Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
25.04.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

Det norske oljeselskap AS(old)

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Det norske oljeselskap AS(old)
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  989563343
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap
  17342915
  Er nå operatør for utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for utvinningstillatelser
  N
  Har vært operatør for utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet tidligere har vært operatør for utvinningstillatelser
  Y
  Er nå rettighethaver i utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighetshaver i utvinningstillatelser
  N
  Har vært rettighethaver i utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighetshaver i utvinningstillatelser
  Y
  Er nå operatør for TUF
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for Transport og UtnyttelsesAnlegg
  N
  Har vært operatør for TUF
  Indikator som forteller om selskapet har vært operatør for Transport og UtnyttelsesAnlegg
  N
  Er nå rettighetshaver i TUF
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighetshaver i Transport og UtnyttelsesAnlegg
  N
  Har vært rettighetshaver i TUF
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighetshaver i Transport og UtnyttelsesAnlegg
  Y
  Er nå operatør for avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for avtalebasert områder
  N
  Har vært operatør for avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet har vært operatør for avtalebasert områder
  N
  Er nå rettighetshaver i avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighethaver i avtalebasert områder
  N
  Har vært rettighetsh. i avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighethaver i avtalebasert områder
  N
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  01.10.2010
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  22.12.2009
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  31.10.2014
  FROM
  TRANSFER
  65.000000
  16.10.2014
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  31.10.2014
  FROM
  TRANSFER
  46.904000
  16.10.2014
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  46.904000
  31.10.2014
  FROM
  TRANSFER
  65.000000
  16.10.2014
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  31.10.2014
  FROM
  TRANSFER
  65.000000
  16.10.2014
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  31.10.2014
  FROM
  TRANSFER
  65.000000
  16.10.2014
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  31.10.2014
  FROM
  TRANSFER
  65.000000
  16.10.2014
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  31.10.2014
  FROM
  TRANSFER
  65.000000
  16.10.2014
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  22.12.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  55.000000
  01.10.2010
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  22.12.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  22.12.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  23.12.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  23.12.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  31.10.2014
  FROM
  TRANSFER
  65.000000
  16.10.2014
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  31.10.2014
  FROM
  TRANSFER
  65.000000
  16.10.2014
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  01.10.2010
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  01.01.2010
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.10.2010
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  22.12.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.10.2010
  FROM
  TRANSFER
  47.500000
  23.12.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  47.500000
  01.10.2010
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  22.12.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.10.2010
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  23.12.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.10.2010
  FROM
  TRANSFER
  95.000000
  01.01.2010
  FROM
  TRANSFER
  5.000000
  22.12.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  05.02.2011
  FROM
  TRANSFER
  95.000000
  01.10.2010
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  22.12.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  22.12.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.10.2010
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  23.12.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.10.2010
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  23.12.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.10.2010
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  22.12.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.10.2010
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  22.12.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.10.2010
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  22.12.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.10.2010
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  22.12.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.10.2010
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  22.12.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.10.2010
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.10.2010
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  31.10.2014
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  16.10.2014
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  31.10.2014
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  16.10.2014
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  31.10.2014
  FROM
  TRANSFER
  65.000000
  16.10.2014
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  22.12.2009
  30.09.2010
  40.000000
  16.10.2014
  30.10.2014
  65.000000
  16.10.2014
  30.10.2014
  46.904000
  16.10.2014
  30.10.2014
  65.000000
  16.10.2014
  30.10.2014
  65.000000
  16.10.2014
  30.10.2014
  65.000000
  16.10.2014
  30.10.2014
  65.000000
  16.10.2014
  30.10.2014
  65.000000
  22.12.2009
  01.01.2011
  55.000000
  22.12.2009
  30.09.2010
  25.000000
  22.12.2009
  12.12.2010
  30.000000
  23.12.2009
  18.06.2010
  35.000000
  23.12.2009
  18.06.2010
  35.000000
  16.10.2014
  30.10.2014
  65.000000
  16.10.2014
  30.10.2014
  65.000000
  01.01.2010
  30.09.2010
  10.000000
  22.12.2009
  30.09.2010
  15.000000
  23.12.2009
  30.09.2010
  47.500000
  22.12.2009
  30.09.2010
  30.000000
  23.12.2009
  30.09.2010
  30.000000
  22.12.2009
  31.12.2009
  100.000000
  01.01.2010
  30.09.2010
  95.000000
  04.02.2011
  04.02.2011
  95.000000
  22.12.2009
  25.05.2010
  25.000000
  26.05.2010
  30.09.2010
  25.000000
  22.12.2009
  01.09.2010
  30.000000
  23.12.2009
  29.04.2010
  20.000000
  30.04.2010
  30.09.2010
  20.000000
  23.12.2009
  25.05.2010
  30.000000
  26.05.2010
  30.09.2010
  30.000000
  22.12.2009
  30.09.2010
  30.000000
  22.12.2009
  30.09.2010
  20.000000
  22.12.2009
  30.09.2010
  20.000000
  22.12.2009
  19.04.2010
  20.000000
  20.04.2010
  30.09.2010
  20.000000
  22.12.2009
  25.05.2010
  30.000000
  26.05.2010
  30.09.2010
  30.000000
  19.02.2010
  30.09.2010
  20.000000
  19.02.2010
  30.09.2010
  20.000000
  16.10.2014
  30.10.2014
  30.000000
  16.10.2014
  30.10.2014
  20.000000
  16.10.2014
  30.10.2014
  65.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  16.10.2014
  30.10.2014
  16.10.2014
  30.10.2014
  16.10.2014
  30.10.2014
  16.10.2014
  30.10.2014
  16.10.2014
  30.10.2014
  16.10.2014
  30.10.2014
  16.10.2014
  30.10.2014
  22.12.2009
  01.01.2011
  16.10.2014
  30.10.2014
  16.10.2014
  30.10.2014
  22.12.2009
  30.09.2010
  04.02.2011
  04.02.2011
  16.10.2014
  30.10.2014