Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.04.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

24/9-5

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Brønnbane navn
  Offisielt navn på brønnbanen ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  24/9-5
  Type
  Brønnbanetype. Lovlige verdier: EXPLORATION, DEVELOPMENT, OTHER (se 'Formål' for mer informasjon)
  EXPLORATION
  Formål
  Endelig klassifisering av brønnbanen.

  Lovlige verdier for letebrønnbaner: WILDCAT, APPRAISAL, WILDCAT-CCS, APPRAISAL-CCS.

  Lovlige verdier for utvinningsbrønnbaner:
  OBSERVATION, PRODUCTION, INJECTION, INJECTION-CCS, OBSERVATION-CCS.

  Lovlig verdier for andre brønnbaner:
  SOIL DRILLING (boring ifm trase og andre grunnundersøkelser som gjøres for å undersøke grunnforholdene i forkant av plassering av innretninger),
  SHALLOW GAS (undersøke grunn gass før første boring på lokasjon),
  PILOT (undersøke geologi og væskekontakter for plassering av hovedbrønnbanen),
  SCIENTIFIC (bores ihhtLov om vitenskapelige undersøkelser),
  STRATIGRAPHIC (bores ihht Petroleumsloven §2-1).
  WILDCAT
  Status
  Status for brønnbanen. Lovlige verdier:

  BLOWOUT: Det har vært blowout i brønnen.
  CLOSED: Utvinningsbrønnbane som er stengt for produksjon/injeksjon i kortere eller lengre periode. Statusen er også brukt på ferdig borete brønnbaner, der månedlig produksjon/injeksjon ikke har blitt rapportert enda.
  DRILLING: Brønnen er i borefasen. Kan være i aktiv boring, logging, testing eller plugging.
  JUNKED: Boringen ble avsluttet pga tekniske problemer,
  P&A: For letebrønnbane: brønnbanen er plugget og forlatt, og kan ikke re-entres for videre bruk. For utvinningsbrønnbane: produksjon/injeksjon er avsluttet og brønnen er plugget. Brønnhodet er fjernet eller på annet vis gjort utilgjengelig for nye brønnoperasjoner.
  PLUGGED: Brønnbane som er plugget, men øvre deler av brønnbanen kan brukes til å bore nye sidesteg mot nye boremål.
  PRODUCING: Det ble produsert fra brønnbanen ved operatørens siste månedlige innrapportering til Sokkeldirektoratet.
  INJECTING: Det ble injisert i brønnbanen ved operatørens siste månedlige innrapportering til Sokkeldirektoratet.
  SUSPENDED: Brønnbane der boringen er midlertidig stoppet. Rettighetshaverne planlegger å fortsette boringen på et senere tidspunkt.
  WILL NEVER BE DRILLED: Brønnbane som er registrert med navn og WellID av Sokkeldirektoratet, men som av ulike årsaker ikke vil bli boret.
  P&A
  Faktakart i nytt vindu
  Hovedområde
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Lovlige verdier: BARENTS SEA, NORWEGIAN SEA, NORTH SEA.
  NORTH SEA
  Felt
  Navn på feltet som brønnbanen er relatert til.
  Funn
  Navn på funnet som brønnbanen er relatert til.
  Brønn navn
  Offisielt navn på brønnen som brønnbanen tilhører ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  24/9-5
  Seismisk lokalisering
  Brønnbanens lokalisering (ved spud-posisjon) på seismiske linjer. SP: Skuddpunkt.
  FI 89 3D INLINE 1070 & CROSSLINE 2792
  Utvinningstillatelse
  Offisielt navn på utvinningstillatelsen som brønnbanen ble boret eller planlegges boret ut fra (brønnhodeposisjonen).
  Boreoperatør
  Navn på rettighetshaver som på vegne av den aktive utvinningstillatelsen (ved brønnhodeposisjon) starter boreoperasjonen. Dette tilsvarer vanligvis operatørselskapet for den aktuelle utvinningstillatelsen.
  Fina Production Licenses AS
  Boretillatelse
  Boretillatelsesnummer sammen med versjon av boretillatelsen som angitt i boretillatelsen gitt av Sokkeldirektoratet.
  778-L
  Boreinnretning
  Sokkeldirektoratets navn på innretningen som brønnbanen ble boret fra.
  Boredager
  Antall dager fra borestart til boreslutt.
  51
  Borestart
  Dato borekrona trengte gjennom jordskorpa. For sidesteg: Datoen ny formasjon blir boret, se også utboringsdyp.
  07.12.1993
  Boreslutt
  Letebrønner fra flyttbare innretninger:
  For flytende innretninger - dato når ankerhåndteringen startet.For oppjekkbare innretninger - dato for oppstart av nedjekking.
  Letebrønner fra faste innretninger og alle utvinningsbrønner:
  Dato for når totalt dyp er nådd og siste foringsrør, casing eller screen er satt. Ved umiddelbar plugging av brønnbanen, tilsvarer boreslutt datoen siste plugg er satt.
  26.01.1994
  Frigitt dato
  Dato for når rådata som er innrapportert til myndighetene fra brønnen ikke lenger er undergitt taushetsplikt. Normalt ca 2 år etter boreslutt. Kan være tidligere hvis arealet for utvinningstillatelsen er tilbakelevert.
  26.01.1996
  Publiseringsdato
  Dato kvalitetskontroll av informasjon om brønnbanen ble ferdig, slik at den kan publiseres på internett som en 'Well Data Summary Sheet brønnbane', dvs. med mer informasjon tilgjengelig enn for andre brønnbaner.
  15.02.2006
  Opprinnelig formål
  Formålet med brønnbanen definert før borestart.Lovlige verdier for letebrønnbaner: WILDCAT, APPRAISAL, WILDCAT-CCS, APPRAISAL-CCS. Eksempler på lovlige verdier for utvinningsbrønnbaner: OBSERVATION, PRODUCTION, INJECTION.
  WILDCAT
  Gjenåpnet
  Status om brønnbanen er gjenåpnet (YES) eller ikke (NO). Når en teller antall brønnbaner på norsk sokkel, teller en bare de som ikke er gjenåpnet (NO).
  NO
  Innhold
  For letebrønnbaner, funn status.

