Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
21.04.2024 - 01:32
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  HALTENPIPE
  Gyldig fra dato
  09.03.1992
  Gyldig til dato
  09.03.2024
  NPDID for TUF
  124293
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Gassco AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Petoro AS
  57.81249
  Equinor Energy AS
  19.06252
  Norske ConocoPhillips AS
  18.12500
  Vår Energi AS
  5.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  946
  06.08.1997
  Transportsystemtillatelse 11 overført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. OEDs oversikt.
  Ny tillatelse
  968
  01.10.1997
  Den norske stats oljeselskap a.s' andel er endret til 76,875% og Norske Conoco A/S' andel til 18,125%
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1500
  05.06.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1501
  05.06.2001
  SDØE andeler overført til Statoil ASA med 7.187515.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1855
  02.09.2002
  Neste Petroleum AS har endret navn til Fortum Petroleum AS.
  Andre meldinger
  1869
  09.10.2002
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11421
  10.01.2017
  Opprinnelig dato rettet fra 31.12.2028 til 31.12.2020 - Olje og energidepartementet bekrefter i brev datert 9.3.1992 at konsesjonstiden for rørledningssystemet Haltenpipe settes til utløpet av år 2020
  Andre meldinger
  13561
  10.12.2018
  Eni Norge AS har endret navn til Vår Energi AS fra 10.12.2018
  Andre meldinger
  13796
  06.02.2019
  Statoil ASA har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13823
  18.02.2019
  Operatørskapet er overført fra Equinor ASA ( Statoil ASA ) til Gassco AS, gjeldende fra 1.1.2002 i henhold til Amendment no 4 to Haltenpipe Participating Agreement og Operating Agreement between Haltenpipe and Gassco AS
  Andre meldinger
  15771
  05.01.2021
  Olje- og energidepartementet forlenger i brev av 21.12.2020 tillatelsen til anlegg og drift av Haltenpipe til 9.3.2024, jf. lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet § 4-3 tredje ledd.
  Andre meldinger