Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.04.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

25/11-15

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Brønnbane navn
  Offisielt navn på brønnbanen ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  25/11-15
  Type
  Brønnbanetype. Lovlige verdier: EXPLORATION, DEVELOPMENT, OTHER (se 'Formål' for mer informasjon)
  EXPLORATION
  Formål
  Endelig klassifisering av brønnbanen.

  Lovlige verdier for letebrønnbaner: WILDCAT, APPRAISAL, WILDCAT-CCS, APPRAISAL-CCS.

  Lovlige verdier for utvinningsbrønnbaner:
  OBSERVATION, PRODUCTION, INJECTION, INJECTION-CCS, OBSERVATION-CCS.

  Lovlig verdier for andre brønnbaner:
  SOIL DRILLING (boring ifm trase og andre grunnundersøkelser som gjøres for å undersøke grunnforholdene i forkant av plassering av innretninger),
  SHALLOW GAS (undersøke grunn gass før første boring på lokasjon),
  PILOT (undersøke geologi og væskekontakter for plassering av hovedbrønnbanen),
  SCIENTIFIC (bores ihhtLov om vitenskapelige undersøkelser),
  STRATIGRAPHIC (bores ihht Petroleumsloven §2-1).
  WILDCAT
  Status
  Status for brønnbanen. Lovlige verdier:

  BLOWOUT: Det har vært blowout i brønnen.
  CLOSED: Utvinningsbrønnbane som er stengt for produksjon/injeksjon i kortere eller lengre periode. Statusen er også brukt på ferdig borete brønnbaner, der månedlig produksjon/injeksjon ikke har blitt rapportert enda.
  DRILLING: Brønnen er i borefasen. Kan være i aktiv boring, logging, testing eller plugging.
  JUNKED: Boringen ble avsluttet pga tekniske problemer,
  P&A: For letebrønnbane: brønnbanen er plugget og forlatt, og kan ikke re-entres for videre bruk. For utvinningsbrønnbane: produksjon/injeksjon er avsluttet og brønnen er plugget. Brønnhodet er fjernet eller på annet vis gjort utilgjengelig for nye brønnoperasjoner.
  PLUGGED: Brønnbane som er plugget, men øvre deler av brønnbanen kan brukes til å bore nye sidesteg mot nye boremål.
  PRODUCING: Det ble produsert fra brønnbanen ved operatørens siste månedlige innrapportering til Sokkeldirektoratet.
  INJECTING: Det ble injisert i brønnbanen ved operatørens siste månedlige innrapportering til Sokkeldirektoratet.
  SUSPENDED: Brønnbane der boringen er midlertidig stoppet. Rettighetshaverne planlegger å fortsette boringen på et senere tidspunkt.
  WILL NEVER BE DRILLED: Brønnbane som er registrert med navn og WellID av Sokkeldirektoratet, men som av ulike årsaker ikke vil bli boret.
  P&A
  Faktakart i nytt vindu
  Hovedområde
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Lovlige verdier: BARENTS SEA, NORWEGIAN SEA, NORTH SEA.
  NORTH SEA
  Felt
  Navn på feltet som brønnbanen er relatert til.
  Funn
  Navn på funnet som brønnbanen er relatert til.
  Brønn navn
  Offisielt navn på brønnen som brønnbanen tilhører ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  25/11-15
  Seismisk lokalisering
  Brønnbanens lokalisering (ved spud-posisjon) på seismiske linjer. SP: Skuddpunkt.
  EU90-161& SP. 142/EB88-115& SP. 2526
  Utvinningstillatelse
  Offisielt navn på utvinningstillatelsen som brønnbanen ble boret eller planlegges boret ut fra (brønnhodeposisjonen).
  Boreoperatør
  Navn på rettighetshaver som på vegne av den aktive utvinningstillatelsen (ved brønnhodeposisjon) starter boreoperasjonen. Dette tilsvarer vanligvis operatørselskapet for den aktuelle utvinningstillatelsen.
  Norsk Hydro Produksjon AS
  Boretillatelse
  Boretillatelsesnummer sammen med versjon av boretillatelsen som angitt i boretillatelsen gitt av Sokkeldirektoratet.
  704-L
  Boreinnretning
  Sokkeldirektoratets navn på innretningen som brønnbanen ble boret fra.
  Boredager
  Antall dager fra borestart til boreslutt.
  46
  Borestart
  Dato borekrona trengte gjennom jordskorpa. For sidesteg: Datoen ny formasjon blir boret, se også utboringsdyp.
  10.11.1991
  Boreslutt
  Letebrønner fra flyttbare innretninger:
  For flytende innretninger - dato når ankerhåndteringen startet.For oppjekkbare innretninger - dato for oppstart av nedjekking.
  Letebrønner fra faste innretninger og alle utvinningsbrønner:
  Dato for når totalt dyp er nådd og siste foringsrør, casing eller screen er satt. Ved umiddelbar plugging av brønnbanen, tilsvarer boreslutt datoen siste plugg er satt.
  25.12.1991
  Frigitt dato
  Dato for når rådata som er innrapportert til myndighetene fra brønnen ikke lenger er undergitt taushetsplikt. Normalt ca 2 år etter boreslutt. Kan være tidligere hvis arealet for utvinningstillatelsen er tilbakelevert.
  25.12.1993
  Publiseringsdato
  Dato kvalitetskontroll av informasjon om brønnbanen ble ferdig, slik at den kan publiseres på internett som en 'Well Data Summary Sheet brønnbane', dvs. med mer informasjon tilgjengelig enn for andre brønnbaner.
  20.06.2011
  Opprinnelig formål
  Formålet med brønnbanen definert før borestart.Lovlige verdier for letebrønnbaner: WILDCAT, APPRAISAL, WILDCAT-CCS, APPRAISAL-CCS. Eksempler på lovlige verdier for utvinningsbrønnbaner: OBSERVATION, PRODUCTION, INJECTION.
  WILDCAT
  Gjenåpnet
  Status om brønnbanen er gjenåpnet (YES) eller ikke (NO). Når en teller antall brønnbaner på norsk sokkel, teller en bare de som ikke er gjenåpnet (NO).
  NO
  Innhold
  For letebrønnbaner, funn status.

