Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
25.04.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

Norske AEDC A/S

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Norske AEDC A/S
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  946680591
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap
  34
  Er nå operatør for utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for utvinningstillatelser
  N
  Har vært operatør for utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet tidligere har vært operatør for utvinningstillatelser
  N
  Er nå rettighethaver i utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighetshaver i utvinningstillatelser
  N
  Har vært rettighethaver i utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighetshaver i utvinningstillatelser
  Y
  Er nå operatør for TUF
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for Transport og UtnyttelsesAnlegg
  N
  Har vært operatør for TUF
  Indikator som forteller om selskapet har vært operatør for Transport og UtnyttelsesAnlegg
  N
  Er nå rettighetshaver i TUF
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighetshaver i Transport og UtnyttelsesAnlegg
  N
  Har vært rettighetshaver i TUF
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighetshaver i Transport og UtnyttelsesAnlegg
  N
  Er nå operatør for avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for avtalebasert områder
  N
  Har vært operatør for avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet har vært operatør for avtalebasert områder
  N
  Er nå rettighetshaver i avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighethaver i avtalebasert områder
  N
  Har vært rettighetsh. i avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighethaver i avtalebasert områder
  Y
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  30.07.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  5.000000
  29.04.1988
  TO
  UNKNOWN
  5.000000
  16.09.1998
  FROM
  TRANSFER
  5.000000
  30.07.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  5.000000
  17.01.2009
  TO
  TRANSFER
  5.000000
  30.07.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  30.07.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  30.07.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  10.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  30.07.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  0.800000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  29.04.1988
  01.03.1996
  5.000000
  02.03.1996
  31.12.1996
  5.000000
  01.01.1997
  14.05.1997
  5.000000
  15.05.1997
  22.12.1999
  5.000000
  23.12.1999
  09.05.2001
  5.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  5.000000
  17.06.2001
  11.03.2002
  5.000000
  12.03.2002
  18.03.2002
  5.000000
  19.03.2002
  16.04.2002
  5.000000
  17.04.2002
  26.06.2002
  5.000000
  27.06.2002
  03.07.2003
  5.000000
  04.07.2003
  05.09.2006
  5.000000
  06.09.2006
  29.07.2013
  5.000000
  14.09.1998
  15.09.1998
  5.000000
  17.01.2009
  29.07.2013
  5.000000
  01.01.2009
  16.01.2009
  10.000000
  17.01.2009
  23.03.2012
  10.000000
  24.03.2012
  29.07.2013
  10.000000
  01.01.2009
  16.01.2009
  10.000000
  17.01.2009
  23.03.2012
  10.000000
  24.03.2012
  29.07.2013
  10.000000
  01.01.2009
  16.01.2009
  10.000000
  17.01.2009
  18.06.2010
  10.000000
  01.01.2009
  16.01.2009
  10.000000
  17.01.2009
  18.06.2010
  10.000000
  01.01.2009
  20.01.2009
  10.000000
  21.01.2009
  22.03.2009
  10.000000
  23.03.2009
  21.12.2009
  10.000000
  22.12.2009
  29.07.2013
  10.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato