Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
12.04.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

Sval Energi AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Sval Energi AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  996888177
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap
  36536246
  Er nå operatør for utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for utvinningstillatelser
  Y
  Har vært operatør for utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet tidligere har vært operatør for utvinningstillatelser
  Y
  Er nå rettighethaver i utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighetshaver i utvinningstillatelser
  Y
  Har vært rettighethaver i utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighetshaver i utvinningstillatelser
  Y
  Er nå operatør for TUF
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for Transport og UtnyttelsesAnlegg
  N
  Har vært operatør for TUF
  Indikator som forteller om selskapet har vært operatør for Transport og UtnyttelsesAnlegg
  N
  Er nå rettighetshaver i TUF
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighetshaver i Transport og UtnyttelsesAnlegg
  Y
  Har vært rettighetshaver i TUF
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighetshaver i Transport og UtnyttelsesAnlegg
  Y
  Er nå operatør for avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for avtalebasert områder
  Y
  Har vært operatør for avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet har vært operatør for avtalebasert områder
  N
  Er nå rettighetshaver i avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighethaver i avtalebasert områder
  Y
  Har vært rettighetsh. i avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighethaver i avtalebasert områder
  Y
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
  31.05.2022
  15.000000
  30.09.2022
  7.604000
  30.09.2022
  7.604000
  31.05.2022
  15.000000
  31.05.2022
  15.000000
  02.05.2023
  28.798000
  30.09.2022
  19.000000
  30.09.2022
  19.000000
  30.09.2022
  19.000000
  17.02.2023
  19.000000
  31.01.2024
  25.000000
  31.01.2024
  25.000000
  31.05.2022
  50.000000
  01.01.2023
  20.000000
  01.01.2023
  20.000000
  01.01.2023
  20.000000
  31.05.2022
  19.000000
  31.05.2022
  19.000000
  16.04.2021
  10.000000
  31.05.2022
  15.000000
  31.05.2022
  30.000000
  31.05.2022
  30.000000
  03.11.2022
  20.000000
  01.11.2022
  12.120000
  03.11.2022
  70.000000
  01.11.2022
  45.000000
  01.11.2022
  45.000000
  16.04.2021
  10.000000
  31.05.2022
  20.000000
  31.05.2022
  20.000000
  31.01.2024
  17.500000
  31.01.2024
  10.000000
  31.01.2024
  10.000000
  31.01.2024
  10.000000
  01.01.2023
  15.000000
  31.01.2024
  20.000000
  31.08.2023
  30.000000
  24.10.2022
  30.000000
  28.01.2022
  30.000000
  01.01.2023
  30.000000
  01.01.2023
  20.000000
  01.01.2023
  40.000000
  31.05.2022
  40.000000
  31.05.2022
  20.000000
  17.02.2023
  30.000000
  17.02.2023
  20.000000
  15.03.2024
  20.000000
  15.03.2024
  30.000000
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  31.05.2022
  31.05.2022
  31.05.2022
  15.03.2024
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
  31.01.2024
  40.000000
  31.05.2022
  11.800000
  01.01.2023
  12.317300
  30.09.2022
  19.000000
  30.09.2022
  6.639220
  31.01.2024
  5.500000
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  31.12.2023
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  7.60400
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  10.00000
  0.09
  0.32
  0.04
  0.00
  0.49
  10.00000
  0.09
  3.04
  0.00
  0.07
  3.20
  7.60400
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  7.60400
  2.31
  0.15
  0.05
  0.00
  2.56
  7.60400
  2.11
  0.33
  0.06
  0.00
  2.56
  7.60400
  0.03
  0.02
  0.00
  0.00
  0.06
  17.50000
  1.01
  0.44
  0.07
  0.00
  1.59
  11.80000
  0.30
  1.08