  Lovlige verdier: DRY, SHOWS (spor av hydrokarboner), GAS, GAS/CONDENSATE, OIL eller OIL/GAS.
  SHOWS (GAS SHOWS, OIL SHOWS eller OIL/GAS SHOWS) er oppdaget som fluorescerende kutt (organisk ekstrakt), lukt av petroleum, eller synlig belegg på borekaks eller borekjerner, eller som økte gassavlesninger i slamloggerens detekteringsutstyr.
  Lovlige verdier for WILDCAT-CCS og APPRAISAL-CCS: WATER

  For utvinningsbrønnbaner, type produsert eller injisert fluid.
  Lovlige verdier: WATER, CUTTINGS, NOT AVAILABLE, OIL, GAS/CONDENSATE, OIL/GAS, CO2, GAS, WATER/GAS, NOT APPLICABLE.
  OIL
  Funnbrønnbane
  Indikator som forteller om brønnbanen påviste et nytt funn. Lovlige verdier: YES, NO. For brønnbaner der resultatet ikke er pressemeldt eller på annet vis avklart, blir «NO» benyttet.
  YES
  1. nivå med hydrokarboner, alder
  Alder på litostratigrafisk enhet, 1. nivå, hvor petroleum er blitt påvist. Eksempler på lovlige verdier: CRETACEOUS, EARLY CRETACEOUS, LATE JURASSIC, EOCENE. Se Sokkeldirektoratets bulletins for mer informasjon.
  PALEOCENE
  1. nivå med hydrokarboner, formasjon.
  Navn på litostratigrafisk enhet, 1. nivå, hvor hydrokarboner er blitt påvist. Vises bare på brønner som er frigitt. Eksempler på lovlige verdier: BASEMENT, COOK FM, EKOFISK FM, HEIMDAL FM, SANDNES FM, SOGNEFJORD FM, TARBERT FM, BRENT GP. Se Sokkeldirektoratets bulletins for mer informasjon.
  HEIMDAL FM
  Avstand, boredekk - midlere havflate [m]
  Avstand i meter mellom boredekk og midlere havnivå (RKB).
  24.0
  Vanndybde ved midlere havflate [m]
  Dybde i meter mellom midlere havflate og havbunn.
  127.0
  Totalt målt dybde (MD) [m RKB]
  Målt lengde av brønnbanen fra boredekket til bunnen av brønnbanen ("driller`s depth").
  2035.0
  Totalt vertikalt dybde (TVD) [m RKB]
  Vertikalt dybde fra dypet ved slutten av brønnbanen til boredekket. Vises bare på brønner som er frigitt. Referert til som sant vertikalt dyp (TVD: TrueVerticalDepth).
  2035.0
  Maks inklinasjon [°]
  Maksimum avvik, i grader, fra vertikal brønnbane. Vises bare på brønner som er frigitt.
  2.5
  Temperatur ved bunn av brønnbanen [°C]
  Estimert temperatur ved bunnen av brønnbanen. Vises bare på brønner som er frigitt. Se beskrivelse.
  85
  Eldste penetrerte alder
  Alder (iflg. Geologic Time Scale 2004 by F. M. Gradstein, et al. (2004)) til den eldste formasjonen det er blitt boret gjennom. Kan avvike fra alder ved TD for eksempel i avviksbrønner. Eksempler for lovlige verdier: CRETACEOUS, EARLY CRETACEOUS, LATE JURASSIC, EARLY PERMIAN, EARLY TRIASSIC, EOCENE.
  EARLY JURASSIC
  Eldste penetrerte formasjon
  Navn på den eldste litostratigrafiske enheten som brønnbanen har penetrert. Vises bare på brønner som er frigitt. I de fleste brønnbaner er dette formasjonen eller gruppen påtruffet i bunnen av brønnbanen. Kan avvike fra formasjonen eller gruppen ved TD for eksempel i brønnbaner som er boret med høy avvik eller gjennom forkastninger. Eksempler på lovlige verdier: AMUNDSEN FM, BALDER FM, BASEMENT, BLODØKS FM, BRYNE FM, BURTON FM, COOK FM, DRAKE FM, DRAUPNE FM, EKOFISK FM, SHETLAND GP.
  STATFJORD GP
  Geodetisk datum
  Referansesystem for koordinater. Eksempel på lovlige verdier: ED50.
  ED50
  NS grader
  Geografisk koordinat for brønnhode, nord-sør grader.
  59° 11' 3.5'' N
  ØV grader
  Geografisk koordinat for brønnhode, øst-vest grader.
  2° 29' 3.82'' E
  NS UTM [m]
  Universal Transverse Mercator koodinat for brønnhode, nord-sør.
  6560840.35
  ØV UTM [m]
  Universal Transverse Mercator koodinat for brønnhode, øst-vest.
  470534.45
  UTM sone
  Universal Transverse Mercator sone. Eksempel på lovlige verdier: 31, 32, 33, 34.
  31
  NPDID for brønnbanen
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for brønnbanen.
  1872
 • Brønnhistorie

