Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
21.04.2024 - 01:32
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  KNARR GASSRØR
  Gyldig fra dato
  28.06.2011
  Gyldig til dato
  06.01.2038
  NPDID for TUF
  24689857
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Gassco AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  BG Norge AS
  45.00000
  Wintershall Dea Norge AS
  30.00000
  Idemitsu Petroleum Norge AS
  25.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  9930
  10.07.2015
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  9931
  10.07.2015
  RWE Dea Norge AS har endret foretaksnavn til DEA Norge AS med virkning fra 13.3.2015
  Andre meldinger
  13824
  18.02.2019
  Operatørskapet er overført fra BG Norge AS til Gassco AS, gjeldende fra 1.3.2015 i henhold til Knarr Gas Pipeline Joint Venture Participants Agreement og Tillatelse til anlegg og drift av gassrørledning fra Knarr av 28.6.2011 vilkår nr. 2
  Andre meldinger
  14603
  18.11.2019
  DEA Norge AS har fusjonert med Wintershall Norge AS den 13.11.2019. Som følge av fusjonen overføres DEA Norge AS sine lisensandeler til Wintershall Norge AS. Wintershall Norge AS registreres som operatør for de lisenser DEA Norge AS var operatør for, i henhold til godkjenning fra OED datert 15.11.2019.
  Andre meldinger
  14716
  19.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger