Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
21.05.2024 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

Equinor Energy AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Equinor Energy AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  990888213
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap
  32011216
  Er nå operatør for utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for utvinningstillatelser
  Y
  Har vært operatør for utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet tidligere har vært operatør for utvinningstillatelser
  Y
  Er nå rettighethaver i utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighetshaver i utvinningstillatelser
  Y
  Har vært rettighethaver i utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighetshaver i utvinningstillatelser
  Y
  Er nå operatør for TUF
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for Transport og UtnyttelsesAnlegg
  Y
  Har vært operatør for TUF
  Indikator som forteller om selskapet har vært operatør for Transport og UtnyttelsesAnlegg
  N
  Er nå rettighetshaver i TUF
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighetshaver i Transport og UtnyttelsesAnlegg
  Y
  Har vært rettighetshaver i TUF
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighetshaver i Transport og UtnyttelsesAnlegg
  Y
  Er nå operatør for avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for avtalebasert områder
  Y
  Har vært operatør for avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet har vært operatør for avtalebasert områder
  N
  Er nå rettighetshaver i avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighethaver i avtalebasert områder
  Y
  Har vært rettighetsh. i avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighethaver i avtalebasert områder
  Y
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
  31.05.2022
  50.000000
  31.01.2024
  36.000000
  31.05.2022
  50.000000
  28.01.2022
  57.000000
  23.01.2024
  50.000000
  18.06.2021
  50.000000
  16.05.2018
  50.000000
  16.05.2018
  50.000000
  17.02.2023
  50.000000
  02.05.2023
  29.443000
  29.12.2023
  17.000000
  16.05.2018
  51.000000
  16.05.2018
  51.000000
  30.09.2022
  51.000000
  30.09.2022
  51.000000
  30.09.2022
  51.000000
  17.02.2023
  51.000000
  23.01.2024
  62.000000
  23.01.2024
  62.000000
  23.01.2024
  62.000000
  23.01.2024
  78.200000
  28.05.2020
  58.900000
  23.01.2024
  78.200000
  16.05.2018
  51.000000
  16.05.2018
  51.000000
  16.05.2018
  51.000000
  16.05.2018
  70.000000
  29.11.2019
  70.000000
  29.11.2019
  51.000000
  29.11.2019
  70.000000
  29.11.2019
  70.000000
  16.05.2018
  70.000000
  13.11.2019
  18.000000
  18.06.2021
  49.300000
  18.06.2021
  24.418017
  18.06.2021
  49.300000
  31.01.2022
  31.000000
  28.01.2022
  45.750000
  31.01.2024
  49.520000
  28.01.2022
  60.000000
  28.01.2022
  50.000000
  28.01.2022
  58.767000
  28.01.2022
  58.833600
  28.01.2022
  40.850000
  28.01.2022
  40.850000
  28.01.2022
  40.850000
  28.01.2022
  40.850000
  28.01.2022
  40.850000
  31.01.2024
  48.000000
  31.01.2024
  33.000000
  18.06.2021
  49.300000
  18.06.2021
  33.390378
  18.06.2021
  34.081341
  18.06.2021
  30.583850
  31.01.2022
  41.500000
  31.01.2024
  41.500000
  31.01.2024
  41.500000
  31.01.2024
  45.000000
  31.01.2024
  70.000000
  31.01.2024
  45.000000
  31.01.2024
  45.000000
  31.01.2024
  45.000000
  31.01.2024
  45.000000
  31.01.2024
  40.000000
  28.01.2022
  59.100000
  28.01.2022
  59.100000
  28.01.2022
  59.100000
  28.01.2022
  37.450000
  28.01.2022
  40.950000
  01.01.2023
  35.010000
  28.01.2022
  10.000000
  31.01.2024
  48.000000
  31.01.2024
  20.500000
  31.01.2024
  25.000000
  18.06.2021
  49.300000
  18.06.2021
  49.300000
  31.01.2024
  27.500000
  31.01.2024
  20.000000
  31.01.2024
  27.500000
  31.01.2024
  20.000000
  31.01.2024
  33.000000
  31.01.2024
  36.790000
  16.05.2018
  59.064516
  30.05.2021
  83.064516
  16.05.2018
  59.064520
  28.01.2022
  57.450000
  28.01.2022
  33.000000
  28.01.2022
  33.000000
  28.01.2022
  33.000000
  28.01.2022
  33.000000
  28.01.2022
  35.000000
  30.11.2018
  50.000000
  28.01.2022
  63.954545
  28.01.2022
  39.100000
  28.01.2022
  63.954545
  28.01.2022
  63.954540
  31.01.2024
  27.500000
  28.01.2022
  46.450000
  28.01.2022
  64.000000
  28.01.2022
  64.000000
  28.01.2022
  64.000000
  17.02.2023
  46.450000
  16.05.2018
  51.000000
  13.11.2019
  60.000000
  30.09.2021
  53.000000
  02.04.2024
  36.165000
  30.09.2021
  53.000000
  17.02.2023
  36.165000
  01.01.2023
  30.000000
  01.01.2023
  30.000000
  01.01.2023
  30.000000
  28.01.2022
  57.000000
  28.01.2022
  47.500000
  28.01.2022
  47.500000
  18.06.2021
  49.300000
  31.01.2024
  36.000000
  18.06.2021
  50.000000
  31.05.2022
  39.550000
  31.12.2020
  63.550000
  31.05.2022
  39.550000
  31.12.2020
  63.550000
  31.05.2021
  70.000000
  31.05.2021
  70.000000
  31.05.2021
  70.000000
  28.01.2022
  52.000000
  28.01.2022
  40.000000
  13.11.2019
  30.000000
  13.11.2019
  30.000000
  02.04.2024
  30.000000
  13.11.2019
  51.000000
  13.11.2019
  51.000000
  28.01.2022
  25.000000
  28.01.2022
  70.000000
  28.01.2022
  35.000000
  28.01.2022
  35.000000
  11.03.2022
  35.000000
  01.01.2023
  35.010000
  31.05.2022
  50.000000
  31.08.2021
  30.000000
  16.05.2018
  60.000000
  16.05.2018
  60.000000
  31.05.2023
  55.000000
  28.01.2022
  23.650000
  30.04.2024
  50.000000
  31.01.2022
  35.000000
  31.01.2022
  35.000000
  28.01.2022
  79.000000
  31.05.2021
  36.165000
  13.11.2019
  30.000000
  31.05.2022
  70.000000
  31.05.2022
  70.000000
  28.01.2022
  45.750000
  01.11.2022
  51.000000
  01.11.2022
  51.000000
  01.11.2022
  51.000000
  01.11.2022
  51.000000
  01.01.2023
  42.615694
  16.05.2018
  100.000000
  16.05.2018
  50.000000
  01.03.2019
  50.000000
  11.03.2022
  50.000000
  17.02.2023
  50.000000
  15.03.2024
  50.000000
  16.05.2018
  51.000000
  28.01.2022
  75.000000
  14.07.2023
  51.000000
  14.07.2023
  51.000000
  16.05.2018
  100.000000
  16.05.2018
  63.817180
  28.01.2022
  59.000000
  28.01.2022
  59.000000
  31.01.2022
  60.000000
  31.01.2022
  60.000000
  31.01.2022
  60.000000
  13.11.2019
  51.000000
  13.11.2019
  51.000000
  17.02.2023
  51.000000
  01.01.2023
  15.000000
  31.01.2024
  42.500000
  31.01.2024
  42.500000
  03.11.2022
  60.000000
  31.01.2024
  36.790000
  28.01.2022
  40.850000
  01.01.2023
  35.010000
  28.01.2022
  40.000000
  01.01.2023
  42.615694
  01.01.2023
  42.615694
  16.05.2018
  44.444444
  28.01.2022
  50.000000
  01.01.2023
  35.000000
  01.01.2023
  35.000000
  28.01.2022
  40.000000
  28.01.2022
  40.000000
  28.01.2022
  40.000000
  28.01.2022
  40.000000
  17.02.2023
  40.000000
  28.01.2022
  50.000000
  31.05.2023
  95.000000
  31.05.2023
  95.000000
  28.02.2023
  40.000000
  28.02.2023
  40.000000
  28.02.2023
  40.000000
  15.03.2024
  40.000000
  13.11.2019
  20.000000
  31.07.2023
  20.000000
  31.07.2023
  20.000000
  28.02.2020
  51.000000
  17.02.2023
  51.000000
  31.05.2023
  30.000000
  31.05.2023
  30.000000
  02.05.2023
  40.000000
  15.03.2024
  40.000000
  15.03.2024
  40.000000
  31.05.2023
  80.000000
  31.05.2023
  80.000000
  31.05.2023
  80.000000
  01.01.2023
  40.000000
  29.09.2023
  20.000000
  02.05.2023
  75.000000
  31.05.2023
  60.000000
  31.05.2023
  60.000000
  31.01.2024
  85.000000
  31.07.2023
  40.000000
  15.03.2024
  40.000000
  01.01.2023
  10.000000
  31.08.2022
  30.000000
  01.03.2019
  40.000000
  15.03.2024
  40.000000
  31.07.2023
  20.000000
  31.07.2023
  20.000000
  31.03.2023
  57.700000
  31.03.2023
  57.700000
  17.02.2023
  57.700000
  31.05.2022
  40.000000
  31.05.2022
  40.000000
  30.11.2022
  80.000000
  30.11.2022
  80.000000
  31.03.2023
  20.000000
  31.03.2023
  20.000000
  31.12.2023
  70.000000
  28.01.2022
  30.000000
  24.10.2022
  60.000000
  31.05.2023
  50.000000
  28.01.2022
  50.000000
  28.01.2022
  50.000000
  28.01.2022
  50.000000
  01.01.2023
  30.000000
  01.01.2023
  15.000000
  15.03.2024
  15.000000
  31.01.2024
  50.000000
  30.11.2022
  50.000000
  28.01.2022
  20.000000
  28.01.2022
  40.000000
  01.01.2023
  50.000000
  15.03.2024
  50.000000
  28.02.2022
  70.000000
  15.03.2024
  70.000000
  01.01.2023
  35.000000
  01.01.2023
  45.000000
  11.03.2022
  50.000000
  23.01.2024
  50.000000
  11.03.2022
  60.000000
  02.05.2023
  30.000000
  01.01.2023
  20.000000
  01.01.2023
  10.000000
  17.02.2023
  10.000000
  15.03.2024
  10.000000
  01.01.2023
  50.000000
  24.10.2022
  30.000000
  17.02.2023
  30.000000
  11.03.2022
  20.000000
  11.03.2022
  60.000000
  11.03.2022
  60.000000
  11.03.2022
  50.000000
  01.01.2023
  35.000000
  17.02.2023
  40.000000
  23.01.2024
  60.000000
  17.02.2023
  40.000000
  31.01.2024
  45.000000
  17.02.2023
  50.000000
  31.12.2023
  90.000000
  17.02.2023
  40.000000
  17.02.2023
