Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.04.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

25/8-17

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Brønnbane navn
  Offisielt navn på brønnbanen ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  25/8-17
  Type
  Brønnbanetype. Lovlige verdier: EXPLORATION, DEVELOPMENT, OTHER (se 'Formål' for mer informasjon)
  EXPLORATION
  Formål
  Endelig klassifisering av brønnbanen.

  Lovlige verdier for letebrønnbaner: WILDCAT, APPRAISAL, WILDCAT-CCS, APPRAISAL-CCS.

  Lovlige verdier for utvinningsbrønnbaner:
  OBSERVATION, PRODUCTION, INJECTION, INJECTION-CCS, OBSERVATION-CCS.

  Lovlig verdier for andre brønnbaner:
  SOIL DRILLING (boring ifm trase og andre grunnundersøkelser som gjøres for å undersøke grunnforholdene i forkant av plassering av innretninger),
  SHALLOW GAS (undersøke grunn gass før første boring på lokasjon),
  PILOT (undersøke geologi og væskekontakter for plassering av hovedbrønnbanen),
  SCIENTIFIC (bores ihhtLov om vitenskapelige undersøkelser),
  STRATIGRAPHIC (bores ihht Petroleumsloven §2-1).
  WILDCAT
  Status
  Status for brønnbanen. Lovlige verdier:

  BLOWOUT: Det har vært blowout i brønnen.
  CLOSED: Utvinningsbrønnbane som er stengt for produksjon/injeksjon i kortere eller lengre periode. Statusen er også brukt på ferdig borete brønnbaner, der månedlig produksjon/injeksjon ikke har blitt rapportert enda.
  DRILLING: Brønnen er i borefasen. Kan være i aktiv boring, logging, testing eller plugging.
  JUNKED: Boringen ble avsluttet pga tekniske problemer,
  P&A: For letebrønnbane: brønnbanen er plugget og forlatt, og kan ikke re-entres for videre bruk. For utvinningsbrønnbane: produksjon/injeksjon er avsluttet og brønnen er plugget. Brønnhodet er fjernet eller på annet vis gjort utilgjengelig for nye brønnoperasjoner.
  PLUGGED: Brønnbane som er plugget, men øvre deler av brønnbanen kan brukes til å bore nye sidesteg mot nye boremål.
  PRODUCING: Det ble produsert fra brønnbanen ved operatørens siste månedlige innrapportering til Sokkeldirektoratet.
  INJECTING: Det ble injisert i brønnbanen ved operatørens siste månedlige innrapportering til Sokkeldirektoratet.
  SUSPENDED: Brønnbane der boringen er midlertidig stoppet. Rettighetshaverne planlegger å fortsette boringen på et senere tidspunkt.
  WILL NEVER BE DRILLED: Brønnbane som er registrert med navn og WellID av Sokkeldirektoratet, men som av ulike årsaker ikke vil bli boret.
  P&A
  Pressemelding
  Faktakart i nytt vindu
  Hovedområde
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Lovlige verdier: BARENTS SEA, NORWEGIAN SEA, NORTH SEA.
  NORTH SEA
  Felt
  Navn på feltet som brønnbanen er relatert til.
  Funn
  Navn på funnet som brønnbanen er relatert til.
  Brønn navn
  Offisielt navn på brønnen som brønnbanen tilhører ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  25/8-17
  Seismisk lokalisering
  Brønnbanens lokalisering (ved spud-posisjon) på seismiske linjer. SP: Skuddpunkt.
  xline 4558 inline 1341 NO07M01
  Utvinningstillatelse
  Offisielt navn på utvinningstillatelsen som brønnbanen ble boret eller planlegges boret ut fra (brønnhodeposisjonen).
  Boreoperatør
  Navn på rettighetshaver som på vegne av den aktive utvinningstillatelsen (ved brønnhodeposisjon) starter boreoperasjonen. Dette tilsvarer vanligvis operatørselskapet for den aktuelle utvinningstillatelsen.
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
  Boretillatelse
  Boretillatelsesnummer sammen med versjon av boretillatelsen som angitt i boretillatelsen gitt av Sokkeldirektoratet.
  1266-L
  Boreinnretning
  Sokkeldirektoratets navn på innretningen som brønnbanen ble boret fra.
  Boredager
  Antall dager fra borestart til boreslutt.
  21
  Borestart
  Dato borekrona trengte gjennom jordskorpa. For sidesteg: Datoen ny formasjon blir boret, se også utboringsdyp.
  09.10.2009
  Boreslutt
  Letebrønner fra flyttbare innretninger:
  For flytende innretninger - dato når ankerhåndteringen startet.For oppjekkbare innretninger - dato for oppstart av nedjekking.
  Letebrønner fra faste innretninger og alle utvinningsbrønner:
  Dato for når totalt dyp er nådd og siste foringsrør, casing eller screen er satt. Ved umiddelbar plugging av brønnbanen, tilsvarer boreslutt datoen siste plugg er satt.
  29.10.2009
  Frigitt dato
  Dato for når rådata som er innrapportert til myndighetene fra brønnen ikke lenger er undergitt taushetsplikt. Normalt ca 2 år etter boreslutt. Kan være tidligere hvis arealet for utvinningstillatelsen er tilbakelevert.
  29.10.2011
  Publiseringsdato
  Dato kvalitetskontroll av informasjon om brønnbanen ble ferdig, slik at den kan publiseres på internett som en 'Well Data Summary Sheet brønnbane', dvs. med mer informasjon tilgjengelig enn for andre brønnbaner.
  29.10.2011
  Opprinnelig formål
  Formålet med brønnbanen definert før borestart.Lovlige verdier for letebrønnbaner: WILDCAT, APPRAISAL, WILDCAT-CCS, APPRAISAL-CCS. Eksempler på lovlige verdier for utvinningsbrønnbaner: OBSERVATION, PRODUCTION, INJECTION.
  WILDCAT
  Gjenåpnet
  Status om brønnbanen er gjenåpnet (YES) eller ikke (NO). Når en teller antall brønnbaner på norsk sokkel, teller en bare de som ikke er gjenåpnet (NO).
  NO
  Innhold
  For letebrønnbaner, funn status.

  Lovlige verdier: DRY, SHOWS (spor av hydrokarboner), GAS, GAS/CONDENSATE, OIL eller OIL/GAS.
  SHOWS (GAS SHOWS, OIL SHOWS eller OIL/GAS SHOWS) er oppdaget som fluorescerende kutt (organisk ekstrakt), lukt av petroleum, eller synlig belegg på borekaks eller borekjerner, eller som økte gassavlesninger i slamloggerens detekteringsutstyr.
  Lovlige verdier for WILDCAT-CCS og APPRAISAL-CCS: WATER

  For utvinningsbrønnbaner, type produsert eller injisert fluid.
  Lovlige verdier: WATER, CUTTINGS, NOT AVAILABLE, OIL, GAS/CONDENSATE, OIL/GAS, CO2, GAS, WATER/GAS, NOT APPLICABLE.
  OIL
  Funnbrønnbane
  Indikator som forteller om brønnbanen påviste et nytt funn. Lovlige verdier: YES, NO. For brønnbaner der resultatet ikke er pressemeldt eller på annet vis avklart, blir «NO» benyttet.
  YES
  1. nivå med hydrokarboner, alder
  Alder på litostratigrafisk enhet, 1. nivå, hvor petroleum er blitt påvist. Eksempler på lovlige verdier: CRETACEOUS, EARLY CRETACEOUS, LATE JURASSIC, EOCENE. Se Sokkeldirektoratets bulletins for mer informasjon.
  PALEOCENE
  1. nivå med hydrokarboner, formasjon.
  Navn på litostratigrafisk enhet, 1. nivå, hvor hydrokarboner er blitt påvist. Vises bare på brønner som er frigitt. Eksempler på lovlige verdier: BASEMENT, COOK FM, EKOFISK FM, HEIMDAL FM, SANDNES FM, SOGNEFJORD FM, TARBERT FM, BRENT GP. Se Sokkeldirektoratets bulletins for mer informasjon.
  HEIMDAL FM
  Avstand, boredekk - midlere havflate [m]
  Avstand i meter mellom boredekk og midlere havnivå (RKB).
  25.0
  Vanndybde ved midlere havflate [m]
  Dybde i meter mellom midlere havflate og havbunn.
  127.0
  Totalt målt dybde (MD) [m RKB]
  Målt lengde av brønnbanen fra boredekket til bunnen av brønnbanen ("driller`s depth").
  2233.0
  Totalt vertikalt dybde (TVD) [m RKB]
  Vertikalt dybde fra dypet ved slutten av brønnbanen til boredekket. Vises bare på brønner som er frigitt. Referert til som sant vertikalt dyp (TVD: TrueVerticalDepth).
  2233.0
  Maks inklinasjon [°]
  Maksimum avvik, i grader, fra vertikal brønnbane. Vises bare på brønner som er frigitt.
  1.5
  Temperatur ved bunn av brønnbanen [°C]
  Estimert temperatur ved bunnen av brønnbanen. Vises bare på brønner som er frigitt. Se beskrivelse.
  86
  Eldste penetrerte alder
  Alder (iflg. Geologic Time Scale 2004 by F. M. Gradstein, et al. (2004)) til den eldste formasjonen det er blitt boret gjennom. Kan avvike fra alder ved TD for eksempel i avviksbrønner. Eksempler for lovlige verdier: CRETACEOUS, EARLY CRETACEOUS, LATE JURASSIC, EARLY PERMIAN, EARLY TRIASSIC, EOCENE.
  PALEOCENE
  Eldste penetrerte formasjon
  Navn på den eldste litostratigrafiske enheten som brønnbanen har penetrert. Vises bare på brønner som er frigitt. I de fleste brønnbaner er dette formasjonen eller gruppen påtruffet i bunnen av brønnbanen. Kan avvike fra formasjonen eller gruppen ved TD for eksempel i brønnbaner som er boret med høy avvik eller gjennom forkastninger. Eksempler på lovlige verdier: AMUNDSEN FM, BALDER FM, BASEMENT, BLODØKS FM, BRYNE FM, BURTON FM, COOK FM, DRAKE FM, DRAUPNE FM, EKOFISK FM, SHETLAND GP.
  TY FM
  Geodetisk datum
  Referansesystem for koordinater. Eksempel på lovlige verdier: ED50.
  ED50
  NS grader
  Geografisk koordinat for brønnhode, nord-sør grader.
  59° 23' 32.14'' N
  ØV grader
  Geografisk koordinat for brønnhode, øst-vest grader.
  2° 20' 2.2'' E
  NS UTM [m]
  Universal Transverse Mercator koodinat for brønnhode, nord-sør.
  6584073.73
  ØV UTM [m]
  Universal Transverse Mercator koodinat for brønnhode, øst-vest.
  462168.23
  UTM sone
  Universal Transverse Mercator sone. Eksempel på lovlige verdier: 31, 32, 33, 34.
  31
  NPDID for brønnbanen
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for brønnbanen.
  6185
 • Brønnhistorie

  General
  Well 25/8-17 was drilled on the Jetta prospect on Heimdal Terrace, south of the Jotun Field in the North Sea. The objective was to test the hydrocarbon and reservoir potential of the Paleocene Heimdal Formation. It was planned as a vertical well. A side track was planned in case of a discovery.
  Operations and results
  Wildcat well 25/8-17 was spudded with the semi-submersible installation Bredford Dolphin on 9 October 2009 and drilled to TD at 2233 m in the Late Paleocene Ty Formation. Pilot holes were drilled from surface and after setting the 30" conductor to check for shallow gas. At 244 meters small amounts of bubbles were detected with the ROV, but when taking a flow check no more bubbles were seen. No significant technical problem occurred in the operations. The well was drilled with bentonite and seawater with hi-vis sweeps down to 222 m, with seawater and BARAZAN sweeps from 222 m to 1086 m, and with Performadril mud with 4.5 - 5 % glycol from 1086 m to TD.
  The target Heimdal Formation was penetrated at 2077 m and the upper sands were found hydrocarbon bearing. Analysis of logs, formation pressures and fluid samples gave a most likely oil water contact (OWC) at 2111 m (2086 m TVD MSL). However, pressure gradients indicated OWC at 2116 m, while shows on sandstones were recorded down to 2115 m. The oil bearing sands were between 3 and 1 m thick, but with excellent reservoir properties with average porosity of 24%. The average oil saturation in the upper two oil sands is 77 % and 50 % respectively. A massive, water bearing sandstone is present roughly in the middle part of Heimdal, with the same reservoir properties as the thinner oil bearing sands above.
  No cores were cut. MDT wire line samples were taken at 2094 m (oil), 2110.5 m (oil with some water), and at 2120.8 m (water).
  It was decided to drill a geological side track (25/8-17 A) towards the north-east, in an attempt to find thicker Heimdal sands. The well was plugged back and sidetracked on 29 October 2009. It is classified as an oil discovery
  Testing
  No drill stem test was performed.
 • Borekaks i Sokkeldirektoratet

  Borekaks i Sokkeldirektoratet
  Borekaks tilgjengelig for prøvetaking?
  YES
  Borekaks i Sokkeldirektoratet
  Borekaksprøve, topp dybde [m]
  Borekaksprøve, bunn dybde [m]
  1090.00
  2232.00
 • Litostratigrafi

  Litostratigrafi
  Topp Dyb [mMD RKB]
  Litostrat. enhet
  152
  453
  1013
  1165
  1199
  1224
  1322
  1918
  1918
  1997
  2033
  2077
  2207
 • Logger

  Logger
  Type logg
  Topp dyp for logg [m]
  Bunn dyp for logg [m]
  CMR PEX HRLA
  1080
  2202
  LWD - EWR GR PWD DIR
  152
  222
  LWD - EWR GR PWD DIR
  222
  1086
  LWD - EWR GR PWD DIR CTN DEN SON
  1086
  2233
  MDT
  2080
  2170
  VSI-4
  152
  2208
 • Foringsrør og formasjonsstyrketester

  Foringsrør og formasjonsstyrketester
  Type utforing
  Utforing diam.
  [tommer]
  Utforing dybde
  [m]
  Brønnbane diam.
  [tommer]
  Brønnbane dyp
  [m]
  LOT/FIT slam eqv.
  [g/cm3]
  Type formasjonstest
  CONDUCTOR
  30
  218.0
  36
  217.6
  0.00
  LOT
  SURF.COND.
  13 3/8
  1080.0
  17 1/2
  1086.0
  0.00
  LOT
  OPEN HOLE
  2233.0
  12 1/4
  2233.0
  0.00
  LOT
 • Boreslam

  Boreslam
  Dybde MD [m]
  Egenvekt, slam [g/cm3]
  Viskositet, slam [mPa.s]
  Flytegrense [Pa]
  Type slam
  Dato, måling
  1086
  1.35
  31.0
  PERFORMADRIL
  1090
  1.34
  17.0
  XP-07 Yellow
  1347
  1.35
  34.0
  PERFORMADRIL
  1516
  1.35
  41.0
  PERFORMADRIL
  1758
  1.35
  50.0
  PERFORMADRIL
  2098
  1.35
  48.0
  PERFORMADRIL
  2233
  1.35
  44.0
  PERFORMADRIL
 • Trykkplott

  Trykkplott
  Porertrykksdataene kommer fra logging i brønnen hvis ingen annen kilde er oppgitt. I noen brønner der trykk ikke er logget, er det brukt informasjon fra formasjonstester eller brønnspark. Trykkdataene er rapportert inn til Oljedirektoratet og videre prosessert og kvalitetssikret av IHS Markit.
  Trykkplott
  Dokument navn
  Dokument format
  Dokument størrelse [KB]
  pdf
  0.22