Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
20.05.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

StatoilHydro ASA

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  StatoilHydro ASA
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  923609016
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap
  4511854
  Er nå operatør for utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for utvinningstillatelser
  N
  Har vært operatør for utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet tidligere har vært operatør for utvinningstillatelser
  Y
  Er nå rettighethaver i utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighetshaver i utvinningstillatelser
  N
  Har vært rettighethaver i utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighetshaver i utvinningstillatelser
  Y
  Er nå operatør for TUF
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for Transport og UtnyttelsesAnlegg
  N
  Har vært operatør for TUF
  Indikator som forteller om selskapet har vært operatør for Transport og UtnyttelsesAnlegg
  Y
  Er nå rettighetshaver i TUF
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighetshaver i Transport og UtnyttelsesAnlegg
  N
  Har vært rettighetshaver i TUF
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighetshaver i Transport og UtnyttelsesAnlegg
  Y
  Er nå operatør for avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for avtalebasert områder
  N
  Har vært operatør for avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet har vært operatør for avtalebasert områder
  N
  Er nå rettighetshaver i avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighethaver i avtalebasert områder
  N
  Har vært rettighetsh. i avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighethaver i avtalebasert områder
  Y
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  0.950000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  0.950000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  0.950000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  0.950000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  46.800000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  46.800000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  5.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  5.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  12.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  21.875000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  21.875000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  61.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  61.000000
  11.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  51.875000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  51.875000
  11.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  21.875000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  21.875000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  61.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  61.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  21.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  21.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  21.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  21.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  21.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  21.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  52.600000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  52.600000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  52.600000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  52.600000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  49.600000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.600000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  68.900000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  68.900000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  58.900000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  58.900000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  68.900000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  68.900000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  58.900000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  58.900000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  61.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  61.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  61.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  61.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  61.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  61.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  61.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  61.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  61.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  61.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  19.600000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  19.600000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  18.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  18.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  22.500000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  22.500000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  18.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  15.300000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.300000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  14.000000
  02.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  1.300000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.700000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  19.518017
  02.10.2007
  TO
  TRANSFER
  1.518017
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  18.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  12.600000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.600000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  12.600000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.600000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  15.300000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.300000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  16.300000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  16.300000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  45.750000
  01.01.2008
  TO
  TRANSFER
  14.700000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  31.050000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  49.520000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.520000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  58.767000
  01.01.2008
  TO
  TRANSFER
  12.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  46.767000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  58.833600
  01.01.2008
  TO
  TRANSFER
  12.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  46.833600
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  40.850000
  01.01.2008
  TO
  TRANSFER
  9.800000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  31.050000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  40.850000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  48.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  48.000000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  33.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  15.300000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.300000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  21.390378
  02.10.2007
  FROM
  TRANSFER
  0.690963
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  22.081341
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  22.081341
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  22.081341
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  20.804710
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.804710
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.804710
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  28.220000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  28.220000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  59.100000
  01.01.2008
  TO
  TRANSFER
  12.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  47.100000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  59.100000
  01.01.2008
  TO
  TRANSFER
  12.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  47.100000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  47.100000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  37.450000
  01.01.2008
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  27.450000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  40.950000
  01.01.2008
  TO
  TRANSFER
  11.900000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  29.050000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  34.570000
  01.01.2008
  TO
  TRANSFER
  9.610000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  24.960000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  36.750000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  36.750000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  20.500000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.500000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  15.300000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.300000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.11.2008
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  24.670000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  24.670000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  33.530000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.530000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  33.530000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.530000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  30.064516
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.064516
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  30.064516
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.064516
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  57.450000
  01.01.2008
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  47.450000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  35.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  63.954545
  01.01.2008
  TO
  TRANSFER
  13.500000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.454545
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  39.100000
  01.01.2008
  TO
  TRANSFER
  8.100000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  31.000000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.11.2008
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  46.450000
  01.01.2008
  TO
  TRANSFER
  7.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  39.450000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  64.000000
  01.01.2008
  TO
  TRANSFER
  14.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  64.000000
  01.01.2008
  TO
  TRANSFER
  14.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  33.300000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.300000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  61.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  61.000000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  60.000000
  01.01.2008
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  85.000000
  01.01.2008
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  75.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  15.02.2008
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  14.02.2008
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  80.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  80.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  12.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  15.300000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.300000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  12.600000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.600000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  65.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  43.550000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  43.550000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  52.000000
  01.01.2008
  TO
  TRANSFER
  14.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  38.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  33.330000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.330000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  100.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  100.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  60.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  75.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  75.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  70.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  35.000000
  02.01.2008
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  35.000000
  02.01.2008
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  35.000000
  02.03.2008
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  55.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  55.000000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  55.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  55.000000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  55.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  55.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  34.570000
  01.01.2008
  TO
  TRANSFER
  9.610000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  24.960000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  8.870000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  8.870000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  79.000000
  01.01.2008
  TO
  TRANSFER
  12.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  67.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  45.750000
  19.04.2008
  TO
  TRANSFER
  45.750000
  19.04.2008
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  0.950000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  0.950000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  61.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  61.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  61.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  61.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  100.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  19.817180
  01.01.2008
  TO
  TRANSFER
  4.517180
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.300000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  35.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  90.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  70.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  70.000000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  42.500000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  42.500000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  33.300000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.300000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  70.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  55.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  55.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  70.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  18.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  60.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  100.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  02.01.2008
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  70.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  70.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  70.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  60.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  33.530000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.530000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  33.530000
  01.03.2008
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  40.850000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  40.950000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  33.530000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  12.700000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.700000
  01.01.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  11.780000
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  11.780000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.164000
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  12.164000
  01.01.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  47.233700
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  47.233700
  01.01.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  55.299100
  01.01.2008
  TO
  UNKNOWN
  14.000000
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  41.299100
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  12.405680
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.405680
  01.01.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  19.878510
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  19.878510
  01.01.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  21.000000
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  21.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  43.970000
  01.01.2008
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.10.2007
  TO
  TRANSFER
  33.970000
  10.01.2008
  FROM
  UNKNOWN
  11.516200
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  11.516200
  02.01.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  01.11.2008
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.01.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  39.100000
  01.01.2008
  TO
  UNKNOWN
  8.100000
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  31.000000
  01.01.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  10.844100
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  10.844100
  01.01.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.300000
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  15.300000
  01.01.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  3.120000
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  3.120000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  55.000000
  01.01.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  36.165000
  01.01.2008
  TO
  UNKNOWN
  2.055000
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  34.110000
  01.01.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  49.502910
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  49.502910
  01.01.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  49.600000
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  49.600000
  01.01.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.549700
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  15.549700
  02.01.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  33.530000
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  33.530000
  01.01.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  44.336880
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  44.336880
  01.01.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  25.047500
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.047500
  01.01.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  24.730000
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  24.730000
  01.01.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  42.380000
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  42.380000
  01.01.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  0.829480
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  0.829480
  01.01.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.804710
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  20.804710
  01.01.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  58.835100
  01.01.2008
  TO
  UNKNOWN
  12.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  46.835100
  01.01.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  32.900000
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  32.900000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  34.570000
  01.01.2008
  TO
  TRANSFER
  9.610000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  24.960000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  01.10.2007
  15.11.2007
  50.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  50.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  50.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  0.950000
  01.10.2007
  31.12.2008
  0.950000
  01.10.2007
  31.12.2008
  20.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  46.800000
  01.01.2009
  01.01.2009
  46.800000
  01.10.2007
  31.12.2008
  5.000000
  01.10.2007
  15.11.2007
  50.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  50.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  50.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  12.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  50.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  10.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  20.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  20.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  21.875000
  01.10.2007
  31.12.2008
  61.000000
  01.10.2007
  10.01.2008
  51.875000
  01.10.2007
  10.01.2008
  21.875000
  01.10.2007
  31.12.2008
  61.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  21.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  21.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  21.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  30.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  52.600000
  01.10.2007
  31.12.2008
  52.600000
  01.10.2007
  31.12.2008
  49.600000
  01.10.2007
  31.12.2008
  68.900000
  01.10.2007
  15.11.2007
  58.900000
  16.11.2007
  31.12.2007
  58.900000
  01.01.2008
  31.12.2008
  58.900000
  01.10.2007
  31.12.2008
  68.900000
  01.10.2007
  15.11.2007
  58.900000
  16.11.2007
  31.12.2007
  58.900000
  01.01.2008
  31.12.2008
  58.900000
  01.10.2007
  31.12.2008
  61.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  61.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  61.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  61.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  61.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  19.600000
  01.10.2007
  31.12.2008
  18.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  22.500000
  29.02.2008
  31.12.2008
  18.000000
  01.10.2007
  31.07.2008
  15.300000
  01.08.2008
  31.12.2008
  15.300000
  01.10.2007
  01.10.2007
  12.700000
  02.10.2007
  31.12.2008
  14.000000
  01.10.2007
  01.10.2007
  18.000000
  02.10.2007
  31.12.2008
  19.518017
  01.10.2007
  31.12.2008
  12.600000
  01.10.2007
  31.12.2008
  12.600000
  01.10.2007
  31.12.2007
  15.300000
  01.01.2008
  31.12.2008
  15.300000
  01.10.2007
  31.12.2008
  16.300000
  01.10.2007
  31.12.2007
  31.050000
  01.01.2008
  31.12.2008
  45.750000
  01.10.2007
  31.12.2008
  49.520000
  01.01.2009
  01.01.2009
  49.520000
  01.10.2007
  31.12.2008
  50.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  50.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  46.767000
  01.01.2008
  01.01.2008
  58.767000
  02.01.2008
  31.12.2008
  58.767000
  01.10.2007
  31.12.2007
  46.833600
  01.01.2008
  01.01.2008
  58.833600
  02.01.2008
  31.12.2008
  58.833600
  01.10.2007
  31.12.2007
  31.050000
  01.01.2008
  01.01.2008
  40.850000
  02.01.2008
  31.12.2008
  40.850000
  29.02.2008
  29.02.2008
  40.850000
  01.03.2008
  31.12.2008
  40.850000
  01.10.2007
  31.12.2008
  48.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  48.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  33.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  33.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  15.300000
  01.01.2008
  31.12.2008
  15.300000
  01.10.2007
  01.10.2007
  22.081341
  02.10.2007
  31.12.2008
  21.390378
  01.10.2007
  31.12.2008
  22.081341
  01.10.2007
  31.12.2008
  20.804710
  01.10.2007
  01.01.2008
  20.804710
  01.10.2007
  31.12.2008
  28.220000
  01.10.2007
  31.12.2007
  20.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  20.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  20.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  20.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  20.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  20.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  20.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  20.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  20.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  20.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  47.100000
  01.01.2008
  01.01.2008
  59.100000
  02.01.2008
  31.12.2008
  59.100000
  01.10.2007
  31.12.2007
  47.100000
  01.01.2008
  01.01.2008
  59.100000
  02.01.2008
  31.12.2008
  59.100000
  01.10.2007
  06.02.2008
  47.100000
  01.10.2007
  31.12.2007
  27.450000
  01.01.2008
  01.01.2008
  37.450000
  02.01.2008
  31.12.2008
  37.450000
  01.10.2007
  31.12.2007
  29.050000
  01.01.2008
  01.01.2008
  40.950000
  02.01.2008
  31.12.2008
  40.950000
  01.10.2007
  31.12.2007
  24.960000
  01.01.2008
  01.01.2008
  34.570000
  02.01.2008
  31.12.2008
  34.570000
  01.10.2007
  31.12.2008
  10.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  36.750000
  01.01.2009
  01.01.2009
  36.750000
  01.10.2007
  31.12.2008
  20.500000
  01.01.2009
  01.01.2009
  20.500000
  01.10.2007
  31.12.2008
  25.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  25.000000
  01.10.2007
  20.11.2007
  15.300000
  21.11.2007
  31.12.2007
  15.300000
  01.01.2008
  31.12.2008
  15.300000
  01.11.2008
  31.12.2008
  20.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  20.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  24.670000
  01.01.2009
  01.01.2009
  24.670000
  01.10.2007
  31.12.2008
  33.530000
  01.01.2009
  01.01.2009
  33.530000
  01.10.2007
  31.12.2008
  33.530000
  01.01.2009
  01.01.2009
  33.530000
  01.10.2007
  31.12.2008
  30.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  30.064516
  01.10.2007
  20.11.2007
  30.064516
  21.11.2007
  31.12.2008
  30.064516
  01.10.2007
  31.12.2007
  47.450000
  01.01.2008
  01.01.2008
  57.450000
  02.01.2008
  31.12.2008
  57.450000
  01.10.2007
  31.12.2008
  50.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  50.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  50.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  50.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  35.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  50.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  50.454545