  40.000000
  17.02.2023
  35.010000
  17.02.2023
  35.010000
  17.02.2023
  40.000000
  17.02.2023
  70.000000
  17.02.2023
  30.000000
  15.03.2024
  70.000000
  15.03.2024
  78.200000
  15.03.2024
  50.000000
  15.03.2024
  30.000000
  15.03.2024
  40.000000
  15.03.2024
  30.000000
  15.03.2024
  30.000000
  15.03.2024
  40.000000
  15.03.2024
  17.000000
  15.03.2024
  30.000000
  15.03.2024
  40.000000
  15.03.2024
  30.000000
  15.03.2024
  60.000000
  15.03.2024
  40.000000
  15.03.2024
  50.000000
  15.03.2024
  60.000000
  15.03.2024
  35.010000
  15.03.2024
  40.000000
  05.03.2024
  50.000000
  15.03.2024
  50.000000
  15.03.2024
  40.000000
  15.03.2024
  50.000000
  15.03.2024
  20.000000
  15.03.2024
  40.000000
  15.03.2024
  50.000000
  15.03.2024
  50.000000
  15.03.2024
  30.000000
  15.03.2024
  20.000000
  15.03.2024
  20.000000
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  17.02.2023
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  26.04.2021
  26.04.2021
  26.04.2021
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  20.12.2023
  20.12.2023
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  13.11.2021
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  30.11.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  17.02.2023
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  01.03.2019
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  11.04.2019
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  13.11.2021
  11.03.2024
  03.09.2020
  03.09.2020
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  01.11.2019
  19.02.2021
  11.03.2022
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  17.03.2020
  16.05.2018
  17.02.2023
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  17.02.2023
  16.05.2018
  16.05.2018
  29.05.2019
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  01.12.2019
  01.12.2019
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  16.05.2018
  17.02.2023
  16.05.2018
  16.05.2018
  17.02.2023
  16.05.2018
  17.02.2023
  16.05.2018
  19.02.2021
  11.03.2022
  16.05.2018
  16.05.2018
  11.03.2022
  13.11.2021
  01.06.2022
  31.05.2022
  01.03.2019
  14.02.2020
  14.02.2020
  14.02.2020
  14.02.2020
  14.02.2020
  14.02.2020
  04.11.2022
  19.02.2021
  19.02.2021
  15.03.2024
  19.02.2021
  15.03.2024
  11.03.2022
  11.03.2022
  11.03.2022
  11.03.2022
  11.03.2022
  11.03.2022
  17.02.2023
  17.02.2023
  17.02.2023
  17.02.2023
  17.02.2023
  17.02.2023
  17.02.2023
  17.02.2023
  17.02.2023
  15.03.2024
  15.03.2024
  15.03.2024
  15.03.2024
  15.03.2024
  15.03.2024
  15.03.2024
  15.03.2024
  15.03.2024
  15.03.2024
  15.03.2024
  15.03.2024
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
  28.01.2022
  39.000000
  01.01.2023
  74.660000
  09.11.2023
  11.780000
  31.01.2024
  49.200000
  23.01.2024
  58.700000
  28.01.2022
  36.613000
  31.05.2022
  57.700000
  28.01.2022
  54.820000
  28.01.2022
  13.043160
  01.01.2023
  41.473000
  01.01.2023
  42.626700
  30.09.2022
  51.000000
  28.01.2022
  43.970000
  31.01.2024
  27.500000
  28.01.2022
  39.100000
  28.01.2022
  25.345200
  18.06.2021
  49.300000
  13.11.2019
  36.165000
  23.01.2024
  58.349440
  23.01.2024
  59.600000
  31.01.2022
  33.275560
  31.01.2024
  36.790000
  29.12.2023
  40.170290
  31.01.2024
  29.250000
  31.01.2024
  28.025000
  18.06.2021
  30.583850
  28.01.2022
  58.835500
  23.01.2024
  38.440000
  30.12.2020
  66.775000
  06.12.2022
  59.268200
  16.05.2018
  53.200000
  01.01.2023
  35.010000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  53.00000
  0.17
  1.59
  0.22
  0.00
  2.18
  42.50000
  1.61
  0.52
  0.29
  0.00
  2.69
  40.00000
  0.61
  1.83
  0.30
  0.00
  3.01
  39.00000
  11.79
  0.00
  0.00
  0.00
  11.79
  70.00000
  0.04
  0.04
  0.00
  0.00
  0.08
  78.20000
  0.29
  2.92
  0.10
  0.00
  3.40
  11.78000
  0.01
  0.00
  0.00
  0.00
  0.01
  45.00000
  0.90
  3.48
  0.26
  0.00
  4.88
  49.20000
  0.01
  0.00
  0.00
  0.00
  0.01
  40.00000
  0.50
  3.61
  0.37
  0.00
  4.81
  74.66000
  0.28
  0.32
  0.12
  0.00
  0.83
  58.70000
  1.19
  5.92
  0.11
  0.00
  7.31
  60.00000
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  35.00000
  4.18
  0.00
  0.00
  0.00
  4.18
  36.61300
  5.77
  0.00
  0.00
  0.00
  5.77
  36.00000
  1.88
  1.75
  0.09
  0.00
  3.81
  51.00000
  6.60
  0.00
  0.00
  0.00
  6.60
  51.00000
  2.10
  10.14
  1.22
  0.00
  14.55
  62.00000
  0.03
  0.16
  0.01
  0.00
  0.20
  57.70000
  1.45
  5.30
  1.03
  0.00
  8.71
  50.00000
  1.27
  0.28
  0.05
  0.00
  1.63
  13.04316
  3.91
  3.09
  0.26
  0.00
  7.49
  29.44300
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  80.00000
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  42.50000
  0.42
  0.23
  0.10
  0.00
  0.84
  36.16500
  0.07
  1.07
  0.04
  0.00
  1.20
  51.00000
  0.00
  10.27
  0.00
  0.20
  10.47
  41.47300
  2.54
  0.56
  0.10
  0.00
  3.30
  50.00000
  44.49
  0.00
  0.00
  0.00
  44.49
  42.62670
  111.77
  2.72
  0.87
  0.00
  116.14
  30.00000
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  54.82000
  1.90
  5.16
  1.09
  0.00
  9.13
  39.55000
  0.81
  4.68
  0.38
  0.00
  6.21
  40.00000
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  51.00000
  1.85
  5.61
  0.36
  0.00
  8.13
  33.00000
  0.01
  0.20
  0.01
  0.00
  0.23
  43.97000
  0.18
  1.15
  0.28
  0.00
  1.87
  64.00000
  0.12
  0.07
  0.01
  0.00
  0.22
  50.00000
  10.20
  10.82
  2.11
  0.00
  25.02
  27.50000
  1.39
  3.83
  0.90
  0.00
  6.93
  39.10000
  0.45
  0.54
  0.02
  0.00
  1.04
  25.34520
  0.00
  19.52
  0.00
  0.62
  20.14
  49.30000
  3.86
  26.43
  1.54
  0.00
  33.23
  49.30000
  4.27
  6.40
  0.22
  0.00
  11.09
  49.30000
  0.31
  0.00
  0.00
  0.00
  0.32
  60.00000
  0.18
  0.13
  0.02
  0.00
  0.34
  36.16500
  1.32
  9.46
  0.95
  0.00
  12.59
  63.95455
  0.40
  0.19
  0.13
  0.00
  0.84
  58.34944
  0.76
  4.54
  0.12
  0.00
  5.53
  59.60000
  0.02
  0.11
  0.01
  0.00
  0.14
  33.27556
  25.49
  0.00
  0.00
  0.00
  25.49
  36.79000
  0.00
  49.72
  2.26
  4.35
  58.35
  40.17029
  2.08
  2.87
  0.53
  0.00
  5.95
  17.00000
  0.63
  0.04
  0.01
  0.00
  0.69
  29.25000
  0.90
  0.29
  0.06
  0.00
  1.29
  57.00000
  2.05
  0.00
  0.00
  0.00
  2.05
  28.02500
  0.10
  0.00
  0.00
  0.00
  0.10
  30.00000
  2.29
  0.35
  0.11
  0.00
  2.85
  41.50000
  2.64
  0.12
  0.05
  0.00
  2.85
  59.10000
  1.18
  0.78
  0.27
  0.00
  2.46
  30.58385
  0.88
  185.35
  2.46
  0.00
  190.91
  50.00000
  0.02
  0.10
  0.00
  0.00
  0.12
  58.83550
  1.12
  12.14
  1.73
  0.00
  16.55
  63.95455
  0.65
  0.00
  0.00
  0.00
  0.65
  38.44000
  0.07
  0.07
  0.01
  0.00
  0.16
  66.77500
  0.11
  0.92
  0.06
  0.00
  1.14
  59.26820
  2.79
  0.53
  0.03
  0.00
  3.37
  18.00000
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  41.50000
  3.11
  0.00
  0.00
  0.00
  3.11
  53.20000
  1.62
  14.33
  1.67
  0.00
  19.13
  53.20000
  0.06
  0.13
  0.02
  0.00
  0.22
  45.75000
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  30.00000
  0.02
  0.17
  0.02
  0.00
  0.21
  30.00000
  0.11
  2.58
  0.09
  0.00
  2.86
  40.00000
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  35.01000
  2.33
  9.49
  1.66
  0.00
  14.98
  51.00000
  0.00
  10.58
  0.00
  0.15
  10.73
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  30.09.2022
  FROM
  TRANSFER
  7.604000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.604000
  30.09.2022
  FROM
  TRANSFER
  7.604000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.604000
  31.10.2018
  FROM
  TRANSFER
  6.654000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.654000
  31.10.2018
  FROM
  TRANSFER
  6.654000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.654000
  20.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  11.654000
  18.12.2019
  TO
  TRANSFER
  11.654000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  36.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  57.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  29.443000
  30.04.2019
  FROM
  TRANSFER
  28.853000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  28.853000
  29.12.2023
  FROM
  TRANSFER
  28.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  23.125000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  21.875000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  51.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  51.000000
  30.09.2022
  FROM
  TRANSFER
  19.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  30.09.2022
  FROM
  TRANSFER
  19.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  30.09.2022
  FROM
  TRANSFER
