Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
20.04.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

2/4-2

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Brønnbane navn
  Offisielt navn på brønnbanen ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  2/4-2
  Type
  Brønnbanetype. Lovlige verdier: EXPLORATION, DEVELOPMENT, OTHER (se 'Formål' for mer informasjon)
  EXPLORATION
  Formål
  Endelig klassifisering av brønnbanen.

  Lovlige verdier for letebrønnbaner: WILDCAT, APPRAISAL, WILDCAT-CCS, APPRAISAL-CCS.

  Lovlige verdier for utvinningsbrønnbaner:
  OBSERVATION, PRODUCTION, INJECTION, INJECTION-CCS, OBSERVATION-CCS.

  Lovlig verdier for andre brønnbaner:
  SOIL DRILLING (boring ifm trase og andre grunnundersøkelser som gjøres for å undersøke grunnforholdene i forkant av plassering av innretninger),
  SHALLOW GAS (undersøke grunn gass før første boring på lokasjon),
  PILOT (undersøke geologi og væskekontakter for plassering av hovedbrønnbanen),
  SCIENTIFIC (bores ihhtLov om vitenskapelige undersøkelser),
  STRATIGRAPHIC (bores ihht Petroleumsloven §2-1).
  WILDCAT
  Status
  Status for brønnbanen. Lovlige verdier:

  BLOWOUT: Det har vært blowout i brønnen.
  CLOSED: Utvinningsbrønnbane som er stengt for produksjon/injeksjon i kortere eller lengre periode. Statusen er også brukt på ferdig borete brønnbaner, der månedlig produksjon/injeksjon ikke har blitt rapportert enda.
  DRILLING: Brønnen er i borefasen. Kan være i aktiv boring, logging, testing eller plugging.
  JUNKED: Boringen ble avsluttet pga tekniske problemer,
  P&A: For letebrønnbane: brønnbanen er plugget og forlatt, og kan ikke re-entres for videre bruk. For utvinningsbrønnbane: produksjon/injeksjon er avsluttet og brønnen er plugget. Brønnhodet er fjernet eller på annet vis gjort utilgjengelig for nye brønnoperasjoner.
  PLUGGED: Brønnbane som er plugget, men øvre deler av brønnbanen kan brukes til å bore nye sidesteg mot nye boremål.
  PRODUCING: Det ble produsert fra brønnbanen ved operatørens siste månedlige innrapportering til Sokkeldirektoratet.
  INJECTING: Det ble injisert i brønnbanen ved operatørens siste månedlige innrapportering til Sokkeldirektoratet.
  SUSPENDED: Brønnbane der boringen er midlertidig stoppet. Rettighetshaverne planlegger å fortsette boringen på et senere tidspunkt.
  WILL NEVER BE DRILLED: Brønnbane som er registrert med navn og WellID av Sokkeldirektoratet, men som av ulike årsaker ikke vil bli boret.
  P&A
  Faktakart i nytt vindu
  Hovedområde
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Lovlige verdier: BARENTS SEA, NORWEGIAN SEA, NORTH SEA.
  NORTH SEA
  Felt
  Navn på feltet som brønnbanen er relatert til.
  Funn
  Navn på funnet som brønnbanen er relatert til.
  Brønn navn
  Offisielt navn på brønnen som brønnbanen tilhører ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  2/4-2
  Seismisk lokalisering
  Brønnbanens lokalisering (ved spud-posisjon) på seismiske linjer. SP: Skuddpunkt.
  LINE PG-0312 SP: 698.
  Utvinningstillatelse
  Offisielt navn på utvinningstillatelsen som brønnbanen ble boret eller planlegges boret ut fra (brønnhodeposisjonen).
  Boreoperatør
  Navn på rettighetshaver som på vegne av den aktive utvinningstillatelsen (ved brønnhodeposisjon) starter boreoperasjonen. Dette tilsvarer vanligvis operatørselskapet for den aktuelle utvinningstillatelsen.
  Phillips Petroleum Company Norway
  Boretillatelse
  Boretillatelsesnummer sammen med versjon av boretillatelsen som angitt i boretillatelsen gitt av Sokkeldirektoratet.
  34-L
  Boreinnretning
  Sokkeldirektoratets navn på innretningen som brønnbanen ble boret fra.
  Boredager
  Antall dager fra borestart til boreslutt.
  98
  Borestart
  Dato borekrona trengte gjennom jordskorpa. For sidesteg: Datoen ny formasjon blir boret, se også utboringsdyp.
  18.09.1969
  Boreslutt
  Letebrønner fra flyttbare innretninger:
  For flytende innretninger - dato når ankerhåndteringen startet.For oppjekkbare innretninger - dato for oppstart av nedjekking.
  Letebrønner fra faste innretninger og alle utvinningsbrønner:
  Dato for når totalt dyp er nådd og siste foringsrør, casing eller screen er satt. Ved umiddelbar plugging av brønnbanen, tilsvarer boreslutt datoen siste plugg er satt.
  24.12.1969
  Frigitt dato
  Dato for når rådata som er innrapportert til myndighetene fra brønnen ikke lenger er undergitt taushetsplikt. Normalt ca 2 år etter boreslutt. Kan være tidligere hvis arealet for utvinningstillatelsen er tilbakelevert.
  24.12.1971
  Publiseringsdato
  Dato kvalitetskontroll av informasjon om brønnbanen ble ferdig, slik at den kan publiseres på internett som en 'Well Data Summary Sheet brønnbane', dvs. med mer informasjon tilgjengelig enn for andre brønnbaner.
  18.01.2007
  Opprinnelig formål
  Formålet med brønnbanen definert før borestart.Lovlige verdier for letebrønnbaner: WILDCAT, APPRAISAL, WILDCAT-CCS, APPRAISAL-CCS. Eksempler på lovlige verdier for utvinningsbrønnbaner: OBSERVATION, PRODUCTION, INJECTION.
  WILDCAT
  Gjenåpnet
  Status om brønnbanen er gjenåpnet (YES) eller ikke (NO). Når en teller antall brønnbaner på norsk sokkel, teller en bare de som ikke er gjenåpnet (NO).
  NO
  Innhold
  For letebrønnbaner, funn status.

