Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
12.04.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

Repsol Norge AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Repsol Norge AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  993787787
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap
  27052812
  Er nå operatør for utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for utvinningstillatelser
  Y
  Har vært operatør for utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet tidligere har vært operatør for utvinningstillatelser
  Y
  Er nå rettighethaver i utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighetshaver i utvinningstillatelser
  Y
  Har vært rettighethaver i utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighetshaver i utvinningstillatelser
  Y
  Er nå operatør for TUF
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for Transport og UtnyttelsesAnlegg
  Y
  Har vært operatør for TUF
  Indikator som forteller om selskapet har vært operatør for Transport og UtnyttelsesAnlegg
  N
  Er nå rettighetshaver i TUF
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighetshaver i Transport og UtnyttelsesAnlegg
  Y
  Har vært rettighetshaver i TUF
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighetshaver i Transport og UtnyttelsesAnlegg
  Y
  Er nå operatør for avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for avtalebasert områder
  Y
  Har vært operatør for avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet har vært operatør for avtalebasert områder
  N
  Er nå rettighetshaver i avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighethaver i avtalebasert områder
  Y
  Har vært rettighetsh. i avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighethaver i avtalebasert områder
  Y
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
  23.01.2024
  61.000000
  31.01.2024
  15.000000
  06.10.2015
  70.000000
  13.11.2019
  27.000000
  28.01.2022
  7.650000
  16.05.2018
  11.000000
  16.05.2018
  11.000000
  28.01.2022
  7.650000
  06.10.2015
  100.000000
  31.01.2024
  15.000000
  02.05.2023
  55.000000
  02.05.2023
  55.000000
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  19.12.2018
  06.10.2015
  06.10.2015
  06.10.2015
  06.10.2015
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
  09.11.2023
  18.000000
  28.01.2022
  7.650000
  23.01.2024
  9.760000
  16.05.2018
  7.700000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  18.00000
  0.03
  0.00
  0.00
  0.00
  0.03
  15.00000
  0.78
  0.73
  0.04
  0.00
  1.59
  7.65000
  0.03
  0.20
  0.05
  0.00
  0.32
  70.00000
  0.00
  0.01
  0.00
  0.00
  0.01
  9.76000
  0.09
  0.01
  0.00
  0.00
  0.10
  27.00000
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  7.70000
  0.23
  2.07
  0.24
  0.00
  2.77
  7.70000
  0.01
  0.02
  0.00
  0.00
  0.03
  55.00000
  3.45
  0.00
  0.00
  0.00
  3.45
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  61.000000
  01.02.2017
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  34.000000
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.000000
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  31.000000
  31.01.2020
  FROM
  TRANSFER
  61.000000
  30.12.2015
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  30.12.2015
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.07.2017
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  27.000000
  31.12.2021
  FROM
  TRANSFER
  33.843400
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.843400
  31.12.2021
  FROM
  TRANSFER
  33.843400
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.843400
  31.12.2021
  FROM
  TRANSFER
  33.843400
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.843400
  31.12.2021
  FROM
  TRANSFER
  33.843400
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.843400
  31.12.2021
  FROM
  TRANSFER
  33.843400
  31.01.2019
  TO
  TRANSFER
  7.650000
  31.01.2018
  TO
  TRANSFER
  11.000000
  31.01.2018
  TO
  TRANSFER
  11.000000
  31.01.2019
  TO
  TRANSFER
  7.650000
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  31.03.2016
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  31.12.2021
  FROM
  TRANSFER
  33.843400
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.843400
  30.12.2015
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  30.11.2017
  FROM
  TRANSFER
  5.000000
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  30.11.2017
  FROM
  TRANSFER
  5.000000
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  31.01.2017
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  17.500000
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  17.500000
  30.10.2020
  FROM
  TRANSFER
  6.000000
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.000000
  30.10.2020
  FROM
  TRANSFER
  6.000000
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.000000
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.06.2016
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  30.06.2016
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  07.11.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  25.000000
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  29.02.2016
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  28.02.2017
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  26.02.2021
  FROM
  UNKNOWN
  40.000000
  30.11.2023
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  18.000000
  31.12.2021
  FROM
  TRANSFER
  33.843400
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.843400
  31.01.2019
  TO
  TRANSFER
  7.650000
  06.10.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.760000
  31.01.2018
  TO
  TRANSFER
  7.700000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  06.10.2015
  09.10.2017
  61.000000
  10.10.2017
  01.09.2020
  61.000000
  06.10.2015
  29.09.2016
  34.000000
  30.09.2016
  31.01.2017
  34.000000
  06.10.2015
  01.01.2016
  31.000000
  19.12.2018
  30.01.2020
  61.000000
  19.12.2018
  29.09.2021
  61.000000
  30.09.2021
  22.01.2024
  61.000000
  23.01.2024
  61.000000
  30.12.2015
  12.01.2016
  15.000000
  13.01.2016
  21.02.2018
  15.000000
  22.02.2018
  15.05.2018
  15.000000
  16.05.2018
  30.01.2024
  15.000000
  31.01.2024
  15.000000
  30.12.2015
  12.01.2016
  15.000000
  13.01.2016
  06.02.2017
  15.000000
  06.10.2015
  29.09.2016
  65.000000
  30.09.2016
  31.12.2018
  65.000000
  06.10.2015
  70.000000
  06.10.2015
  29.09.2016
  40.000000
  30.09.2016
  30.10.2016
  40.000000
  31.10.2016
  30.06.2017
  40.000000
  06.10.2015
  07.02.2016
  65.000000
  06.10.2015
  15.05.2018
  27.000000
  16.05.2018
  12.11.2019
  27.000000
  13.11.2019
  27.000000
  06.10.2015
  25.05.2016
  33.843400
  26.05.2016
  11.10.2018
  33.843400
  12.10.2018
  02.12.2018
  33.843400
  03.12.2018
  09.12.2018
  33.843400
  10.12.2018
  20.05.2019
  33.843400
  21.05.2019
  12.11.2019
  33.843400
  13.11.2019
  18.12.2019
  33.843400
  19.12.2019
  30.12.2021
  33.843400
  06.10.2015
  25.05.2016
  33.843400
  26.05.2016
  11.10.2018
  33.843400
  12.10.2018
  02.12.2018
  33.843400
  03.12.2018
  09.12.2018
  33.843400
  10.12.2018
  20.05.2019
  33.843400
  21.05.2019
  12.11.2019
  33.843400
  13.11.2019
  18.12.2019
  33.843400
  19.12.2019
  30.12.2021
  33.843400
  06.10.2015
  25.05.2016
  33.843400
  26.05.2016
  11.10.2018
  33.843400
  12.10.2018
  02.12.2018
  33.843400
  03.12.2018
  09.12.2018
  33.843400
  10.12.2018
  20.05.2019
  33.843400
  21.05.2019
  12.11.2019
  33.843400
  13.11.2019
  18.12.2019
  33.843400
  19.12.2019
  30.12.2021
  33.843400
  06.10.2015
  25.05.2016
  33.843400
  26.05.2016
  11.10.2018
  33.843400
  12.10.2018
  02.12.2018
  33.843400
  03.12.2018
  09.12.2018
  33.843400
  10.12.2018
  20.05.2019
  33.843400
  21.05.2019
  12.11.2019
  33.843400
  13.11.2019
  18.12.2019
  33.843400
  19.12.2019
  30.12.2021
  33.843400
  14.02.2020
  30.12.2021
  33.843400
  31.01.2019
  09.12.2019
  7.650000
  10.12.2019
  27.01.2022
  7.650000
  28.01.2022
  7.650000
  31.01.2018
  15.05.2018
  11.000000
  16.05.2018
  11.000000
  31.01.2018
  15.05.2018
  11.000000
  16.05.2018
  11.000000
  31.01.2019
  09.12.2019
  7.650000
  10.12.2019
  27.01.2022
  7.650000
  28.01.2022
  7.650000
  06.10.2015
  100.000000
  06.10.2015
  30.03.2016
  10.000000
  06.10.2015
  31.12.2015
  10.000000
  06.10.2015
  25.05.2016
  33.843400
  26.05.2016
  11.10.2018
  33.843400
  12.10.2018
  02.12.2018
  33.843400
  03.12.2018
  09.12.2018
  33.843400
  10.12.2018
  20.05.2019
  33.843400
  21.05.2019
  12.11.2019
  33.843400
  13.11.2019
  18.12.2019
  33.843400
  19.12.2019
  30.12.2021
  33.843400
  30.12.2015
  12.01.2016
  15.000000
  13.01.2016
  21.02.2018
  15.000000
  22.02.2018
  15.05.2018
  15.000000
  16.05.2018
  30.01.2024
  15.000000
  31.01.2024
  15.000000
  06.10.2015
  29.11.2016
  60.000000
  30.11.2016
  29.11.2017
  60.000000
  30.11.2017
  15.05.2019
  55.000000
  16.05.2019
  22.12.2022
  55.000000
  23.12.2022
  01.05.2023
  55.000000
  02.05.2023
  55.000000
  06.10.2015
  29.11.2016
  60.000000
  30.11.2016
  29.11.2017
  60.000000
  30.11.2017
  15.05.2019
  55.000000
  16.05.2019
  22.12.2022
  55.000000
  23.12.2022
  01.05.2023
  55.000000
  02.05.2023
  55.000000
  06.10.2015
  23.02.2016
  17.500000
  24.02.2016
  29.12.2016
  17.500000
  30.12.2016
  30.01.2017
  17.500000
  09.12.2015
  29.12.2015
  17.500000
  30.12.2015
  06.01.2016
  17.500000
  06.10.2015
  18.05.2016
  6.000000
  19.05.2016
  19.01.2017
  6.000000
  20.01.2017
  26.01.2017
  6.000000
  27.01.2017
  21.12.2017
  6.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  6.000000
  16.05.2018
  03.12.2018
  6.000000
  04.12.2018
  12.11.2019
  6.000000
  13.11.2019
  29.10.2020
  6.000000
  06.10.2015
  18.05.2016
  6.000000
  19.05.2016
  19.01.2017
  6.000000
  20.01.2017
  26.01.2017
  6.000000
  27.01.2017
  21.12.2017
  6.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  6.000000
  16.05.2018
  03.12.2018
  6.000000
  04.12.2018
  12.11.2019
  6.000000
  13.11.2019
  29.10.2020
  6.000000
  06.10.2015
  04.02.2016
  30.000000
  06.10.2015
  03.02.2017
  100.000000
  06.10.2015
  29.10.2015
  40.000000
  30.10.2015
  29.11.2015
  40.000000
  30.11.2015
  18.05.2016
  40.000000
  19.05.2016
  03.08.2016
  40.000000
  06.10.2015
  29.06.2016
  20.000000
  05.02.2016
  29.06.2016
  20.000000
  06.10.2015
  12.01.2016
  20.000000
  13.01.2016
  03.02.2016
  20.000000
  06.10.2015
  29.09.2016
  25.000000
  30.09.2016
  06.11.2016
  25.000000
  06.10.2015
  28.02.2016
  40.000000
  29.02.2016
  08.08.2016
  70.000000
  06.10.2015
  12.01.2016
  30.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  30.000000
  18.05.2016
  19.01.2017
  30.000000
  20.01.2017
  21.12.2017
  30.000000
  06.10.2015
  12.01.2016
  40.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  40.000000
  18.05.2016
  19.01.2017
  40.000000
  20.01.2017
  21.06.2018
  40.000000
  06.10.2015
  29.11.2016
  20.000000
  30.11.2016
  27.02.2017
  20.000000
  06.10.2015
  07.02.2017
  40.000000
  05.02.2016
  07.02.2017
  40.000000
  06.10.2015
  07.05.2016
  40.000000
  06.10.2015
  06.02.2018
  50.000000
  06.10.2015
  30.12.2015
  40.000000
  31.12.2015
  12.01.2016
  40.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  40.000000
  18.05.2016
  19.01.2017
  40.000000
  20.01.2017
  06.02.2017
  40.000000
  05.02.2016
  15.05.2018
  20.000000
  16.05.2018
  05.02.2019
  20.000000
  05.02.2016
  15.05.2018
  20.000000
  16.05.2018
  19.12.2018
  20.000000
  20.12.2018
  08.05.2019
  20.000000
  09.05.2019
  12.11.2019
  20.000000
  13.11.2019
  05.02.2020
  20.000000
  10.02.2017
  15.05.2018
  20.000000
  16.05.2018
  19.12.2018
  20.000000
  20.12.2018
  08.05.2019
  20.000000
  09.05.2019
  12.11.2019
  20.000000
  13.11.2019
  05.02.2020
  20.000000
  10.02.2017
  15.05.2018
  30.000000
  16.05.2018
  10.08.2019
  30.000000
  02.03.2018
  02.03.2020
  70.000000
  02.03.2018
  15.05.2019
  61.111000
  16.05.2019
  26.08.2020
  61.111000
  02.03.2018
  02.02.2020
  50.000000
  01.03.2019
  02.02.2020
  50.000000
  01.03.2019
  08.05.2019
  40.000000
  09.05.2019
  25.02.2021
  40.000000
  01.03.2019
  31.03.2020
  30.000000
  01.04.2020
  30.08.2021
  30.000000
  31.08.2021
  29.06.2022
  30.000000
  30.06.2022
  31.10.2022
  30.000000
  01.11.2022
  31.12.2022
  30.000000
  01.01.2023
  29.11.2023
  30.000000
  01.03.2019
  07.12.2020
  70.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  06.10.2015
  01.09.2020
  06.10.2015
  17.01.2017
  06.10.2015
  01.01.2016
  19.12.2018
  30.01.2020
  19.12.2018
  06.10.2015
  31.12.2018
  06.10.2015
  06.10.2015
  30.08.2017
  06.10.2015
  07.02.2016
  06.10.2015
  06.10.2015
  06.10.2015
  06.10.2015
  03.02.2017
  06.10.2015
  03.08.2016
  06.10.2015
  18.10.2016
  06.10.2015
  08.08.2016
  06.10.2015
  21.06.2018
  06.10.2015
  07.05.2016
  06.10.2015
  06.02.2018
  06.10.2015
  06.02.2017
  02.03.2018
  02.03.2020
  02.03.2018
  26.08.2020
  01.03.2019
  25.02.2021
  01.03.2019
  07.12.2020