Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
21.04.2024 - 01:32
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  EDVARD GRIEG OLJERØR
  Gyldig fra dato
  10.01.2014
  Gyldig til dato
  17.12.2029
  NPDID for TUF
  22508023
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  53.46850
  Equinor Energy AS
  16.58920
  OMV (Norge) AS
  12.22160
  Wintershall Dea Norge AS
  11.58460
  Sval Energi AS
  4.92690
  M Vest Energy AS
  1.20920
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  16927
  17.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 4.92690 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eighthundreandfortymillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17378
  15.11.2022
  Sval Energi AS pantsatte en 4.92690 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million, 16.6.2022 (dok.nr. 16927). Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars. Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
  17451
  14.12.2022
  M Vest Energy AS pantsetter sin 1.2092 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS.Pantobligasjon stor NOK 720,000,000, skriver norske kroner Seven Hundred and Twenty Million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 1.12.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  8524
  17.12.2014
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret. Olje- og energidepartementet bekrefter i brev 3.11.2014 tillatelse til anlegg og drift av Edvard Grieg oljrørledning gis for en bestemt periode, jf. petroleumsloven § 4-3 tredje ledd. Departmentet vil angi varigheten av tillatelse til anlegg og drift på et senere tidspunkt. Fiktiv dato for varighet er satt til 1.1.2029
  Ny tillatelse
  8738
  23.01.2015
  Bayerngas Norge AS har overdratt en 0,5540 % andel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8739
  23.01.2015
  Statoil Petroleum AS har overdratt en 0,6901 % andel i tillatelsen til VNG Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8741
  23.01.2015
  Statoil Petroleum AS har overdratt en 0,2216 % andel i tillatelsen til OMV (Norge) AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8740
  23.01.2015
  Statoil Petroleum AS har overdratt en 2,4991 % andel i tillatelsen til Wintershall Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8737
  23.01.2015
  Bayerngas Norge AS har overdratt en 0,5191 % andel i tillatelsen til VNG Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8736
  23.01.2015
  Det norske oljeselskap ASA har overdratt en 0,0855 % andel i tillatelsen til Wintershall Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11067
  01.07.2016
  Statoil Petroleum AS har overdratt en 9 % andel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12276
  04.01.2018
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  12285
  09.01.2018
  Bayerngas Norge AS har overdratt sin 4,9269 % deltakerandel i transporttillatelsen til Spirit Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 11.12.2017 og virkningsdato 1.1.2017
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12742
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13140
  27.06.2018
  Lundin Norway AS pantsetter sin 39,554 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for BPN Paribas. Stor USD 6 000 000 000, skriver United States dollars six billion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.6.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør en såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13444
  06.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdrat sin 4.92690 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13927
  12.03.2019
  VNG Norge AS har endret navn til Neptune E&P Norge AS fra 12.10.2018
  Andre meldinger
  13928
  12.03.2019
  Neptune E&P Norge AS og Neptune Energy Norge AS har fusjonert den 3.12.2018. Alle eiendeler i Neptune E&P Norge AS er ved fusjonen overtatt av Neptune Energy Norge AS.
  Andre meldinger
  14143
  31.05.2019
  Olje- og energidepartementet fastsetter i brev datert 29.5.2019 varigheten i tillatelsen til 17.12.2029.
  Andre meldinger
  14711
  19.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  15440
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  15753
  21.12.2020
  Pantobligasjon stor USD 6 000 000 000 skriver United States Dollars six billion datert 26.6.2018 (dok. nr. 13140) hvor Lundin Norway AS, pantsetter sin 39.554 % deltakerandel, i transportsystemtillatelsen til BNP Paribas er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 27.11.2020 samt påtegning datert 17.12.2020.
  Sletting av pant
  15759
  21.12.2020
  Lundin Energy Norway AS pantsetter sin 39.55400 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver United States Dollar seven billion two hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16029
  18.06.2021
  Pantobligasjon pålydende USD 7 200 000 000 skriver United States Dollars seven billion two hundred million, i Lundin Energy Norway AS sin 39.55400 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 17.12.2020 (dok.nr.: 15759) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger i brev datert 4.6.2021
  Sletting av pant
  16723
  01.04.2022
  Neptune Energy Norge AS har overdratt sin 1.2092 andel i tillatelsen til M Vest Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16879
  31.05.2022
  Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 4,9269 % andel i transportsystemtillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16946
  17.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 4,92690 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12 500 000, skriver United States Dollars Twelve million five hundred thousand.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16927
  17.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 4.92690 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eighthundreandfortymillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16986
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17378
  15.11.2022
  Sval Energi AS pantsatte en 4.92690 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million, 16.6.2022 (dok.nr. 16927). Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars. Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17451
  14.12.2022
  M Vest Energy AS pantsetter sin 1.2092 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS.Pantobligasjon stor NOK 720,000,000, skriver norske kroner Seven Hundred and Twenty Million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 1.12.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17550
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18081
  01.11.2023
  Pantobligasjon med dokumentnummer 16946 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordea Bank Abp filial i Norge foreligger datert 24.10.2023.
  Sletting av pant