Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
20.04.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

Valaris Limited

Eksport: PDF ikon PDF
  • Generell informasjon

    Generell informasjon
    Attributt Verdi
    Navn
    Selskapets offisielle navn.
    Valaris Limited
    Organisasjonsnummer
    Offisielt norsk organisasjonnummer.
    Nasjonskode
    2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
    US
    NPDID for selskap
    Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap
    50000027
    Er nå operatør for utv.till.
    Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for utvinningstillatelser
    N
    Har vært operatør for utv.till.
    Indikator som forteller om selskapet tidligere har vært operatør for utvinningstillatelser
    N
    Er nå rettighethaver i utv.till.
    Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighetshaver i utvinningstillatelser
    N
    Har vært rettighethaver i utv.till.
    Indikator som forteller om selskapet har vært rettighetshaver i utvinningstillatelser
    N
    Er nå operatør for TUF
    Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for Transport og UtnyttelsesAnlegg
    N
    Har vært operatør for TUF
    Indikator som forteller om selskapet har vært operatør for Transport og UtnyttelsesAnlegg
    N
    Er nå rettighetshaver i TUF
    Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighetshaver i Transport og UtnyttelsesAnlegg
    N
    Har vært rettighetshaver i TUF
    Indikator som forteller om selskapet har vært rettighetshaver i Transport og UtnyttelsesAnlegg
    N
    Er nå operatør for avtalebas. omr.
    Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for avtalebasert områder
    N
    Har vært operatør for avtalebas. omr.
    Indikator som forteller om selskapet har vært operatør for avtalebasert områder
    N
    Er nå rettighetshaver i avtalebas. omr.
    Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighethaver i avtalebasert områder
    N
    Har vært rettighetsh. i avtalebas. omr.
    Indikator som forteller om selskapet har vært rettighethaver i avtalebasert områder
    N
  • Rettighetshaver – nåværende

    Rettighetshaver – nåværende
    Utvinningstillatelse
    Fra dato
    Andel [%]
  • Operatørskap – nåværende

    Operatørskap – nåværende
    Utvinningstillatelse
    Fra dato
  • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

    Avtalebasert område (BAA) – nåværende
    Navn
    Fra dato
    Andel [%]
  • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)

    Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)
    Reservene oppdatert pr:
    Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)
    Felt navn
    Selskapets andel [%]
    Gjenv. olje
    [mill Sm3]
    Gjenv. gass
    [mrd Sm3]
    Gjenv. NGL
    [mill tonn]
    Gjenv. kondensat
    [mill Sm3]
    Gjenv. olje ekv.
    [mill Sm3 o.e]
  • Rettighetshavere – overføringer

    Rettighetshavere – overføringer
    Utvinningstillatelse
    Fra dato
    Retning
    Type endring
    Overdratt andel [%]
  • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

    Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
    Navn
    Fra dato
    Retning
    Type endring
    Selskapsnavn
    Overdratt andel [%]
  • Rettighetshaver – komplett historie

    Rettighetshaver – komplett historie
    Utvinningstillatelse
    Fra dato
    Til dato
    Andel [%]
  • Operatørskap – komplett historie

    Operatørskap – komplett historie
    Utvinningstillatelse
    Fra dato
    Til dato