Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
21.04.2024 - 01:32
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  VALHALL TRANSPORTSYSTEM
  Gyldig fra dato
  02.12.1977
  Gyldig til dato
  31.12.2028
  NPDID for TUF
  35357730
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Amoco Norway Oil Company
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Amoco Norway Oil Company
  28.09377
  Amerada Hess Norge AS
  28.09376
  Enterprise Oil Norwegian AS
  28.09376
  Elf Petroleum Norge AS
  15.71871
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  259
  05.05.1988
  NOCO: Pantobligasjon til Christiania Bank og Kredittkasse USD 130,000,000 + 10% i NOCOs andel i tillatelsen og tilhørende fast plasserte innretninger, samt NOCOs rettigheter etter avtaler som nevnt i petroleumslov med forskrifter.
  260
  05.05.1988
  NOCO: Sikkerhetsobligasjon til Christiania Bank og Kredittkasse USD 100,000,000 i NOCOs andel i tillatelsen og tilhørende fast plasserte innretninger, samt NOCOs rettigheter etter avtaler som nevnt i petroleumslov med forskrifter.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  259
  05.05.1988
  NOCO: Pantobligasjon til Christiania Bank og Kredittkasse USD 130,000,000 + 10% i NOCOs andel i tillatelsen og tilhørende fast plasserte innretninger, samt NOCOs rettigheter etter avtaler som nevnt i petroleumslov med forskrifter.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  260
  05.05.1988
  NOCO: Sikkerhetsobligasjon til Christiania Bank og Kredittkasse USD 100,000,000 i NOCOs andel i tillatelsen og tilhørende fast plasserte innretninger, samt NOCOs rettigheter etter avtaler som nevnt i petroleumslov med forskrifter.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  938
  06.08.1997
  Transportsystemtillatelse 3 overført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. OEDs oversikt.
  Ny tillatelse