  Lovlige verdier: DRY, SHOWS (spor av hydrokarboner), GAS, GAS/CONDENSATE, OIL eller OIL/GAS.
  SHOWS (GAS SHOWS, OIL SHOWS eller OIL/GAS SHOWS) er oppdaget som fluorescerende kutt (organisk ekstrakt), lukt av petroleum, eller synlig belegg på borekaks eller borekjerner, eller som økte gassavlesninger i slamloggerens detekteringsutstyr.
  Lovlige verdier for WILDCAT-CCS og APPRAISAL-CCS: WATER

  For utvinningsbrønnbaner, type produsert eller injisert fluid.
  Lovlige verdier: WATER, CUTTINGS, NOT AVAILABLE, OIL, GAS/CONDENSATE, OIL/GAS, CO2, GAS, WATER/GAS, NOT APPLICABLE.
  OIL
  Funnbrønnbane
  Indikator som forteller om brønnbanen påviste et nytt funn. Lovlige verdier: YES, NO. For brønnbaner der resultatet ikke er pressemeldt eller på annet vis avklart, blir «NO» benyttet.
  YES
  1. nivå med hydrokarboner, alder
  Alder på litostratigrafisk enhet, 1. nivå, hvor petroleum er blitt påvist. Eksempler på lovlige verdier: CRETACEOUS, EARLY CRETACEOUS, LATE JURASSIC, EOCENE. Se Sokkeldirektoratets bulletins for mer informasjon.
  EOCENE
  1. nivå med hydrokarboner, formasjon.
  Navn på litostratigrafisk enhet, 1. nivå, hvor hydrokarboner er blitt påvist. Vises bare på brønner som er frigitt. Eksempler på lovlige verdier: BASEMENT, COOK FM, EKOFISK FM, HEIMDAL FM, SANDNES FM, SOGNEFJORD FM, TARBERT FM, BRENT GP. Se Sokkeldirektoratets bulletins for mer informasjon.
  INTRA BALDER FM SS
  Avstand, boredekk - midlere havflate [m]
  Avstand i meter mellom boredekk og midlere havnivå (RKB).
  29.0
  Vanndybde ved midlere havflate [m]
  Dybde i meter mellom midlere havflate og havbunn.
  122.0
  Totalt målt dybde (MD) [m RKB]
  Målt lengde av brønnbanen fra boredekket til bunnen av brønnbanen ("driller`s depth").
  2860.0
  Maks inklinasjon [°]
  Maksimum avvik, i grader, fra vertikal brønnbane. Vises bare på brønner som er frigitt.
  5.9
  Temperatur ved bunn av brønnbanen [°C]
  Estimert temperatur ved bunnen av brønnbanen. Vises bare på brønner som er frigitt. Se beskrivelse.
  88
  Eldste penetrerte alder
  Alder (iflg. Geologic Time Scale 2004 by F. M. Gradstein, et al. (2004)) til den eldste formasjonen det er blitt boret gjennom. Kan avvike fra alder ved TD for eksempel i avviksbrønner. Eksempler for lovlige verdier: CRETACEOUS, EARLY CRETACEOUS, LATE JURASSIC, EARLY PERMIAN, EARLY TRIASSIC, EOCENE.
  LATE CRETACEOUS
  Eldste penetrerte formasjon
  Navn på den eldste litostratigrafiske enheten som brønnbanen har penetrert. Vises bare på brønner som er frigitt. I de fleste brønnbaner er dette formasjonen eller gruppen påtruffet i bunnen av brønnbanen. Kan avvike fra formasjonen eller gruppen ved TD for eksempel i brønnbaner som er boret med høy avvik eller gjennom forkastninger. Eksempler på lovlige verdier: AMUNDSEN FM, BALDER FM, BASEMENT, BLODØKS FM, BRYNE FM, BURTON FM, COOK FM, DRAKE FM, DRAUPNE FM, EKOFISK FM, SHETLAND GP.
  JORSALFARE FM
  Geodetisk datum
  Referansesystem for koordinater. Eksempel på lovlige verdier: ED50.
  ED50
  NS grader
  Geografisk koordinat for brønnhode, nord-sør grader.
  59° 29' 6.52'' N
  ØV grader
  Geografisk koordinat for brønnhode, øst-vest grader.
  1° 55' 10.82'' E
  NS UTM [m]
  Universal Transverse Mercator koodinat for brønnhode, nord-sør.
  6594725.25
  ØV UTM [m]
  Universal Transverse Mercator koodinat for brønnhode, øst-vest.
  438806.71
  UTM sone
  Universal Transverse Mercator sone. Eksempel på lovlige verdier: 31, 32, 33, 34.
  31
  NPDID for brønnbanen
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for brønnbanen.
  2244
 • Brønnhistorie

  General
  Wildcat well 24/9-5 was drilled in a location SW of the Heimdal field, ca 5 km from the UK border. It was programmed to test two primary sandstone prospects in the Late Paleocene. The lower objective was the Hermod Formation and the upper objective was sandstones within the Balder Formation. The Hermod Formation prospect was a mapped isochron thick with a small area of structural closure at Top Sele Formation. The Balder Formation prospect was mapped as an isochron thick with an associated seismic amplitude anomaly and was primarily regarded as a stratigraphic trap.
  Operations and results
  Wildcat well 24/9-5 was spudded with the semi-submersible installation West Delta on 7 December 1993 and drilled to TD at 2860 m in the Late Cretaceous Jorsalfare Formation. No significant problem was reported from the operations. The well was drilled with seawater down to 581 m, with KCl/PAC/PHPA from 581 m to 1941 m, and with KCl/PAC/PHPA/glycol from 1941 m to TD.
  The Balder Formation was encountered at 1964 m. A gross oil bearing Intra Balder Formation sandstone interval of 7.1 m was encountered at 2011 m. Net sandstone was 6.3 m of which 5.9 m was in a single massive unit. Petrophysical analysis gave porosities of 35 - 40% in the massive sandstone unit with an average SW of 22.2%. Base of the reservoir was encountered at 2018 m, which was found to be an oil-down-to water contact. Samples from the FMT tool indicated the reservoir fluid to consist of 32-34 deg API oil with a GOR of 91 Sm3/Sm3. Pressure gradient analysis gave a free water level at 2031.5 m (2028.0 m TVD). Geochemical analysis of the oil sample indicated minor biodegradation had taken place. The Sele Formation was encountered at 2031 m with 47 m net sandstone in two Hermod Formation sequences. The upper sequence was encountered at 2049 m and the lower at 2098 m. These sandstones proved to be water bearing with no shows. A thin sandstone at 2045.5 - 2047 m, just above the upper Hermod interval, gave the highest known water below the Balder Formation pay interval. An additional zone of interest was encountered in the interval 1775-1790 m where a number of siltstone/argillaceous sandstone stringers were identified. Minor gas shows were observed and rare traces of sandstone gave poor (residual?) oil shows. Log analysis showed the presence of hydrocarbons in thin argillaceous stringers particularly over the interval 1785-1787.5 m where neutron density logs (acquired through casing) indicated the presence of gas (Average SW = 40%).
  Four conventional cores were cut. Three were cut in the Late Palaeocene Balder Formation with 7 m Intra Balder Formation sandstone. The fourth was cut in the Hermod Formation Sandstone within the Sele Formation. Three FMT samples were taken in the well, one at 2013.5 m (oil) and two at 2017.5 m (mud filtrate)
  Although the hydrocarbon-bearing interval in the Balder Formation was as prognosis it was recognised that the well was not in an optimum location and it was decided to drill an immediate appraisal well. Well 24/9-5 was therefore not tested.
  The well was permanently abandoned on 26 January 1994 as an oil discovery.
  Testing
  No drill stem test was performed in the well.
 • Borekaks i Sokkeldirektoratet

  Borekaks i Sokkeldirektoratet
  Borekaks tilgjengelig for prøvetaking?
  YES
  Borekaks i Sokkeldirektoratet
  Borekaksprøve, topp dybde [m]
  Borekaksprøve, bunn dybde [m]
  590.00
  2860.00
 • Borekjerner i Sokkeldirektoratet

  Borekjerner i Sokkeldirektoratet
  Kjerneprøve nummer
  Kjerneprøve - topp dybde
  Kjerneprøve - bunn dybde
  Kjerneprøve dybde - enhet
  1
  2000.0
  2001.8
  [m ]
  2
  2002.5
  2019.9
  [m ]
  3
  2020.3
  2033.1
  [m ]
  4
  2048.3
  2052.8
  [m ]
  Borekjerner i Sokkeldirektoratet
  Total kjerneprøve lengde [m]
  36.5
  Borekjerner i Sokkeldirektoratet
  Kjerner tilgjengelig for prøvetaking?
  YES
 • Kjernebilder