  19.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  27.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  62.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  62.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  62.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  62.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  78.200000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  58.900000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  78.200000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  51.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  51.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  51.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  51.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  29.11.2019
  TO
  TRANSFER
  13.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  57.000000
  29.11.2019
  FROM
  TRANSFER
  6.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  57.000000
  29.11.2019
  TO
  TRANSFER
  13.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  57.000000
  29.11.2019
  TO
  TRANSFER
  13.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  57.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  18.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.300000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.300000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  24.418017
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.300000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  31.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.750000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.520000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  58.767000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  58.833600
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.850000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.850000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  48.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.300000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.390378
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.081341
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.583850
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  41.500000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  29.10.2021
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  30.11.2018
  FROM
  TRANSFER
  45.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  59.100000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  59.100000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  59.100000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  37.450000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.950000
  01.01.2023
  TO
  TRANSFER
  0.440000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.570000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  48.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.500000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.300000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.300000
  30.04.2019
  TO
  TRANSFER
  7.500000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  30.04.2019
  TO
  TRANSFER
  7.500000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  36.790000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  59.064516
  30.05.2021
  TO
  TRANSFER
  11.000000
  29.05.2019
  TO
  TRANSFER
  13.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  59.064516
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  59.064520
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  57.450000
  30.04.2019
  FROM
  TRANSFER
  17.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  30.04.2019
  FROM
  TRANSFER
  17.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  30.04.2019
  FROM
  TRANSFER
  17.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  30.04.2019
  FROM
  TRANSFER
  17.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  63.954545
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  39.100000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  63.954545
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  63.954540
  30.04.2019
  TO
  TRANSFER
  7.500000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  46.450000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  64.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  64.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  64.000000
  27.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  77.800000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  77.800000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  51.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  30.04.2019
  FROM
  TRANSFER
