Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
27.05.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

932

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Utvinningstillatelse
  Navn på utvinningstillatelsen
  932
  NPDID for utvinningstillatelser
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for utvinningstillatelser
  30675215
  Faktakart i nytt vindu
  Status
  Nåværende status på utvinningstillatelsen. Eksempel på lovlige verdier: ACTIVE, INACTIVE
  ACTIVE
  Område
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Eksempel på lovlige verdier: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen
  North sea
  Tildeling
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen ble tildelt i.
  TFO2017
  Dato for tildeling
  Dato utvinningstillatelsen ble tildelt av norske myndigheter.
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  Dato utvinningstillatelsen er gyldig til.
  02.09.2027
  Stratigrafisk
  Angir om utvinningstillatelsen er begrenset vertikalt basert på startigrafi. 'NO' angir at det ikke eksisterer noen vertikale begrensninger, 'YES OR PARTLY' angir at det eksisterer slike begresninger i enten hele eller deler av utvinningstillatelsen.
  NO
  Opprinnelig areal [km2]
  Opprinnelig areal på utvinningstillatelsen i kvadrat kilometer.
  441
  Nåværende areal [km2]
  Nåværende areal på lisensen i kvadrat kilometer
  441
 • Faser

  Faser
  Fradato for fasen
  Tildato for fasen
  Fase
  02.03.2018
  02.03.2025
  INITIAL
  03.03.2025
  02.09.2026
  INITIAL EXTENDED
  03.09.2026
  02.03.2027
  INITIAL EXTENDED
  03.03.2027
  02.09.2027
  INITIAL EXTENDED
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  31.07.2023
  40.000000
  -
  40.000000
  -
  20.000000
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  02.03.2018
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser
  02.03.2018
  35/4
  3
  10
  -
  34/6
  1
  72
  -
  34/3
  4
  173
  -
  35/1
  2
  186
 • Arbeidsprogram (letefase)

  Arbeidsprogram (letefase)
  Arbeidsprogram
  Beslutning
  Oppgave status
  Oppgave frist
  Brønnbane hvis boret
  Seismisk innsamling
  Godkjent
  Reprosessere 3D seismikk
  Godkjent
  Beslutning om boring
  Skal bores
  02.09.2022
  Boring av letebrønn
  Under arbeid
  (BoK) Beslutning om konkretisering
  Under arbeid
  02.09.2024
  Konseptstudier
  Under arbeid
  (BoV) Beslutning om videreføring
  Under arbeid
  02.09.2026
  (PUD) Utarbeide utbyggingsplan
  Under arbeid
  (PUD) Innlevering av utbyggingsplan
  Under arbeid
  02.09.2027
  Beslutte overgang til forlengelsesperioden
  Under arbeid
  02.09.2027
 • Vilkår (produksjonsfase)

  Vilkår (produksjonsfase)
  Arbeidsoppgave
  Beslutning
  Beskrivelse
  Oppgave status
  Oppgave frist
 • Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende

  Heftelser fra Petroleumsregisteret – nåværende
  Ingen heftelser registert.
 • Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – leting, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  WILDCAT
 • Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen

  Brønnbaner – utvinning, boret i utvinnningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Opprinnelig formål
 • Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen

  Brønnbaner – andre, boret i utvinningstillatelsen
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  SHALLOW GAS
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  31.07.2023
  40.000000
  40.000000
  20.000000
  30.11.2022
  30.07.2023
  60.000000
  40.000000
  31.05.2022
  29.11.2022
  100.000000
  02.03.2018
  30.05.2022
  60.000000
  40.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Fra dato
  Til dato
  Selskap, langnavn
  02.03.2018
 • Areal – komplett historie

  Areal – komplett historie
  Fra dato polygon
  Til dato polygon
  Blokk navn
  Polygon nummer
  Polygon areal
  [km2]
  Vertikale grenser (engelsk tekst)
  02.03.2018
  35/4
  3
  10
  34/6
  1
  72
  34/3
  4
  173
  35/1
  2
  186
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  31.07.2023
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  30.11.2022
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
 • Statusrapporter

  Statusrapporter
  Dokumentnavn
  Dokumentformat
  Dokumentstørrelse [KB]