  General
  Well 25/11-15 was drilled east of the Balder Field complex on the Utsira High in the North Sea. The main objective was to test the hydrocarbon potential of the Paleocene Heimdal Sand in the Hermod prospect.
  Operations and results
  Wildcat well 25/11-15 was spudded with the semi-submersible installation Transocean 8 on 10 November 1991 and drilled to TD at 2035 m in the Early Jurassic Statfjord Formation. Due to shallow gas warning an 8 1/2" pilot was drilled from 239 to 390 m. No shallow gas was found. The well was drilled with seawater and viscous bentonite sweeps down to 1312 m and with KCl/PHPA/Polymer mud from 1312 m to TD.
  The Balder Formation was encountered at 1660 m. It contained rare sandstone stringers close to the top and these had good oil shows. This was the only oil show recorded outside of the Heimdal Formation. A 64 m thick Heimdal Formation Sandstone was penetrated from 1734 m to 1798 m. The sandstone was oil bearing down to a well-defined OWC at 1787 m. The net pay thickness was 51.88 m with an average porosity of 34.5% and an average Sw of 12.5%.
  Seven cores were cut from 1680 m to 1799 m, starting 7 m below the top Sele Formation and ending 1 m below the base of the Heimdal Formation. A total of 20 good RFT pressure points were recorded giving a fluid density of 0.86 g/cc in the hydrocarbon bearing zone. Two fluid samples were attempted, but were abandoned after problems with sand plugging.
  The well was permanently abandoned on 25 December 1991 as an oil Discovery.
  Testing
  A single production test was performed over the interval 1736 - 1775 m in the Heimdal Formation. The well flowed 525 Sm3 oil and 7500 Sm3 gas /day through a 25.4 mm choke. The GOR was 14 Sm3/Sm3 and the oil was 0.940 g/cm3. The gas gravity was 0.640 with 0.3% CO2 and 0.2 ppm H2S. The bottom hole temperature, recorded at 1695.08 m gauge depth, was 76.6 deg C.
 • Borekaks i Sokkeldirektoratet

  Borekaks i Sokkeldirektoratet
  Borekaks tilgjengelig for prøvetaking?
  YES
  Borekaks i Sokkeldirektoratet
  Borekaksprøve, topp dybde [m]
  Borekaksprøve, bunn dybde [m]
  1320.00
  2035.00
 • Borekjerner i Sokkeldirektoratet

  Borekjerner i Sokkeldirektoratet
  Kjerneprøve nummer
  Kjerneprøve - topp dybde
  Kjerneprøve - bunn dybde
  Kjerneprøve dybde - enhet
  1
  1680.0
  1696.0
  [m ]
  2
  1696.8
  1705.8
  [m ]
  3
  1708.0
  1728.0
  [m ]
  4
  1728.0
  1740.0
  [m ]
  5
  1740.5
  1762.6
  [m ]
  6
  1762.6
  1781.1
  [m ]
  7
  1781.1
  1796.6
  [m ]
  Borekjerner i Sokkeldirektoratet
  Total kjerneprøve lengde [m]
  113.1
  Borekjerner i Sokkeldirektoratet
  Kjerner tilgjengelig for prøvetaking?
  YES
 • Kjernebilder

  Kjernebilder
  Kjerne bilde med dybde: 1680-1785m
  Kjerne bilde med dybde: 1685-1689m
  Kjerne bilde med dybde: 1689-1694m
  Kjerne bilde med dybde: 1694-1699m
  Kjerne bilde med dybde: 1699-1704m
  1680-1785m
  1685-1689m
  1689-1694m
  1694-1699m
  1699-1704m
  Kjerne bilde med dybde: 1699-1704m
  Kjerne bilde med dybde: 1704-1705m
  Kjerne bilde med dybde: 1708-1713m
  Kjerne bilde med dybde: 1713-1718m
  Kjerne bilde med dybde: 1718-1723m
  1699-1704m
  1704-1705m
  1708-1713m
  1713-1718m
  1718-1723m
  Kjerne bilde med dybde: 1723-1728m
  Kjerne bilde med dybde: 1728-1733m
  Kjerne bilde med dybde: 1733-1738m
  Kjerne bilde med dybde: 1738-1745m
  Kjerne bilde med dybde: 1745-1750m
  1723-1728m
  1728-1733m
  1733-1738m
  1738-1745m
  1745-1750m
  Kjerne bilde med dybde: 1750-1754m
  Kjerne bilde med dybde: 1754-1759m
  Kjerne bilde med dybde: 1759-1764m
  Kjerne bilde med dybde: 1764-1769m
  Kjerne bilde med dybde: 1769-1774m
  1750-1754m
  1754-1759m
  1759-1764m
  1764-1769m
  1769-1774m
  Kjerne bilde med dybde: 1774-1779m
  Kjerne bilde med dybde: 1779-1784m
  Kjerne bilde med dybde: 1784-1789m
  Kjerne bilde med dybde: 1789-1794m
  Kjerne bilde med dybde: 1794-1796m
  1774-1779m
  1779-1784m
  1784-1789m
  1789-1794m
  1794-1796m
 • Palynologiske preparater i Sokkeldirektoratet

  Palynologiske preparater i Sokkeldirektoratet
  Prøve dybde
  Dybde enhet
  Prøve type
  Laboratorie
  1325.0
  [m]
  SWC
  HYDRO
  1350.0
  [m]
  SWC
  HYDRO
  1375.0
  [m]
  SWC
  HYDRO
  1425.0
  [m]
  SWC
  HYDRO
  1460.0
  [m]
  SWC
  HYDRO
  1485.0
  [m]
  SWC
  HYDRO
  1495.0
  [m]
  SWC
  HYDRO
  1497.0
  [m]
  SWC
  HYDRO
  1570.0
  [m]
  SWC
  HYDRO
  1605.0
  [m]
  SWC
  HYDRO
  1617.0
  [m]
  SWC
  HYDRO
  1640.0
  [m]
  SWC
  HYDRO
  1652.0
  [m]
  SWC
  HYDRO
  1675.0
  [m]
  SWC
  HYDRO
  1678.0
  [m]
  SWC
  HYDRO
  1680.0
  [m]
  C
  HYDRO
  1684.0
  [m]
  C
  HYDRO
  1689.0
  [m]
  C
  HYDRO
  1694.0
  [m]
  C
  HYDRO
  1696.9
  [m]
  C
  HYDRO
  1703.0
  [m]
  C
  HYDRO
  1707.0
  [m]
  SWC
  HYDRO
  1708.2
  [m]
  C
  HYDRO
  1713.0
  [m]
  C
  HYDRO
  1717.0
  [m]
  C
  HYDRO
  1722.0
  [m]
  C
  HYDRO
  1726.4
  [m]
  C
  HYDRO
  1730.9
  [m]
  C
  OD
  1732.0
  [m]
  C
  HYDRO
  1732.8
  [m]
  C
  OD
  1735.6
  [m]
  C
  HYDRO
  1741.2
  [m]
  C
  HYDRO
  1749.0
  [m]
  C
  HYDRO
  1756.0
  [m]
  C
  HYDRO
  1764.0
  [m]
  C
  HYDRO
  1770.5
  [m]
  C
  HYDRO
  1777.5
  [m]
  C
  HYDRO
  1784.9
  [m]
  C
  HYDRO
  1784.9
  [m]
  C
  OD
  1791.4
  [m]
  C
  HYDRO
  1792.8
  [m]
  C
  HYDRO
  1796.0
  [m]
  C
  HYDRO
  1815.0
  [m]
  SWC
  HYDRO
  1850.0
  [m]
  SWC
  HYDRO
  1952.0
  [m]
  SWC
  HYDRO
  1964.0
  [m]
  SWC
  HYDRO
  1988.0
  [m]
  SWC
  HYDRO
  1989.3
  [m]
  SWC
  HYDRO
  1990.8
  [m]
  SWC
  HYDRO
 • Oljeprøver i Sokkeldirektoratet

  Oljeprøver i Sokkeldirektoratet
  Test type
  Flaske nummer
  Topp dyp
  MD [m]
  Bunn dyp
  MD [m]
  Væske type
  Test tidspunkt
  Prøver tilgjengelig
  DST
  DST1
  1736.00
  1775.00
  18.12.1991 - 00:00
  YES
 • Litostratigrafi

 • Geokjemisk informasjon

  Geokjemisk informasjon
  Dokument navn
  Dokument format
  Dokument størrelse [KB]
  pdf
  0.16
  pdf
  1.23
  pdf
  0.46
 • Dokumenter – eldre Sokkeldirektoratets WDSS rapporter og andre relaterte dokumenter

  Dokumenter – eldre Sokkeldirektoratets WDSS rapporter og andre relaterte dokumenter
  Dokument navn
  Dokument format
  Dokument størrelse [KB]
  pdf
  0.51
  pdf
  0.15
 • Dokumenter – rapportert av utvinningstillatelsen (frigitt ihht til regelverk)

  Dokumenter – rapportert av utvinningstillatelsen (frigitt ihht til regelverk)
  Dokument navn
  Dokument format
  Dokument størrelse [KB]
  pdf
  17.18
 • Borestrengtester (DST)

  Borestrengtester (DST)
  Test nummer
  Fra dybde MD
  [m]
  Til dybde MD
  [m]
  Reduksjonsventil størrelse
  [mm]
  1.0
  1736
  1774
  25.4
  Borestrengtester (DST)
  Test nummer
  Endelig avstengningstrykk
  [MPa]
  Endelig strømningstrykk
  [MPa]
  Bunnhullstrykk
  [MPa]
  Borehullstemperatur
  [°C]
  1.0
  76
  Borestrengtester (DST)
  Test nummer
  Olje produksjon
  [Sm3/dag]
  Gass produksjon
  [Sm3/dag]
  Oljetetthet
  [g/cm3]
  Gasstyngde rel. luft
  GOR
  [m3/m3]
  1.0
  525
  7500
  0.940
  0.640
  14
 • Logger

  Logger
  Type logg
  Topp dyp for logg [m]
  Bunn dyp for logg [m]
  CST
  1290
  2006
  DIL LSS GR SP AMS
  238
  1259
  DIL LSS GR SP AMS
  1274
  2018
  DLL MSFL LDL CNL NGL SP AMS
  1274
  2016
  MWD - GR RES DIR
  150
  2035
  RFT GR AMS
  1485
  1504
  RFT GR AMS
  1661
  1997
  RFT GR AMS
  1735
  1736
  SHDT GR AMS
  1274
  2021
  VSP
  570
  2010
 • Foringsrør og formasjonsstyrketester

  Foringsrør og formasjonsstyrketester
  Type utforing
  Utforing diam.
  [tommer]
  Utforing dybde
  [m]
  Brønnbane diam.
  [tommer]
  Brønnbane dyp
  [m]
  LOT/FIT slam eqv.
  [g/cm3]
  Type formasjonstest
  CONDUCTOR
  30
  237.0
  36
  240.0
  0.00
  LOT
  INTERM.
  9 5/8
  1273.0
  12 1/4
  1275.0
  1.71
  LOT
 • Boreslam

  Boreslam
  Dybde MD [m]
  Egenvekt, slam [g/cm3]
  Viskositet, slam [mPa.s]
  Flytegrense [Pa]
  Type slam
  Dato, måling
  238
  1.20
  19.0
  8.0
  WATER BASED
  12.11.1991
  239
  1.20
  19.0
  8.0
  WATER BASED
  12.11.1991
  450
  1.20
  18.0
  4.0
  WATER BASED
  13.11.1991
  1312
  1.20
  18.0
  9.0
  WATER BASED
  14.11.1991
  1312
  1.22
  19.0
  15.0
  WATER BASED
  19.11.1991
  1312
  1.20
  19.0
  11.0
  WATER BASED
  19.11.1991
  1312
  1.20
  18.0
  8.0
  WATER BASED
  15.11.1991
  1530
  1.13
  20.0
  14.0
  WATER BASED
  19.11.1991
  1697
  1.15
  17.0
  8.0
  WATER BASED
  19.11.1991
  1726
  1.16
  16.0
  9.0
  WATER BASED
  20.11.1991
  1726
  1.16
  16.0
  9.0
  WATER BASED
  22.11.1991
  1768
  1.19
  15.0
  9.0
  WATER BASED
  28.11.1991
  1769
  1.20
  14.0
  11.0
  WATER BASED
  29.11.1991
  1769
  1.20
  14.0
  12.0
  WATER BASED
  02.12.1991
  1769
  1.35
  20.0
  14.0
  WATER BASED
  02.12.1991
  1769
  1.29
  15.0
  9.0
  WATER BASED
  02.12.1991
  1769
  1.29
  15.0
  10.0
  WATER BASED
  03.12.1991
  1769
  1.29
  15.0
  9.0
  WATER BASED
  04.12.1991
  1769
  1.21
  13.0
  7.0
  WATER BASED
  05.12.1991
  1776
  1.26
  17.0
  16.0
  WATER BASED
  06.12.1991
  1776
  1.27
  19.0
  14.0
  WATER BASED
  10.12.1991
  1776
  1.27
  18.0
  13.0
  WATER BASED
  10.12.1991
  1776
  1.27
  18.0
  14.0
  WATER BASED
  11.12.1991
  1776
  1.26
  14.0
  13.0
  WATER BASED
  11.12.1991
  1776
  1.26
  14.0
  13.0
  WATER BASED
  13.12.1991
  1776
  1.26
  14.0
  13.0
  WATER BASED
  16.12.1991
  1776
  1.26
  14.0
  13.0
  WATER BASED
  16.12.1991
  1776
  1.26
  14.0
  13.0
  WATER BASED
  17.12.1991
  1776
  1.26
  14.0
  13.0
  WATER BASED
  18.12.1991
  1776
  1.25
  14.0
  13.0
  WATER BASED
  19.12.1991
  1776
  1.25
  14.0
  13.0
  WATER BASED
  20.12.1991
  1776
  1.25
  12.0
  10.0
  WATER BASED
  23.12.1991
  1776
  1.28
  19.0
  15.0
  WATER BASED
  10.12.1991
  1776
  1.26
  14.0
  13.0
  WATER BASED
  12.12.1991
  1776
  1.26
  14.0
  13.0
  WATER BASED
  16.12.1991
  1781
  1.15
  16.0
  9.0
  WATER BASED
  22.11.1991
  1781
  1.15
  16.0
  9.0
  WATER BASED
  21.11.1991
  1906
  1.18
  18.0
  11.0
  WATER BASED
  22.11.1991
  2035
  1.18
  16.0
  10.0
  WATER BASED
  25.11.1991
  2035
  1.18
  16.0
  9.0
  WATER BASED
  27.11.1991
  2035
  1.16
  17.0
  10.0
  WATER BASED
  25.11.1991
  2035
  1.17
  14.0
  8.0
  WATER BASED
  25.11.1991
  2035
  1.18
  17.0
  10.0
  WATER BASED
  26.11.1991
 • Trykkplott

  Trykkplott
  Porertrykksdataene kommer fra logging i brønnen hvis ingen annen kilde er oppgitt. I noen brønner der trykk ikke er logget, er det brukt informasjon fra formasjonstester eller brønnspark. Trykkdataene er rapportert inn til Oljedirektoratet og videre prosessert og kvalitetssikret av IHS Markit.
  Trykkplott
  Dokument navn
  Dokument format
  Dokument størrelse [KB]
  pdf
  0.21