Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
28.05.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

055 E

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  055 E
  NPDID for utvinningstillatelser
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  36463530
  Faktakart i nytt vindu
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  ACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  North sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  TFO2019
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  14.02.2020
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  06.04.2030
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  NO
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  14
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  5
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  14.02.2020
  06.04.2021
  INITIAL
  07.04.2021
  06.04.2022
  INITIAL EXTENDED
  07.04.2022
  06.04.2030
  PRODUCTION
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  29.12.2023
  35.200000
  -
  33.843400
  -
  14.256700
  -
  12.257500
  -
  4.442400
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  01.11.2022
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
  07.04.2022
  31/4
  1
  5
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Under arbeid
  04.04.2022
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  16428
  31.12.2021
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 33,8434 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor NOK 600 000 000, skriver Norwegian kroner six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 28.12.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17464
  14.12.2022
  M Vest Energy AS pantsetter sin 4.4424 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS.Pantobligasjon stor NOK 720,000,000, skriver norske kroner Seven Hundred and Twenty Million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 1.12.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17988
  20.09.2023
  Okea ASA pantsetter sin 35.20 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 500 000 000, skriver United States Dollars five hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 4.9.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  18147
  04.01.2024
  Petrolia NOCO AS pantsetter sin 12.2575% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordsjø AS, agent on behalf of First Secured Lender Loan Agreeement dated 14 May 2020. Pantobligasjon stor NOK 85 000 000, skriver Norwegian kroner eighty-five-million 00/100.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 29.12.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.I forbindelse med registreringer i perioden 28.12.2023-29.12.2023, var Petroleumsregisteret ute av drift og registreringer ble foretatt manuelt utenfor programvaren. Denne registreringen fikk dok.nr. 9011 og er registrert i Petroleumsregisteret 29.12.2023.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
 • Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen

  Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  29.12.2023
  35.200000
  33.843400
  14.256700
  12.257500
  4.442400
  01.11.2022
  28.12.2023
  35.200000
  33.843400
  14.256700
  12.257500
  4.442400
  31.03.2022
  31.10.2022
  35.200000
  33.843400
  14.256700
  12.257500
  4.442400
  28.01.2022
  30.03.2022
  35.200000
  33.843400
  14.256700
  12.257500
  4.442400
  31.12.2021
  27.01.2022
  35.200000
  33.843400
  14.256700
  12.257500
  4.442400
  14.02.2020
  30.12.2021
  35.200000
  33.843400
  14.256700
  12.257500
  4.442400
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  01.11.2022
  14.02.2020
  31.10.2022
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  07.04.2022
  31/4
  1
  5
  14.02.2020
  06.04.2022
  31/4
  1
  14
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  29.12.2023
  TO
  TRANSFER
  12.257500
  FROM
  TRANSFER
  12.257500
  01.11.2022
  TO
  TRANSFER
  35.200000
  FROM
  TRANSFER
  35.200000
  31.03.2022
  FROM
  TRANSFER
  4.442400
  TO
  TRANSFER
  4.442400
  28.01.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.257500
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.257500
  31.12.2021
  TO
  TRANSFER
  33.843400
  FROM
  TRANSFER
  33.843400
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]