  Lovlige verdier: DRY, SHOWS (spor av hydrokarboner), GAS, GAS/CONDENSATE, OIL eller OIL/GAS.
  SHOWS (GAS SHOWS, OIL SHOWS eller OIL/GAS SHOWS) er oppdaget som fluorescerende kutt (organisk ekstrakt), lukt av petroleum, eller synlig belegg på borekaks eller borekjerner, eller som økte gassavlesninger i slamloggerens detekteringsutstyr.
  Lovlige verdier for WILDCAT-CCS og APPRAISAL-CCS: WATER

  For utvinningsbrønnbaner, type produsert eller injisert fluid.
  Lovlige verdier: WATER, CUTTINGS, NOT AVAILABLE, OIL, GAS/CONDENSATE, OIL/GAS, CO2, GAS, WATER/GAS, NOT APPLICABLE.
  OIL
  Funnbrønnbane
  Indikator som forteller om brønnbanen påviste et nytt funn. Lovlige verdier: YES, NO. For brønnbaner der resultatet ikke er pressemeldt eller på annet vis avklart, blir «NO» benyttet.
  YES
  1. nivå med hydrokarboner, alder
  Alder på litostratigrafisk enhet, 1. nivå, hvor petroleum er blitt påvist. Eksempler på lovlige verdier: CRETACEOUS, EARLY CRETACEOUS, LATE JURASSIC, EOCENE. Se Sokkeldirektoratets bulletins for mer informasjon.
  PALEOCENE
  1. nivå med hydrokarboner, formasjon.
  Navn på litostratigrafisk enhet, 1. nivå, hvor hydrokarboner er blitt påvist. Vises bare på brønner som er frigitt. Eksempler på lovlige verdier: BASEMENT, COOK FM, EKOFISK FM, HEIMDAL FM, SANDNES FM, SOGNEFJORD FM, TARBERT FM, BRENT GP. Se Sokkeldirektoratets bulletins for mer informasjon.
  EKOFISK FM
  2. nivå med hydrokarboner, alder
  Alder på litostratigrafisk enhet, 2. nivå, hvor petroleum er blitt påvist. Eksempler på lovlige verdier: CRETACEOUS, EARLY CRETACEOUS, LATE JURASSIC, EOCENE.
  LATE CRETACEOUS
  2. nivå med hydrokarboner, formasjon
  Navn på litostratigrafisk enhet, 2. nivå, hvor hydrokarboner er blitt påvist. Vises bare på brønner som er frigitt.Eksempler på lovlige verdier: BASEMENT, COOK FM, EKOFISK FM, HEIMDAL FM, SANDNES FM, SOGNEFJORD FM, TARBERT FM, BRENT GP.
  TOR FM
  Avstand, boredekk - midlere havflate [m]
  Avstand i meter mellom boredekk og midlere havnivå (RKB).
  27.0
  Vanndybde ved midlere havflate [m]
  Dybde i meter mellom midlere havflate og havbunn.
  70.0
  Totalt målt dybde (MD) [m RKB]
  Målt lengde av brønnbanen fra boredekket til bunnen av brønnbanen ("driller`s depth").
  3305.0
  Maks inklinasjon [°]
  Maksimum avvik, i grader, fra vertikal brønnbane. Vises bare på brønner som er frigitt.
  6.75
  Temperatur ved bunn av brønnbanen [°C]
  Estimert temperatur ved bunnen av brønnbanen. Vises bare på brønner som er frigitt. Se beskrivelse.
  133
  Eldste penetrerte alder
  Alder (iflg. Geologic Time Scale 2004 by F. M. Gradstein, et al. (2004)) til den eldste formasjonen det er blitt boret gjennom. Kan avvike fra alder ved TD for eksempel i avviksbrønner. Eksempler for lovlige verdier: CRETACEOUS, EARLY CRETACEOUS, LATE JURASSIC, EARLY PERMIAN, EARLY TRIASSIC, EOCENE.
  LATE CRETACEOUS
  Eldste penetrerte formasjon
  Navn på den eldste litostratigrafiske enheten som brønnbanen har penetrert. Vises bare på brønner som er frigitt. I de fleste brønnbaner er dette formasjonen eller gruppen påtruffet i bunnen av brønnbanen. Kan avvike fra formasjonen eller gruppen ved TD for eksempel i brønnbaner som er boret med høy avvik eller gjennom forkastninger. Eksempler på lovlige verdier: AMUNDSEN FM, BALDER FM, BASEMENT, BLODØKS FM, BRYNE FM, BURTON FM, COOK FM, DRAKE FM, DRAUPNE FM, EKOFISK FM, SHETLAND GP.
  TOR FM
  Geodetisk datum
  Referansesystem for koordinater. Eksempel på lovlige verdier: ED50.
  ED50
  NS grader
  Geografisk koordinat for brønnhode, nord-sør grader.
  56° 32' 8.65'' N
  ØV grader
  Geografisk koordinat for brønnhode, øst-vest grader.
  3° 11' 54.57'' E
  NS UTM [m]
  Universal Transverse Mercator koodinat for brønnhode, nord-sør.
  6265865.23
  ØV UTM [m]
  Universal Transverse Mercator koodinat for brønnhode, øst-vest.
  512208.29
  UTM sone
  Universal Transverse Mercator sone. Eksempel på lovlige verdier: 31, 32, 33, 34.
  31
  NPDID for brønnbanen
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for brønnbanen.
  172
 • Brønnhistorie

  General
  Wildcat well 2/4-2 (originally termed 2/4-1AX by the License) was drilled by Phillips as a replacement for well 2/4-1, which was junked at 1662 m in Miocene sediments due to an oil kick and severe circulation problems. The objective was to test the hydrocarbon potential of the Tertiary and top Cretaceous.
  Operations and results
  Wildcat well 2/4-2 was spudded with the semi-submersible installation Ocean Viking on 18 September 1969 and drilled to TD at 3305 m in the Late Cretaceous Tor Formation. No significant problems occurred in the operations. The well was drilled with seawater and hi-vis pills down to 619 m, and with lignosulphonate mud from 619 m to TD.
  The well discovered oil in Danian and Late Cretaceous chalk (Ekofisk and Tor Formations). The oil was found in two reservoirs separated by a hard, grey and tight lime mudstone in the base of the Ekofisk Formation. The upper, Ekofisk Formation reservoir was encountered at 3033 m and continued down to the tight lime mudstone at 3183 m. The lower, Tor Formation reservoir extended from 3203 m to 3257 m. Comparison between DST oil from the Ekofisk Formation in well 2/4-2 and the Miocene "kick-oil" encountered in well 2/4-1 showed that the 2/4-1 Miocene oil is a heavier oil with a higher asphaltene content and lower paraffin content than the 2/4-2 oil.
  Eight conventional cores were cut with a total of 48.5 m recovered. Core 1 was cut in Early Miocene from 1664 to 1679.4 m, while cores 2 - 8 were cut in the Ekofisk and Tor Formations in the interval 3051 m to 3280 m. No wire line fluid samples were taken
  The well was suspended on 24 December 1969 as the Ekofisk Discovery well, the first economic petroleum discovery on the Norwegian Continental Shelf.
  Testing
  One successful drill stem tests (DST 4) was conducted in open hole in the interval 3159 to 3195.5 m at the base of the Ekofisk Formation. It flowed 5.9 MMCFD (167069 Sm3) gas and 1071 BPD (170 Sm3) oil on a 34/64" choke. The GOR was reported as 5500 cu.ft./STB (980 Sm3/Sm3). The oil had an API gravity of 37.2 deg. The reservoir temperature was reported to be 265 deg F (129.4 deg C).
 • Borekaks i Sokkeldirektoratet

  Borekaks i Sokkeldirektoratet
  Borekaks tilgjengelig for prøvetaking?
  YES
  Borekaks i Sokkeldirektoratet
  Borekaksprøve, topp dybde [m]
  Borekaksprøve, bunn dybde [m]
  838.20
  3304.03
 • Borekjerner i Sokkeldirektoratet

  Borekjerner i Sokkeldirektoratet
  Kjerneprøve nummer
  Kjerneprøve - topp dybde
  Kjerneprøve - bunn dybde
  Kjerneprøve dybde - enhet
  2
  10010.0
  10017.0
  [ft ]
  3
  10496.0
  10510.0
  [ft ]
  4
  10515.0
  10528.0
  [ft ]
  5
  10565.0
  10573.0
  [ft ]
  6
  10605.0
  10621.5
  [ft ]
  7
  10653.0
  10657.0
  [ft ]
  8
  10713.0
  10755.0
  [ft ]
  Borekjerner i Sokkeldirektoratet
  Total kjerneprøve lengde [m]
  31.9
  Borekjerner i Sokkeldirektoratet
  Kjerner tilgjengelig for prøvetaking?
  YES
 • Palynologiske preparater i Sokkeldirektoratet