  0.21
  0.00
  1.78
  15.00000
  0.38
  0.08
  0.01
  0.00
  0.49
  28.79800
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  12.31730
  0.75
  0.17
  0.03
  0.00
  0.98
  19.00000
  0.39
  2.25
  0.18
  0.00
  2.98
  20.00000
  2.08
  0.23
  0.14
  0.00
  2.58
  19.00000
  0.69
  2.09
  0.13
  0.00
  3.03
  45.00000
  3.35
  0.92
  0.28
  0.00
  4.81
  70.00000
  0.30
  0.01
  0.01
  0.00
  0.32
  20.00000
  1.53
  0.23
  0.08
  0.00
  1.90
  6.63922
  0.29
  0.03
  0.01
  0.00
  0.34
  50.00000
  0.04
  0.30
  0.00
  0.00
  0.34
  5.50000
  0.13
  0.51
  0.06
  0.00
  0.75
  7.60400
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  30.09.2022
  TO
  TRANSFER
  7.604000
  30.09.2022
  TO
  TRANSFER
  7.604000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  28.798000
  30.09.2022
  TO
  TRANSFER
  19.000000
  30.09.2022
  TO
  TRANSFER
  19.000000
  30.09.2022
  TO
  TRANSFER
  19.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  19.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  19.000000
  16.04.2021
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  30.06.2023
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  02.06.2020
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  60.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  30.09.2022
  TO
  TRANSFER
  7.604000
  03.11.2022
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  02.06.2020
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  12.120000
  03.11.2022
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  16.04.2021
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  02.06.2020
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  16.04.2021
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  02.06.2020
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  60.820000
  16.04.2021
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  03.11.2022
  TO
  TRANSFER
  17.500000
  03.11.2022
  TO
  TRANSFER
  17.500000
  09.01.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  09.01.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  28.02.2023
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  28.02.2023
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  28.02.2023
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  02.06.2020
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  02.06.2020
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  31.05.2023
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  31.05.2023
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  02.06.2020
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  02.06.2020
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  02.06.2020
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  60.000000
  31.05.2023
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  31.05.2023
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  28.02.2020
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  29.09.2023
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  03.11.2022
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  03.11.2022
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  02.06.2020
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  30.11.2022
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  02.06.2020
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  03.11.2022
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  01.12.2022
  FROM
  WITHDRAWAL FROM THE JOINT VENTURE
  60.000000
  16.04.2021
  TO
  TRANSFER
  60.000000
  01.12.2022
  FROM
  WITHDRAWAL FROM THE JOINT VENTURE
  60.000000
  16.04.2021
  TO
  TRANSFER
  60.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  02.06.2020
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  80.000000
  02.06.2020
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  70.000000
  31.12.2023
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  03.11.2022
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  03.11.2022
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  14.02.2023
  FROM
  WITHDRAWAL FROM THE JOINT VENTURE
  20.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  14.02.2023
  FROM
  WITHDRAWAL FROM THE JOINT VENTURE
  20.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  14.02.2023
  FROM
  WITHDRAWAL FROM THE JOINT VENTURE
  20.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  30.06.2020
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  02.06.2020
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  70.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  01.12.2021
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  16.04.2021
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  16.04.2021
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  31.08.2023
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  28.04.2023
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  40.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  11.800000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  12.317300
  30.09.2022
  TO
  TRANSFER
  19.000000
  30.09.2022
  TO
  TRANSFER
  6.639220
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  5.500000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  31.05.2022
  15.000000
  30.09.2022
  7.604000
  30.09.2022
  7.604000
  31.05.2022
  15.000000
  31.05.2022
  15.000000
  31.05.2022
  01.05.2023
  50.000000
  02.05.2023
  01.10.2023
  50.000000
  31.05.2022
  01.05.2023
  28.798000
  02.05.2023
  28.798000
  30.09.2022
  19.000000
  30.09.2022
  19.000000
  30.09.2022
  19.000000
  17.02.2023
  19.000000
  31.05.2022
  30.01.2024
  25.000000
  31.01.2024
  25.000000
  31.05.2022
  30.01.2024
  25.000000
  31.01.2024
  25.000000
  31.05.2022
  50.000000
  31.05.2022
  29.06.2022
  20.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  20.000000
  01.01.2023
  20.000000
  31.05.2022
  29.06.2022
  20.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  20.000000
  01.01.2023
  20.000000
  31.05.2022
  29.06.2022
  20.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  20.000000
  01.01.2023
  20.000000
  31.05.2022
  19.000000
  31.05.2022
  19.000000
  16.04.2021
  10.000000
  14.11.2022
  30.11.2022
  10.000000
  01.12.2022
  29.06.2023
  10.000000
  31.05.2022
  15.000000
  02.06.2020
  31.12.2021
  60.000000
  31.05.2022
  01.05.2023
  50.000000
  02.05.2023
  01.10.2023
  50.000000
  31.05.2022
  30.000000
  31.05.2022
  30.000000
  30.09.2022
  30.12.2022
  7.604000
  03.11.2022
  20.000000
  02.06.2020
  29.06.2022
  12.120000
  30.06.2022
  31.10.2022
  12.120000
  01.11.2022
  12.120000
  31.05.2022
  29.09.2022
  40.000000
  30.09.2022
  02.11.2022
  40.000000
  03.11.2022
  70.000000
  02.06.2020
  08.04.2021
  10.000000
  09.04.2021
  15.04.2021
  10.000000
  16.04.2021
  30.05.2022
  25.000000
  31.05.2022
  29.06.2022
  45.000000
  30.06.2022
  31.10.2022
  45.000000
  01.11.2022
  45.000000
  02.06.2020
  08.04.2021
  10.000000
  09.04.2021
  15.04.2021
  10.000000
  16.04.2021
  30.05.2022
  25.000000
  31.05.2022
  29.06.2022
  45.000000
  30.06.2022
  31.10.2022
  45.000000
  01.11.2022
  45.000000
  31.05.2022
  14.12.2022
  60.820000
  16.04.2021
  10.000000
  31.05.2022
  20.000000
  31.05.2022
  20.000000
  31.05.2022
  31.12.2023
  40.000000
  31.05.2022
  31.12.2023
  40.000000
  03.11.2022
  30.01.2024
  17.500000
  31.01.2024
  17.500000
  03.11.2022
  11.03.2023
  17.500000
  09.01.2020
  02.02.2020
  10.000000
  03.02.2020
  30.01.2022
  10.000000
  31.01.2022
  30.01.2024
  10.000000
  31.01.2024
  10.000000
  09.01.2020
  02.02.2020
  10.000000
  03.02.2020
  30.01.2022
  10.000000
  31.01.2022
  30.01.2024
  10.000000
  31.01.2024
  10.000000
  14.02.2020
  30.01.2022
  10.000000
  31.01.2022
  30.01.2024
  10.000000
  31.01.2024
  10.000000
  31.05.2022
  27.02.2023
  10.000000
  31.05.2022
  27.02.2023
  10.000000
  31.05.2022
  27.02.2023
  10.000000
  02.06.2020
  20.12.2021
  15.000000
  02.06.2020
  30.08.2020
  40.000000
  31.08.2020
  10.05.2021
  40.000000
  31.05.2022
  30.05.2023
  30.000000
  31.05.2022
  30.05.2023
  30.000000
  02.06.2020
  10.12.2020
  40.000000
  02.06.2020
  10.06.2021
  40.000000
  02.06.2020
  10.03.2021
  60.000000
  31.05.2022
  29.06.2022
  20.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  20.000000
  01.01.2023
  30.05.2023
  20.000000
  31.05.2022
  29.06.2022
  20.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  20.000000
  01.01.2023
  30.05.2023
  20.000000
  28.02.2020
  10.02.2021
  10.000000
  31.05.2022
  01.09.2022
  15.000000
  03.11.2022
  31.12.2022
  20.000000
  01.01.2023
  28.09.2023
  20.000000
  03.11.2022
  31.12.2022
  20.000000
  01.01.2023
  13.02.2023
  20.000000
  02.06.2020
  01.09.2022
  50.000000
  11.03.2022
  01.09.2022
  50.000000
  02.06.2020
  30.12.2021
  30.000000
  31.12.2021
  29.11.2022
  30.000000
  30.11.2022
  01.09.2023
  20.000000
  03.11.2022
  31.12.2022
  15.000000
  01.01.2023
  15.000000
  31.05.2022
  01.03.2024
  15.000000
  31.05.2022
  01.03.2024
  15.000000
  16.04.2021
  30.05.2021
  60.000000
  31.05.2021
  27.01.2022
  60.000000
  28.01.2022
  30.11.2022
  60.000000
  16.04.2021
  29.05.2021
  60.000000
  30.05.2021
  27.01.2022
  60.000000
  28.01.2022
  30.11.2022
  60.000000
  31.05.2022
  31.08.2022
  20.000000
  31.05.2022
  31.08.2022
  20.000000
  02.06.2020
  14.02.2022
  80.000000
  02.06.2020
  14.02.2022
  70.000000
  31.05.2022
  30.12.2023
  30.000000
  03.11.2022
  13.02.2023
  30.000000
  03.11.2022
  13.02.2023
  30.000000
  31.05.2022
  13.02.2023
  20.000000
  31.05.2022
  13.02.2023
  20.000000
  31.05.2022
  13.02.2023
  20.000000
  02.06.2020
  29.06.2020
  70.000000
  30.06.2020
  29.06.2022
  40.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  40.000000
  01.01.2023
  13.02.2023
  40.000000
  31.05.2022
  29.06.2022
  50.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  50.000000
  01.01.2023
  14.02.2023
  50.000000
  16.04.2021
  30.11.2021
  20.000000
  19.02.2021
  27.01.2022
  20.000000
  28.01.2022
  30.01.2024
  20.000000
  31.01.2024
  19.02.2024
  20.000000
  19.02.2021
  18.02.2023
  50.000000
  16.04.2021
  29.09.2021
  10.000000
  30.09.2021
  29.06.2022
  10.000000
  30.06.2022
  31.10.2022
  10.000000
  01.11.2022
  18.02.2023
  10.000000
  31.05.2022
  30.01.2024
  20.000000
  31.01.2024
  20.000000
  19.02.2021
  23.10.2022
  30.000000
  24.10.2022
  27.04.2023
  30.000000
  28.04.2023
  30.08.2023
  50.000000
  31.08.2023
  30.000000
  19.02.2021
  27.01.2022
  30.000000
  28.01.2022
  23.10.2022
  30.000000
  24.10.2022
  30.000000
  19.02.2021
  27.01.2022
  30.000000
  28.01.2022
  30.000000
  11.03.2022
  29.06.2022
  30.000000
  30.06.2022
  23.10.2022
  30.000000
  24.10.2022
  31.12.2022
  30.000000
  01.01.2023
  30.000000
  11.03.2022
  29.06.2022
  20.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  20.000000
  01.01.2023
  20.000000
  31.05.2022
  29.06.2022
  40.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  40.000000
  01.01.2023
  40.000000
  31.05.2022
  40.000000
  31.05.2022
  20.000000
  31.05.2022
  11.03.2024
  40.000000
  17.02.2023
  30.000000
  17.02.2023
  20.000000
  15.03.2024
  20.000000
  15.03.2024
  30.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  31.05.2022
  01.10.2023
  02.06.2020
  31.12.2021
  31.05.2022
  01.10.2023
  31.05.2022
  31.05.2022
  14.12.2022
  31.05.2022
  31.12.2023
  31.05.2022
  31.12.2023
  02.06.2020
  10.03.2021
  16.04.2021
  23.06.2021
  16.04.2021
  23.06.2021
  02.06.2020
  14.02.2022
  02.06.2020
  14.02.2022
  02.06.2020
  29.06.2020
  19.02.2021
  18.02.2023
  31.05.2022
  31.05.2022
  15.03.2024