Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
21.04.2024 - 01:32
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  HEIMDAL-BRAE
  Gyldig fra dato
  10.06.1981
  Gyldig til dato
  31.12.2028
  NPDID for TUF
  35357736
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Norsk Hydro Produksjon AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Marathon Petroleum Norge AS
  46.90400
  Elf Petroleum Norge AS
  33.70200
  Norsk Hydro Produksjon AS
  6.92000
  Saga Petroleum ASA
  6.61100
  TotalEnergies EP Norge AS
  5.54100
  Ugland Construction Company AS
  0.32200
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  183
  28.05.1986
  Saga: Pantobligasjon til Elf Aquitaine Norge A/S NOK 400,000,000 + 10% i Sagas andel i tillatelsen, registrerte innretninger, samt Sagas rettigheter etter avtaler som nevnt i petroleumslov og forskrifter.Forbud mot salg og pantsettelse.
  184
  28.05.1986
  Ugland: Pantobligasjon til Elf Aquitaine Norge A/S NOK 25,000,000 + 10% i Uglands andel i tillatelsen, registrerte innretninger, samt Uglands rettigheter etter avtaler som nevnt i petroleumslov og forskrifter.Forbud mot salg og pantsettelse.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  183
  28.05.1986
  Saga: Pantobligasjon til Elf Aquitaine Norge A/S NOK 400,000,000 + 10% i Sagas andel i tillatelsen, registrerte innretninger, samt Sagas rettigheter etter avtaler som nevnt i petroleumslov og forskrifter.Forbud mot salg og pantsettelse.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  184
  28.05.1986
  Ugland: Pantobligasjon til Elf Aquitaine Norge A/S NOK 25,000,000 + 10% i Uglands andel i tillatelsen, registrerte innretninger, samt Uglands rettigheter etter avtaler som nevnt i petroleumslov og forskrifter.Forbud mot salg og pantsettelse.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  939
  06.08.1997
  Transportsystemtillatelse 4 overført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. OEDs oversikt.
  Ny tillatelse
  1024
  26.04.1998
  Operatørskapet i tillatelsen overdras fra Elf Petroleum Norge AS til Norsk Hydro Produksjon AS effektivt 1. januar 1998.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16118
  14.07.2021
  Total E&P Norge AS har endret navn til TotalEnergies EP Norge AS fra 18.6.2021
  Andre meldinger