&A
DRY
EXPLORATION
NO
03.10.2003
27.10.2003
602-L6
NO
0
BB-87-043 & SP.1987
0.00
29.0
4965.0
68.0
EARLY CRETACEOUS
MANDAL FM
NORTH SEA
DEEPSEA DELTA
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
12
NO
WILDCAT
2003
2003
PLUGGING
1
25
YES
27.10.2003
ED50
56
40
27.25
N
3
8
38.79
E
56.674236
3.144108
6281273.69
508831.06
31
2
4
15
SR
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=4842
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=4842
re-entry
2/4-15 S
13.12.2005
27.10.2005
4842
287821
0
21980
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/4-16
2/4-16
Saga Petroleum ASA
146
WILDCAT
SUSPENDED
SHOWS
EXPLORATION
NO
07.05.1991
04.11.1991
680-L
NO
172
BB-87-043A- SP. 10870
3.10
26.0
4995.0
4996.0
67.5
MIDDLE JURASSIC
BRYNE FM
NORTH SEA
TREASURE SAGA
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
12
NO
WILDCAT
1991
1991
12
182
NO
ED50
56
40
39.41
N
3
9
2.9
E
56.677614
3.150806
6281650.56
509240.64
31
2
4
16
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1702
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1702
initial
18.01.2007
04.11.1993
1702
296326
0
21980
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/4-16 R
2/4-16
Saga Petroleum ASA
146
WILDCAT
JUNKED
SHOWS
EXPLORATION
NO
04.06.1992
15.07.1992
680-L2
NO
0
BB-87-043A- SP.10870
3.10
26.0
4973.0
67.5
MIDDLE JURASSIC
BRYNE FM
NORTH SEA
TREASURE SAGA
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
12
NO
WILDCAT
1992
1992
DRILLING/PLUGGING
12
42
YES
15.07.1992
ED50
56
40
39.41
N
3
9
2.9
E
56.677614
3.150806
6281650.56
509240.64
31
2
4
16
R
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1956
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1956
re-entry
2/4-16
18.01.2007
15.07.1994
1956
296326
0
21980
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/4-17
2/4-17
Phillips Petroleum Company Norway
018
WILDCAT
P&A
GAS/CONDENSATE
EXPLORATION
NO
21.07.1991
29.02.1992
689-L
2/4-17 Tjalve
YES
182
PC 88-0614- SP. 160
9.60
43.0
5255.0
5258.0
68.0
EARLY PERMIAN
ROTLIEGEND GP
NORTH SEA
MÆRSK GUARDIAN
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1991
1992
17
ULA FM
LATE JURASSIC
224
NO
ED50
56
41
2.6
N
3
13
45.2
E
56.684056
3.229222
6282380.93
514043.23
31
2
4
17
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1792
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1792
initial
15.02.2006
01.03.1994
1792
44066
292114
0
20900
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/4-18
2/4-18
Saga Petroleum ASA
146
WILDCAT
SUSPENDED
DRY
EXPLORATION
NO
26.04.1993
29.04.1993
762-L
NO
0
SG-9111- INLINE 1004 & CROSSLINE 1520
0.00
26.0
622.0
68.0
PLIOCENE
NORDLAND GP
NORTH SEA
TREASURE SAGA
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
12
NO
WILDCAT
1993
1993
1
4
NO
ED50
56
41
59.91
N
3
9
46.05
E
56.699975
3.162792
6284141.35
509969.18
31
2
4
18
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=2134
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=2134
initial
18.01.2007
29.04.1995
2134
296326
0
21980
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/4-18 R
2/4-18
Saga Petroleum ASA
146
WILDCAT
P&A
SHOWS
EXPLORATION
NO
19.02.1994
10.07.1994
762-L2
NO
199
SG-9111- INLINE 1002 & CROSSLINE 1520
8.80
42.0
5305.0
5310.0
68.0
LATE JURASSIC
FARSUND FM
NORTH SEA
MÆRSK GUARDIAN
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
12
NO
WILDCAT
1994
1994
DRILLING
12
142
YES
10.07.1994
ED50
56
41
59.91
N
3
9
46.05
E
56.699975
3.162792
6284141.35
509969.18
31
2
4
18
R
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=2253
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=2253
re-entry
2/4-18
18.01.2007
10.07.1996
2253
292114
0
21980
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/4-19 B
2/4-19
Phillips Petroleum Company Norway
018
APPRAISAL
RE-CLASS TO DEV
GAS/CONDENSATE
EXPLORATION
NO
16.12.1975
15.03.1976
EKOFISK
149-L
2/4-2 Ekofisk
NO
110
0.00
35.0
4605.0
69.0
LATE JURASSIC
TYNE GP
NORTH SEA
EKOFISK B
JACKET 12 LEGS
FIXED
1-A
NO
WILDCAT
1975
1976
2/4-B-19
17
EKOFISK FM
PALEOCENE
91
NO
ED50
56
33
54.97
N
3
12
13.79
E
56.565269
3.203831
6269153.59
512526.90
31
2
4
19
B
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=257
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=257
initial
15.01.2013
15.03.1978
15.03.1976
257
44072
43506
271413
625
20900
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/4-20
2/4-20
ConocoPhillips Skandinavia AS
018
WILDCAT
P&A
DRY
EXPLORATION
NO
22.09.2007
14.03.2008
1142-L
NO
197
Line 7832 Trace 17200 (VGCNS-05 3D)
3.00
45.0
5673.0
5719.0
68.0
EARLY PERMIAN
ROTLIEGEND GP
NORTH SEA
MÆRSK GALLANT
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
2007
2008
1
175
NO
ED50
56
36
43.17
N
3
8
40.08
E
56.611992
3.144467
6274345.10
508867.61
31
2
4
20
https://factpages.npd.no/pbl/wellbore_press_releases/5556-2-4-20.pdf
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=5556
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=5556
initial
14.03.2010
14.03.2010
5556
296002
0
20900
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/4-21
2/4-21
Statoil Petroleum AS
146
WILDCAT
P&A
GAS/CONDENSATE
EXPLORATION
NO
19.01.2012
24.05.2012
FENRIS
1382-L
2/4-21 Fenris
YES
183
VGCNSO5R07NH-inline 7862 & trace 18770
7.60
48.1
5392.0
5395.0
67.4
LATE JURASSIC
FARSUND FM
NORTH SEA
MÆRSK GALLANT
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
12
NO
WILDCAT
2012
2012
17
FARSUND FM
LATE JURASSIC
127
NO
ED50
56
42
0.81
N
3
8
34.31
E
56.700225
3.142864
6284166.46
508748.77
31
2
4
21
https://factpages.npd.no/pbl/wellbore_press_releases/6736-2-4-21.pdf
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=6736
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=6736
initial
24.05.2014
24.05.2014
6736
21669700
42002478
296002
0
21980
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/4-21 A
2/4-21
Statoil Petroleum AS
146
APPRAISAL
P&A
GAS/CONDENSATE
EXPLORATION
NO
25.05.2012
24.07.2012
FENRIS
1407-L
2/4-21 Fenris
NO
0
VGCNSO5R07NH-inline 7862 & trace 18770
59.80
48.1
5285.0
5573.0
67.4
4649.0
LATE JURASSIC
FARSUND FM
NORTH SEA
MÆRSK GALLANT
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
12
NO
APPRAISAL
2012
2012
17
FARSUND FM
LATE JURASSIC
55
NO
ED50
56
42
0.81
N
3
8
34.31
E
56.700225
3.142864
6284166.46
508748.77
31
2
4
21
A
https://factpages.npd.no/pbl/wellbore_press_releases/6933-2-4-21-A.pdf
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=6933
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=6933
sidetrack
2/4-21
24.07.2014
24.07.2014
6933
21669700
42002478
296002
0
21980
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/4-22 S
2/4-22
Statoil Petroleum AS
146
WILDCAT
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
10.09.2014
22.02.2015
1537-L
2/4-22 S (Romeo)
YES
173
Inline: 7738 - Xline:19082 - 3D survey: VGCNS05Z12
5.30
48.0
4882.0
4889.0
67.0
PERMIAN
ROTLIEGEND GP
NORTH SEA
MÆRSK GALLANT
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
12
NO
WILDCAT
2014
2015
5
ROTLIEGEND GP
PERMIAN
BRYNE FM
MIDDLE JURASSIC
ULA FM
LATE JURASSIC
166
NO
22.02.2015
ED50
56
42
58.2
