Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
21.04.2024 - 01:32
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  VALEMON KONDENSATRØR
  Gyldig fra dato
  24.06.2011
  Gyldig til dato
  10.09.2031
  NPDID for TUF
  18451188
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  64.27500
  Petoro AS
  30.00000
  PGNiG Upstream Norway AS
  3.22500
  TotalEnergies EP Norge AS
  2.50000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13810
  07.02.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  13812
  07.02.2019
  Olje- og energidepartementet samtykker i brev datert 3.10.2013 samtykke til fusjon mellom A/S Norske Shell og Enterprise Oil Norge AS. jf. petroleumsloven § 10-12. Eierandelene i tillatelsen endres slik at det nå er A/S Norske Shell som føres inn som eier av Enterprise Oil Norge AS tidligere eierandeler.
  Andre meldinger
  13811
  07.02.2019
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  15770
  04.01.2021
  A/S Norske Shell har overdratt sin 3,225 % deltakerandel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2020 og virkningsdato 1.1.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16125
  14.07.2021
  Total E&P Norge AS har endret navn til TotalEnergies EP Norge AS fra 18.6.2021
  Andre meldinger