  Kjernebilder
  Kjerne bilde med dybde: 2000-2002m
  Kjerne bilde med dybde: 2002-2007m
  Kjerne bilde med dybde: 2007-2012m
  Kjerne bilde med dybde: 2012-2017m
  Kjerne bilde med dybde: 2017-2020m
  2000-2002m
  2002-2007m
  2007-2012m
  2012-2017m
  2017-2020m
  Kjerne bilde med dybde: 2020-2025m
  Kjerne bilde med dybde: 2025-2030m
  Kjerne bilde med dybde: 2030-2033m
  Kjerne bilde med dybde: 2048-2052m
  Kjerne bilde med dybde:  
  2020-2025m
  2025-2030m
  2030-2033m
  2048-2052m
 • Litostratigrafi

 • Spleisede logger

  Spleisede logger
  Dokument navn
  Dokument format
  Dokument størrelse [KB]
  pdf
  0.36
 • Geokjemisk informasjon

  Geokjemisk informasjon
  Dokument navn
  Dokument format
  Dokument størrelse [KB]
  pdf
  1.88
 • Dokumenter – rapportert av utvinningstillatelsen (frigitt ihht til regelverk)

  Dokumenter – rapportert av utvinningstillatelsen (frigitt ihht til regelverk)
  Dokument navn
  Dokument format
  Dokument størrelse [KB]
  pdf
  17.34
 • Logger

  Logger
  Type logg
  Topp dyp for logg [m]
  Bunn dyp for logg [m]
  ACBL
  129
  574
  ACBL
  450
  1344
  BRIDGEPLUG BST CCL
  1700
  1806
  CBL VDL GR
  1010
  1932
  CDL CN GR CAL
  1750
  2858
  DIFL ACL SP GR CAL
  129
  1362
  DIFL ACL SP GR CAL
  1344
  1881
  DIFL ACL SP GR CAL
  1932
  2859
  DLL MLL SL CAL SP
  1930
  2350
  FMT VPC GR
  2011
  2320
  FMT VPC GR
  2012
  2012
  FMT VPC GR
  2012
  2111
  FMT VPC GR
  2017
  2017
  HDIP GR
  1932
  2350
  MWD LWD - GR DPR
  159
  2834
  SWC PFC
  1950
  2657
  VSP
  500
  2850
 • Foringsrør og formasjonsstyrketester

  Foringsrør og formasjonsstyrketester
  Type utforing
  Utforing diam.
  [tommer]
  Utforing dybde
  [m]
  Brønnbane diam.
  [tommer]
  Brønnbane dyp
  [m]
  LOT/FIT slam eqv.
  [g/cm3]
  Type formasjonstest
  CONDUCTOR
  30
  235.0
  36
  240.0
  0.00
  LOT
  SURF.COND.
  20
  576.0
  26
  581.0
  0.00
  LOT
  INTERM.
  13 3/8
  1346.0
  17 1/2
  1377.0
  0.00
  LOT
  INTERM.
  9 5/8
  1935.0
  12 1/2
  1941.0
  0.00
  LOT
  OPEN HOLE
  2860.0
  8 1/2
  2860.0
  0.00
  LOT
 • Boreslam

  Boreslam
  Dybde MD [m]
  Egenvekt, slam [g/cm3]
  Viskositet, slam [mPa.s]
  Flytegrense [Pa]
  Type slam
  Dato, måling
  240
  1.20
  15.0
  WATER BASED
  580
  1.25
  100.0
  WATER BASED
  1124
  1.17
  18.0
  WATER BASED
  1377
  1.25
  23.0
  WATER BASED
  1377
  1.22
  20.0
  WATER BASED
  2203
  1.25
  23.0
  DUMMY
  2860
  1.25
  21.0
  DUMMY
 • Trykkplott

  Trykkplott
  Porertrykksdataene kommer fra logging i brønnen hvis ingen annen kilde er oppgitt. I noen brønner der trykk ikke er logget, er det brukt informasjon fra formasjonstester eller brønnspark. Trykkdataene er rapportert inn til Oljedirektoratet og videre prosessert og kvalitetssikret av IHS Markit.
  Trykkplott
  Dokument navn
  Dokument format
  Dokument størrelse [KB]
  pdf
  0.21