  32.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  85.000000
  31.05.2018
  FROM
  TRANSFER
  23.835000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.04.2022
  FROM
  WITHDRAWAL FROM THE JOINT VENTURE
  52.500000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  52.500000
  21.06.2019
  FROM
  TRANSFER
  32.000000
  30.04.2021
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  30.11.2018
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  31.08.2018
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  30.04.2021
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  30.11.2018
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  31.08.2018
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  30.04.2021
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  30.11.2018
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  31.08.2018
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  57.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  47.500000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  47.500000
  30.04.2019
  FROM
  TRANSFER
  57.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  57.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.300000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  36.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  39.550000
  29.11.2019
  TO
  TRANSFER
  13.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.550000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  39.550000
  29.11.2019
  TO
  TRANSFER
  13.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.550000
  31.05.2021
  TO
  TRANSFER
  5.000000
  30.04.2020
  TO
  TRANSFER
  6.450000
  29.05.2019
  TO
  TRANSFER
  19.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  39.550000
  31.05.2021
  TO
  TRANSFER
  5.000000
  30.04.2020
  TO
  TRANSFER
  6.450000
  29.11.2019
  TO
  TRANSFER
  19.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  39.550000
  31.05.2021
  TO
  TRANSFER
  5.000000
  30.04.2020
  TO
  TRANSFER
  6.450000
  29.05.2019
  TO
  TRANSFER
  19.000000
  30.10.2020
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.10.2020
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  52.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.330000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.06.2022
  FROM
  TRANSFER
  14.020800
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  51.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  51.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  29.03.2019
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  14.10.2020
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  29.03.2019
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  01.01.2023
  TO
  TRANSFER
  0.440000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.570000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  31.08.2021
  FROM
  TRANSFER
  5.000000
  30.04.2020
  TO
  TRANSFER
  5.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  31.05.2023
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  29.10.2021
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  23.650000
  30.04.2024
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  31.01.2022
  TO
  TRANSFER
  5.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  31.01.2022
  TO
  TRANSFER
  5.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  79.000000
  29.04.2022
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  31.12.2021
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  31.05.2021
  TO
  TRANSFER
  16.165000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.750000
  30.11.2020
  FROM
  TRANSFER
  9.000000
  31.08.2020
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  20.12.2019
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  29.11.2019
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  30.11.2020
  FROM
  TRANSFER
  9.000000
  31.08.2020
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  20.12.2019
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  29.11.2019
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  30.08.2019
  TO
  TRANSFER
  2.615694
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  30.09.2022
  FROM
  TRANSFER
  7.604000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.604000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  51.000000
  30.04.2020
  TO
  TRANSFER
  35.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  28.02.2020
  FROM
  TRANSFER
  9.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  63.817180
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  59.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  59.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  51.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  51.000000
  27.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  77.800000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  77.800000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  30.04.2019
  TO
  TRANSFER
  7.500000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  30.04.2019
  TO
  TRANSFER
  7.500000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  21.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  29.05.2019
  TO
  TRANSFER
  60.000000
  01.01.2022
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  36.790000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.850000
  01.01.2023
  FROM
  TRANSFER
  5.940000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.950000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.08.2019
  TO
  TRANSFER
  2.615694
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.08.2019
  TO
  TRANSFER
  2.615694
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  44.444444
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  63.954550
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  30.11.2018
  FROM
  TRANSFER
  4.000000
  29.06.2018
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  30.11.2018
  FROM
  TRANSFER
  4.000000
  29.06.2018
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  31.05.2023
  TO
  TRANSFER
  45.000000
  26.02.2021
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  31.05.2023
  TO
  TRANSFER
  45.000000
  31.08.2018
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  31.08.2018
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  29.06.2018
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  21.12.2018
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  21.12.2018
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  20.12.2019
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  28.09.2018
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  29.06.2018
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  58.700000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  21.12.2018
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  30.11.2018
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  28.02.2020
  FROM
  TRANSFER
  19.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  31.08.2020
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  31.03.2020
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  29.11.2019
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  31.05.2023
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  31.05.2023
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  31.05.2021
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  36.165000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  20.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  20.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  55.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  11.03.2022
  FROM
  WITHDRAWAL FROM THE JOINT VENTURE
  30.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  14.03.2022
  FROM
  WITHDRAWAL FROM THE JOINT VENTURE
  30.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  30.04.2019
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  31.05.2023
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  29.10.2021
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  31.03.2020
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  20.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  29.11.2019
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  08.02.2019
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  31.05.2023
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  29.10.2021
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  31.05.2023
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  30.11.2018
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.05.2020
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  30.11.2018
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  28.06.2019
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  31.05.2021
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  30.04.2020
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000