Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
21.04.2024 - 01:32
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  MARTIN LINGE GASSRØR
  Gyldig fra dato
  08.11.2012
  Gyldig til dato
  31.12.2027
  NPDID for TUF
  22223002
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  51.00000
  Petoro AS
  30.00000
  Sval Energi AS
  19.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12213
  28.12.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  12294
  12.01.2018
  Operatørskapet er overført fra Total E&P Norge AS til Statoil Petroleum AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.12.2017, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  12362
  01.02.2018
  Ved en inkurie er operatørskifte innført i Petroleumsregisteret fra Total E&P Norge AS til Statoil Petroleum AS den 12.01.2018 med grunnlag i vedtaksbrev fra OED datert 22.12.2017.Operatørskapet tilbakeføres til Total E&P Norge AS og skifte av operatør vil bli registrert etter at overdragelsene av eierandeler er gjennomført og registrert
  Andre meldinger
  12762
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13125
  07.06.2018
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 51% andel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennonføringsdato 19.3.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13126
  07.06.2018
  Operatøransvaret er overført fra Total E&P Norge AS til Equinor Energy AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 5.3.2018, jf. petroleumsloven § 3-7.
  Andre meldinger
  17680
  14.02.2023
  Equinor Energy AS har overdratt en 19% andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2022 og virkningsdato 1.1.2022.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse