Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
25.04.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

Fina Production Licenses AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Fina Production Licenses AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  971505346
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap
  386
  Er nå operatør for utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for utvinningstillatelser
  N
  Har vært operatør for utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet tidligere har vært operatør for utvinningstillatelser
  Y
  Er nå rettighethaver i utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighetshaver i utvinningstillatelser
  N
  Har vært rettighethaver i utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighetshaver i utvinningstillatelser
  Y
  Er nå operatør for TUF
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for Transport og UtnyttelsesAnlegg
  N
  Har vært operatør for TUF
  Indikator som forteller om selskapet har vært operatør for Transport og UtnyttelsesAnlegg
  N
  Er nå rettighetshaver i TUF
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighetshaver i Transport og UtnyttelsesAnlegg
  N
  Har vært rettighetshaver i TUF
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighetshaver i Transport og UtnyttelsesAnlegg
  N
  Er nå operatør for avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for avtalebasert områder
  N
  Har vært operatør for avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet har vært operatør for avtalebasert områder
  N
  Er nå rettighetshaver i avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighethaver i avtalebasert områder
  N
  Har vært rettighetsh. i avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighethaver i avtalebasert områder
  Y
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  20.12.2000
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  28.500000
  01.01.1999
  FROM
  TRANSFER
  1.500000
  20.12.2000
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  28.500000
  01.01.1999
  FROM
  TRANSFER
  1.500000
  20.12.2000
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  01.03.1992
  FROM
  UNKNOWN
  20.000000
  20.12.2000
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  5.000000
  26.03.1999
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  20.12.2000
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  20.12.2000
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  03.06.1993
  FROM
  UNKNOWN
  20.000000
  01.01.1999
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  21.12.1998
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  20.12.2000
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  15.12.2000
  FROM
  UNKNOWN
  20.230000
  15.12.2000
  FROM
  UNKNOWN
  24.884730
  01.01.1999
  FROM
  UNKNOWN
  1.106230
  01.01.1997
  TO
  UNKNOWN
  25.990960
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  01.09.1965
  31.12.1967
  30.000000
  01.01.1968
  30.06.1977
  30.000000
  01.07.1977
  21.11.1990
  30.000000
  22.11.1990
  14.07.1992
  30.000000
  15.07.1992
  31.12.1994
  30.000000
  01.09.1965
  31.12.1967
  30.000000
  01.01.1968
  31.12.1976
  30.000000
  01.01.1977
  30.06.1977
  30.000000
  01.07.1977
  21.11.1990
  30.000000
  22.11.1990
  31.12.1991
  30.000000
  01.09.1965
  31.12.1967
  30.000000
  01.01.1968
  31.12.1970
  30.000000
  01.01.1971
  30.06.1977
  30.000000
  01.07.1977
  31.03.1988
  30.000000
  01.04.1988
  21.11.1990
  30.000000
  22.11.1990
  13.08.1992
  30.000000
  14.08.1992
  31.12.1994
  30.000000
  01.01.1995
  31.12.1996
  30.000000
  01.01.1997
  31.12.1998
  30.000000
  01.01.1999
  23.07.2000
  28.500000
  24.07.2000
  19.12.2000
  28.500000
  25.08.1995
  31.12.1996
  30.000000
  01.01.1997
  31.12.1998
  30.000000
  01.01.1999
  23.07.2000
  28.500000
  24.07.2000
  19.12.2000
  28.500000
  23.05.1969
  31.12.1999
  30.000000
  27.08.1976
  31.12.1984
  15.000000
  01.01.1985
  02.12.1996
  15.000000
  03.12.1996
  19.12.2000
  15.000000
  06.04.1979
  31.12.1984
  3.350000
  01.01.1985
  06.04.1987
  3.350000
  01.03.1985
  29.02.1992
  20.000000
  01.03.1985
  14.02.1993
  5.000000
  15.02.1993
  31.12.1997
  5.000000
  01.01.1998
  31.12.1998
  5.000000
  01.01.1999
  19.12.2000
  5.000000
  23.08.1985
  22.11.1994
  15.000000
  23.11.1994
  25.03.1999
  15.000000
  28.02.1986
  23.07.2000
  15.000000
  24.07.2000
  19.12.2000
  15.000000
  10.04.1987
  10.04.1993
  10.000000
  29.05.1987
  29.05.1993
  10.000000
  08.07.1988
  13.04.1989
  30.000000
  14.04.1989
  02.06.1993
  30.000000
  03.06.1993
  18.01.1995
  10.000000
  19.01.1995
  19.12.2000
  10.000000
  03.03.1989
  31.12.1993
  10.000000
  01.03.1991
  30.06.1995
  15.000000
  01.07.1995
  31.12.1998
  15.000000
  01.03.1991
  08.02.1998
  10.000000
  09.02.1998
  20.12.1998
  10.000000
  02.02.1996
  31.12.1999
  15.000000
  01.01.2000
  28.09.2000
  15.000000
  29.09.2000
  19.12.2000
  15.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  08.07.1988
  19.12.2000