Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
25.04.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

Lundin Energy Norway AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Lundin Energy Norway AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  986209409
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap
  36998861
  Er nå operatør for utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for utvinningstillatelser
  N
  Har vært operatør for utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet tidligere har vært operatør for utvinningstillatelser
  Y
  Er nå rettighethaver i utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighetshaver i utvinningstillatelser
  N
  Har vært rettighethaver i utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighetshaver i utvinningstillatelser
  Y
  Er nå operatør for TUF
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for Transport og UtnyttelsesAnlegg
  N
  Har vært operatør for TUF
  Indikator som forteller om selskapet har vært operatør for Transport og UtnyttelsesAnlegg
  N
  Er nå rettighetshaver i TUF
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighetshaver i Transport og UtnyttelsesAnlegg
  N
  Har vært rettighetshaver i TUF
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighetshaver i Transport og UtnyttelsesAnlegg
  Y
  Er nå operatør for avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for avtalebasert områder
  N
  Har vært operatør for avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet har vært operatør for avtalebasert områder
  N
  Er nå rettighetshaver i avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighethaver i avtalebasert områder
  N
  Har vært rettighetsh. i avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighethaver i avtalebasert områder
  Y
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.000000
  30.06.2021
  TO
  TRANSFER
  6.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.000000
  30.06.2021
  TO
  TRANSFER
  6.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.000000
  30.06.2021
  TO
  TRANSFER
  6.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  16.000000
  23.06.2022
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  30.06.2021
  TO
  TRANSFER
  6.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  16.000000
  23.06.2022
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  30.06.2021
  TO
  TRANSFER
  6.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.000000
  30.06.2021
  TO
  TRANSFER
  6.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  51.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.04.2021
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.04.2021
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.04.2021
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.04.2020
  TO
  UNKNOWN
  15.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  15.12.2020
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.384306
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.384306
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  37.384306
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  37.384306
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  37.384306
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  37.384306
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  17.12.2021
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  30.11.2020
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  17.12.2021
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  30.11.2020
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  55.000000