N
3
10
2.98
E
56.716167
3.167494
6285944.41
510252.77
31
2
4
22
S
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=7535
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=7535
initial
22.02.2017
22.02.2017
7535
26264813
296002
0
21980
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/4-23 S
2/4-23
Statoil Petroleum AS
146
WILDCAT
P&A
GAS/CONDENSATE
EXPLORATION
NO
12.03.2015
05.09.2015
FENRIS
1562-L
2/4-23 S (Julius)
YES
190
VGCNS05TI1.inline 8060 & crossline 18592
25.10
48.0
5448.0
5548.0
69.0
LATE TRIASSIC
SKAGERRAK FM
NORTH SEA
MÆRSK GALLANT
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
12
NO
WILDCAT
2015
2015
17
FARSUND FM
LATE JURASSIC
ULA FM
LATE JURASSIC
175
NO
ED50
56
41
26.95
N
3
6
6.95
E
56.690819
3.101931
6283115.01
506243.63
31
2
4
23
S
https://factpages.npd.no/pbl/wellbore_press_releases/7657-2-4-23-S.pdf
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=7657
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=7657
initial
05.09.2017
05.09.2017
7657
26463461
42002478
296002
0
21980
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/5-1
2/5-1
Amoco Norway Oil Company
006
WILDCAT
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
01.08.1970
22.11.1970
TOR
41-L
2/5-1 Tor
YES
125
22.00
27.0
3972.0
68.0
LATE JURASSIC
FARSUND FM
NORTH SEA
ORION
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1970
1970
5
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
114
NO
ED50
56
38
19.95
N
3
20
7.94
E
56.638875
3.335539
6277378.57
520581.27
31
2
5
1
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=178
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=178
initial
02.04.2007
22.11.1972
178
44084
43520
288604
0
20804
11.04.2024
16.02.2024
12.04.2024
2/5-2
2/5-2
Amoco Norway Oil Company
006
APPRAISAL
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
15.01.1971
20.04.1971
TOR
51-L
2/5-1 Tor
NO
120
1.00
35.0
3597.0
66.0
LATE CRETACEOUS
TOR FM
NORTH SEA
MÆRSK EXPLORER
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
APPRAISAL
1971
1971
5
EKOFISK FM
PALEOCENE
96
NO
ED50
56
38
41.6
N
3
22
20.6
E
56.644889
3.372389
6278059.65
522837.92
31
2
5
2
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=188
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=188
initial
02.04.2007
20.04.1973
188
44084
43520
362316
0
20804
11.04.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/5-3
2/5-3
Amoco Norway Oil Company
006
WILDCAT
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
02.04.1972
15.06.1972
67-L
2/5-3 (Sørøst Tor)
YES
122
0.00
34.0
3731.0
67.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
ZAPATA EXPLORER
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1972
1972
5
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
HOD FM
LATE CRETACEOUS
75
NO
ED50
56
35
50.8
N
3
26
58.8
E
56.597444
3.449667
6272806.93
527611.80
31
2
5
3
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=258
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=258
initial
02.04.2007
15.06.1974
258
44090
288901
0
20804
11.04.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/5-4
2/5-4
Amoco Norway Oil Company
006
WILDCAT
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
03.09.1972
31.10.1972
76-L
2/5-4 (Siv)
YES
155
0.00
35.0
3490.0
68.0
LATE CRETACEOUS
HOD FM
NORTH SEA
ZAPATA EXPLORER
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1972
1972
5
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
59
NO
ED50
56
33
54.4
N
3
36
56.4
E
56.565111
3.615667
6269287.02
537837.19
31
2
5
4
