Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
12.04.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

614

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  614
  NPDID for utvinningstillatelser
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  20429507
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  INACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  Barents sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  21
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  13.05.2011
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  13.05.2019
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  NO
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  594
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  0
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  13.05.2011
  13.05.2017
  INITIAL
  14.05.2017
  13.05.2018
  INITIAL EXTENDED
  14.05.2018
  13.05.2019
  INITIAL EXTENDED
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
  Beslutning om boring
  Skal bores
  13.05.2014
  Status for arbeidsprogrammet - til OED/OD
  Frafalt
  Boring
  Godkjent
  7324/9-1
  Seismisk innsamling
  Godkjent
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Godkjent
  13.05.2019
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Ingen heftelser registert.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  22.07.2014
  07.08.2014
  WILDCAT
  GAS
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
 • Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen

  Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  16.05.2018
  13.05.2019
  60.000000
  40.000000
  13.05.2011
  15.05.2018
  60.000000
  40.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  16.05.2018
  13.05.2019
  13.05.2011
  15.05.2018
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  10.05.2017
  13.05.2019
  7325/7
  4
  133
  7324/9
  2
  167
  7325/7
  3
  64
  7324/9
  1
  33
  13.05.2011
  09.05.2017
  7324/9
  1
  297
  7325/7
  2
  297
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  16.05.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]
  .pdf
  4.97