  Palynologiske preparater i Sokkeldirektoratet
  Prøve dybde
  Dybde enhet
  Prøve type
  Laboratorie
  5980.0
  [ft]
  DC
  6220.0
  [ft]
  DC
  6250.0
  [ft]
  DC
  6280.0
  [ft]
  DC
  6300.0
  [ft]
  DC
  6330.0
  [ft]
  DC
  6410.0
  [ft]
  DC
  6440.0
  [ft]
  DC
  6480.0
  [ft]
  DC
  6580.0
  [ft]
  DC
  6630.0
  [ft]
  DC
  6690.0
  [ft]
  DC
  6750.0
  [ft]
  DC
  6810.0
  [ft]
  DC
  6870.0
  [ft]
  DC
  6900.0
  [ft]
  DC
  6930.0
  [ft]
  DC
  6960.0
  [ft]
  DC
  7020.0
  [ft]
  DC
  7100.0
  [ft]
  DC
  7160.0
  [ft]
  DC
  7210.0
  [ft]
  DC
  7260.0
  [ft]
  DC
  7330.0
  [ft]
  DC
  7420.0
  [ft]
  DC
  7480.0
  [ft]
  DC
  7540.0
  [ft]
  DC
  7600.0
  [ft]
  DC
  7690.0
  [ft]
  DC
  7750.0
  [ft]
  DC
  7820.0
  [ft]
  DC
  7880.0
  [ft]
  DC
  7940.0
  [ft]
  DC
  8000.0
  [ft]
  DC
  8090.0
  [ft]
  DC
  8150.0
  [ft]
  DC
  8210.0
  [ft]
  DC
  8270.0
  [ft]
  DC
  8330.0
  [ft]
  DC
  8390.0
  [ft]
  DC
  8450.0
  [ft]
  DC
  8510.0
  [ft]
  DC
  8570.0
  [ft]
  DC
  8620.0
  [ft]
  DC
  8680.0
  [ft]
  DC
  8750.0
  [ft]
  DC
  8810.0
  [ft]
  DC
  8840.0
  [ft]
  DC
  8900.0
  [ft]
  DC
  8960.0
  [ft]
  DC
  9020.0
  [ft]
  DC
  9080.0
  [ft]
  DC
  9120.0
  [ft]
  DC
  9180.0
  [ft]
  DC
  9240.0
  [ft]
  DC
  9330.0
  [ft]
  DC
  9390.0
  [ft]
  DC
  9450.0
  [ft]
  DC
  9500.0
  [ft]
  DC
  9560.0
  [ft]
  DC
  9650.0
  [ft]
  DC
  9710.0
  [ft]
  DC
  9770.0
  [ft]
  DC
  9840.0
  [ft]
  DC
  9890.0
  [ft]
  DC
  9940.0
  [ft]
  DC
  9980.0
  [ft]
  DC
  10020.0
  [ft]
  DC
  10060.0
  [ft]
  DC
  10100.0
  [ft]
  DC
  10140.0
  [ft]
  DC
  10180.0
  [ft]
  DC
  10221.0
  [ft]
  C
  10230.0
  [ft]
  DC
  10240.0
  [ft]
  DC
  10260.0
  [ft]
  DC
  10350.0
  [ft]
  DC
  10365.0
  [ft]
  DC
  10410.0
  [ft]
  DC
  10430.0
  [ft]
  DC
  10470.0
  [ft]
  DC
  10485.0
  [ft]
  DC
  10505.0
  [ft]
  DC
  10520.0
  [ft]
  DC
  10550.0
  [ft]
  DC
  10600.0
  [ft]
  DC
  10620.0
  [ft]
  DC
  10640.0
  [ft]
  DC
  10675.0
  [ft]
  C
  10720.0
  [ft]
  DC
  10800.0
  [ft]
  DC
  10840.0
  [ft]
  DC
  10860.0
  [ft]
  DC
  10876.0
  [ft]
  C
  10926.0
  [ft]
  C
  11000.0
  [ft]
  DC
  11045.0
  [ft]
  DC
  11100.0
  [ft]
  DC
  11150.0
  [ft]
  DC
  11200.0
  [ft]
  DC
  11240.0
  [ft]
  DC
  11250.0
  [ft]
  DC
 • Litostratigrafi

  Litostratigrafi
  Topp Dyb [mMD RKB]
  Litostrat. enhet
  98
  1682
  2904
  2904
  2911
  2970
  3017
  3050
  3050
  3203
 • Spleisede logger

  Spleisede logger
  Dokument navn
  Dokument format
  Dokument størrelse [KB]
  pdf
  0.29
 • Geokjemisk informasjon

  Geokjemisk informasjon
  Dokument navn
  Dokument format
  Dokument størrelse [KB]
  pdf
  0.34
  pdf
  1.28
 • Dokumenter – eldre Sokkeldirektoratets WDSS rapporter og andre relaterte dokumenter

  Dokumenter – eldre Sokkeldirektoratets WDSS rapporter og andre relaterte dokumenter
  Dokument navn
  Dokument format
  Dokument størrelse [KB]
  pdf
  0.19
 • Dokumenter – rapportert av utvinningstillatelsen (frigitt ihht til regelverk)

 • Dokumenter – Sokkeldirektoratets publikasjoner

  Dokumenter – Sokkeldirektoratets publikasjoner
  Dokument navn
  Dokument format
  Dokument størrelse [KB]
  pdf
  18.62
  pdf
  1.95
  pdf
  1.18
 • Borestrengtester (DST)

  Borestrengtester (DST)
  Test nummer
  Fra dybde MD
  [m]
  Til dybde MD
  [m]
  Reduksjonsventil størrelse
  [mm]
  1.0
  3160
  3196
  25.4
  2.0
  3160
  3196
  0.0
  3.0
  3160
  3196
  0.0
  4.0
  3148
  3160
  25.4
  Borestrengtester (DST)
  Test nummer
  Endelig avstengningstrykk
  [MPa]
  Endelig strømningstrykk
  [MPa]
  Bunnhullstrykk
  [MPa]
  Borehullstemperatur
  [°C]
  1.0
  2.0
  3.0
  4.0
  Borestrengtester (DST)
  Test nummer
  Olje produksjon
  [Sm3/dag]
  Gass produksjon
  [Sm3/dag]
  Oljetetthet
  [g/cm3]
  Gasstyngde rel. luft
  GOR
  [m3/m3]
  1.0
  1089
  2.0
  3.0
  4.0
  170
  167067
  0.839
 • Logger

  Logger
  Type logg
  Topp dyp for logg [m]
  Bunn dyp for logg [m]
  AC GR CAL
  580
  3302
  CBL
  2295
  3154
  DIP
  2365
  3155
  FDC
  2865
  3304
  IEL
  580
  3305
  LL
  2865
  3304
  MLL
  2865
  3304
  NEU POR
  2865
  3304
  TEMP
  40
  3305
 • Foringsrør og formasjonsstyrketester

  Foringsrør og formasjonsstyrketester
  Type utforing
  Utforing diam.
  [tommer]
  Utforing dybde
  [m]
  Brønnbane diam.
  [tommer]
  Brønnbane dyp
  [m]
  LOT/FIT slam eqv.
  [g/cm3]
  Type formasjonstest
  CONDUCTOR
  30
  132.0
  36
  133.0
  0.00
  LOT
  SURF.COND.
  20
  581.0
  26
  581.0
  0.00
  LOT
  INTERM.
  13 3/8
  1607.0
  17 1/2
  1607.0
  0.00
  LOT
  INTERM.
  9 5/8
  2366.0
  12 1/4
  2366.0
  0.00
  LOT
  LINER
  7
  3159.0
  8 1/2
  3159.0
  0.00
  LOT
  LINER
  5
  3305.0
  6
  3305.0
  0.00
  LOT
 • Boreslam

  Boreslam
  Dybde MD [m]
  Egenvekt, slam [g/cm3]
  Viskositet, slam [mPa.s]
  Flytegrense [Pa]
  Type slam
  Dato, måling
  619
  1.15
  85.0
  spud-mud
  655
  1.55
  45.0
  spud-mud
  1150
  1.64
  50.0
  spud-mud
  1616
  1.67
  50.0
  water-based
  2377
  1.71
  50.0
  water-based
  3039
  1.61
  45.0
  water-based
  3265
  1.66
  45.0
  water-based
  3305
  1.67
  47.0
  water-based
 • Tynnslip i Sokkeldirektoratet

  Tynnslip i Sokkeldirektoratet
  Dybde
  Enhet
  10679.00
  [ft ]
  10685.00
  [ft ]
  10759.00
  [ft ]