  30.11.2020
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  55.000000
  30.11.2020
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.11.2020
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  55.000000
  30.11.2020
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  41.000000
  26.02.2021
  TO
  TRANSFER
  1.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  41.000000
  26.02.2021
  TO
  TRANSFER
  1.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  30.11.2020
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  30.06.2021
  FROM
  TRANSFER
  5.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  30.04.2020
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  30.04.2020
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  1.385000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.04.2022
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  29.04.2022
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  29.04.2022
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  20.04.2022
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  29.04.2022
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  27.01.2022
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  31.08.2021
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  29.04.2022
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  17.12.2020
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  30.06.2021
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  30.06.2020
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  29.04.2022
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  31.03.2022
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  31.03.2022
  TO
  TRANSFER
  5.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.050000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.050000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  1.385000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  1.385000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.04.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.840000
  23.06.2022
  TO
  TRANSFER
  6.840000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  01.04.2020
  29.06.2022
  15.000000
  30.06.2021
  29.06.2022
  6.000000
  30.06.2021
  29.06.2022
  6.000000
  01.04.2020
  29.06.2022
  15.000000
  30.06.2021
  29.06.2022
  6.000000
  30.06.2021
  22.06.2022
  6.000000
  23.06.2022
  29.06.2022
  16.000000
  30.06.2021
  22.06.2022
  6.000000
  23.06.2022
  29.06.2022
  16.000000
  30.06.2021
  29.06.2022
  6.000000
  01.04.2020
  31.12.2021
  51.000000
  01.04.2020
  29.06.2022
  35.000000
  01.04.2020
  29.04.2021
  20.000000
  30.04.2021
  30.05.2022
  40.000000
  31.05.2022
  29.06.2022
  40.000000
  01.04.2020
  29.04.2021
  20.000000
  30.04.2021
  30.05.2022
  40.000000
  31.05.2022
  29.06.2022
  40.000000
  01.04.2020
  29.04.2021
  20.000000
  30.04.2021
  30.05.2022
  40.000000
  31.05.2022
  29.06.2022
  40.000000
  01.04.2020
  29.06.2022
  15.000000
  15.12.2020
  27.01.2022
  50.000000
  28.01.2022
  29.06.2022
  50.000000
  19.02.2021
  27.01.2022
  50.000000
  28.01.2022
  29.06.2022
  50.000000
  01.04.2020
  29.06.2022
  7.384306
  01.04.2020
  29.06.2022
  40.000000
  01.04.2020
  29.06.2022
  40.000000
  01.04.2020
  29.06.2022
  65.000000
  01.04.2020
  29.06.2022
  50.000000
  01.04.2020
  29.06.2022
  80.000000
  01.04.2020
  29.06.2022
  65.000000
  01.04.2020
  29.06.2022
  80.000000
  01.04.2020
  27.01.2022
  15.000000
  28.01.2022
  29.06.2022
  15.000000
  01.04.2020
  27.01.2022
  15.000000
  28.01.2022
