Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
24.04.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

ABP Norway AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  ABP Norway AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  986209409
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap
  50000045
  Er nå operatør for utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for utvinningstillatelser
  N
  Har vært operatør for utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet tidligere har vært operatør for utvinningstillatelser
  Y
  Er nå rettighethaver i utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighetshaver i utvinningstillatelser
  N
  Har vært rettighethaver i utv.till.
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighetshaver i utvinningstillatelser
  Y
  Er nå operatør for TUF
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for Transport og UtnyttelsesAnlegg
  N
  Har vært operatør for TUF
  Indikator som forteller om selskapet har vært operatør for Transport og UtnyttelsesAnlegg
  N
  Er nå rettighetshaver i TUF
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighetshaver i Transport og UtnyttelsesAnlegg
  N
  Har vært rettighetshaver i TUF
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighetshaver i Transport og UtnyttelsesAnlegg
  Y
  Er nå operatør for avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for avtalebasert områder
  N
  Har vært operatør for avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet har vært operatør for avtalebasert områder
  N
  Er nå rettighetshaver i avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighethaver i avtalebasert områder
  N
  Har vært rettighetsh. i avtalebas. omr.
  Indikator som forteller om selskapet har vært rettighethaver i avtalebasert områder
  Y
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)

  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  Sokkeldirektoratets estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  6.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  6.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  6.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  16.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  16.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  16.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  16.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  6.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  35.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  7.384306
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.384306
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  65.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  80.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  65.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  80.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  65.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  37.384306
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  37.384306
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  37.384306
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  37.384306
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  35.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  35.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  55.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  55.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  55.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  55.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  55.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  55.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  60.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  26.000000
  31.10.2022
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  41.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  26.000000
  31.10.2022
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  41.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  60.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  60.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  60.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  60.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  60.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  55.000000
  30.11.2022
  FROM
  TRANSFER
  5.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  35.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  35.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  9.050000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.050000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  9.050000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.050000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  30.11.2022
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  60.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  35.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  1.385000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  1.385000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2023
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  12.840000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.840000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  30.06.2022
  31.12.2022
  15.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  6.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  6.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  15.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  6.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  16.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  16.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  6.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  35.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  40.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  40.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  40.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  15.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  50.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  50.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  7.384306
  30.06.2022
  31.12.2020
  40.000000
  30.06.2022
  31.12.2020
  40.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  65.000000
  30.06.2022
  31.10.2022
  50.000000
  01.11.2022
  31.12.2022
  50.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  80.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  65.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  80.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  15.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  15.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  65.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  40.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  37.384306
  30.06.2022
  31.12.2022
  37.384306
  30.06.2022
  31.12.2022
  40.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  35.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  35.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  55.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  55.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  55.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  60.000000
  30.06.2022
  30.10.2022
  41.000000
  31.10.2022
  31.12.2022
  26.000000
  30.06.2022
  30.10.2022
  41.000000
  31.10.2022
  31.12.2022
  26.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  40.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  15.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  60.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  60.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  10.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.000000
  30.06.2022
  29.09.2022
  40.000000
  30.09.2022
  02.11.2022
  40.000000
  03.11.2022
  31.12.2022
  40.000000
  30.06.2022
  29.09.2022
  40.000000
  30.09.2022
  02.11.2022
  40.000000
  03.11.2022
  31.12.2022
  40.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  15.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  10.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  20.000000
  30.06.2022
  29.09.2022
  20.000000
  30.09.2022
  23.10.2022
  20.000000
  24.10.2022
  02.11.2022
  20.000000
  03.11.2022
  31.12.2022
  20.000000
  30.06.2022
  31.10.2022
  40.000000
  01.11.2022
  31.12.2022
  40.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  10.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.000000
  30.06.2022
  23.09.2022
  40.000000
  30.06.2022
  23.10.2022
  40.000000
  24.10.2022
  31.12.2022
  40.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  15.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  15.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  15.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  50.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  40.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  60.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  50.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  40.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  60.000000
  30.06.2022
  23.10.2022
  50.000000
  24.10.2022
  31.12.2022
  50.000000
  30.06.2022
  23.10.2022
  50.000000
  24.10.2022
  31.12.2022
  50.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  40.000000
  30.06.2022
  23.10.2022
  50.000000
  24.10.2022
  31.12.2022
  50.000000
  30.06.2022
  31.10.2022
  60.000000
  01.11.2022
  31.12.2022
  60.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  50.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.000000
  30.06.2022
  29.11.2022
  60.000000
  30.11.2022
  31.12.2022
  55.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  40.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  20.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.000000
  30.06.2022
  30.09.2022
  30.000000
  01.10.2022
  31.12.2022
  30.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  20.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  35.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  35.000000
  30.06.2022
  23.10.2022
  30.000000
  24.10.2022
  31.12.2022
  30.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  40.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  9.050000
  30.06.2022
  31.12.2022
  9.050000
  30.06.2022
  31.12.2022
  20.000000
  30.11.2022
  31.12.2022
  10.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  50.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  60.000000
  30.06.2022
  23.10.2022
  50.000000
  24.10.2022
  31.12.2022
  50.000000
  30.06.2022
  23.10.2022
  40.000000
  24.10.2022
  31.12.2022
  40.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  35.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  23.09.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.06.2022
  31.12.2022