Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
20.04.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

Edison International Norway Branch

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Edison International Norway Branch
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  991193030
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap
  17237180
  Er nå operatør for utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for utvinningstillatelser
  N
  Har vært operatør for utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet tidligere har vært operatør for utvinningstillatelser
  Y
  Er nå rettighethaver i utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighetshaver i utvinningstillatelser
  N
  Har vært rettighethaver i utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighetshaver i utvinningstillatelser
  Y
  Er nå operatør for TUF
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for Transport og UtnyttelsesAnlegg
  N
  Har vært operatør for TUF
  Indikator som forteller om selskapet har vært operatør for Transport og UtnyttelsesAnlegg
  N
  Er nå rettighetshaver i TUF
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighetshaver i Transport og UtnyttelsesAnlegg
  N
  Har vært rettighetshaver i TUF
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighetshaver i Transport og UtnyttelsesAnlegg
  Y
  Er nå operatør for avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for avtalebasert områder
  N
  Har vært operatør for avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet har vært operatør for avtalebasert områder
  N
  Er nå rettighetshaver i avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighethaver i avtalebasert områder
  N
  Har vært rettighetsh. i avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighethaver i avtalebasert områder
  N
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  01.01.2015
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  30.04.2014
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.01.2015
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  30.04.2014
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.01.2015
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  28.10.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  04.11.2009
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  28.10.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2015
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  23.12.2014
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.01.2015
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  28.10.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2015
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  28.10.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  01.01.2015
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.2015
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  28.10.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  01.01.2015
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.2015
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.2015
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  01.01.2013
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  01.01.2015
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  20.12.2013
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  01.01.2015
  FROM
  TRANSFER
  60.000000
  01.01.2015
  FROM
  TRANSFER
  60.000000
  01.01.2015
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.01.2015
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.2015
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.2015
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  01.01.2015
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  01.01.2015
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  01.01.2015
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  01.01.2015
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.01.2015
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.01.2015
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.01.2015
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  01.01.2015
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  01.01.2015
  FROM
  TRANSFER
  60.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  30.04.2014
  31.12.2014
  20.000000
  30.04.2014
  31.12.2014
  20.000000
  28.10.2009
  04.03.2010
  15.000000
  05.03.2010
  30.08.2010
  15.000000
  31.08.2010
  29.09.2010
  15.000000
  30.09.2010
  31.12.2011
  15.000000
  01.01.2012
  23.03.2012
  15.000000
  24.03.2012
  19.04.2013
  15.000000
  20.04.2013
  31.12.2014
  15.000000
  28.10.2009
  03.11.2009
  20.000000
  23.12.2014
  31.12.2014
  10.000000
  28.10.2009
  29.08.2010
  20.000000
  30.08.2010
  31.12.2010
  20.000000
  01.01.2011
  31.12.2014
  20.000000
  28.10.2009
  30.12.2012
  25.000000
  31.12.2012
  29.09.2013
  25.000000
  30.09.2013
  30.03.2014
  25.000000
  31.03.2014
  31.12.2014
  25.000000
  07.02.2014
  31.12.2014
  25.000000
  28.10.2009
  30.12.2012
  25.000000
  31.12.2012
  29.09.2013
  25.000000
  30.09.2013
  31.12.2014
  25.000000
  04.02.2011
  04.02.2011
  25.000000
  05.02.2011
  05.02.2011
  25.000000
  06.02.2011
  30.12.2012
  25.000000
  31.12.2012
  29.09.2013
  25.000000
  30.09.2013
  31.12.2014
  25.000000
  07.02.2014
  31.12.2014
  25.000000
  01.01.2013
  31.12.2014
  30.000000
  19.02.2010
  30.07.2013
  35.000000
  31.07.2013
  19.12.2013
  35.000000
  20.12.2013
  30.12.2013
  25.000000
  31.12.2013
  31.12.2014
  25.000000
  04.02.2011
  30.12.2014
  10.000000
  04.02.2011
  31.12.2014
  60.000000
  04.02.2011
  04.02.2011
  60.000000
  05.02.2011
  31.12.2014
  60.000000
  13.05.2011
  23.03.2012
  20.000000
  24.03.2012
  23.05.2012
  20.000000
  24.05.2012
  30.12.2012
  20.000000
  31.12.2012
  26.06.2013
  20.000000
  27.06.2013
  31.12.2014
  20.000000
  13.05.2011
  29.09.2014
  25.000000
  30.09.2014
  31.12.2014
  25.000000
  03.02.2012
  30.12.2012
  25.000000
  31.12.2012
  29.09.2013
  25.000000
  30.09.2013
  31.12.2014
  25.000000
  03.02.2012
  30.12.2012
  25.000000
  31.12.2012
  03.02.2015
  25.000000
  03.02.2012
  31.12.2014
  30.000000
  08.02.2013
  31.12.2014
  30.000000
  08.02.2013
  31.12.2014
  30.000000
  21.06.2013
  28.11.2013
  50.000000
  29.11.2013
  31.12.2014
  50.000000
  21.06.2013
  28.11.2013
  20.000000
  29.11.2013
  31.12.2014
  20.000000
  21.06.2013
  31.12.2014
  20.000000
  21.06.2013
  31.12.2014
  20.000000
  07.02.2014
  31.12.2014
  40.000000
  07.02.2014
  31.12.2014
  40.000000
  07.02.2014
  31.12.2014
  60.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  04.02.2011
  31.12.2014
  04.02.2011
  31.12.2014
  03.02.2012
  31.12.2014
  21.06.2013
  31.12.2014
  07.02.2014
  31.12.2014
  07.02.2014
  31.12.2014
  07.02.2014
  31.12.2014