  29.06.2022
  15.000000
  01.04.2020
  29.06.2022
  65.000000
  01.04.2020
  29.06.2022
  40.000000
  01.04.2020
  17.06.2021
  37.384306
  18.06.2021
  29.06.2022
  37.384306
  01.04.2020
  17.06.2021
  37.384306
  18.06.2021
  29.06.2022
  37.384306
  01.04.2020
  29.06.2022
  40.000000
  01.04.2020
  31.12.2021
  40.000000
  30.11.2020
  16.12.2021
  10.000000
  17.12.2021
  30.01.2022
  35.000000
  31.01.2022
  29.06.2022
  35.000000
  30.11.2020
  16.12.2021
  10.000000
  17.12.2021
  30.01.2022
  35.000000
  31.01.2022
  29.06.2022
  35.000000
  01.04.2020
  29.11.2020
  40.000000
  30.11.2020
  30.01.2022
  55.000000
  31.01.2022
  29.06.2022
  55.000000
  01.04.2020
  29.11.2020
  40.000000
  30.11.2020
  30.01.2022
  55.000000
  31.01.2022
  29.06.2022
  55.000000
  01.04.2020
  29.11.2020
  40.000000
  30.11.2020
  10.05.2021
  55.000000
  01.04.2020
  29.11.2020
  40.000000
  30.11.2020
  30.01.2022
  55.000000
  31.01.2022
  29.06.2022
  55.000000
  01.04.2020
  05.06.2021
  40.000000
  01.04.2020
  01.06.2020
  20.000000
  02.06.2020
  20.12.2021
  20.000000
  01.04.2020
  07.08.2020
  40.000000
  01.04.2020
  11.05.2020
  50.000000
  01.04.2020
  28.09.2020
  60.000000
  29.09.2020
  29.06.2022
  60.000000
  01.04.2020
  25.02.2021
  40.000000
  26.02.2021
  29.06.2022
  41.000000
  19.02.2021
  25.02.2021
  40.000000
  26.02.2021
  29.06.2022
  41.000000
  01.04.2020
  29.06.2022
  40.000000
  01.04.2020
  05.05.2020
  30.000000
  01.04.2020
  29.11.2020
  40.000000
  30.11.2020
  10.05.2021
  55.000000
  01.04.2020
  01.06.2020
  60.000000
  02.06.2020
  10.12.2020
  60.000000
  01.04.2020
  10.06.2020
  20.000000
  01.04.2020
  21.10.2020
  15.000000
  01.04.2020
  30.12.2021
  40.000000
  01.04.2020
  29.06.2021
  20.000000
  30.06.2021
  27.01.2022
  15.000000
  28.01.2022
  29.06.2022
  15.000000
  01.04.2020
  29.04.2020
  40.000000
  30.04.2020
  30.05.2022
  60.000000
  31.05.2022
  29.06.2022
  60.000000
  01.04.2020
  29.04.2020
  40.000000
  30.04.2020
  30.05.2022
  60.000000
  31.05.2022
  29.06.2022
  60.000000
  01.04.2020
  29.06.2022
  10.000000
  01.04.2020
  27.02.2022
  30.000000
  28.02.2022
  29.06.2022
  30.000000
  01.04.2020
  10.02.2021
  40.000000
  01.04.2020
  10.02.2021
  40.000000
  01.04.2020
  29.12.2021
  20.000000
  01.04.2020
  02.03.2022
  1.385000
  01.04.2020
  27.01.2022
  20.000000
  28.01.2022
  28.04.2022
  20.000000
  29.04.2022
  29.04.2022
  60.000000
  30.04.2022
  29.06.2022
  40.000000
  01.04.2020
  27.01.2022
  20.000000
  28.01.2022
  19.04.2022
  20.000000
  20.04.2022
  28.04.2022
  60.000000
  29.04.2022
  29.06.2022
  40.000000
  01.04.2020
  29.06.2022
  15.000000
  01.04.2020
  29.04.2020
  15.000000
  30.04.2020
  02.03.2022
  15.000000
  01.04.2020
  28.09.2020
  10.000000
  29.09.2020
  02.03.2021
  10.000000
  01.04.2020
  29.06.2022
  10.000000
  01.04.2020
  02.03.2021
  40.000000
  01.04.2020
  30.05.2022
  20.000000
  31.05.2022
  29.06.2022
  20.000000
  01.04.2020
  29.04.2021
  30.000000
  01.04.2020
  02.03.2021
  40.000000
  29.04.2022
  29.06.2022
  20.000000
  01.04.2020
  26.01.2022
  20.000000
  27.01.2022
  22.06.2022
  30.000000
  01.04.2020
  22.06.2021
  20.000000
  01.04.2020
  22.06.2021
  60.000000
  01.04.2020
  30.08.2021
  50.000000
  31.08.2021
  29.06.2022
  40.000000
  01.04.2020
  01.03.2022
  60.000000
  29.04.2022
  29.06.2022
  10.000000
  01.04.2020
  01.03.2021
  20.000000
  01.04.2020
  01.03.2021
  20.000000
  01.04.2020
  01.03.2021
  40.000000
  01.04.2020
  28.09.2020
  30.000000
  29.09.2020
  29.06.2022
  30.000000