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=259
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=259
initial
02.04.2007
31.10.1974
259
44096
288901
0
20804
11.04.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/5-5
2/5-5
Amoco Norway Oil Company
006
APPRAISAL
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
09.12.1972
09.02.1973
81-L
2/5-3 (Sørøst Tor)
NO
107
0.00
36.0
3456.0
65.0
LATE CRETACEOUS
TOR FM
NORTH SEA
ZAPATA EXPLORER
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
APPRAISAL
1972
1973
5
TOR FM
LATE CRETACEOUS
63
NO
ED50
56
34
54.4
N
3
25
49.1
E
56.581778
3.430306
6271055.43
526433.88
31
2
5
5
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=260
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=260
initial
02.04.2007
09.02.1975
260
44090
288901
0
20804
11.04.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/5-6
2/5-6
Amoco Norway Oil Company
006
WILDCAT
P&A
OIL/GAS SHOWS
EXPLORATION
NO
14.05.1978
16.08.1978
196-L
NO
147
4.75
25.0
4132.0
68.0
TRIASSIC
SKAGERRAK FM
NORTH SEA
NORSKALD
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1978
1978
12
95
NO
ED50
56
34
13.24
N
3
37
16.57
E
56.570344
3.621269
6269872.65
538176.24
31
2
5
6
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=261
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=261
initial
02.04.2007
16.08.1980
261
288091
0
20804
11.04.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/5-7
2/5-7
A/S Norske Shell
067
WILDCAT
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
11.08.1983
24.02.1984
384-L
2/5-7
YES
157
82-408 SP 253 AND NS-19 SP 301
5.30
35.0
4529.0
4531.0
65.0
TRIASSIC
SKAGERRAK FM
NORTH SEA
NEDDRILL TRIGON
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
6
NO
WILDCAT
1983
1984
5
TOR FM
LATE CRETACEOUS
198
NO
ED50
56
43
16.69
N
3
22
1.07
E
56.721303
3.366964
6286563.74
522459.70
31
2
5
7
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=25
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=25
initial
02.04.2007
24.02.1986
25
44102
296947
0
21332
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/5-8
2/5-8
Amoco Norway Oil Company
006
APPRAISAL
P&A
OIL SHOWS
EXPLORATION
NO
18.09.1988
05.11.1988
585-L
2/5-3 (Sørøst Tor)
NO
132
ANO 79 - 56 SP 133
4.30
25.0
3364.0
3367.0
66.5
LATE CRETACEOUS
HOD FM
NORTH SEA
DYVI STENA
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
APPRAISAL
1988
1988
12
49
NO
ED50
56
35
16.5
N
3
26
22.2
E
56.587917
3.439500
6271742.34
526994.31
31
2
5
8
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1308
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1308
initial
17.10.2007
05.11.1990
1308
44090
290980
0
20804
11.04.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/5-9
2/5-9
Amoco Norway Oil Company
006
WILDCAT
P&A
OIL SHOWS
EXPLORATION
NO
10.09.1991
18.01.1992
697-L
NO
167
SGT 8606 - 2203 SP 4203
12.50
22.0
5443.0
5460.0
69.0
LATE JURASSIC
HAUGESUND FM
NORTH SEA
WEST VANGUARD
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1991
1992
12
131
NO
ED50
56
32
7.18
N
3
33
13.43
E
56.535328
3.553731
6265939.43
534057.55
31
2
5
9
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1834
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1834
initial
26.10.2009
18.01.1994
1834
287902
0
20804
11.04.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/5-10
2/5-10
Norsk Agip AS
067
WILDCAT
P&A
OIL SHOWS
EXPLORATION
NO
23.05.1993
26.08.1993
761-L
NO
165
SH 8903-103 SP. 370/SH 82-411 SP. 484
2.80
23.0
4700.0
4701.0
65.0
TRIASSIC
SKAGERRAK FM
NORTH SEA
POLAR PIONEER
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
6
NO
WILDCAT
1993
1993
12
96
NO
ED50
56
41
21.66
N
3
29
27.32
E
56.689350
3.490922
6283054.46
530071.86
31
2
5
10
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=2044
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=2044
initial
24.09.2003
26.08.1995
2044
289333
0
21332
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/5-10 A
2/5-10
Norsk Agip AS
067
WILDCAT
P&A
OIL SHOWS
EXPLORATION
NO
27.08.1993
25.09.1993
769-L
NO
162
SH 8903-103 SP. 370/SH 82-411 SP. 484
34.10
23.0
4676.0
4715.0
65.0
4306.0
TRIASSIC
SKAGERRAK FM
NORTH SEA
POLAR PIONEER
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
6
NO
WILDCAT
1993
1993
12
30
NO
ED50
56
41
21.66
N
3
29
27.32
E
56.689350
3.490922
6283054.46
530071.86
31
2
5
10
A
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=2194
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=2194
sidetrack
2/5-10
24.09.2003
25.09.1995
2194
289333
0
21332
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/5-11
2/5-11
Norsk Agip AS
067
WILDCAT
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
06.09.1997
14.11.1997
905-L
2/5-11 (Tjatse)
YES
130
STTM-94 INLINE 1222 & CROSSLINE 1490
1.30
39.5
3550.0
3550.0
64.0
LATE CRETACEOUS
TOR FM
NORTH SEA
TRANSOCEAN NORDIC
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
6
NO
WILDCAT
1997
1997
5
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
70
NO
ED50
56
42
16.23
N
3
23
1.65
E
56.704508
3.383792
6284699.93
523500.09
31
2
5
11
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=3084
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=3084
initial
29.05.2002
14.11.1999
3084
46293
296191
0
21332
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/5-12
2/5-12
Amerada Hess Norge AS
006 C
WILDCAT
P&A
OIL SHOWS
EXPLORATION
NO
24.11.2001
22.02.2002
1022-L
NO
130
STTM-94 Inline 1184 Crossline 1515
2.10
39.3
4152.0
4153.0
58.4
LATE JURASSIC
FARSUND FM
NORTH SEA
TRANSOCEAN NORDIC
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
2001
2002
12
86
NO
ED50
56
43
18.5
N
3
34
50.81
E
56.721806
3.580781
6286710.19
535545.53
31
2
5
12
https://www.npd.no/aktuelt/nyheter/Resultat-av-leteboring/2002/25-12
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=4433
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=4433
initial
27.02.2004
22.02.2004
4433
296191
0
1333089
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/5-13
2/5-13
StatoilHydro Petroleum AS
296
WILDCAT
P&A
DRY
EXPLORATION
NO
25.09.2008
21.01.2009
1203-L
NO
169
3D survey VGCNS-05-inline6648 & crossline 18857
0.80
45.5
4675.0
4675.0
65.0
LATE TRIASSIC
SKAGERRAK FM
NORTH SEA
WEST EPSILON
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TFO2003
NO
WILDCAT
2008
2009
1
119
NO
ED50
56
42
3.6
N
3
23
27
E
56.701000
3.390833
6284311.84
523933.48
31
2
5
13
https://factpages.npd.no/pbl/wellbore_press_releases/5948-2-5-13.pdf
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=5948
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=5948
initial
03.01.2011
21.01.2011
5948
296110
0
2490197
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/5-14 A
2/5-14
Lundin Norway AS
006 C
APPRAISAL
WILL NEVER BE DRILLED
EXPLORATION
NO
1208-L
NO
inline 6409 & crossline 17202 (3DNQ8)
43.0
67.0
NORTH SEA
MÆRSK GALLANT
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
APPRAISAL
0
0
80
0
NO
ED50
56
36
25.78
N
3
26
2.53
E
56.607161
3.434036
6273882.33
526645.18
31
2
5
14
A
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=5959
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=5959
sidetrack
2/5-14 S
5959
296002
0
1333089
02.01.2024
12.04.2024
2/5-14 S
2/5-14
Lundin Norway AS
006 C
WILDCAT
P&A
SHOWS
EXPLORATION
NO
30.12.2008
12.04.2009
1206-L
NO
0
inline 6409 & crossline 17202 (3DNQ8)
0.00
43.0
3507.0
3845.0
67.0
LATE CRETACEOUS
TOR FM
NORTH SEA
MÆRSK GALLANT
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
2008
2009
12
104
NO
ED50
56
36
25.78
N
3
26
2.53
E
56.607161
3.434036
6273882.33
526645.18
31
2
5
14
S
https://factpages.npd.no/pbl/wellbore_press_releases/5948-2-5-13.pdf
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=5958
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=5958
initial
12.04.2011
12.04.2011
5958
296002
0
1333089
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/5-15
2/5-15
DNO Norge AS
006 C
WILDCAT
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
07.08.2021
24.09.2021
1866-L
NO
133
DNO20300
MC3DCGR2015M-PSDM-TWT: Inline 20462. Crossline 16888
1.70
31.0
3323.0
3323.0
67.0
PALEOCENE
EKOFISK FM
NORTH SEA
BORGLAND DOLPHIN
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
2021
2021
5
VÅLE FM
PALEOCENE
49
NO
24.09.2021
ED50
56
36
42.41
N
3
25
55.71
E
56.611781
3.432142
6274395.79
526525.64
31
2
5
15
https://www.npd.no/aktuelt/nyheter/Resultat-av-leteboring/2021/lite-oljefunn-nar-ekofiskfeltet-i-nordsjoen--25-15/
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=9367
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=9367
initial
31.12.2022
31.12.2022
9367
297784
0
1333089
9167
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/6-1
2/6-1
Elf Petroleum Norge AS
008
WILDCAT
P&A
DRY
EXPLORATION
NO
21.04.1969
30.05.1969
21-L
NO
95
LINE 686201 SP. 30.
2.50
29.0
3336.0
69.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
OCEAN VIKING
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1969
1969
1
40
NO
ED50
56
35
52
N
3
54
55
E
56.597778
3.915278
6273128.34
556201.47
31
2
6
1
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=160
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=160
initial
09.03.2009
30.05.1971
160
296407
0
20820
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/6-2
2/6-2
Elf Petroleum Norge AS
008
WILDCAT
P&A
OIL SHOWS
EXPLORATION
NO
03.01.1980
25.05.1980
238-L
NO
0
686 201 SP.348
0.00
25.0
4760.0
4760.0
70.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
DYVI ALPHA
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1980
1980
12
144
NO
ED50
56
30
48.9
N
3
42
39.66
E
56.513583
3.711017
6263608.18
543756.41
31
2
6
2
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=224
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=224
initial
27.05.2009
25.05.1982
224
297514
0
20820
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/6-3
2/6-3
Elf Petroleum Norge AS
008
WILDCAT
P&A
DRY
EXPLORATION
NO
09.11.1982
25.02.1983
352-L
NO
134
8180 223 SP 84.5 & 980 401 SP 267
0.00
25.0
4060.0
4060.0
71.0
PRE-DEVONIAN
BASEMENT
NORTH SEA
BYFORD DOLPHIN
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1982
1983
1
109
NO
ED50
56
31
49.32
N
3
49
25.38
E
56.530367
3.823717
6265553.75
550669.46
31
2
6
3
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=64
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=64
initial
09.03.2009
25.02.1985
64
341331
0
20820
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/6-4 S
2/6-4
Elf Petroleum Norge AS
008
WILDCAT
P&A
DRY
EXPLORATION
NO
08.04.1990
02.06.1990
632-L
NO
129
G 2/6-88-207 SP 814
17.60
22.0
3584.0
3617.0
55.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
WEST VANGUARD
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1990
1990
1
56
NO
ED50
56
38
59.29
N
3
47
23.27
E
56.649803
3.789797
6278823.48
548430.04
31
2
6
4
S
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=1527
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=1527
initial
09.03.2009
02.06.1992
1527
287902
0
20820
02.01.2024
28.02.2024
12.04.2024
2/6-5
2/6-5
Saga Petroleum ASA
008
WILDCAT
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
17.11.1996
11.01.1997
866-L
2/6-5 (Sundal)
YES
125
SG-9508 INLINE 1070 & CROSSLINE 692
4.60
23.0
3258.0
3260.0
70.0
PRE-DEVONIAN
BASEMENT
NORTH SEA
DEEPSEA BERGEN
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1996
1997
5
TOR FM
LATE CRETACEOUS
56
NO
ED50
56
35
36.69
N
3
45
42.73
E
56.593525
3.761869
6272539.87
546787.12
31
2
6
5
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=2885
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=2885
initial
24.09.2003
11.01.1999
2885
44108
287983
0
20820
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/6-6 S
2/6-6
MOL Norge AS
860
WILDCAT
P&A
DRY
EXPLORATION
NO
13.11.2018
18.01.2019
1725-L
NO
0
MOL17300 01030 X MOL17300 03019
0.00
53.0
3625.0
3843.0
69.0
PERMIAN
ROTLIEGEND GP
NORTH SEA
ROWAN VIKING
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
TFO2016
NO
WILDCAT
2018
2019
1
67
NO
18.01.2019
ED50
56
30
40.73
N
3
54
49.22
E
56.511314
3.913672
6263503.05
556230.95
31
2
6
6
S
https://factpages.npd.no/pbl/wellbore_press_releases/8560-2-6-6-S.pdf
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=8560
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=8560
initial
18.01.2021
18.01.2021
8560
434872
0
28942014
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/7-1
2/7-1
Phillips Petroleum Company Norway
018
WILDCAT
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
03.08.1970
11.12.1970
ELDFISK
42-L
2/7-1 Eldfisk
YES
160
LINE PG-031430 S SP.452
8.60
27.0
4572.0
71.0
LATE JURASSIC
VESTLAND GP
NORTH SEA
OCEAN VIKING
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1970
1970
5
EKOFISK FM
PALEOCENE
131
NO
ED50
56
25
44.68
N
3
12
14.21
E
56.429078
3.203947
6253994.05
512579.07
31
2
7
1
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=179
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=179
initial
30.09.2015
11.12.1972
179
44114
43527
296407
0
20900
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/7-2
2/7-2
Phillips Petroleum Company Norway
018
WILDCAT
P&A
OIL
EXPLORATION
NO
13.12.1970
02.03.1971
50-L
2/7-2
YES
132
LINE PW 0309-SP 66
4.00
27.0
3964.0
71.0
EARLY PERMIAN
ROTLIEGEND GP
NORTH SEA
OCEAN VIKING
SEMISUB STEEL
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1970
1971
5
TOR FM
LATE CRETACEOUS
80
NO
ED50
56
16
0.85
N
3
9
9.04
E
56.266903
3.152511
6235934.46
509446.59
31
2
7
2
https://factpages.sodir.no/factpages/default.aspx?nav1=wellbore&nav2=PageView|Exploration|All&nav3=187
https://factmaps.sodir.no/factmaps/3_0/?run=WellboreExpByNPDID&scale=100000&NPDID=187
initial
06.10.2010
02.03.1973
187
44126
296407
0
20900
02.01.2024
02.01.2024
12.04.2024
2/7-3
2/7-3
Phillips Petroleum Company Norway
018
WILDCAT
P&A
OIL/GAS
EXPLORATION
NO
14.04.1972
11.10.1972
68-L
NO
134
LINE PG-031430 S SP.478
4.50
28.0
4359.0
69.0
LATE PERMIAN
ZECHSTEIN GP
NORTH SEA
ORION
JACK-UP 3 LEGS
MOVEABLE
1-A
NO
WILDCAT
1972
1972
13
EKOFISK FM
PALEOCENE
TOR FM
LATE CRETACEOUS
ELDFISK FM
LATE JURASSIC
181
NO
ED50
56
23
1.7
N
3
14
44.6
E
56.383806
3.245722
6248963.28
515173.66
31