  01.01.2008
  31.12.2008
  63.954545
  01.10.2007
  31.12.2007
  31.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  39.100000
  01.11.2008
  31.12.2008
  20.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  20.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  39.450000
  01.01.2008
  31.12.2008
  46.450000
  01.10.2007
  31.12.2007
  50.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  64.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  50.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  64.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  33.300000
  01.10.2007
  31.12.2008
  61.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  20.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  20.000000
  29.02.2008
  31.12.2008
  20.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  20.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  30.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  50.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  60.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  75.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  85.000000
  13.02.2008
  13.02.2008
  50.000000
  14.02.2008
  14.02.2008
  90.000000
  15.02.2008
  31.12.2008
  50.000000
  13.02.2008
  31.12.2008
  50.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  80.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  80.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  12.000000
  01.10.2007
  20.11.2007
  15.300000
  21.11.2007
  31.12.2007
  15.300000
  01.01.2008
  31.12.2008
  15.300000
  01.10.2007
  31.12.2008
  12.600000
  01.10.2007
  31.12.2008
  65.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  65.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  10.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  43.550000
  01.10.2007
  31.12.2007
  38.000000
  01.01.2008
  01.01.2008
  52.000000
  02.01.2008
  31.12.2008
  52.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  33.330000
  01.10.2007
  01.01.2008
  70.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  15.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  30.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  30.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  30.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  30.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  100.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  100.000000
  23.01.2008
  31.12.2008
  30.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  60.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  75.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  70.000000
  01.10.2007
  01.01.2009
  40.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  40.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  40.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  50.000000
  01.10.2007
  15.11.2007
  20.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  20.000000
  01.01.2008
  01.01.2008
  20.000000
  02.01.2008
  31.12.2008
  35.000000
  01.10.2007
  15.11.2007
  20.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  20.000000
  01.01.2008
  01.01.2008
  20.000000
  02.01.2008
  31.12.2008
  35.000000
  29.02.2008
  29.02.2008
  20.000000
  01.03.2008
  01.03.2008
  20.000000
  02.03.2008
  31.12.2008
  35.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  55.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  55.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  55.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  55.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  55.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  55.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  24.960000
  01.01.2008
  01.01.2008
  34.570000
  02.01.2008
  31.12.2008
  34.570000
  01.10.2007
  15.11.2007
  50.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  50.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  50.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  20.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  20.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  8.870000
  01.10.2007
  12.05.2008
  70.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  20.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  67.000000
  01.01.2008
  01.01.2008
  79.000000
  02.01.2008
  31.12.2008
  79.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  20.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  30.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  30.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  30.000000
  18.04.2008
  18.04.2008
  30.000000
  19.04.2008
  31.12.2008
  45.750000
  01.10.2007
  15.11.2007
  30.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  30.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  30.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  0.950000
  01.10.2007
  31.12.2008
  61.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  61.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  50.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  40.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  100.000000
  01.10.2007
  20.11.2007
  15.300000
  21.11.2007
  31.12.2007
  15.300000
  01.01.2008
  31.12.2008
  19.817180
  01.10.2007
  31.12.2007
  35.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  35.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  30.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  40.000000
  07.02.2007
  31.12.2008
  20.000000
  01.10.2007
  18.06.2008
  90.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  20.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  40.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  70.000000
  07.12.2007
  31.12.2008
  70.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  42.500000
  01.01.2009
  01.01.2009
  42.500000
  01.10.2007
  31.12.2008
  40.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  33.300000
  01.10.2007
  31.12.2008
  70.000000
  01.10.2007
  17.12.2008
  70.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  55.000000
  01.10.2007
  14.12.2007
  60.000000
  01.10.2007
  08.10.2008
  70.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  70.000000
  01.10.2007
  16.01.2009
  50.000000
  17.01.2009
  17.01.2009
  50.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  60.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  60.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  60.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  100.000000
  02.01.2008
  02.01.2008
  10.000000
  03.01.2008
  31.12.2008
  10.000000
  01.10.2007
  20.11.2007
  20.000000
  21.11.2007
  31.12.2008
  20.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  25.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  25.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  50.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  40.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  70.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  25.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  25.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  70.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  70.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  60.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  33.530000
  01.01.2009
  01.01.2009
  33.530000
  29.02.2008
  31.12.2008
  33.530000
  01.01.2009
  01.01.2009
  33.530000
  29.02.2008
  29.02.2008
  30.000000
  29.02.2008
  31.12.2008
  50.000000
  29.02.2008
  29.02.2008
  40.850000
  01.03.2008
  31.12.2008
  40.850000
  29.02.2008
  29.02.2008
  40.950000
  01.03.2008
  31.12.2008
  40.950000
  29.02.2008
  31.12.2008
  40.000000
  29.02.2008
  31.12.2008
  33.530000
  01.01.2009
  01.01.2009
  33.530000
  29.02.2008
  31.12.2008
  40.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  10.01.2008
  01.10.2007
  10.01.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  29.02.2008
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  29.02.2008
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  06.02.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  29.02.2008
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  13.02.2008
  31.12.2008
  13.02.2008
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  01.01.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  12.05.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  18.06.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  07.12.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  17.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  14.12.2007
  01.10.2007
  08.10.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  01.10.2007
  31.12.2008
  29.02.2008
  31.12.2008
  29.02.2008
  31.12.2008
  29.02.2008
  31.12.2008
  29.02.2008
  31.12.2008
  29.02.2008
  31.12.2008
  29.02.2008
  31.12.2008