  01.04.2020
  01.03.2021
  40.000000
  01.04.2020
  01.03.2021
  30.000000
  01.04.2020
  16.12.2020
  40.000000
  01.04.2020
  01.03.2021
  50.000000
  01.04.2020
  29.06.2022
  40.000000
  01.04.2020
  01.03.2022
  40.000000
  01.04.2020
  29.06.2022
  40.000000
  01.04.2020
  29.06.2021
  30.000000
  30.06.2021
  29.06.2022
  15.000000
  01.04.2020
  29.06.2022
  15.000000
  19.02.2021
  29.06.2022
  15.000000
  01.04.2020
  29.06.2022
  50.000000
  01.04.2020
  29.06.2022
  40.000000
  01.04.2020
  01.06.2020
  30.000000
  02.06.2020
  29.06.2020
  30.000000
  30.06.2020
  29.06.2022
  60.000000
  01.04.2020
  14.02.2022
  50.000000
  01.04.2020
  30.05.2022
  50.000000
  31.05.2022
  29.06.2022
  50.000000
  01.04.2020
  29.06.2022
  40.000000
  19.02.2021
  29.06.2022
  60.000000
  19.02.2021
  29.06.2022
  50.000000
  19.02.2021
  29.06.2022
  50.000000
  19.02.2021
  27.01.2022
  30.000000
  28.01.2022
  29.06.2022
  30.000000
  19.02.2021
  29.06.2022
  40.000000
  19.02.2021
  29.06.2022
  50.000000
  19.02.2021
  29.06.2022
  60.000000
  19.02.2021
  29.06.2022
  50.000000
  19.02.2021
  29.06.2022
  30.000000
  19.02.2021
  28.04.2022
  30.000000
  19.02.2021
  29.06.2022
  60.000000
  19.02.2021
  29.06.2022
  40.000000
  19.02.2021
  29.06.2022
  20.000000
  19.02.2021
  29.06.2022
  30.000000
  19.02.2021
  29.06.2022
  30.000000
  19.02.2021
  27.01.2022
  20.000000
  28.01.2022
  29.06.2022
  20.000000
  17.09.2021
  30.01.2022
  20.000000
  31.01.2022
  30.03.2022
  20.000000
  31.03.2022
  29.06.2022
  35.000000
  17.09.2021
  30.03.2022
  30.000000
  31.03.2022
  29.06.2022
  35.000000
  11.03.2022
  29.06.2022
  30.000000
  11.03.2022
  29.06.2022
  40.000000
  11.03.2022
  29.06.2022
  9.050000
  11.03.2022
  29.06.2022
  9.050000
  11.03.2022
  30.05.2022
  20.000000
  31.05.2022
  29.06.2022
  20.000000
  11.03.2022
  29.06.2022
  50.000000
  11.03.2022
  29.06.2022
  60.000000
  11.03.2022
  29.06.2022
  50.000000
  11.03.2022
  29.06.2022
  40.000000
  11.03.2022
  29.06.2022
  35.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  01.04.2020
  31.12.2021
  30.04.2021
  29.06.2022
  30.04.2021
  29.06.2022
  30.04.2021
  29.06.2022
  01.04.2020
  29.06.2022
  01.04.2020
  29.06.2022
  01.04.2020
  29.06.2022
  01.04.2020
  29.06.2022
  01.04.2020
  29.06.2022
  01.04.2020
  29.06.2022
  01.04.2020
  29.06.2022
  01.04.2020
  29.06.2022
  01.04.2020
  29.06.2022
  01.04.2020
  29.06.2022
  01.04.2020
  31.12.2021
  01.04.2020
  29.06.2022
  01.04.2020
  29.06.2022
  01.04.2020
  10.05.2021
  01.04.2020
  29.06.2022
  01.04.2020
  07.08.2020
  01.04.2020
  11.05.2020
  01.04.2020
  29.06.2022
  01.04.2020
  29.06.2022
  01.04.2020
  10.05.2021
  01.04.2020
  10.12.2020
  01.04.2020
  29.06.2022
  01.04.2020
  29.06.2022
  01.04.2020
  10.02.2021
  01.04.2020
  10.02.2021
  01.04.2020
  02.03.2021
  01.04.2020
  02.03.2021
  01.04.2020
  22.06.2021
  01.04.2020
  29.06.2022
  01.04.2020
  01.03.2022
  01.04.2020
  01.03.2021
  01.04.2020
  29.06.2022
  01.04.2020
  01.03.2022
  01.04.2020
  29.06.2022
  01.04.2020
  29.06.2022
  01.04.2020
  29.06.2022
  30.06.2020
  29.06.2022
  01.04.2020
  14.02.2022
  01.04.2020
  29.06.2022
  01.04.2020
  29.06.2022
  19.02.2021
  29.06.2022
  19.02.2021
  29.06.2022
  19.02.2021
  29.06.2022
  19.02.2021
  29.06.2022
  19.02.2021
  29.06.2022
  19.02.2021
  29.06.2022
  19.02.2021
  29.06.2022
  09.03.2022
  29.06.2022
  09.03.2022
  29.06.2022
  11.03.2022
  29.06.2022
  11.03.2022
  29.06.2022
  11.03.2022
  29.06.2022
  11.03.2022
  29.06.2022
  11.03.2022
  29.06.2022